9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı (2)

Tam metin

(1)

https://yazilidayim.net/EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI AYANCIK ġEHĠT AHMET CAN

ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 9. SINIFLAR COĞRAFYA DERSĠ 1. DÖNEM I. SINAV SORULARI

SINIF

No:

Adı, Soyadı:

Aldığı puan :

S.1. Aşağıdaki haritaya göre (4+10+6);

a) Eküdistans kaçtır? (………..) b) A, B, C, D ve E noktaları ile gösterilen yer şekilleri nelerdir?

A: B: C:

D: E:

d)Ġşaretli numaraların yükseltisi kaç m’dir?

(1………..2………3………) S.2. Haritalar dünyanın şeklinden dolayı gerçeğe uygun olarak çizilemez, bozulmalar meydana gelir. Bunu engellemek için projeksiyon sistemleri geliştirilmiştir. Aşağıdaki haritada işaretli noktaların haritasının gerçeğe en uygun şekilde çizilebilmesi için hangi projeksiyon yöntemi ya da yöntemlerinin kullanılması gerekir? (9p)

1- 2-

3-S.3. Aşağıdaki haritada işaretli noktaların hangisinin üzerinden geçen paralelin boyu en kısadır? Neden?(6p)

S.4. Haritalarda yüzey şekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlayan fakat pahalı, yapımı ve taşınması zor olduğu için pek tercih edilmeyen çizim yöntemi hangisidir? (10p)

S.5. Aşağıda verilen olayların gerçekleştiği doğal ortamı yazarak, coğrafyanın hangi dalına ait olduğunu belirtiniz (10p)

DOĞAL COĞRAFYA

ORTAM DALI

1 Buse sis olayını inceliyor 2 Harun taşların özelliklerini

inceliyor

3 Erdoğan Dünya’daki okyanusları inceliyor 4 Cihan bulutların özelliklerini

inceliyor

5 Belma penguenlerin niçin kutuplarda yaşadığını inceliyor

S. 6. 1/200.000 ölçekli haritada 3 cm olarak gösterilen bir uzaklık gerçekte kaç km’dir? (10p)

(2)

S.7. Aşağıdaki haritalara göre soruları cevaplayınız (8p).

1. Harita 2. Harita

a) Ayrıntıyı gösterme gücü az olan…….. b) Büyük ölçekli olan………….

c) Bozulma oranı fazla olan……… d) Küçültme oranı az olan……….

S.8. Aşağıdaki haritada hangi unsurlar eksiktir yazınız (10p)

S.9 Aşağıdaki dünya haritasındaki noktaları aşağıya doğru olarak yerleştiriniz (6p).

Asya Kıtası…… Türkiye…… Avrupa Kıtası……. Arap Yarımadası……. Afrika Kıtası…….

S.10. Aşağıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek olarak karşılığını yazınız. (5p)

S.11.

I-2000 yılı nüfus sayımlarına göre Akdeniz Bölgesinin Nüfusu 12 milyondur.

II- Bölge göç aldığından nüfus artış hızı fazladır. III-Nüfusun büyük çoğunluğu ovalar ve çevresinde toplanmıştır.

IV-Antalya Bölümü, Adana Bölümüne göre daha az nüfuslanmıştır.

V- Antalya Bölümünde nüfuslanmanın az olmasında yer şekillerinin engebeli, tarım alanlarının az, ulaşımın güç olması etkili olmuştur.

VI-Bölgede yaz aylarında nüfus artmaktadır.

Yukarıda numaralı cümlelerin hangilerinde, coğrafyanın hangi prensiplerine yer verilmiştir? Aşağıda Ayrı ayrı, sadece numarasını yazarak belirtiniz.(6 puan)

Dağılış: Nedensellik:

Karşılıklı ilgi (ilişki):

Şekil

Updating...

Benzer konular :