• Sonuç bulunamadı

ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ BAŞVURMA İŞLEMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ BAŞVURMA İŞLEMİ"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ BAŞVURMA İŞLEMİ Müracaat Tarihleri : 22 Eylül -26 Eylül 2014

Özel ve Misafir Öğrenci Başvuru işlemleri için, önce Anabilim Dalı Başkanlıkları ile görüşülmesi ve alınacak izni takiben http://enstitu.hacettepe.edu.tr adresinde bulunan “Aday Öğrenci” girişi üzerinden sisteme kayıt olmanız gerekmektedir.(Şekil -1)

Enstitü öğrenci işleri yönetim sistemine giriş yapıldıktan sonra - Sosyal Bilimler Enstitüsü-program adı-izin alınarak seçilen dersler - seçilecek ve sistem tarafından verilecek olan belgenin 3 (üç) adet çıktısı alınarak belge üzerinde isimleri bulunan yetkililere imzalatılacaktır.(İşlemlerinizi Mozilla- firefox işletim sistemi üzerinden yapmanız tavsiye edilmektedir.)

İmzaları tamamlanmış Başvuru Belgesi, Banka Ödeme Belgesi (Dekont), 1 (Bir) adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Numarası mutlaka yer almalı) ve Diploma Fotokopisi ile işlemlerinizi tamamlamak üzere Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerine başvurmanız gerekmektedir.

(Uluslararası öğrencilerin pasaport fotokopilerini eklemeleri gerekmektedir.)

Anabilim Dalı Başkanları için Önemli Not : Özel ve Misafir öğrenci başvurularında ders sorumluları ve Anabilim Dalı Başkanları gerekli özel öğrenci başvuru çıktı belgelerine imza attıktan sonra sistem üzerinden herhangi bir onay vermeyeceklerdir. (Tam zamanlı öğrencilere sistemden onay işlemi devam edecektir.)

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURMA İŞLEMİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER;

Enstitümüz Anabilim Dallarında Öğrencilik başvuru işlemleri http://enstitu.hacettepe.edu.tr adresinde bulunan “Aday Öğrenci” girişi üzerinden sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.(Şekil -1)

Şekil – 1

Açılan sayfada “üye ol” sekmesi seçilecek (Şekil -2) ve karşınıza çıkan ekrandaki “Aday Öğrenci Üye Olma” bilgi girişleri eksiksiz olarak yapılacaktır.(Şekil -3)

(2)

Şekil – 2

Şekil – 3

“Aday Öğrenci Üye Olma” bilgi girişleri tamamlandığında ekrana “Kaydetme İşlemi

Başarılı.Kullanıcı Adı ve Parola e-postanıza gönderilmiştir.” mesajıyla karşılaşacaksınız.(Şekil – 4)

Not : Başvuru işlemleriniz sırasında mail adresi olarak Hotmail dışında bir mail adresi girmeniz gerekmektedir. Hotmail adresi girildiğinde, adaya kullanıcı adı ve şifre yollanması ilgili servis sağlayıcı tarafından engellenmektedir.

(3)

Şekil -4

Özel Öğrencilik başvurusu yapmak isteyenlere önemli hatırlatmalar;

1- Özel Öğrenciler seminer ve proje dersi alamazlar.

2- Özel Öğrenciler, Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından alınmasına izin verilen derslerin dışında ders alamazlar. Alınmasına izin verilen derslerin kredi ücretleri ilgili programın hesap numarasına yatırılmak zorundadır (Sorumluluk özel öğrencilik başvuru sahibine aittir).

3- Üniversitemiz personeli özel öğrencilik başvurusunda özel ders alımı ile ilgili tüm işlem basamaklarını takip etmek durumundadır. Ancak Üniversitemiz personeli, Üniversite Yönetim Kurulunun 05.02.2014 tarih ve 2014-241 Sayılı Kararı uyarınca 2 derse kadar kredi başına belirlenen özel ders katkı bedelinin %20’sini ilgili Banka şubesinde ilgili programın hesap numarasına yatırmak zorundadırlar. İki dersten fazlasında indirim uygulanmaz.

Üniversitemiz personelinin birinci öğretim lisansüstü programından özel öğrenci statüsünde bir ders (3 kredi) alması durumunda örnek hesaplama:

Kamu Hukuku programından üniversitemiz personeli 3 kredilik bir dersi özel öğrenci statüsünde aldığında kredi başına 60*%20= 12TL olmak üzere toplam 36 TL yatırmak durumundadır.

4- II.Öğretim ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına da kredi başına belirlenen ücreti ödemek koşuluyla özel öğrenci başvurusu kabul edilmektedir. Ancak Üniversitemiz personeline, Üniversite Yönetim Kurulu 05.02.2014 tarih ve 2014-241 Sayılı Karar uyarınca kredi başına belirlenen öğrenim ücretinin %20’sini ödeme imkânı tanınmıştır. İki dersten fazlasında indirim uygulanmaz.

Üniversitemiz personelinin İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programından özel öğrenci bir ders (3 kredi) alması durumunda örnek hesaplama:

İşletme –MBA programına kayıtlı üniversitemiz personeli 3 kredilik bir ders aldığında kredi başına 280*%20= 56TL olmak üzere toplam 168TL yatırmak durumundadır.

(4)

PROGRAMLARIMIZA ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK KAYDOLMAK İSTEYENLERİN

ÖDEYECEKLERİ KATKI PAYLARI*

KREDİ BAŞINA ÜCRET (TL)

BANKA

ADI / ŞUBESİ IBAN NUMARASI

a. T.C. Uyruklu (Birinci Öğretim Lisansüstü Programları)

60

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi

Şube Kodu ( 002 ) TR27 0001 5001 5800 7296 9222 32 b. Türk ve Akraba Toplulukları

Uyruklu (Birinci Öğretim Lisansüstü Programları)

60

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu ( 002 )

TR27 0001 5001 5800 7296 9222 32

c. Yabancı Uyruklu (Birinci Öğretim Lisansüstü Programları)

120

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi

Şube Kodu ( 002 ) TR27 0001 5001 5800 7296 9222 32

d. Bilişim Hukuku 200

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu ( 002 )

TR78 0001 5001 5800 7299 6154 89

e. İktisat 200

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu ( 002 )

TR52 0001 5001 5800 7299 6154 72

f. İşletme (MBA) 280

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu( 002 )

TR66 0001 5001 5800 7299 6154 14

g. Kamu Yönetimi 250

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu( 002 )

TR21 0001 5001 5800 7299 6155 45

h. Maliye 200

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu( 002 )

TR66 0001 5001 5800 7299 6155 11

i. Sayısal Finansman 260

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu( 002 )

TR66 0001 5001 5800 7299 6154 14

j. Siyaset Bilimi 250

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu( 002 )

TR21 0001 5001 5800 7299 6155 45

k. Sağlık Kurumları Yönetimi 200

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu( 002 )

TR22 0001 5001 5800 7299 6155 27

l. Sağlık Kurumları Yönetimi

(Uzaktan Eğitim) 200

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu( 002 )

TR57 0001 5001 5800 7302 5309 11

m. Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi (Uzaktan Eğitim)

200

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi

Şube Kodu( 002 ) TR57 0001 5001 5800 7302 5309 11

n. Sosyal Hizmet 180

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu( 002 )

TR48 0001 5001 5800 7299 6154 47

o. Aile ve Tüketici Bilimleri 200

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu( 002 )

TR48 0001 5001 5800 7299 6154 47

p. Finansal Ekonomi 200

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu( 002 )

TR52 0001 5001 5800 7299 6154 72

q. İnsan Kaynakları Yönetimi 280

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu( 002 )

TR66 0001 5001 5800 7299 6154 14

r. Uluslararası İlişkiler 200

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu( 002 )

TR48 0001 5001 5800 7299 6154 47

s. Sağlık Ekonomisi ve

Farmakoekonomi 200

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi Şube Kodu( 002 )

TR22 0001 5001 5800 7299 6155 27

(5)

