Bu gerçekler ışığında farklı eğitim simülasyonlarının yol gösterici ve alternatif olacağına inanıyoruz.

Tam metin

(1)

1

KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ALTERNATİF EĞİTİM SİMÜLASYONLARI

ÖN ÇALIŞMA RAPORU

Her okulun kadro durumu, çevresi ve koşulları farklıdır. Merkeziyetçi bir anlayış yerine yerinden yönetim mekanizmasının işlerlik kazanması sağlık ve güvenlik açısından kolaylaştırıcı olacaktır. Okullar, eğitim programı ve çalışma koşulları

açısından da birbirinden farklı değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme fırsat eşitsizliği veya ayrımcılık yaratmayacak bir düzenleme içermelidir.

Çocuğun yüksek yararını düşündüğümüzde uzaktan eğitim ve seyreltilmiş eğitim kendi içinde dezavantaj içermektedir. İkisi arası tercihte seyreltilmiş eğitim tercih edilmesi gerekendir. Nihai hedefimizin yüz yüze eğitim olduğu bu süreçte,

sürdürülebilir koşulları oluşturabilmek için okulların bağımsız hareketi ve okul dışı ortamların etkin denetimi önemlidir.

Bazı okulların kalabalık oluşu, alt-yapı koşulları ve sosyal mesafe kuralları normal eğitim süreçlerinin farklı güvenlik önlemleri ile desteklenmesi ve sınıf sayılarının aşağıya çekilmesini zorunlu kılmaktadır.

Eğitim programlarının seyrekleştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Eğitim

programları yeniden düzenlenmeli ve çekirdek eğitim programı oluşturulmalıdır. Yaş gruplarına göre temel beceri ve kazanımlara bir alt sınır belirleyip, her çocuğun potansiyelini ve yaratıcılığını ortaya çıkaracak olan

aktivite/etkinlik/proje/deney/spor/sanat ve gözlemlere daha çok yer verilmelidir.

Bu gerçekler ışığında farklı eğitim simülasyonlarının yol gösterici ve alternatif olacağına inanıyoruz.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı toplamda 111 tane okul mevcuttur.

→19 okulumuzda tüm okulun sınıf sayıları 25 ve üzeridir. Toplam öğrenci sayısı 9067.

→18 okulumuzda bazı sınıf sayıları 25 ve üzeridir. Toplam öğrenci sayısı 3650.

→ 67 okulumuzda toplam öğrenci sayısı 7075.

→7 tane özel eğitim okulumuzda öğrenci sayısı 237.

52 okulumuzda toplam 161 sınıfta sınıf sayıları 20-24 arasıdır.

77 okulumuzda sınıf sayıları 18 ve üzeridir.

463 sınıfta 20’inin altında öğrenci sayısı mevcuttur.

309 sınıfımızdaki öğrenci sayıları 25 ve üzeridir.

(2)

2

Eğitim Simülasyonları Taslağı

1- Seyreltilmiş Eğitim (3/2)

A Planı

Sınıfın ikiye bölünerek bir gün okulda bir gün evde olacak şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımını anlatır. Uygulanabilirlik derecesi kolaydır.

Her bir ders süresi 40 dakikadır. Her ders arası 5 dk. havalandırma yapılır.

Hafta içi 08:00 – 12: 40 ( Pazartesi öğleden sonra 14:00-16:10)

Yıllık plana göre 5. Sınıflar özelinde her bir grup için 96 okul günü, 617 ders, 24680 dakika planlanır.

B Planı

Sınıfın ikiye bölünerek farklı gün içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımını anlatır.

Her dersin süresi 30 dk. İle sınırlandırılır. Her ders arası 5 dk. havalandırma yapılır.

Hafta içi 08:00 – 13:00 ( Pazartesi öğleden sonra 14:00-15:30) 08:00 08:30 09:00 09:30

Ara

09:45 10:15 10:45 11:15 Ara

11:30 12:00 12:30

Yıllık plana göre 5. Sınıflar özelinde her bir grup için 96 okul günü, 905 ders, 27150 dakika planlanır. Uygulanabilirlik derecesi kolaydır.

2- Çift Tedrisat

Sınıfın ikiye bölünerek aynı gün içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımını anlatır. Çok taraflı sınırlılıklar mevcuttur. Uygulanabilirlik derecesi zordur.

 Her dersin süresi 30 dk. İle sınırlandırılır. Her ders arası 5 dk.

havalandırma yapılır.

 Yıllık Plana göre 5. Sınıflar için 191 okul günü, 1228 ders, 36840 dakika.

A grubu: 08-00-11:30 ( 6 ders-2 tenefüs)

B grubu: 12: 30-15:30 (6 ders- 2 tenefüs)

(3)

3

Çekirdek Müfredat Nedir?

Ana eğitim programı üzerinden minumum temel beceri ve kazanımlar belirlenip, öğretmenler ile alt düzey hedefler paylaşılır. Eğitim bilimcilerin seyreltilmiş eğitim ile tam eğitim süreçlerinin fırsat eşitsizliği yaratmaması için akademik bilgi

düzeyinde iki grubu eşitler ve hedeflerinin aynı olması sağlanır, Geriye kalan

zamanlarda ise çocukların bilim, sanat, spor, işitsel ve görsel potansiyellerini ortaya çıkaracak etkinliklere daha fazla yer verilir.

Gün Akademik Bilgi Görsel-İşitsel- Motor Normal Eğitim

Programı

191 %70 %30

Çekirdek Program Seyreltilmiş

96 %70 %30

Çekirdek program Tam Eğitim

191 %50 %50

Grafiksel Özet

(4)

4

KOD Alınması gerekli

olan önlemler

Sınırlılıklar

Kırmızı 19 okul Merkez İlkokul 3/2 Seyreltilmiş

A – B

(Çekirdek Eğitim)

Çift tedrisat

Eğitim Programı seyrekleştirilmeli Tekli Sıra Taşımacılık (%50) Havalandırma Cihazı

Pandemi Kılavuzu

*Pandemi Kurulu

Ek bütçe Ek kadro Alt yapı Taşımacılık Beslenme İklim

Yeşil 18 okul Merkez

Köy okulu

İlkokul 3/2 Seyreltilmiş A – B

Normal (Çekirdek Eğitim)

Eğitim Programı seyrekleştirilmeli Tekli Sıra Taşımacılık (%50) Havalandırma Cihazı

Pandemi Kılavuzu

*

Ek bütçe Ek kadro Alt yapı Taşımacılık

Beyaz 67 okul Merkez

Köy okulu

İlkokul Okulöncesi

Normal (Çekirdek Eğitim)

Eğitim Programı seyrekleştirilmeli Tekli Sıra Taşımacılık (%50) Havalandırma Cihazı

Pandemi Kılavuzu

*

Alt yapı Taşımacılık

Mavi 7 okul Merkez Özel eğitim Grup Eğitimi

Bireysel Eğitim

Eğitim Programı seyrekleştirilmeli Tekli Sıra Taşımacılık (%50) Havalandırma Cihazı

Pandemi Kılavuzu

*

Alt yapı Taşımacılık

Not: * Pandemi kurullarının okula özgün uygulayacağı önlemler

(5)

5

Eğitim varyasyonları ve sınırlılıkları

Uygulama Alınması gerekli Önlemler Sınırlılıklar Öneriler Normal

(Pandemi Öncesi)

Eğitim Programı seyrekleştirilmeli Okul Aile Sözleşmesi Ek bütçe

Öğrenci kotası Alt yapı yatırımı Güncelleme

Ek bütçe Alt yapı

Eğitim Program Revizyonu Eğitim Şurası kararlarının uygulanması

Öğrenci kotası Okul bütçe katkısı

Seyreltilmiş Plan A Eğitim Programı seyrekleştirilmeli Tekli Sıra Taşımacılık (%50) Havalandırma Cihazı Pandemi Kılavuzu Okul Aile Sözleşmesi

*Pandemi Kurulu

Ek bütçe Ek kadro Alt yapı

Ek bütçe Çekirdek program Kılavuz

Seyreltilmiş Plan B Eğitim Programı seyrekleştirilmeli Tekli Sıra Taşımacılık (%50) Havalandırma Cihazı Pandemi Kılavuzu Okul Aile Sözleşmesi

*Pandemi Kurulu

Ek bütçe Ek kadro Alt yapı

Ek bütçe Çekirdek Program Kılavuz

Çift Tedrisat Eğitim Programı seyrekleştirilmeli Tekli Sıra Taşımacılık (%50) Havalandırma Cihazı Pandemi Kılavuzu Okul Aile Sözleşmesi

*Pandemi Kurulu

Ek bütçe Ek kadro Alt yapı Taşımacılık Beslenme İklim Yoğunluk Tükenmişlik

Ek bütçe

Çekirdek program Kılavuz

(6)

6 ÖĞRENCİ NÜFUSU YOĞUN OLAN OKULLAR

Okul İsmi Öğrenci

sayısı

Öğret men sayısı

En kalabalı k şubeni n Öğrenci sayısı

20-24 Arası sınıf sayısı

25 ve üzeri sınıf sayısı

Belediye Taşımacıl ık

Öğrenci şube ortalama sı

Necati Taşkın İlk. 320 21 33 - 11 Lefkoşa - 29.1

9 Eylül İlk. 617 37 32 - 20 Lefkoşa - 30,9

Şht Doğan Ahmet İ. 333 22 30 - 12 Lefkoşa Var 27.8

Şht.Ertuğrul İlk. 817 45 35 - 25 Lefkoşa - 32.7

Gönyeli İlk. 753 44 33 - 25 Gönyeli Var 30.1

Alasya İlkokulu 618 35 35 - 20 Mağusa Var 30.9

Karakol İlk 333 18 34 - 11 Mağusa Var 30.3

Polatpaşa İlk. 564 31 36 3 11 Mağusa - 31.3

Şht. Hüseyin Akil 406 22 33 - 14 Mağusa - 29.0

23 Nisan İlkokulu 937 52 36 - 30 Girne - 31.2

Şht.Hasan Cafer İlk. 497

32

32

- 20 Girne Var 27.6

Alsancak İlk 474 24 35 - 15 Alsancak Var 31.6

Çatalköy 363 23 32 4 9 Çatalköy - 25.9

Dikmen 430 26 31 9 7 Dikmen Var 25.3

Karaoğlanoğlu 480 30 33 4 14 Girne Var 26.7

Mustafa Çağatay 152 10 34 - 7 Girne Var 30.4

Barış İlkokulu 197 11 27 3 5 Güzelyurt - 24.6

Özgürlük İlkokulu 274

18

36

7 4 Güzelyurt - 24.9

İskele İlker Karter 502 32 30 3 16 İskele Var 26.4

TOPLAM 9067

SINIF METREKARESİNE GÖRE YOĞUNLUĞU OLAN OKULLAR

Yeniyüzyıl Ana. 123 19 - - Lefkoşa

Girne Maarif Ana 190 20

2 - Girne

(7)

