• Sonuç bulunamadı

- uygun olmayan sıvı hacmini veya aşırı sıvı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "- uygun olmayan sıvı hacmini veya aşırı sıvı"

Copied!
24
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)
(2)

Ödemli hayvanlarda;

- uygun olmayan sıvı hacmini veya aşırı sıvı

hacmini azaltmak,

- iyon dengesizliğini düzeltmek,

- kan basıncını düşürmek,

(3)

Etki mekanizmalarına göre 5 sınıf;

1) Kıvrım diüretikleri

2) Karbonik anhidraz inhibitörleri

3) Tiazidler

4) Osmotik diüretikler

(4)

- Her sınıfın etkinliği ve kullanımı, etki yeri ve

mekanizmasına bağlıdır.

- Elektrolitlerin atılma şekli sınıflar arasında

farklılık gösterir, ama maksimum yanıt sınıf

içinde aynıdır.

- Bu yüzden eğer bir sınıftaki ilaç etkili değilse,

aynı sınıftan farklı bir ilaç da etkisiz kalır.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

- Spironolakton - Amilorid

- Triamteren

- Spironolakton veteriner hekimlikte sık kullanılır. Aldosteronun yarışmalı bir inhibitörüdür.

- Aldosteron, hiponatremi, hiperkalemi, kan basıncında

düşme veya kalp veriminin düşmesine yanıtta etkinleşen bir hormondur. Böbrek tubüllerinden Na ve Cl’un geri

(17)

- Spironolakton, özellikle gıdayla birlikte verilirse sindirim kanalından iyi emilir.

- Proteinlere yüksek oranda bağlanır (>%90) ve karaciğerde metabolize olarak aktif metaboliti kanrenon’a dönüşür. Başlıca böbrekten atılır.

- Etkisinin başlaması yavaştır ve etkisi en az 2-3 günde maksimuma ulaşır.

- Tek başına kullanılması önerilmez; furosemid ile birlikte veya refraktör kalp yetmezliğinin tedavisinde tiazidlerle kullanılabilir.

- Hiperkalemiye neden olacağından potasyumlu bileşiklerle verilmemelidir.

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Referanslar

Benzer Belgeler

Balta cıoğlu, Darülfünundan çıkarıl­ dığı zaman ödün kabul etmez bir bilim adamıydı.. Yoksa za­ manla yumuşadı

The network is split into virtual networks under IGBDD (Intelligent Network Based Data Deployment).This is an upgraded version of GBDD where cluster head is opted

Araştırmada elde edilen bulgulara göre erkek öğrencilerin şiddet eğilim düzeyleri puan ortalamaları kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu, şiddet eğiliminin;

tümü ile birlikte çaba ve çalışma çağrısını I- fade ediyor, yansıtıyordu. Kurultaycılar ara­ sında, yurdun her köşesinden gelen kadın, erkek köylüler

Bu nedenle kritik hastalarda, yalnızca hastaların önceki yükünün belirlenmesinin yanı sıra sıvı tedavisine ya- nıt verme oranını (yani hastanın sıvı yüklemeyle atım

Günlük enerji ve besin öğeleri alımı incelendiğinde gerek R a­ mazan ’da gerekse bayram da en yetersiz alman besin öğesinin kalsiyum olduğu saptanm

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda vücut ağırlığı, vücut sıvı miktarı, kas kütlesi, vücut yağ yüzdesi ve vücut sıcaklığı değerlerinde anlamlı fark

- Karbonik asidin oluşumunun azalması proksimal tubül hücrelerinde daha az H iyonunun bulunmasına yol açar.. - Normalde, H iyonları tubül hücrelerinde

Şekil 5.3’ te turboşarj ünitesi difüzör kısmında sıcaklığı ve basıncı artırılak yanma odasına sevk edilen hava, alev tüpünün birinci kısmından girer

Bunsen beki, bir ayak üstüne oturtulmuş metal bir borudan ve borunun alt bölümündeki üzerindeki ayar vanası da bulunabilen, bir gaz girişinden oluşur; borunun

Absorpsiyon kulelerinde akış yönü olarak çoğunlukla karşıt akım kullanılır. Yani, sıvı çözücü yukarıdan verilirken gaz akımı aşağıdan verilir.. 1) Gaz

Ficus (Ficus benjamina)’da mangan noksanlığı belirtileri...

 Oral yolla tablet ya da sıvı formda potasyum klorür, potasyum glukonat verilir.  Kaybın fazla olduğu ya da hastanın oral alamadığı durumlarda günlük 40-80 mEq potasyum IV

Toplam vücut sıvısının 1/3’ünü oluşturur. Hücre dışı sıvılar, sürekli hareket hâlindedir. En önemli elektrolitleri; sodyum, klor ve bikarbonattır...

Oksijeni bırakan hemoglobin; hücre metabolizması sonucu açığa çıkan karbondioksit ile bağlanır ve karboksihemoglobin adını alır ve yine kan içerisinde akciğerlere

According to the investigated traits, grain yield, grain weight per panicle and 1000- grain weight traits were more promising than grain number per panicle,

At this stage, we analyzed the mediating role of intolerance of uncertainty (prospective anxiety, inhibitory anxiety) and DAS (depression, anxiety, and stress) regarding the extent

Böbreklerimi- zi korumak için en önemli olan, sıcak yaz gün- lerinde güneş ışınlarından korunmak ve 2 litre civarında sıvı

Malzeme toplama sistemi için geliştirilen heterojen filolu rota oluşturma algoritması, ayrık dağıtımı gözeten rota iyileştirme algoritması ve araç atama ve rota çizelgeleme

Deney grubunun yapılan eğitimin meme kanseri ve KKMM inançlarına etkisinin değerlendirmesinde; bu çalışmada girişim öncesi deney ve kontrol grubunun KKMM’ ye

[r]

Kap ters çevrildiğinde kap tabanına etki eden sıvı basıncı ve kabın zemine yaptığı basınç nasıl

arna o da nefes nefesedir. Nedense o an ac1d1gi Ziya'run dizirle rnendilini sarar. Bundan soma birbirlerine yirie siternli; ancak kadm ve erkek olarak ba§ka