2016-2017 1. Dönem TEOG Çıkmış Fransızca Soruları ve Cevapları

Download (0)

Full text

(1)

A

FRANSIZCA 2016

8. SINIF 1. DÖNEM

FRANSIZCA DERSİ

MERKEZÎ ORTAK SINAVI

24 KASIM 2016 Saat: 11.20

Adı ve Soyadı : ...

Sınıfı : ...

Öğrenci Numarası : ...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIT.C.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.

3. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.

4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

SORU SAYISI : 20

SINAV SÜRESİ : 40 Dakika

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE

KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KİTAPÇIK TÜRÜ

A

(2)
(3)

3

1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

FRANSIZCA

2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV A

A(ÖDSGM)

1.

Il pleut - - - - j’ouvre mon parapluie.

A) grâce à B) à cause de C) c’est pour cela que D) parce que

2.

Pour traverser la rue, je m’arrête avant le bord du trottoir et je regarde - - - - à gauche, - - - - à droite.

A) d’abord / puis B) après / alors C) puis / d’abord D) enfin / pour finir

3.

Marc: Comment as-tu acheté cette voiture de sport si chère?

Paul: - - - - mon oncle qui m’a prêté 35 mille euros.

A) À cause de B) Grâce à

C) Après D) C’est pour ça que

4.

Vous pouvez me donner l’adresse du restaurant chinois - - - - vous allez souvent?

A) qui B) que

C) à qui D) où

5.

Claire: Qui sait quel temps il fait aujourd’hui à Alanya?

Alain: C’est Selim qui le sait. Il regarde - - - - la météo à la télé.

A) toujours B) jamais

C) rien D) personne

6.

Dora est une jeune fille russe - - - - porte des vêtements très colorés.

A) ce qui B) qui

C) que D) ce que

1-10. sorularda boş bırakılan yerlere uygun gelen sözcük ya da ifadeyi işaretleyiniz.

(4)

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV FRANSIZCA

7.

Ahmet: Comment vas-tu à Paris?

Pierre : Je - - - - toujours l’avion, car c’est rapide et confortable.

A) vais B) vole

C) voyage D) préfère

8.

Docteur : Euh… Vous allez aux toilettes régulièrement?

M. Leroy : Non, justement, pas tous les jours.

Docteur : Il faut manger beaucoup de fruits…

M. Leroy : - - - -.

A) J’utilise cinq paquets de mouchoirs par jour B) Non, je n’ai jamais faim, je n’ai pas envie

de manger

C) Oui, j’en mange, mais ça me fait mal au ventre

D) Je prends de l’aspirine, mais ça ne me fait rien

9.

Pierre : Maman, tu sais, j’ai cassé le vase en cristal du salon.

Maman: Oui, - - - - .

A) j’ai mis un bouquet de fleurs dans un vase B) je le sais, j’ai déjà acheté un nouveau vase C) tu es rentrée de l’école avec des lunettes

cassées

D) mais, je lui ai prêté mes lunettes de soleil

10.

Sylvie : Qu’est-ce que tu as fait hier?

Monique : Je suis allée à la plage.

Sylvie : Il a fait très beau hier!

Monique : Oui, je suis arrivée à la plage, j’ai regardé dans mon sac et...

pas de maillot!

Sylvie : Qu’est-ce que tu as fait, alors?

Monique : - - - - . Sylvie : Sans maillot!

Monique : Oui, mais en blue-jean!

A) Je vais à la piscine, aujourd’hui B) J’ai regardé encore une fois C) Je suis entrée dans l’eau

D) Je monte au sommet de la montagne

11.

AGENCE DE VOYAGE

s

2000 €

NICE

8 JOURS / 7 NUITS

THY ISTANBUL - NICE aller - retour

Du 10 au 17 juillet 2017 Hôtel du Palais

tous les petits déjeuners

Tél: 02162514782 Ce document est - - - -.

Verilen görsele göre yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan ifadeyi seçiniz.

A) une publicité

(5)

5

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV FRANSIZCA

A

12.

Fiche tecnique des films Titre Durée Pays Date Sortiede

Genre

Titanic 194

minutes Etats-

Unis 1997 Drame

Le

Chat 86

minutes France-

Italie 1971 Drame Avatar 162

minutes Etats-

Unis 2009 Science- fiction Fetih

1453 165

minutes Turquie 2012 Film historique

Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdakiler- den hangisi söylenemez?

A) Fetih 1453, film historique turc est le 2 ème film le plus long.

B) Le film “Le Chat” de 86 minutes est le plus court de tous les films.

C) Le Titanic, film dramatique américain est le film le plus long.

D) Avatar, film de science-fiction sorti en 2009 est le film le plus court.

13.

Respectez la nature

Ne cueillez pas les fleurs Chiens interdits

Où peut-on trouver ce panneau?

A) Dans le grenier B) À la cave

C) Dans un salon de beauté D) Dans un jardin public

14.

Ils - - - - sur scène.

Bu cümle verilen görsele göre aşağıdakiler- den hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) sont en train de faire de la peinture B) es en train de jouer aux échecs C) sont en train de faire de la musique D) est en train de jouer du violon

15.

I. Et puis, je prends mon petit déjeuner et je lis le journal.

II. D’abord, je prends une douche et je me sèche.

III. Enfin, je me brosse les dents et je sors.

IV. Ensuite, je m’habille et je mets du déodorant.

Numaralanmış cümlelerle olay akışına göre bir metin oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) I - IV - III - II B) II - III - IV - I C) II - IV - I - III D) III - II - I - IV

(6)

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV FRANSIZCA

16.

“Attention de ne pas te brûler! Le café est très - - - -.”

Bu cümle verilen görsele göre aşağıdakiler- den hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) froid B) chaud

C) tiède D) fort

Anne : Bonjour Léa! Je te présente mon ami Marc.

Léa : Bonjour! Alors, Anne, comment ça va? Tu travailles toujours à l’agence de voyages?

Anne : Oui, j’y vais dans la semaine. Je ne travaille pas le week-end.

Léa : Et toi Marc, qu’est-ce que tu fais?

Marc : Je suis écrivain. J’ai beaucoup de travail. Heureusement, je ne vais pas au bureau. Je travaille chez moi. Et toi?

Léa : Je fais des photos pour des

magazines de mode. Je travaille dans un studio trois jours par semaine.

17.

Marc est - - - - .

A) l’ami d’enfance de Léa

B) photographe dans un studio au centre-ville C) le copain d’Anne

D) le directeur de l’agence de voyages

18.

Anne travaille - - - - .

A) dans un bureau de change B) trois jours dans la semaine C) dans un bureau d’informatique D) dans une agence de voyages

19.

Léa fait - - - - .

A) des photos de mode B) des voyages à l’étranger

C) des reportages pour un magazine D) des robes chez elle

20.

Anne doit - - - - .

A) prendre des photos dans une agence B) travailler cinq jours par semaine C) faire un voyage à l’étranger D) faire un petit tour dans la ville

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

17-20. soruları aşağıda verilen karşılıklı konuşma metnine göre cevaplayınız.

(7)
(8)

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.

2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları;

kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.

3. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.

4. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/

veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.

8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.

Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.

11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.

12. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.

13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen eşlik edecektir.

15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.

16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

18. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.

FRANSIZCA 2016

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARILAR

● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza

cevap verilmeyecektir.

● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

(9)

24 KASIM 2016 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF 1. DÖNEM

FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI

“A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

FRANSIZCA

1.

C

2.

A

3.

B

4.

D

5.

A

6.

B

7.

D

8.

C

9.

B

10.

C

11.

A

12.

D

13.

D

14.

C

15.

C

16.

B

17.

C

18.

D

19.

A

20.

B

Figure

Updating...

References

Related subjects :