7

Okulların Kadro Hesaplamaları - 2021 Lefkoşa Bölgesi

Lefkoşa Bölgesi Öğrenci sayısı

En kalabalık şubenin Öğrenci sayısı

20-24 Arası sınıf sayısı

25 ve üzeri sınıf sayısı

Belediye

1 Arabahmet İlkokulu 95 21 1 - Lefkoşa

2 Atatürk İlkokulu 264 29 4 2 Lefkoşa

3 Çağlayan C. İlk. 148 29 1 1 Lefkoşa

4 Gelibolu İlk. 182 24 - 2 Lefkoşa

5 Necati Taşkın İlk. 320 33 - 11 Lefkoşa

6 9 Eylül İlk. 617 32 - 20 Lefkoşa

7 Şht Doğan Ahmet İ. 333 30 - 12 Lefkoşa

8 Şht.Ertuğrul İlk. 817 35 - 25 Lefkoşa

9 Şht Tuncer İlk. 427 27 7 - Lefkoşa

10 Şht. Yalçın İlk. 145 33 1 3 Lefkoşa

11 Fazıl Plümer Ana. 87 18 - - Lefkoşa

12 Gülenyüzler Ana 123 16 - - Lefkoşa

13 Lşa Vakıf Anaokulu 57 11 - - Lefkoşa

14 Yeniyüzyıl Ana. 123 19 - - Lefkoşa

15 Yenicami Ana. 85 22 - - Lefkoşa

16 Akıncılar İlk. 12 7 - - Akıncılar

17 Alayköy İlk. 331 28 7 2 Alayköy

18 Balıkesir-Meriç İlk 73 17 - - Değirmenlik

19 Cihangir-Düzova İlk. 209 29 - 1 Değirmenlik

20 Değirmenlik 183 28 - 3 Değirmenlik

22 Gaziköy Ana. 49 11 - - Değirmenlik

23 Gönyeli F.Plü. Ana. 180 20 9 - Gönyeli

24 Gönyeli İlk. 753 33 - 25 Gönyeli

25 Hamitköy İlk. 221 31 4 1 Lefkoşa

26 Haspolat İlk. 229 23 6 - Lefkoşa

27 Şht. Mehmet Eray İlk 335 25 11 3 Değirmenlik

28 Suat Günsel 120 + 21+ 3 0 Lefkoşa

(8)

8

Gazi Mağusa Bölgesi

Öğrenci sayısı

En kalabalık şubenin Öğrenci sayısı

20-24 Arası sınıf sayısı

25 ve üzeri sınıf sayısı

Belediye

1 Alasya İlkokulu 618 35 - 20 Mağusa

2 Alasya Vakıf Ana 137 15 - - Mağusa

3 Canbulat İlkokulu 56 15 - - Mağusa

4 Gazi İlkokulu 95 26 - 1 Mağusa

5 Gmgsa Maarif Ana 26 14 - - Mağusa

6 Karakol İlk 333 34 - 11 Mağusa

7 Polatpaşa İlk. 564 36 3 11 Mağusa

8 Şht. Hüseyin Akil 406 33 - 14 Mağusa

9 Şht Mustafa Kurtuluş 65 18 - - Mağusa

10 Şht.Osman Ahmet İ. 201 26 - 4 Mağusa

11 Şht.Zeki Salih İ. 197 31 2 1 Mağusa

12 Akdoğan 271 27 3 2 Akdoğan

13 Mustafa Kemal İl. 88 16 - - Y.Boğaziçi

14 Alaniçi 100 20 1 - Y.Boğaziçi

15 Beyarmudu 47 14 - - Beyarmudu

16 Çayönü-İncirli 74 14 - - Beyarmudu

17 Dörtyol 113 24 2 - İnönü

18 Eşref Bitlis İlk. 194 21 6 - Paşaköy

19 Geçitkale İlk. 106 19 - - Geçitkale

20 Güvercinlik 63 14 - - Beyarmudu

21 Pile 33 12 - - Muhtarlık

22 Mormenekşe 134 26 2 1 Y.Boğaziçi

23 Serdarlı 115 21 1 - Serdarlı

24 Tuzla 24 13 - - Mağusa

25 Gönendere 85 15 - - Serdarlı

26 Tatlısu 134 23 4 - Tatlısu

27 Vadili - İnönü 193 23 3 - Vadili-İnönü

28 Ulukışla 106 25 1 1 Paşaköy

29 Türkmenköy 74 15 - - Beyarmudu

30 Y.Boğaziçi 241 23 4 - Y.Boğaziçi

(9)

9

Girne Bölgesi

Öğrenci sayısı

En kalabalık şubenin Öğrenci sayısı

20-24 Arası sınıf sayısı

25 ve üzeri sınıf sayısı

Belediye

1 23 Nisan İlkokulu 937 36 - 30 Girne

2 Girne Maarif Ana 190 20

2 - Girne

3 Şht.Hasan Cafer İlk. 497 32

- 20 Girne

4 Ağırdağ-Dağyolu 89 22 1 - Dikmen

5 Alsancak İlk 474 35 - 15 Alsancak

6 Çamlıbel 118 21 1 - Lapta

7 Çatalköy 363 32 4 9 Çatalköy

8 Dikmen 430 31 9 7 Dikmen

9 Esentepe 167 29 2 2 Esentepe

10 Karakum 24 12 - - Girne

11 Karaoğlanoğlu 480 33 4 14 Girne

12 Karşıyaka 154 27 1 2 Lapta

13 Lapta Ana 101 22

5 - Lapta

14 Lapta İlkokulu 307 23

9 1 Lapta

15 M Boransel 56 17

- - Lapta

16 Osman Türkay 34 19 - - Çatalköy

17 Tepebaşı 103 23 1 - Lapta

18 Pınarbaşı Anaokulu 34 20 1 - Dikmen

19 Alsancak Anaokulu 88 20 3 - Alsancak

20 Mustafa Çağatay 152 34 - 7 Girne

21 Beylerbeyi Anaokulu 31 24 1 - Girne

Güzelyurt Bölgesi

Öğrenci sayısı

En kalabalık şubenin Öğrenci sayısı

20-24 arası sınıf sayısı

25 ve üzeri sınıf sayısı

Belediye

1 Barış İlkokulu 197 27 3 5 Güzelyurt

2 Kurtuluş İlkokulu 228 21

1 - Güzelyurt

3 Özgürlük İlkokulu 274 36

7 4 Güzelyurt

4 Atatürk Maarif Ana 89 13

- - Güzelyurt

5 Aydınköy İlkokulu 94 17

- - Güzelyurt

6 Fikri Karayel 174 24

3 - Güzelyurt

7 Kalkanlı 14 14

- - Güzelyurt

8 Serhatköy 82 15

- - Güzelyurt

9 Zümrütköy 58 20

1 - Güzelyurt

10 Portakal Çiçekleri 59 20

3 - Güzelyurt

(10)

10

İskele Bölgesi

Öğrenci sayısı

En kalabalık şubenin Öğrenci sayısı

20-24 arası sınıf sayısı

25 ve üzeri sınıf sayısı

Belediye

1 İskele İlker Karter 502 30 3 16 İskele

2 İskele Maarif Ana 70 18 - - İskele

3 Aygün 18 18 - - İskele

4 Konuklar 117 21 2 - Büyükkonuk

5 Çayırova 118 20 1 - Mehmetçik

6 Dipkarpaz 175 20 1 - Dİpkarpaz

7 Kumyalı 51 13 - - Mehmetçik

8 Mehmetçik 136 26 3 - Mehmetçik

9 Yeşilköy Menteş Zorba 48 12

- - Y.Erenköy

10 Yeni Erenköy 187 25

2 - Y.Erenköy

12 Ziyamet 209 24 3 - Y.Erenköy

LEFKE BÖLGESİ

Öğrenci sayısı

En kalabalık şubenin Öğrenci sayısı

20-24 arası sınıf sayısı

25 ve üzeri sınıf sayısı

Belediye

1 Doğancı 100 18 - - Lefke

2 Gaziveran Anaokulu 42 12

- - Lefke

3 Lefke 218 23

3 - Lefke

4 Yedidalga 129 24

4 - Lefke

5 Yeşilyurt 48 13

- - Lefke

ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ

Öğrenci Şube Öğretmen sayısı

ŞUBE ÖĞRENCİ ORTALAMASI

1 Lefkoşa Ö ve İş Eğitim 51 16 26 3.2

2 Ötüken 6 3 3 2

3 Görme Engelliler 7 2 2 3,5

4 G. Mağusa ÖEM 90 21 25 4.2

5 Girne Özel Eğitim 25 5 9 5

6 Yeşilyurt Özel Eğitim 18 6 8 3

7 Ziyamet Özel Eğitim 40 6 8 6,6

(11)

11

Genel Toplam

İLÇE ÖĞRENCİ ŞUBE GENEL

ÖĞRETMEN TOPLAMI

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ ORTALAMASI

ŞUBE ÖĞRENCİ ORTALAMASI

LEFKOŞA 6456 281 467 13.8 23,0

MAĞUSA 4973 251 410 12.1 19.81

GİRNE 4880 202 333 14.7 24,2

GÜZELYURT 1269 72 112 11,3 17,6

İSKELE 1677 91 142 11.8 18,4

LEFKE 537 36 59 9.1 14.9

GENEL TOPLAM 19792 933 1523 12.1 19,65

ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ TOPLAM

237 59 81 2,92 4

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :