• Sonuç bulunamadı

CEVAP ANAHTARI 1-D 2-C 3-D 4-A 5-C 6-C 7-D 8-B 9-B TEST D 2-B 3-D 4-D 5-A 6-B 7-B 8-C 9-A 1-D 2-B 3-C 4-B 5-A 6-C 7-B 8-B 9-B 10-D

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CEVAP ANAHTARI 1-D 2-C 3-D 4-A 5-C 6-C 7-D 8-B 9-B TEST D 2-B 3-D 4-D 5-A 6-B 7-B 8-C 9-A 1-D 2-B 3-C 4-B 5-A 6-C 7-B 8-B 9-B 10-D"

Copied!
20
0
0

Tam metin

(1)
(2)

DOĞAL SAYILAR VE DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Ünite – 1

1-D 2-B 3-D 4-D 5-A 6-B 7-B 8-C 9-A

TEST - 3

ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA

1-D 2-B 3-C 4-B 5-A 6-C 7-B 8-B 9-B 10-D

TEST - 11

ÇARPMA İŞLEMİNİN SONUCUNU TAHMİN ETME

1-A 2-B 3-C 4-C 5-B 6-C 7-B 8-D 9-D 10-B

TEST - 13

BÖLME İŞLEMİNDE KALANI YORUMLAMA

1-D 2-C 3-D 4-A 5-C 6-C 7-D 8-B 9-B

TEST - 1

DOĞAL SAYILAR

1-C 2-C 3-D 4-B 5-C 6-B 7-D 8-B 9-B 10-C 11-B 12-A

TEST - 2

DOĞAL SAYILARLA TOPLAM İŞLEMİ

1-A 2-B 3-C 4-A 5-D 6-C 7-A 8-B 9-D 10-C 11-A

TEST - 4

ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ, SONUCU TAHMİN ETME

1-B 2-C 3-D 4-D 5-C 6-B 7-B 8-C 9-B 10-C 11-A 12-D

TEST - 6

1-C 2-C 3-D 4-B 5-A 6-A 7-D 8-C 9-B 10-D 11-A

TEST - 7

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

1-C 2-D 3-D 4-B 5-B 6-B 7-A 8-B 9-B 10-C

TEST - 8

1-B 2-B 3-B 4-A 5-C 6-C 7-B 8-C 9-A 10-C 11-D 12-D

TEST - 9

DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

1-B 2-D 3-A 4-B 5-A 6-B 7-C 8-D 9-D 10-C

TEST - 10

BÖLME İŞLEMİNİN SONUCUNU TAHMİN ETME

1-A 2-B 3-A 4-B 5-D 6-A 7-B 8-C 9-D 10-A 11-C 12-B

TEST - 12

ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİNDE VERİLMEYENİ BULMA

1-A 2-C 3-B 4-A 5-C 6-D 7-A 8-C 9-D 10-D 11-B 12-C

TEST - 14

1-B 2-D 3-B 4-C 5-C 6-D 7-B 8-C 9-A 10-B 11-D

TEST - 5

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

(3)

1-D 2-D 3-B 4-A 5-C 6-B 7-C 8-A 9-D 10-C 11-D TEST - 17

DOĞAL SAYILARIN ÜSLÜ GÖSTERİMİ

1-C 2-D 3-A 4-C 5-C 6-B 7-C 8-A 9-B 10-B

TEST - 15

ZİHİNDEN ÇARPMA İŞLEMİ

ZİHİNDEN BÖLME İŞLEMİ

1-C 2-B 3-B 4-B 5-A 6-C 7-D 8-C 9-D

TEST - 16

1-D 2-B 3-B 4-B 5-A 6-C 7-D 8-B 9-C 10-D

TEST - 19

DOĞAL SAYI PROBLEMLERİ

1-D 2-C 3-D 4-B 5-C 6-C 7-C 8-D 9-A 10-B 11-D 12-C

TEST - 20

1-A 2-B 3-C 4-B 5-D 6-C 7-A 8-B 9-C 10-B 11-C

TEST - 18

PARANTEZLİ İŞLEMLER

A.

