4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Test-2 » Leventyagmuroglu.com

61  Download (7)

Tam metin

1) Binler bölüğü 90, birler bölüğü 40 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 40 090 B) 40 900 C) 90 040 D) 90 400. . 2) “9806 < A + 3487” karşılaştırmasında A yerine gelebilecek en küçük sayı kaçtır?. A) 6319 B) 6318 C) 6320 D) 5319. 3) „‟80125 – 72733 - 92386‟‟ sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?. A) 72733 › 92386 › 80125 B) 92386 › 80125 › 72733 C) 80125 › 92386 › 72733 D) 72733 › 80125 › 92386. 4) “207 456 > ……….……> 206 120” ifadesinde noktalı yere hangisi yazılabilir?. A) 205 145 B) 206 147 C) 207 457 D) 206 119 . 5) (2 x10 000)+ (7 x 1000)+ (4x10)+ (3x1) şeklin- de çözümlenmiş olan doğal sayının birler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır? A) 3 B) 7 C) 9 D) 18. 6) “634 874” sayısının binler bölüğü kaçtır?. A) 874 B) 634 C) 478 D) 644. 7) “Beş yüz yirmi bin sekiz” sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 508 020 B) 520 008 C) 520 080 D) 5 208. 8) “3, 8, 1, 6” rakamlarını kullanarak yazılabile- cek en büyük çift doğal sayı ile en küçük çift doğal sayı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alır? En büyük En küçük. A) 3816 1683 B) 6183 8163 C) 8361 3168 D) 8316 1368. 9) “3 264” sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlarsak sayı kaç olur?. A) 3260 B) 3250 C) 3200 D) 3300. 10) “73A” sayısı üç basamaklı tek doğal sayıdır. “A” yerine kaç farklı rakam yazılabilir?. A) 5 B) 4 C) 3 D) 2. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 4.SINIF MATEMATĠK . DOĞAL SAYILAR. TEST-2. . Adı:………………….……......…. Soyadı:……………...……….…. Sınıfı ve No:…………..……..…. http://www.leventyagmuroglu.com/. 11) Dört basamaklı en büyük tek sayı aşağıdaki- lerden hangisidir?. A) 9999 B) 9998 C) 9997 D) 9001. 12) Birler basamağı 7, yüzler basamağı 4, onlar basamağı 6, binler basamağı 5, on binler basa- mağı 6 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?. A) 46 657 B) 66 457 C) 65 467 D) 65 647. 13) (6 x 100 000) + ( 3 x 10 000) + (5 x 100) + (2 x 10 ) + (4 x 1) şeklinde çözümlenen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?. A) 6 324 B) 63 524 C) 635 243 D) 630 524. 14) “74 592” sayısının yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri 4 artırılırsa ve on binler basamağındaki rakamın sayı değeri 3 azaltılırsa, bu sayının yeni değeri kaç olur? A) 44 992 B) 48 592 C) 71 992 D) 44 596. 15) Basamaklarındaki rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? . A) 4321 B) 1234 C) 1000 D) 1023 . 16) “863 420” doğal sayısındaki 4 rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır? A) 440 B) 404 C) 44 D) 4. 17) “64 327” sayısının on binler ve yüzler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?. A) 60 300 B) 64 300 C) 4 300 D) 60 320. . 18) Yukarıdaki abaküste gösterilen sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? . A) Otuz bin üç yüz elli iki B) Otuz üç bin elli iki C) Üç yüz üç bin elli iki D) Üç yüz bin üç yüz elli iki. 19) "7, 0, 3, 6" rakamları birer kez kullanılarak oluşturulan en büyük 4 basamaklı tek sayının onlar basamağında hangi rakam bulunur? A) 0 B) 3 C) 6 D) 7. 20) “850 314” sayısındaki 5'in basamak değeri kaçtır? A) 500 B) 5 000 C) 50 000 D) 500 000. www.leventyagmuroglu.com Levent Yağmuroğlu. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. . http://www.leventyagmuroglu.com/ https://www.leventyagmuroglu.com/

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :