• Sonuç bulunamadı

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ

ISBN: 978-605-9340-99-1

Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Kısayol Yayıncılık’a aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan yayınların tümü ya da herhangi bir bölümü mekanik, elektronik, fotokopi, many-

etik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.

Bu kitap T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının bandrolü ile satılmaktadır.

Genel Yayın Yönetmeni Yrd. Doç. Dr. Ömer Cem KARACAOĞLU

Yazar Oğuzhan ÜNAL

Dizgi / Mizanpaj / Kapak Tasarımı Kısayol Yayıncılık Dizgi ve Grafik Tasarım Ekibi

Baskı ve Cilt Genç Ofset

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Yayımcı Sertifika No: 28820

Adres: Anafartalar Mah. Demir Cad. No: 81/C Altındağ/Ankara Tel: (0312) 342 42 06 Fax: (0312) 342 42 09

www.kisayoldankazan.com info@kisayoldankazan.com

(3)

Kısayol Yayıncılık KPSS Konu Günlüğü www.kisayoldankazan.com

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

GÜN GÜNÜN KONUSU GÜNÜN İÇERİĞİ SAYFA NO ORTALAMA

SORU SAYISI

1.

GÜN ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİ

Öğretim Yaklaşım, Strateji, Yöntem Ve Tekniklerinin Kullanıldığı Öğrenme Öğretme

Süreci

1

BU ÜNİTEDEN ORTALAMA 1 SORU SORULUR

Günün Sorusu 5

2.

GÜN ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİ

Eğitim Durumlarını Etkileyen

Değişkenler 5

Günün Sorusu 12

GÜN3. ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİ

Öğretim Sürecinde Kaynaştırma

Eğitimi 12

Günün Sorusu 14

Öğrenme - Öğretme Süreci Haftanın Etkinliği... 15

GÜN4. ÖĞRETİM İLKELERİ

Öğretim İlkeleri 16

BU ÜNİTEDEN ORTALAMA 1 SORU SORULUR Öğrenciye Görelik (Düzeye

Uygunluk) 17

Günün Sorusu 20

5.

GÜN ÖĞRETİM İLKELERİ

Bilinenden Bilinmeyene 20

Somuttan Soyuta 21

Açıklık (Ayanilik) 21 Güncellik (Aktüalite) 22 Araç Gereç Kullanımı 24

Günün Sorusu 24

Öğretim İlkeleri Haftanın Etkinliği... 25

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI

(4)

GÜN6.

ÖĞRENME - ÖĞRETME MODELLERİ / YAKLAŞIMLARI

Öğrenme - Öğretme Modelleri /

Yaklaşımları 26

BU ÜNİTEDEN ORTALAMA 3-4 SORU SORULUR Yapılandırmacılık / Kurmacılık 27

İş Birliğine Dayalı (İş Birlikli)

Öğrenme 28

Günün Sorusu 30

7.

GÜN

ÖĞRENME - ÖĞRETME MODELLERİ / YAKLAŞIMLARI

Ayrılıp Birleşme (Jigsaw) 30

Günün Sorusu 35

8.

GÜN

ÖĞRENME - ÖĞRETME MODELLERİ / YAKLAŞIMLARI

Çoklu Zekâ 34

Günün Sorusu 38

GÜN9.

ÖĞRENME - ÖĞRETME MODELLERİ / YAKLAŞIMLARI

Aktif (Etkin) Öğrenme 39

Tam Öğrenme 41

Günün Sorusu 43

10.

GÜN

ÖĞRENME - ÖĞRETME MODELLERİ / YAKLAŞIMLARI

Gagne’nin Öğrenme Modeli (Öğretim Durumları / Etkinlikleri

Modeli) 44

Anlamlı Öğrenme 47

Carroll’un Okulda Öğrenme

Modeli 47

Günün Sorusu 49

11.

GÜN

ÖĞRENME - ÖĞRETME MODELLERİ / YAKLAŞIMLARI

Beyin Temelli Öğrenme 49 Bilgisayar Destekli Öğretim 51

Kuantum Öğrenme 52

Bireyselleştirilmiş Öğretim

(Keller Planı) 53

Glaser’in Temel Öğretim

Modeli 53

Slavin’in Etkili Öğretim Modeli 54

Günün Sorusu 55

GÜN12. ÖĞRENME - ÖĞRETME

MODELLERİ / YAKLAŞIMLARI

Yaşantısal Öğrenme / Yaşantı

Temelli Öğrenme 55

Gregorc’un Öğrenme Stili Modeli 58 Dunn’ın Öğrenme Stili Modeli 58

Günün Sorusu 59

13.

GÜN

ÖĞRENME - ÖĞRETME MODELLERİ / YAKLAŞIMLARI

Öğrenme Stratejileri 59

Günün Sorusu 62

Öğrenme - Öğretme Modelleri / Yaklaşımları Haftanın Etkinliği... 63

(5)

Kısayol Yayıncılık KPSS Konu Günlüğü www.kisayoldankazan.com

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

14.

GÜN ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Öğretimde Strateji, Yöntem ve Teknik İlişkisi 64

BU ÜNİTEDEN ORTALAMA 1 SORU SORULUR

Günün Sorusu 72

Öğretim Stratejileri Haftanın Etkinliği... 73 15.

GÜN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Öğretimde Yöntem Seçimi 74

BU ÜNİTEDEN ORTALAMA 5-6 SORU SORULUR

Günün Sorusu 76

GÜN16. ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Anlatım 77

Günün Sorusu 80

GÜN17. ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Tartışma 80

Günün Sorusu 90

18.

GÜN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Örnek Olay 90

Gösterip (Örneğini Göstererek)

Yaptırma 92

Günün Sorusu 94

19.

GÜN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Problem Çözme 95

Günün Sorusu 99

20.

GÜN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Proje 100

Bireysel Çalışma 103 Ekiple Öğretim, İş Başında

Öğretim 104

Günün Sorusu 109

Öğretim Yöntemleri Haftanın Etkinliği... 110

GÜN21. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Öğrenme Sürecinde Öğretim Tekniklerinin Yeri, Eğitsel Oyun 111

Konuşma Halkası 112

Beyin Fırtınası 113

Günün Sorusu 115

GÜN22. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Altı Şapka 116

Görüş Geliştirme 117

Günün Sorusu 120

GÜN23. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Soru Cevap 120

Gösterim (Demonstrasyon /

Gösteri) 122

Günün Sorusu 124

(6)

24.

GÜN ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Benzetim (Simülasyon/

Benzetişim) 125

BU ÜNİTEDEN ORTALAMA 7-8 SORU SORULUR Analoji (Metafor / Benzetme /

Analog) 126

Deney, Rol Yapma (Rol

Oynama) 127

Günün Sorusu 130

25.

GÜN ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Drama, İstasyon, Mikro Öğretim 131

Günün Sorusu 135

GÜN26. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Mim (Sessiz Sinema) 136 Argümantasyon (Dayanaklandırma) 137 Bireyselleştirilmiş Öğretim Teknikleri 139

Günün Sorusu 141

GÜN27. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Diğer Aktif Öğrenme Yöntem Ve Tekniklerinin Temel Özellikleri 142

Günün Sorusu 145

Öğretim Teknikleri Haftanın Etkinliği... 146

28.

GÜN SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Gözlem, Gezi 147

BU ÜNİTEDEN ORTALAMA 1 SORU SORULUR

Görüşme, Sergi 149

Ödev, Müze Eğitimi 150

Günün Sorusu 152

Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri Haftanın Etkinliği... 153

GÜN29.

DÜŞÜNCE EĞİTİMİ VE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME

BECERİLERİ

Düşünme Becerileri 154

BU ÜNİTEDEN ORTALAMA 1 SORU SORULUR MEB Düşünme Eğitimi

Programındaki Kazanım ve Etkinlik Örnekleri 159 Diğer Düşünme Biçimleri 160

Günün Sorusu 161

Düşünce Eğitimi ve Üst Düzey Düşünme Becerileri Haftanın Etkinliği... 162

GÜN30. ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ

Öğretmen Yeterliliği Kavramı ve Öğretmen Niteliğini Etkileyen

Faktörler 163

BU ÜNİTEDEN ORTALAMA 1 SORU SORULUR Öğretmenlerde Olması

Gereken Özellikler 164

Günün Sorusu 165

Öğretmen Yeterlilikleri Haftanın Etkinliği... 166

(7)

ÖN SÖZ

Kısayol Yayıncılık olarak adaylara günü gününe çalışma programı hazırlayarak 30 günde tüm konuları bitirme fırsatı sunuyoruz. KPSS GÜNLÜĞÜ kitapları hazırlanırken konuların en önemli noktaları ele alınmış, çeşitli kısaltmalarla konuların akılda kalıcılığı artırılıp çalışılması ve öğre- nilmesi kolay hâle getirilmiştir. Çünkü bireylerin öğrenme stratejileri dikkate alınarak hazırlanan günlüklerde eklemleme ve örgütleme öğrenme stratejilerine yönelik olarak bilgiler hazırlanıp sizlere sunulmuştur. Ayrıca örneklerle de önemli noktalar pekiştirilmiştir. Günde bir ders için ayıracağınız 15-30 dakika sizlere yeterli olacak, böylece aynı gün birkaç konuyu ve dersi çalışa- bileceksiniz. Sizin için özel olarak hazırlanan bu çalışma programını uyguladığınızda 30 günde tüm konuları eksiksiz çalışmış olacaksınız. Unutmayın, geçen her gün vakit daralıyor. Zamanı az olanlar için KISAYOL, konuların en kısa yollarla öğrenilmesi için çalışmaya devam ediyor.

Sloganınız, “Kısayol ile KPSS Yolunda” olsun.

Kısayol Yayıncılık Adına Genel Yayın Yönetmeni Yrd. Doç. Dr. Ömer Cem KARACAOĞLU

(8)

GÜNLÜĞE BAŞLADINIZ.

Lütfen günlük hakkındaki görüşlerinizi bu kısma yazıp sosyal medyada kendi hesaplarınızda ya da instagramda “kpsskonugünlükleri” hashtagi ile payla- şınız.

BAŞARILAR

(9)

Kısayol Yayıncılık KPSS Konu Günlüğü

1

www.kisayoldankazan.com

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KPSS KONU GÜNLÜĞÜ EĞİTİM BİLİMLERİ

1. GÜN

30 Günde Eğitim Bilimleri .. / .. / 201.

ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİ

GÜNDEM 1

HAFTANIN SÖZÜ İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştireme- diklerinin toplamıdır.

Jean Paul Sartre

ÖĞRETİM YAKLAŞIM, STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN KULLANILDIĞI ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ

Bireyin ne öğrendiğinden çok nasıl öğrendiği ile ilgilenen çağdaş yaklaşımlarda öğ- renme-öğretme süreci oldukça önemli bir aşama olarak algılanmalıdır. Bu süreçte yöntem, teknik ve etkinlik çeşitliliği ile daha kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi her zamankinden daha fazla önemsenmektedir.

GÜNÜN ÖZÜ

Öğrenci merkezli program anlayışında öğrencinin düzeyi ile öğrenci farklılıkları- nın dikkate alınması ve hazırbulunuşluk temeline dayalı etkinlik düzenleme, bu aşamada karşılaşılan en önemli noktalardan biridir.

Eğitim programlarını planlayanların ve geliştirenlerin tasarı aşamasında öğretim yöntem ve tekniklerini de belirleyip belirlememeleri, literatürde tartışılan bir konu olarak karşılaşılmaktadır. Aslında öğretmenlerin program okuryazarlığı da dikkate alınarak onlara, uzmanlık alanlarının eğitim programlarını uygularken yürütecekleri öğretim yöntem, teknik ve etkinlikleri ile ilgili bilgilendirici, rasyonel ve mantıksal se- çim yapmalarına yardımcı olacak bir rehber olarak tasarımlarda yer verilmesi olumlu olacaktır.

Öğrenci grupları arasındaki farklılıklar ve öğrenme nitelikleri, uygulanacak öğrenme -

öğretme yöntem ya da tekniklerinin seçimini etkiler.

(10)

Referanslar

Benzer Belgeler

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ. STRATEJİ

(Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi ve Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları ders bilgileri önkoşul oluşturur.).. SUNUŞ

Bu stratejide öğretmenin temel görevi, buluş için uygun öğretme ortamlarını düzenlemek, örnek olan ve olmayanları sunarak öğrencinin

Öğretmen öğrencilere: ”Bu ders sonunda İki yönlü koşullu önermeyi açıklayabilmenizi, iki yönlü koşullu önerme ile koşullu önermeler arasındaki ilişkiyi

12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur. a)

KONU : İLİŞKİSEL TABLO İŞLEMLERİ Anlatma, Soru cevap gösterip yaptırma.. Tahta kalem, Modüller, Bilgisayar

Modül 4: İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ İnternetle ilgili temel kavramları, web tarayıcı işlemlerini, elektronik posta alma ve gönderme işlemlerini yapma, konusunu

Đlkokul Müzik Öğretim Programları (1913-2005) Tarihsel süreç- Program Đnceleme- Programlarda Değerler. Ankara: Öncü Kitap. Öğretim Đlke ve Yöntemleri. Öğretim