2016-2017 2. Dönem TEOG Çıkmış Almanca Soruları ve Cevapları

Download (0)

Full text

(1)

A

ALMANCA 2017

8. SINIF 2. DÖNEM

ALMANCA DERSİ

MERKEZÎ ORTAK SINAVI

27 NİSAN 2017 Saat: 11.20

Adı ve Soyadı : ...

Sınıfı : ...

Öğrenci Numarası : ...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIT.C.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.

3. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.

4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

SORU SAYISI : 20

SINAV SÜRESİ : 40 Dakika

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE

KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KİTAPÇIK TÜRÜ

A

(2)
(3)

3

1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

ALMANCA

2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. MERKEZÎ ORTAK SINAV A

A(ÖDSGM)

1 - 17. sorularda boş bırakılan yerlere sırasıyla uygun gelen ek, kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

1.

Er hängt die Uhr

zwischen - - - - Bilder. Die Uhr hängt

zwischen - - - - Bildern.

121 2 3 4 65 7 8 9 10

11 121

2 3 4 65 7 8 9 10 11

A) die / den B) der / dem C) das / den D) den / die

2.

Stefan : Fliegst du mit dem Flugzeug nach Deutschland?

Ece : Nein, letztes Jahr - - - - ich mit dem Flugzeug - - - -. Dieses Jahr fahre ich mit dem Auto.

A) habe / gefahren B) hatte / gekommen C) bin / geflogen D) ist / gelaufen

3.

Der Großvater - - - - den Kindern ein Märchen - - - -.

A) hat - erzählen B) ist - erzählen C) ist - erzählt D) hat - erzählt

4.

Jeden Morgen stehe ich um 6.30 Uhr auf.

- - - - wasche ich mein Gesicht und putze meine Zähne. - - - - frühstücke ich und ziehe mich an. - - - - gehe ich um 7.30 Uhr aus dem Haus und bin um 8 Uhr in der Schule.

A) Zuerst / Dann / Zum Schluss B) Zum Schluss / Zuerst / Dann C) Dann / Zum Schluss / Zuerst D) Zuerst / Zum Schluss / Dann

(4)

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 2. MERKEZÎ ORTAK SINAV ALMANCA

5.

Karin : Ziehst du für die Party heute Abend dein - - - - Kleid an?

Bettina : Ja, ich ziehe das - - - - Kleid an.

A) schwarzes / schwarzes B) schwarzes / schwarze C) schwarze / schwarzes D) schwarz / schwarz

6.

Weil Franz seinen kariert– - - - - Pullover nicht finden konnte, musste er sein braun– - - - - Hemd anziehen.

A) –es / – B) –en / –e C) –e / –en D) –en / –es

7.

Filiz hat Ferien. Sie - - - - mit uns 2 Wochen Ferien in Marmaris machen.

A) möchtet B) möchte

C) hat D) haben

8.

Mutter : Aylin, du hast morgen Geburtstag.

Was wünschst du dir?

Aylin : Mama, ich - - - - gern ein neues Fahrrad.

A) hat B) sei C) wäre D) hätte

(5)

5

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 2. MERKEZÎ ORTAK SINAV ALMANCA

A

9.

Vater : Komm, mein Sohn! Erzähle! Was - - - - du später - - - -?

Sohn : Pilot. Ich liebe das Fliegen.

A) möchte / wird B) möchtet / werden C) möchtest / werden D) möchtest / werdet

10.

Mama, ich - - - - dir im Haushalt helfen, aber leider - - - - ich zu meiner Freundin fahren.

A) sollte / konntet B) wollte / musste C) wollten / musste D) konnte / mussten

11.

Er hat seinen Sohn gefragt, was er zum Geburtstag gerne - - - -. Der Sohn wollte eine Reise nach England.

A) hätte B) hättet C) wäre D) wärst

12.

Immer ich!

Mama sagt : - - - - das Essen!

Papa sagt : - - - - mir ein Glas Wasser!

Schwester sagt : - - - - mir einen Kaffee!

A) Trink / Iss / Lies B) Lies / Bring / Koch C) Koch / Bring / Mach D) Schreib / Mach / Trink

(6)

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 2. MERKEZÎ ORTAK SINAV ALMANCA

13.

Mutter: Mete, dein Zimmer ist wieder sehr unordentlich. - - - - schnell dein Zimmer auf und - - - - die Sachen in den Schrank!

A) Räume / leg B) Geh / stell C) Räumen / legen D) Geht / räumt

14.

Mein Großvater ist noch sehr fit, - - - - er jeden Tag Sport treibt.

A) oder B) aber C) weil D) denn

15.

Franz wollte am Wochenende ins Kino, - - - - er konnte nicht gehen, - - - - er sich erkältet hat.

A) weil / aber B) aber / weil C) ob / denn D) als / ob

16.

Wir wollen euch fragen, - - - - von euch mit uns Volleyball spielen möchte.

A) wen B) wer C) was D) wie

(7)

7

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 2. MERKEZÎ ORTAK SINAV ALMANCA

A

17.

Max kommt - - - - Spanien. Er lebt - - - - zwei Jahren in Deutschland und wohnt noch - - - - seiner Großmutter.

A) seit / bei / mit B) von / bei / aus C) bei / aus / seit D) aus / seit / bei

18.

Die Lampe - - - - über dem Tisch. Der Junge - - - - auf dem Stuhl. Das Mädchen - - - - auf dem Bett.

Görsele göre bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) hängt / sitzt / liegt B) sitzt / hängt / steht C) liegt / steht / hängt D) steht / hängt / liegt

19.

Diyalogda boş bırakılan yere gelmesi gereken ifadenin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

Ahmet: Machst du Sport?

Nicole: Ja, ich laufe jeden Tag. Und du?

Ahmet: Ich laufe auch, - - - - A) ob ich laufen kann.

B) dass ich krank bin.

C) aber nicht immer.

D) wann habe ich Zeit?

20.

Als ich 7 Jahre alt war, - - - - ich nicht alleine zur Schule gehen.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki- lerden hangisi getirilemez?

A) durfte B) konnte

C) wollte D) möchte

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

(8)

ALMANCA 2017

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.

2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları;

kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.

3. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.

4. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/

veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.

8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.

Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.

11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.

12. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.

13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen eşlik edecektir.

15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.

16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

18. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARILAR

● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza

cevap verilmeyecektir.

● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

(9)

27 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF 2. DÖNEM

ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI

“A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

ALMANCA

1.

A

2.

C

3.

D

4.

A

5.

B

6.

D

7.

B

8.

D

9.

C

10.

B

11.

A

12.

C

13.

A

14.

C

15.

B

16.

B

17.

D

18.

A

19.

C

20.

D

Figure

Updating...

References

Related subjects :