2015-2016 2. Dönem TEOG Çıkmış Almanca Soruları ve Cevapları

Download (0)

Full text

(1)

A ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz.

3. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.

4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

8. SINIF 2. DÖNEM

ALMANCA DERSİ

MERKEZÎ ORTAK SINAVI

28 NİSAN 2016 Saat: 11.20

8. SINIF ALMANCA 2016

Adı ve Soyadı : ...

Sınıfı : ...

Öğrenci Numarası : ...

SORU SAYISI : 20

SINAV SÜRESİ : 40 Dakika

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE

KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIT.C.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ

A

(2)
(3)

3

1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

ALMANCA

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. MERKEZÎ ORTAK SINAV

A

A

1-6. sorularda boş bırakılan yerlere uygun gelen sözcük ya da ifadeyi işaretleyiniz.

1.

- - - - ihr nicht nach Hause gehen? Es ist sehr spät geworden.

A) Möchtest B) Möchte C) Möchtet D) Möchten

2.

Ahmet, - - - - bitte das Prospekt genau und - - - - deine Medikamente ein!

A) lesen / nehmt B) liest / nehme C) lest / nimmt D) lies / nimm

3.

Hallo Sabine,

Ich - - - - gestern leider nicht kommen, weil ich zum Training - - - -.

A) kann / möchte B) darf / sollte C) konnte / musste D) musste / kann

4.

Hallo Klaus,

Ich war in den Ferien in Deutschland.

Ich habe dort sehr schöne Orte - - - - .

Auf dem Rhein bin ich mit dem Schiff - - - -.

Es war toll.

Bis bald!

Dein Merthan A) gefahren / gesehen

B) gesehen / gefahren C) gelaufen / gefahren D) gegangen / gesehen

5.

Ich möchte dir Blumen kaufen, - - - - . A) aber ich weiß nicht, welche Blumen du

magst

B) ob ich nicht weiß, welche Blumen du magst C) sonst weiß ich, welche Blumen du magst D) dass ich nicht weiß, welche Blumen du

magst

(4)

2015-2016 - 2. MERKEZÎ ORTAK SINAV ALMANCA

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6.

Alle haben einen Toast bestellt, aber Kenan hat keinen Toast bestellt.

Er sagt: “- - - -”

A) Ich habe einen Toast bestellt.

B) Du bestellst gern einen Toast.

C) Er hat gern einen Toast bestellt.

D) Hätte ich doch auch einen Toast bestellt.

7-14. sorulardaki diyaloglarda boş

bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadelerin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

7.

Peter : Semih, ich kann heute Nachmittag nicht ins Kino gehen.

Semih : Ach, schade. Warum denn?

Peter : - - - -.

A) Dann habe ich keinen Termin beim Zahnarzt

B) Deshalb habe ich einen Termin beim Zahnarzt

C) Darum habe ich einen Termin beim Zahnarzt

D) Weil ich einen Termin beim Zahnarzt habe

8.

Helga : Ich möchte mir ein‒ - - - - lila Jacke und ein‒ - - - - grün‒ - - - - Schal kaufen. Wie

9.

Zeynep : - - - - ihr dieses Jahr nach Spanien fliegen?

Bernd : Nein, wir - - - - in die Türkei fliegen.

A) Werde / werdet B) Werden / wirst C) Werdet / werden D) Wird / wurde

10.

Cem : Du, ich habe dich gestern gesucht.

Ich - - - - dich sprechen.

Susi : Was - - - - du mir denn sagen?

A) will / wolltet B) musste / wolltest C) muss / wollt D) konnte / wollte

11.

Monika 10

Jahre alt Ali 10 Jahre alt

Peter : Meine Schwester Monika ist

(5)

2015-2016 - 2. MERKEZÎ ORTAK SINAV ALMANCA

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A

5

12.

Esra : Wir gehen einkaufen. Brauchst du

auch etwas?

Udo : Ja, ich brauche ein‒ - - - - schwarz‒

- - - - Hemd.

A) ‒ / ‒es B) ‒es / ‒es C) ‒e / ‒e D) ‒ / ‒en

13.

Anna : Na endlich Murat, wo - - - - du denn - - - -?

Ich habe so lange auf dich gewartet.

Murat : Entschuldigung, der Bus kam zu spät.

A) bist - geblieben B) sind - geblieben C) seit - bleiben D) ist - bleiben

14.

KINO

Gamze : Wie kann ich zum Kino gehen?

Bettina : Gehen Sie - - - - geradeaus und - - - - an der Ampel nach links. Das Kino ist auf der linken Seite.

A) danach / rechst B) zuerst / dann

C) zum Schluss / zuerst D) zuerst / vorher

15 ve 16. sorularda boş bırakılan yerler görsele göre tamamlanacaktır. Buna göre uygun seçeneği işaretleyiniz.

15.

Wo steht der Tisch und das Bett?

Der Tisch steht - - - - und das Bett - - - -.

A) auf dem Bett / rechst über dem Fenster B) auf dem Fenster / links hinter dem Schrank C) über dem Schrank / rechts auf dem Tisch D) vor dem Fenster / links neben dem Tisch

16.

Wo steht der Computer und der Kleiderschrank?

Der Computer steht - - - - und der Kleiderschrank - - - -.

A) auf dem Tisch / rechst neben dem Tisch B) über dem Tisch / links hinter dem Bett C) in dem Tisch / rechts neben dem Bett D) neben dem Tisch / links hinter dem Fenster

(6)

2015-2016 - 2. MERKEZÎ ORTAK SINAV ALMANCA

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17 ve 18. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız.

Am Wochenende wollen wir mit der Klasse einen Ausflug in den Wald machen. Wir treffen uns um 7 Uhr auf dem Schulhof. Jeder Schüler bringt sein Essen selber mit. Aber unsere Lehrerin hat gesagt, dass sie uns einen Kuchen backen möchte. Ich freue mich schon sehr auf den Ausflug.

17.

Wann macht die Klasse einen Ausflug?

A) um 7 Uhr B) in den Wald C) am Wochenende D) auf dem Schulhof

18.

Wer bringt den Kuchen mit?

A) die Schule B) die Schüler C) die Eltern D) die Lehrerin

19 ve 20. sorularda boş bırakılan yerler görsele göre tamamlanacaktır. Buna göre uygun seçeneği işaretleyiniz.

150 Euro 100 Euro 100 Euro 20 Euro Das Kleid Die Hose

Die Stiefel

Das T-Shirt

19.

Die Hose ist so - - - - wie die Stiefel, aber das Kleid ist - - - - als die Hose.

A) teuer / teurer B) billiger / billig C) billig / teuer D) teurer / billiger

20.

Das T-Shirt ist - - - - als die Hose, aber das Kleid ist das - - - - Kleidungsstück.

A) billig / teuer B) billiger / teuerste C) teurer / billiger

D) am teuersten / am billigsten

(7)
(8)

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.

3. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.

4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.

5. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.

6. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız.

7. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.

8. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.

10. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

11. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.

Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

12. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.

13. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

14. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

15. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.

16. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

17. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.

18. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.

19. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

8. SINIF ALMANCA 2016

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARI

● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.

● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.

(9)

28 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF I. DÖNEM

ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI

“A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

ALMANCA

1.

C

2.

D

3.

C

4.

B

5.

A

6.

D

7.

D

8.

B

9.

C

10.

B

11.

C

12.

A

13.

A

14.

B

15.

D

16.

A

17.

C

18.

D

19.

A

20.

B

Figure

Updating...

References

Related subjects :