Not: Devlet Üniversitelerinin öğrencilerinin Özel Öğrencilik başvurusunda ücret talep edilip edilmeyeceği, Üniversitemiz Senatosunun 29.05.2013 Tarih ve 2013 – 200 sayılı Kararı uyarınca “Karşılıklılık Esasına Dayalı Olarak” belirlenmesi şeklinde karara bağlanmıştır. Bu nedenle diğer devlet üniversitelerinin öğrencileri Enstitümüze katkı payı ödemeden özel öğrencilik statüsünde kayıt yaptırmak istiyorlarsa bağlı bulundukları enstitü müdürlüklerinden

“Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne kayıtlı öğrencilerin özel öğrencilik kayıtlarında katkı payı alınmadığına dair resmi yazı” getirmeleri gerekmektedir. Resmi yazı getirmeyen öğrencilerden özel öğrencilik katkı payı yatırması talep edilmektedir.

 ODTÜ Öğrenci İşleri Başkanlığı’nın 06.09.2013 tarih ve 4456 sayılı yazıları; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.09.2013 tarih ve 3525 sayılı yazıları ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 02.09.2013 tarih ve 182 sayılı yazıları uyarınca Enstitümüz öğrencilerinin özel öğrencilik başvurularında ücret talep edilmediği bildirildiğinden Ortadoğu Teknik Üniversitesi tüm enstitüleri ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine kayıtlı öğrencilerden resmi yazı getirmeleri talep edilmemektedir.

Misafir Öğrencilik başvurusu yapmak isteyenlere önemli hatırlatmalar;

1- Misafir Öğrenciler seminer ve proje dersi alamazlar.

2- Misafir Öğrenciler, Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından alınmasına izin verilen derslerin dışında ders alamazlar. Alınmasına isin verilen derslerin kredi ücretleri ilgili programın hesap numarasına yatırılmak zorundadır ( Sorumluluk özel öğrencilik başvuru sahibine aittir.)

3- Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 08.01.2014 tarih ve 2014-54 sayılı kararı ile sosyal sorumluluk çerçevesinde, Üniversitemiz personeli ve birinci dereceden yakınları, engelliler, şehit yakınları ve gaziler misafir öğrenci statüsünde aldıkları dersler için ücret ödemezler. Bu durumda olanlar, misafir öğrencilik başvurusunda özel ders alımı ile ilgili tüm işlem basamaklarını takip etmek durumundadırlar.

4- Hatırlatmaların 3.maddesinde sayılanların dışında kalan ve misafir öğrenci statüsünde ders almak isteyenler, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 08.01.2014 tarih ve 2014-54 sayılı kararı uyarınca özel öğrencilerden alınan kredi başına ücretinin iki katı (120TL) olmak üzere bir ders için hesaplanan ücreti ilgi hesaba yatırmak durumundadırlar.

Referanslar

Benzer Belgeler

(2) Faaliyetleri geçici olarak durdurulan Şirketlerin 41/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca Takasbank nezdinde Kurul adına bloke edilen teminatları, yeniden faaliyete

özgeçmişleri ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara.. uygun olduğunu,

Gelecek hafta pariteyi etkileyebilecek önemli verilere bakacak olursak; Kasım ayı İmalat, Yapı ve Hizmetler PMI verileri ile Aralık ayı İngiltere Merkez Bankası Toplam

Avrupa tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan verilere baktığımızda haftanın ilk önemli verileri, beklentilerin altında kalan kasım ayına ait İmalat PMI rakamları oldu..

Avrupa tarafından açıklanan verilere baktığımızda haftanın ilk önemli verileri beklenti altında kalan İmalat PMI’lar olurken, İngiltere tarafından gelen Yapı

www.ikonmenkul.com.tr web sayfamızda yer alan her türlü bilgi, grafik, arastırma sonuçları,rapor, görüs ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıs olup, sitede

Hafta başında 1310lu seviyelerden geri çekilerek, Çarşamba günü açıklanan ABD ikinci çeyrek büyüme verisinin beklentilerin üzerinde olumlu gerçekleşmesinin de etkisiyle

Forex piyasası kaldıraçla çalısan bir pazardır. Kaldıraç özelligi ile yüksek seviyelerde getiri ve risk içermektedir.İlk etapta yatırdıgınız paranın riske