Tabakalı Rastgele Örnekleme Kitledeki birimlerin

Download (0)

Full text

(1)

Kitledeki birimlerin heterojen bir yapıya sahip olduğu durumlarda kullanılan bir örnekleme yöntemidir.

Kitle kendi içinde homojen kendi aralarında heterojen olan büyüklüğündeki tabaka (strata) adı verilen ve

koşulunu sağlayan alt gruplara ayrılır.

Tabakalardan örneklem çekerken farklı örnekleme yöntemleri kullanılabilir.

Tabakalardan basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak örneklem çekiliyor ise bu örnekleme yöntemi tabakalı rastgele örnekleme (stratified random sampling) olarak adlandırılır.

Tabakalı rastgele örneklemede kitle hakkında çıkarımlar yapılabildiği gibi herbir tabaka hakkındada ayrı ayrı çıkarımlar yapılabilir.

Kitle Toplamı ve Kitle Ortalaması ‘nın Tahmini , N çaplı bir kitle olsun. Bu durumda

şeklinde ifade edilir. Burada, Kitle çapı : h. tabakanın çapı L: Tabaka sayısını gösterir. h. Tabaka Toplamı

olarak ifade edilir. Burada,

(2)

gösterir. Kitle Toplamı

olarak ifade edilir. Bir başka deyişle, kitle toplamı tabakaların toplamına eşittir.

h. Tabaka Ortalaması

olarak ifade edilir.

Kitle Ortalaması

olarak ifade edilir.

çaplı her bir tabakadan çaplı örneklemler çekildiğinde toplam örneklem çapı

olarak ifade edilir.

Burada,

h. tabakadan seçilen örneklem çapını

L : Tabaka sayısını

(3)

olarak ifade edilir. Burada,

h. tabakadaki örnekleme seçilen i. birimin almış olduğu değeri

gösterir.

h. Tabakanın Örneklem Ortalaması

olarak ifade edilir.

 h. tabakanın örneklem ortalaması , h. tabakanın ortalaması ’nin yansız bir tahmin edicisidir. Bir başka deyişle,

dır.

h. Tabaka Toplamının Tahmin Edicisi

olarak ifade edilir.

 h. tabaka toplamının tahmin edicisi, h. tabaka toplamının yansız bir tahmin edicisidir. Bir başka deyişle,

(4)

Kitle Toplamı Y’in Tahmin Edicisi

olarak ifade edilir. Bir başka deyişle, kitle toplamı Y’in tahmin edicisi tabaka toplamlarının tahmin edicilerinin toplamı olarak ifade edilir.

Kitle Ortalamasının Tahmin Edicisi

olarak ifade edilir.

Kitle ortalaması nın tahmin edicisi, kitle ortalaması ’nın yansız bir tahmin edicisidir. Bir başka deyişle,

olarak bulunur.

Kitle Varyansı

, N çaplı bir kitle olsun. Bu kitlenin varyansı

(5)

olarak tanımlanır.

Not: ise olarak alınabilir.

, N çaplı bir kitle olsun. Bu kitlenin varyansı

olarak elde edilir. Burada,

Figure

Updating...

References

Related subjects :