1. 408065217 2. 17283025 3. 816500900 4. 3078004 5. 222503411

B.

1. İki yüz kırk milyon sekiz yüz elli bin altı yüz elli dokuz 2. Üç yüz altı milyon yüz seksen yedi bin iki yüz doksan 3. On dört milyon yetmiş üç bin yirmi altı

4. Yedi milyon altı yüz kırk üç bin sekiz

5. Beş yüz yetmiş bir milyon yüz sekiz bin dört yüz iki

C.

Sayı Milyonlar Bölüğü Binler Bölüğü Birler Bölüğü

623 714 408 623 714 408

83 005 691 83 5 691

4 283 507 4 283 507

902 500 416 902 500 416

6 298 019 6 298 19

10 046 003 10 46 3

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 21)

(4)

D.

4 5 3 8 7 2 0 4 6

Sayı değeri Basamak değeri

6 6 x 1 = 6

4 4 x 10 = 40

0 0 x 100 = 0

2 2 x 1000 = 2000

7 7 x 10000 = 70000

8 8 x 100000 = 800000

3 3 x 1000000 = 3000000

5 5 x 10000000 = 50000000

4 4 x 100000000 = 400000000

B.

4. Adım

1 2 4. Adım 3 4. Adım

A.

C. 1. d 2. e 3. c 4. a 5. b

1. 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62 2. 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53 3. 88, 80, 72, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16 B.

D. 1. 18227 2. 7284 3. 19088 4. 39433 5. 16379 6. 22145

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 22)

4. Adım

1 2 4. Adım 3 4. Adım

(5)

A.

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 23)

42367 65489 –

2

42400 23100

23122 Gerçek 23100 22

sonuç Tahmini

sonuç Tahmini sonuç

ile gerçek sonuç arasındaki fark en yakın yüzlüğe yuvarlama

65500 23122

– –

28726 59643 +

3

28700 88300

88369 Gerçek 88300 69

sonuç Tahmini

sonuç Tahmini sonuç

ile gerçek sonuç arasındaki fark en yakın yüzlüğe yuvarlama

59600 88369

+ –

B. 1. K 2. A 3. R 4. A 5. D 6. E 7. N 8. İ 9. Z

29682 76573 –

4

29700 46891

46891 Gerçek 46900 9

sonuç

Tahmini sonuç

Tahmini sonuç ile gerçek sonuç

arasındaki fark en yakın yüzlüğe yuvarlama

76600 46900

– –

A. 1. M 2. E 3. R 4. S 5. İ 6. N

C. 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. y

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 24)

B. 1. 7 x 7 = 49 2. 10 x 10 x 10 = 1000 3. 4 x 4 x 4 = 64 4. 15 x 15 = 225

5. 8 x 8 x 8 = 512 6. 12 x 12 = 144 7. 6 x 6 x 6 = 216 8. 18 x 18 = 324

(6)

A. 1. 3 2. 400 TL 3. 5 4. 164

B. 1. 90 2. 30 3. 100 4. 36

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 25)

1-C 2-B 3-D 4-C 5-B 6-A 7-A 8-B 9-B

TEST - 26

1-D 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-D 8-C 9-B 10-B 11-B

TEST - 27

KONU BİTİRME TESTİ

1-D 2-D 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-B 9-B 10-B 11-C

TEST - 29

HEDEF 12

1-A 2-A 3-C 4-A 5-B 6-B 7-C 8-C 9-C 10-C 11-B

TEST - 28

1-B 2-B 3-C 4-A 5-A 6-C 7-A 8-B 9-B 10-B

TEST - 30

KESİRLER – KESİRLERLE İŞLEMLER Ünite – 2

1-D 2-D 3-C 4-C 5-A 6-D 7-D 8-A 9-C 10-D 11-B 12-D

TEST - 1

BİRİM KESİRLER

1-D 2-D 3-C 4-C 5-A 6-C 7-A 8-B 9-D 10-B 11-A

TEST - 4

DENK KESİRLER

1-B 2-C 3-D 4-A 5-C 6-D 7-B 8-D 9-B 10-A 11-C 12-C

TEST - 6

BİR ÇOKLUĞUN İSTENEN BASİT KESİR KADARINI BULMA

1-D 2-B 3-D 4-B 5-B 6-C 7-A 8-D 9-C 10-A 11-D 12-C

TEST - 2

BİLEŞİK VE TAM SAYILI KESİRLER

1-C 2-B 3-D 4-C 5-B 6-C 7-D 8-C 9-B 10-D 11-C 12-C

TEST - 3

KESİRLERİ SIRALAMA

1-A 2-C 3-C 4-D 5-D 6-C 7-A 8-B 9-D 10-C 11-C 12-A

TEST - 5

BASİT KESİR KADAR VERİLEN ÇOKLUĞUN TAMAMINI BULMA

1-D 2-B 3-D 4-A 5-C 6-B 7-C 8-C 9-B 10-D 11-A 12-D

TEST - 7

(7)

1-C 2-A 3-B 4-C 5-B 6-A 7-D 8-C 9-B 10-C 11-B TEST - 8

KESİR PROBLEMLERİ

1-B 2-A 3-B 4-C 5-A 6-D 7-A 8-B 9-B 10-C 11-B 12-D

TEST - 10

KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİ

1-C 2-B 3-C 4-A 5-D 6-B 7-B 8-C 9-A 10-D 11-D

TEST - 12

KESİRLERLE TOPLAMA PROBLEMLERİ

1-B 2-C 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-C 9-A 10-A 11-D 12-C

TEST - 14

KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA PROBLEMLERİ KESİRLERLE TOPLAMA İŞLEMİ

1-B 2-B 3-D 4-A 5-C 6-A 7-D 8-D 9-C 10-B 11-D 12-D

TEST - 9

KESİRLERLE TOPLAMA – ÇIKARMA İŞLEMİ

1-B 2-C 3-C 4-D 5-C 6-A 7-B 8-A 9-C 10-A 11-B 12-D

TEST - 11

KESİRLERLE ÇIKARMA PROBLEMLERİ

1-B 2-B 3-C 4-B 5-C 6-B 7-C 8-B 9-D 10-A 11-B 12-C

TEST - 13

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 15)

2. 3.

1.

A.

4. 5.

(8)

B. 1. 25

7 2. 4 1

5 3. 55

8 4. 16 3

5 5. 66

7 6. 12 2

3 7. 25

2 8. 1 22

44

C. 1. mavi 2. kırmızı 3. sarı 4. mavi 5. kırmızı 6. sarı 7. kırmızı 8. mavi 9. sarı 10. kırmızı 11. mavi 12. sarı 13. kırmızı 14. sarı 15. mavi 16. sarı 17. kırmızı 18. kırmızı

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 16)

A. 1. > 2. > 3. < 4. > 5. < 6. = 7. > 8. < 9. < 10. =

B. 1. 16 2. 48 3. 90 4. 6 5. 5

C. 1. K 2. A 3. D 4. İ 5. F 6. E 7. B 8. A 9. L 10. I 11. Ğ 12. I

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 17)

A. 1. 80 2. 28 3. 15 4. 5

20 5. 2 1 4

B. 1. Y 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D

1-A 2-C 3-B 4-B 5-A 6-C 7-C 8-D 9-C 10-B 11-D 12-C

TEST - 18

1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-A 7-B 8-B 9-C 10-C 11-D

TEST - 19

KONU BİTİRME TESTİ

1-A 2-D 3-B 4-D 5-C 6-C 7-D 8-C 9-C 10-A 11-B 12-D

TEST - 21

HEDEF 12

1-B 2-A 3-B 4-C 5-B 6-A 7-A 8-C 9-B 10-C 11-D

TEST - 20

1-C 2-B 3-D 4-C 5-D 6-C 7-A 8-B

TEST - 22

1-C 2-D 3-B 4-B 5-D 6-C 7-B 8-D 9-B 10-C 11-A

TEST - 2

1-B 2-C 3-D 4-A 5-B 6-D 7-C 8-B 9-D 10-C 11-A

TEST - 1

1-C 2-B 3-A 4-D 5-B 6-C 7-D 8-B 9-B 10-A 11-C

TEST - 3

KARMA TEST (1-2. ÜNİTELER)

(9)

ONDALIK GÖSTERİM – YÜZDELER Ünite – 3

1-B 2-A 3-C 4-D 5-D 6-C 7-C 8-B 9-D 10-D 11-A

TEST - 3

ONDALIK GÖSTERİMLERİ KARŞILAŞTIRMA

1-B 2-C 3-D 4-C 5-B 6-A 7-C 8-D 9-C 10-B

TEST - 11

KESİR, ONDALIK GÖSTERİM VE YÜZDE İFADELERİNİ KARŞILAŞTIRMA

1-B 2-C 3-C 4-B 5-D 6-D 7-A 8-D 9-C 10-B 11-C

TEST - 13

YÜZDELER VE PROBLEMLERİ

1-B 2-C 3-C 4-B 5-B 6-D 7-D 8-D 9-C 10-C 11-B

TEST - 1

ONDALIK GÖSTERİM

1-C 2-B 3-B 4-A 5-D 6-D 7-C 8-D 9-D 10-D 11-B 12-A

TEST - 2

1-D 2-C 3-B 4-B 5-C 6-B 7-B 8-A 9-B 10-D

TEST - 5

ONDALIK GÖSTERİMLERİ TOPLAMA

1-C 2-B 3-D 4-D 5-C 6-B 7-C 8-A 9-B 10-C 11-B 12-C

TEST - 6

1-B 2-B 3-A 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-B

TEST - 7

ONDALIK GÖSTERİMLERİ ÇIKARMA

1-C 2-B 3-C 4-A 5-C 6-D 7-B 8-A 9-D 10-C 11-A 12-A

TEST - 8

1-B 2-D 3-C 4-C 5-D 6-B 7-A 8-B 9-D

TEST - 9

YÜZDELER

1-B 2-D 3-C 4-C 5-B 6-C 7-A 8-D 9-D 10-C 11-C 12-A

TEST - 10

1-C 2-D 3-A 4-C 5-B 6-C 7-D 8-B 9-A 10-C 11-B 12-D

TEST - 4

ONDALIK GÖSTERİMLERİN SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERİMİ

1-C 2-B 3-C 4-A 5-D 6-D 7-A 8-B 9-C 10-B 11-A 12-D

TEST - 12

BİR ÇOKLUĞUN YÜZDESİNİ BULMA

(10)

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 14)

A.

Okunuşu : Altmış beş tam yüzde yetmiş iki

Basamak Adı Basamak Değeri

6 5 , 7 2

0,02 Yüzde birler basamağı

Onda birler basamağı 0,7

5 Birler basamağı

60 Onlar basamağı

1.

Okunuşu : Üç tam binde iki yüz dokuz

Basamak Adı Basamak Değeri

3 , 2 0 9

0,009 Binde birler basamağı

Yüzde birler basamağı 0 Onda birler basamağı 0,2 Birler basamağı 3 2.

Okunuşu : Yedi yüz otuz iki tam yüzde altmış sekiz

Basamak Adı Basamak Değeri

7 3 2 , 6 8

Yüzde birler basamağı 0,08 Onda birler basamağı 0,6

2 Birler basamağı

30 700 Onlar basamağı

Yüzler basamağı 3.

(11)

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 15)

A. 1. 0,58 2. 1,3 3. 6,75 4. 0,365 5. 2,43 6. 0,85 7. 3,25 8. 0,32 9. 5,5 10. 0,82

C. 1. 0,48 2. 0,8 3. 1,48 4. 4,08 5. 4,1 6. 4,18 7. 14 8. 40,8 9. 41,8

B. a. 15 = =

10 3

15 : 5 2

10 : 5 b. 45 = =

100 9

45 : 5 20

100 : 5 c. 64 = =

1000 8

125 64 : 8

1000 : 8 d. 28 = =

10 14

28 : 2 5 10 : 2 Okunuşu : On beş tam binde yetmiş üç

Basamak Adı Basamak Değeri

1 5 , 0 7 3

0,003 Binde birler basamağı

Yüzde birler basamağı 0,07

0 Onda birler basamağı

5 10 Birler basamağı

Onlar basamağı 4.

Okunuşu : Yüz iki tam yüzde dört

Basamak Adı Basamak Değeri

1 0 2 , 0 4

0,04 Yüzde birler basamağı

Onda birler basamağı 0

2 Birler basamağı

0 100 Onlar basamağı

Yüzler basamağı 5.

(12)

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 16)

B. 1. 7,86 2. 5,9 3. 7,1 4. 7,1 5. 8,3 6. 7,77

7. 19,9 8. 14,8 9. 3,95 10. 13 11. 2,79 12. 4,9

A. A. 3

10 B. 5

10 C. 8

10 D. 1 1

10 E. 1 4

10 F. 1 7

10

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 18)

A. 1. 24 2. 6 3. 15 4. 20 5. 16 6. 8

7. 36 8. 99 9. 49 10. 48 11. 69 12. 12

B. 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y

C. 1. 132 2. 18 3. 72 4. 6

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 17)

B.

1. Ondalık gösterim: 0,75 Yüzde: % 75 2. Ondalık gösterim: 0,85 Yüzde: % 85 3. Ondalık gösterim: 0,9 Yüzde: % 90 7. Ondalık gösterim: 0,03 Yüzde: % 3 8. Ondalık gösterim: 0,76 Yüzde: % 76 9. Ondalık gösterim: 0,26 Yüzde: % 26 4. Ondalık gösterim: 0,8 Yüzde: % 80 5. Ondalık gösterim: 0,28 Yüzde: % 28 6. Ondalık gösterim: 0,9 Yüzde: % 90

A. 1. 15,5 2. 12 3. 13,5 4. 15,25 5. 11

1-B 2-B 3-B 4-C 5-A 6-C 7-A 8-D 9-B 10-C 11-B

TEST - 19

1-C 2-B 3-A 4-B 5-D 6-C 7-C 8-A 9-B 10-D 11-B 12-B

TEST - 20

KONU BİTİRME TESTİ

1-B 2-C 3-B 4-A 5-B 6-D 7-D 8-B 9-C 10-C 11-B

TEST - 22

1-C 2-D 3-C 4-B 5-A 6-B 7-B 8-C 9-C 10-B 11-C 12-C

TEST - 21

HEDEF 12

1-B 2-B 3-A 4-C 5-B 6-D 7-A 8-C

TEST - 23

(13)

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR, ÜÇGENLER - DÖRTGENLER Ünite – 4

1-C 2-A 3-D 4-B 5-B 6-D 7-B 8-C 9-A

TEST - 3

İKİ NOKTANIN BİRBİRİNE GÖRE KONUMU

1-B 2-A 3-C 4-C 5-C 6-A 7-C 8-B 9-D 10-C 11-B

TEST - 11

ÜÇGENDE AÇILAR

1-B 2-C 3-D 4-A 5-B 6-A 7-B 8-D 9-D

TEST - 13

ÜÇGEN VE DÖRTGENDE AÇILAR

1-A 2-B 3-C 4-D 5-B 6-B 7-A 8-C 9-B 10-D 11-C

TEST - 5

AÇILAR

1-C 2-D 3-D 4-C 5-B 6-B 7-C 8-A 9-B 10-B 11-C 12-A

TEST - 6

1-A 2-D 3-C 4-B 5-D 6-B 7-C 8-A 9-C 10-D 11-B

TEST - 7

ÇOKGENLER

1-C 2-C 3-A 4-B 5-D 6-D 7-D 8-A 9-C 10-D 11-A 12-B

TEST - 9

DÖRTGENLERİN ÖZELLİKLERİ

1-C 2-D 3-D 4-B 5-B 6-C 7-B 8-A 9-C 10-B 11-C 12-C

TEST - 10

1-D 2-C 3-A 4-B 5-C 6-D 7-A 8-B 9-D 10-C 11-B 12-C

TEST - 1

DOĞRU - DOĞRU PARÇASI - IŞIN

1-C 2-B 3-B 4-B 5-C 6-B 7-D 8-C 9-D 10-A 11-C 12-D

TEST - 2

DOĞRU - DOĞRU PARÇASI VE IŞININ BİRBİRLERİNE GÖRE DURUMLARI

1-D 2-C 3-C 4-B 5-D 6-C 7-D 8-A 9-C 10-B 11-B 12-C

TEST - 4

EŞİT UZUNLUKTAKİ DOĞRU PARÇALARI

1-C 2-B 3-D 4-B 5-A 6-C 7-C 8-A 9-A 10-A 11-C 12-B

TEST - 12

DÖRTGENDE AÇILAR

1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-B 7-C 8-B 9-C 10-B 11-C

TEST - 8

ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ

(14)

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 14)

A. 1. 8 2. 8 3. 16 4. 11 5. 5 6. 10 7. 3 8. 12 9. 8 10. 17 11. 14

B.

C.

A

M

N

R S

T

V

Z U

Y

P

E C

F

G

H

K L D

B

A

A

A A

(15)

A A

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 15)

A. 1. Geniş açı 2. Dik açı 3. Dik açı 4. Dar açı 5. Geniş açı

D. 1. 58° 2. 140° 3. 54° 4. 29° 5. 63° 6. 42°

B. 1. 90° 2. 120° 3. 60° 4. 150°

C.

(16)

A. 1. 105° 2. 75° 3. 105° 4. 54° 5. 54° 6. 126°

C. 1. Dar 2. Geniş 3. Dik 4. Eş 5. Çeşit 6. İkiz

B. 1. 135° 2. 45° 3. 135° 4. 66° 5. 114° 6. 66°

D. 1. 75° 2. 120°

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 16)

A. 1. 87° 2. 125°

C. 1. 120° 2. 130° 3. 55° 4. 135° 5. 80° 6. 105° 7. 125° 8. 70°

B. 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. D

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 17)

1-A 2-D 3-B 4-C 5-D 6-D 7-C 8-B 9-C 10-A

TEST - 18

1-B 2-D 3-A 4-A 5-C 6-C 7-A 8-D 9-C 10-B 11-B

TEST - 19

KONU BİTİRME TESTİ

1-B 2-D 3-B 4-A 5-C 6-B 7-D 8-C 9-D 10-D

TEST - 21

1-C 2-B 3-D 4-C 5-C 6-A 7-B 8-D 9-B

TEST - 20

HEDEF 12

1-A 2-D 3-D 4-B 5-C 6-A 7-B 8-A

TEST - 22

1-C 2-D 3-C 4-D 5-C 6-B 7-B 8-C 9-D 10-C 11-B

TEST - 2

1-B 2-B 3-D 4-A 5-C 6-B 7-C 8-A 9-B 10-C

TEST - 1

1-D 2-C 3-A 4-B 5-C 6-C 7-D 8-C 9-B 10-A 11-A

TEST - 3

KARMA TEST (3-4. ÜNİTELER)

(17)

VERİ TOPLAMA, UZUNLUK VE ZAMAN ÖLÇME Ünite – 5

1-B 2-C 3-D 4-A 5-C 6-D 7-C 8-D 9-B

TEST - 1

ARAŞTIRMA SORUSU

1-A 2-C 3-B 4-D 5-C 6-C 7-D 8-C 9-B 10-A 11-B 12-C

TEST - 3

1-B 2-C 3-D 4-B 5-A 6-C 7-D 8-A 9-C 10-D 11-D 12-B

TEST - 2

SIKLIK TABLOSU VE SÜTUN GRAFİĞİ

1-D 2-C 3-B 4-B 5-B 6-C 7-A 8-C 9-C 10-C 11-D 12-D

TEST - 4

UZUNLUK ÖLÇME

1-D 2-B 3-A 4-B 5-C 6-C 7-D 8-A 9-B 10-C 11-C

TEST - 6

DÖRTGENLERİN ÇEVRE UZUNLUĞU

1-D 2-B 3-B 4-A 5-A 6-C 7-B 8-C 9-A 10-D 11-B 12-C

TEST - 9

1-C 2-D 3-B 4-C 5-D 6-A 7-B 8-C 9-B 10-D 11-A

TEST - 8

ZAMAN ÖLÇME

1-C 2-B 3-A 4-B 5-C 6-B 7-D 8-A 9-C 10-B 11-D 12-D

TEST - 5

ÜÇGENİN ÇEVRE UZUNLUĞU

1-C 2-B 3-D 4-C 5-D 6-B 7-C 8-B 9-C 10-D 11-A 12-C

TEST - 7

FARKLI ŞEKİLLERİN ÇEVRE UZUNLUĞU

(18)

ÜNİTE -5

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 10)

A.

1. Adaylar Oy Sayısı

Sinem Hanım 10

Tolga Bey 8

Gülay Hanım 5

Kadir Bey 13

2.

13

9

5 11

7

3 12

8

4 10

6

2 1

Adaylar Oy sayısı

Sinem

Hanım Gülay

Hanım Tolga

Bey Kadir

Bey

B. 1. Mikrodalga fırın 2. Derin dondurucu 3. 1

3 4. 20 5. 270

A. 1. 30 2. 40 3. 50 4. 45 5. 35 6. 60

B. 1. 300 2. 96 3. 6 4. 5 5. 1095 6. 1 7. 28 8. 150 9. 10 10. 9

C. 1. 192 2. 6 3. 7 4. 730 5. 12 6. 700 7. 2 8. 500 9. 4,5 10. 60

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 12)

B. 1. 420 2. 3400 3. 140 4. 14508 5. 26200 6. 8370 7. 5500 8. 11 9. 1652 10. 7300

C. 1. 36 2. 36 3. 38 4. 36 D. 1. d 2. a 3. b 4. c 5. e

A. 1. 4000 2. 6 3. 7 4. 8,5 5. 23,4 6. 1500 7. 93 8. 50 9. 81 10. 41000 11. 19,3 12. 17 13. 290 14. 54 15. 18,3 16. 3600 17. 9 18. 0,3 19. 230 20. 2700

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 11)

(19)

ALAN ÖLÇME, GEOMETRİK CİSİMLER Ünite – 6

1-B 2-A 3-C 4-B 5-A 6-D 7-D 8-D 9-B 10-A 11-C

TEST - 1

DİKDÖRTGENİN ALANI

1-C 2-B 3-C 4-B 5-C 6-C 7-C 8-B 9-B 10-A 11-D

TEST - 3

FARKLI GEOMETRİK ŞEKİLLERİN ALANLARI

1-B 2-C 3-B 4-C 5-C 6-D 7-A 8-B 9-C 10-A 11-B 12-D

TEST - 2

KARENİN ALANI

1-D 2-B 3-B 4-A 5-B 6-D 7-C 8-B 9-B

TEST - 5

1-D 2-A 3-C 4-D 5-C 6-B 7-A 8-B 9-D

TEST - 4

GEOMETRİK CİSİMLERİN ÖZELLİKLERİ

1-C 2-B 3-A 4-B 5-D 6-C 7-B 8-C 9-C 10-B 11-C 12-D

TEST - 7

1-C 2-B 3-A 4-D 5-A 6-C 7-D 8-A 9-B 10-C 11-A 12-D

TEST - 6

PRİZMALARIN YÜZEY ALANI

1-B 2-C 3-B 4-A 5-C 6-C 7-B 8-A 9-D 10-B 11-D

TEST - 13

1-C 2-B 3-C 4-D 5-C 6-A 7-B 8-B 9-B 10-A 11-D

TEST - 14

KONU BİTİRME TESTİ

1-B 2-D 3-C 4-D 5-D 6-A 7-A 8-C 9-C 10-B 11-C 12-A

TEST - 16

1-D 2-C 3-B 4-A 5-D 6-D 7-C 8-A 9-A 10-B 11-C

TEST - 15

HEDEF 12

1-D 2-C 3-D 4-B 5-D 6-B 7-C 8-D 9-B

TEST - 17

(20)

1-B 2-A 3-C 4-D 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-D 11-A 12-B TEST - 11

1-C 2-A 3-B 4-C 5-B 6-C 7-B 8-D 9-C 10-D 11-C

TEST - 12

KONU BİTİRME TESTİ

1-B 2-B 3-A 4-C 5-D 6-C 7-D 8-C 9-D 10-B 11-C 12-A

TEST - 14

1-A 2-B 3-A 4-D 5-C 6-B 7-A 8-C 9-B 10-D 11-C 12-D

TEST - 13

HEDEF 12

1-A 2-B 3-A 4-B 5-D 6-D 7-B 8-C

TEST - 15

A. 1. 10 2. 18 3. 16 4. 20 5. 25 6. 9 7. 16

B. 1. 36 2. 21 3. 39 4. 33

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 8)

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 9)

A. 1. 84 2. 144 3. 168 4. 204 5. 96 6. 134

B. a. Üst taban b. Köşe c. Ayrıt d. Yüzey e. Alt taban

C.

a. b. c.

ALIŞTIRMA - UYGULAMA (TEST- 10)

A. 1. 280 cm2 2. 192 cm2 3. 294 cm2 4. 558 cm2

C. 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. Y

B. 1. b 2. c 3. a 4. d

1-C 2-B 3-D 4-B 5-B 6-C 7-B 8-C 9-D 10-C 11-D 12-C

TEST - 2

1-D 2-D 3-A 4-B 5-D 6-B 7-C 8-D 9-C 10-D 11-A 12-B

TEST - 1

1-C 2-B 3-D 4-C 5-C 6-A 7-C 8-B 9-D 10-C 11-A 12-D

TEST - 3

GENEL TARAMA TESTİ (1 - 6. ÜNİTELER)

Referanslar

Benzer Belgeler

Çevresi 42 metre olan bu arsa için belirlenen imar alanı 24 m2 olduğuna göre, belirlenen imar alanının bir köşegeninin uzunluğu kaç metredir?. 10 11 12

Kenarları en az 4 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsaya inşa edilecek olan bir yapı için arsanın her bir kenarından şekilde gösterildiği gibi ikişer metre

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

NİYAZİ HURMAN HAYRİ YERDELEN MELTEM AVAN YUNUS BALOS NİYAZİ HURMAN ÖZGÜR KARAGEDİK KİMYA COĞRAFYA BİYOLOJİ FELSEFE NİYAZİ HURMAN MUSTAFA YILDIRIM DİLEK TURAL

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021 - 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ANAYASA HUKUKUNA

aşağıdaki sayı tablosunda boş kalan yerlere 8,9,11,12,14 ve 15 sayılarını satır, sütün ve köşegen toplamları eşit olacak şekilde yerleştirilecektir...

Molar gebelik sonrası gelişen gebeliklerde en önemli risk nedir.. Molar gebelik ile birlikte normal gebeliğin

[r]

Çizim adımlarının olası bir sırası aşağıda gösterilmiştir. D) cevabındaki noktalardan tam olarak ikisinin içeri giren veya çıkan tek sayıda çizgi olduğunu

Bir üniteyi kapsayan, orta ve ileri düzey sorulardan oluşan..

Buna göre, Güneş ve Dünya’yı temsil eden malzemeleri seçerken Güneş için en büyük olan basket topunu, Dünya için ise en küçük olan boncuğu seçmek en uygun olur..

Buna göre verilen tablonun doğru olabilmesi için “buharlaşma” ve “kaynama” ifadelerinin yerleri değiştirilmelidirL. Tabloda

Verilen açıklamada Kate adlı kişinin kahvaltı için bir kafede olduğu ve besleyici / sağlıklı yiyeceklerle soğuk içecek sevdiği vurgulanmıştır.. Buna göre Menu

Ailenin günlük rutinleri uyku düzenini etkilemez.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. Aşağıdakilerden hangisi zihin

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

I.Şişirilen balonun serbest bırakılması. Ateşlenen top aracının geriye doğru hareket etmesi. Havada patlayan havai fişeği parçalarının farklı yönlerde

Düşey bir doğru, OE doğru parçasını iki eş parçaya böler ve BE doğru parçasını N.. noktasında, f(x) parabolünü de M

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon