SMMM’lerce düzenlenecek raporun kabulünün sağlanması için ilgili Bakanlık nezdinde girişimde bulunularak bu konunu çözülmesi gerekmektedir

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İstanbul, 30 /11/2015 Sayı: 33033

TÜRKİYE

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Konu : Yabancıların sahip oldukları şirketlerin çalışma izni için SMMM’ lerin rapor düzenlemesi Hk.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, şirket sahibi yabancılar için çalışma izni başvurusunda, şirketin sermayesinin ödendiğinin tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu talep etmektedirler.

Bilindiği üzere şirketlerin sermaye artırımında veya diğer konularda, şirketin önceki sermayesinin ödendiğine tespitine ilişkin raporun YMM veya SMMM lerce düzenlenebileceğini Gümrük ve Ticaret bakanlığının 1994 yılında yayımladığı genelge ve 27 Eylül 2013 tarihinde yayınladığı 67300147.431.04/559478/4979 – 5665 Sayılı Genelge ile

“Önceki sermayenin ödendiğinin, Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak şirkete koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde aranan bilirkişi raporlarını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin de düzenleyebileceğini belirtmiştir.

ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü Yabancı İzinleri Daire Başkanlığı ise raporun YMM’

lerce düzenlenmesi gerektiğini bildirerek SMMM’ lerce düzenlenen raporu kabul etmemektedir.

SMMM’lerce düzenlenecek raporun kabulünün sağlanması için ilgili Bakanlık nezdinde girişimde bulunularak bu konunu çözülmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz konu için ilgili Bakanlık nezdinde girişimde bulunarak sorunun çözümlenmesi dileğimizdir.

Gereği, bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla, Dr. Yahya Arıkan Başkan

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :