2016-2017 2. Dönem TEOG Çıkmış Fransızca Soruları ve Cevapları

Download (0)

Full text

(1)

A

FRANSIZCA 2017

8. SINIF 2. DÖNEM

FRANSIZCA DERSİ

MERKEZÎ ORTAK SINAVI

27 NİSAN 2017 Saat: 11.20

Adı ve Soyadı : ...

Sınıfı : ...

Öğrenci Numarası : ...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIT.C.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE

KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KİTAPÇIK TÜRÜ

A

SORU SAYISI : 20

SINAV SÜRESİ : 40 Dakika

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.

3. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.

4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

(2)
(3)

3

1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

FRANSIZCA

2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. MERKEZÎ ORTAK SINAV A

A(ÖDSGM)

1.

Paul a lu tous les livres que vous lui avez - - - -.

A) prêté B) prêtée

C) prêtées D) prêtés

2.

Pour le moment tu es très jeune, mais quand tu - - - - 15 ans, tu - - - - lycéenne comme ta sœur.

A) auras / seras B) seras / auras C) aura / sera D) sera / aura

3.

Éric : - - - - !

Elif : Oui, il y a beaucoup de vent et de pluie aujourd’hui.

A) Comme la mer est calme B) Quel désordre dans ta chambre C) Quel mauvais temps

D) Que tu es beau

4.

Henri : Est-ce que tu lis les journaux sur Internet ?

André : - - - -, je n’aime pas lire à l’écran, je préfère le papier.

A) Mais si B) Non

C) Oui D) Moi non plus

5.

Julien : Salut ! Tu es bien bronzé. Tu reviens de la mer ?

Daniel : Ah oui, j’ai passé mes vacances au bord de la mer.

Julien : - - - -

Daniel : À Antalya, sur la Méditerranée.

C’était super ! A) Tu étais où ? B) Antalya, c’est où ?

C) Comment ? Tu étais seule là-bas ? D) Tu feras du ski, alors !

6.

Catherine : Bonjour, ici Catherine Durand.

Pourriez-vous me donner un rendez-vous, s’il vous plait ? Secrétaire : Est-ce que vous pouvez venir jeudi ?

Catherine : Pardon ?

Secrétaire : Je vous demande - - - -.

A) de venir jeudi

B) que vous pouvez venir jeudi C) comment je peux venir jeudi D) si vous pouvez venir jeudi 1-14. sorularda boş bırakılan yerlere uygun

gelen sözcük ya da ifadeyi işaretleyiniz.

(4)

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 2. MERKEZÎ ORTAK SINAV FRANSIZCA

7.

Si tu es à la gare d’Ankara et que le train a du retard, - - - -.

A) ce musée se trouve très loin de la gare d’Ankara

B) au musée il y a de vraies locomotives C) tu peux aller faire un tour au musée du

chemin de fer

D) les visiteurs sont souvent des étudiants ou des groupes de touristes

8.

Maman : Tu peux mettre cette jupe pour la soirée.

Élise : - - - - ?

Maman : - - - - de ta sœur.

Élise : Ok !

A) Lesquels / Ceux B) Laquelle / Celle C) Lequel / Celui D) Lesquelles / Celles

9.

Réceptionniste : Bonjour, madame ! Puis-je vous aider ? Madame Abry : Bonjour, monsieur ! J’ai

réservé une chambre.

Réceptionniste : Oui, à quel nom, s’il

vous plaît ?

Madame Abry : Au nom de Madame

Abry.

Réceptionniste : - - - - ?

Madame Abry : Oui, bien sûr, voici mon

passeport.

A) Vous voulez une ou deux chambres B) Pouvez- vous me donner une pièce

d’identité

C) Est-ce que vous avez une carte de visite D) Vous n’avez pas de visa, Madame

10.

Albert : J’ai soif, tu as quelque chose à boire ?

Sylvie : - - - -.

A) Merci, je n’ai pas faim

B) II y a une piscine à deux pas d’ici C) Va chercher un gâteau

D) Hélas, non, mon frigo est vide

11.

Ton ami va passer un examen, tu lui dis : - - - - !

A) Bonne santé B) Bon voyage C) Bon succès D) Bonne fête

12.

Nicole : Pardon madame, vous avez I’heure ?

Mme Duval : - - - -.

A) Il est trois heures dix B) À six heures

C) Je mange à midi et demi D) Je suis à I’heure

(5)

5

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 2. MERKEZÎ ORTAK SINAV FRANSIZCA

A

13.

Léa : - - - - ?

Murat : Je vais à Eskişehir en train.

A) Pourquoi vas-tu à Eskişehir B) Comment vas-tu à Eskişehir C) Avec qui vas-tu à Eskişehir D) Quand vas-tu à Eskişehir

14.

Cliente : Cette jupe est un peu large.

Vous avez la jupe en 36 ? Vendeuse : Bien sûr, attendez... Voilà ! Cliente : Je voudrais un chemisier pour mettre avec cette jupe.

Vendeuse : - - - -

Cliente : Oui, il est élégant. Merci,

mademoiselle.

A) Ce chemisier en rouge. II vous plaît ? B) Mais cette chemise n’est pas très bon

marché.

C) Désolée, vous devez aller dans un autre magasin.

D) Quelle taille et quelle couleur ?

15-16. soruları verilen görselleri dikkate alarak cevaplayınız.

15.

JUIN 2016

Lundi 6 13 20 27

Mardi 7 14 21 28

Mercredi 1 8 15 22 29

Jeudi 2 9 16 23 30

Vendredi 3 10 17 24

Samedi 4 11 18 25

Dimanche 5 12 19 26

Quel jour commence le mois de juin ?

A) Jeudi B) L’été

C) Mercredi D) Le 30 juin

(6)

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 2. MERKEZÎ ORTAK SINAV FRANSIZCA

16.

Espèces Heuresmoyennes de sommeil

par jour Le tigre

16 heures

Le lion

14 heures

Le chat

12 heures

La souris

12 heures

Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Le lion dort plus de temps que le chat.

B) Le chat dort moins de temps que le tigre.

C) La souris dort autant de temps que le tigre.

D) Le tigre a besoin de 16 heures de sommeil par jour.

17.

I. 25 ans.

II. Tu as quel âge ? III. Et tu es marié ? IV. Non, célibataire.

Yukarıdaki cümleler hangi seçenekte an- lamlı bir şekilde sıralanmıştır?

A) I - II - IV - III B) II - I - III - IV C) III - I - II - IV D) IV - II - III - I

18-19. soruları aşağıda verilen karşılıklı konuşma metnine göre cevaplayınız.

Pharmacienne : Bonjour, monsieur ! Marc : Bonjour madame ! J’ai

attrapé froid et j’ai mal à la gorge. Qu’est-ce que je peux prendre ?

Pharmacienne : Vous êtes allé chez le médecin ? Vous avez une ordonnance ?

Marc : Non, madame, je n’ai pas eu le temps.

Pharmacienne : Je vous donne un sirop et des pastilles pour la gorge.

Marc : Vous n’avez pas d’antibiotiques ?

Pharmacienne : Si, mais sans ordonnance, c’est interdit.

Marc : D’accord ! Je prends le sirop et les pastilles.

18.

Marc va à la pharmacie parce que(qu’) - - - -.

A) il est malade B) il est pharmacien C) il a une ordonnance D) il va voir son amie

19.

Que donne la pharmacienne à Marc ? A) une aspirine

B) un sirop et des pastilles C) un antibiotique

D) une ordonnance

(7)

7

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 2. MERKEZÎ ORTAK SINAV FRANSIZCA

A

20.

Aşağıdakilerden hangisi bu görseli ifade etmektedir?

A) II a un mouchoir à la main gauche. II porte un haut chapeau pointu.

B) II a une casquette et il porte des lunettes de vue. II est barbu.

C) II porte un foulard sur sa tête. II tient la canne avec ses deux mains.

D) II a un chapeau melon et une canne.

II porte une veste étroite.

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

(8)

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.

2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları;

kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.

3. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.

4. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/

veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.

8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.

Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.

11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.

12. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.

13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen eşlik edecektir.

15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.

16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

18. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.

FRANSIZCA 2017

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARILAR

● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza

cevap verilmeyecektir.

● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya

(9)

27 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF 2. DÖNEM

FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI

“A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

FRANSIZCA

1.

D

2.

A

3.

C

4.

B

5.

A

6.

D

7.

C

8.

B

9.

B

10.

D

11.

C

12.

A

13.

B

14.

A

15.

C

16.

C

17.

B

18.

A

19.

B

20.

D

Figure

Updating...

References

Related subjects :