YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

Tam metin

(1)

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

(2)

2

Hedefimiz

50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir.

Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa bağlı olan insanlara hizmet etmek gibi daha ileri bir amacı gerçekleştirirken verilmesi gereken kararlar için kılavuz görevi görmektedir.

Deere’in değerleri, şirketin başarısı için sağlam bir temel oluşturmuştur. Geleceğe doğru yol alırken, bu değerlerin hayati önemini koruyarak uygulanmasını ve eylemlerimize ilham vermeye devam etmesini sağlamalıyız.

Bu belgede, yeşil bültenlerde vücut bulan kavramlar daha güncel, erişilebilir bir biçimde sunulmaktadır. Bize rehberlik eden ilkelerimiz daha çok özet olarak ve karşılıklı konuşma havasında açıklanmaktadır.

Bu belge kurumsal iş etiğimizi, kurumsal etik politikamızı ve tedarikçi iş etiğimizi tamamlayıcı niteliktedir. Uygulamalarımız ve politikalarımız daha ayrıntılı olarak açıklanmakta ancak burada anlatılan ilkelere dayandırılmaktadır.

Tüm yönetim ekibiyle birlikte, bilgi ve çoğunlukla da ilham verici bir özet olan, son yarım yüzyıl içinde yayınlanmış olan John Deere yeşil bültenlerinden alınmış mesajları içeren Yol Gösterici İlkelerimizi size anlatmaktan

memnuniyet duyuyorum.

Eylül 2012

Samuel R. Allen

Başkan ve CEO

Görevimiz hayatları toprağa bağlı insanlara hizmet etmek ve dolayısıyla her yerde hayat standartlarını iyileştirmeye yardımcı olmaktır.

İşimizin hedefi başarıyla ilgilenen herkese tutarlı şekilde üstün bir değer sağlamaktır. Hedefimizi gerçekleştirmek, olağanüstü çalışma performansı, disiplinli bir büyüme ve uygun, ileri düzey performanslı bir ekip çalışması gerektirmektedir.

Karşılıklı avantajları aşağıdaki biçimlerde oluşturmaktayız:

– Müşterilerin daha memnun, kârlı ve verimli olmalarına yardım ederek uzun süreli ilişkiler geliştirme;

– Çalışanların katkılarının değerinin bilindiği, saygı duyulduğu ve ödüllendirildiği dinamik, kapsayıcı bir işletme oluşturma;

– Hissedarlara tutarlı bir değer sağlama;

– Tedarikçiler, bağımsız iş yapan bayiler ve diğer dağıtım kanalı üyeleriyle karşılıklı kazanç sağlayan ilişkiler geliştirme;

– İçinde çalıştığımız topluluklara ve geniş çapta da topluma anlamlı bir katkıda bulunma.

Kurucumuzun 1837’de başlattığı yolculuğumuz sürerken, amacımız bize yol göstermektedir. Bu yolculuğun daha büyük bir vaat ve fırsat içeren bir geleceğe uzandığına inanıyoruz.

(3)

Daha bütünsel ve karşılıklı olarak birbirini destekleyen bir kurumsal yapı olmak için, John Deere'in işletmeleri şirket için en iyi sonucu üretmek üzere birlikte çalışmaktadır.

Bu yaklaşım kaynaklardan ve süreçlerden yararlanmayı, müşteri ve pazar bilgisini paylaşmayı, tedarik ve dağıtım zincirinde işbirliği yapmayı gerektirmektedir. Bu kavramı desteklemek üzere Deere’in şirket çapında başarıya ulaşılması için tasarlanmış telafi

programları vardır.

Mümkün olduğunda, tek tip süreçler ve yaklaşımlar, işlerin tüm kurum çapında verimli şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Kural olarak, ortak sistemler ve araçlar kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına, daha tutarlı çözümlere, daha hızlı çalışmaya ve paylaşılan bir kurumsal kültüre kapı açmaktadır. Bazı durumlarda, politikalar ve uygulamalar yerel geleneklere ve gereksinimlere göre uyarlanabilir. Bu, söz konusu uygulamalar temel değerlerimizle uyumlu olduğu ve tüm yasal şartlara uyduğu sürece kabul edilebilir bir şeydir.

Personel organizasyonlarının, hedeflerin ve önceliklerin kapsamlı şekilde anlaşılması için işletme birimleriyle iş ortağı gibi çalışması beklenir. Bu şekilde çalışanlar, şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan etkili, tutarlı çözümler geliştirerek işletme birimlerinin çabalarını da geliştirebilirler.

Karşılıklı olarak destekleyici şekilde, bütünlük içinde bir kurum olarak çalışmanın, olağanüstü bir performans sağlamada ve müşterilerimizin ve diğer unsurların standartlarını tutturmada en iyi yol olduğuna inanıyoruz.

Birlikte Çalışma Biçimimiz

(4)

4

BAĞLILIK KALİTE

Temel Değerlerimiz İş Etiği

John Deere’in ünü doğruluk, kalite, bağlılık ve yenilik temel değerlerine bağlıdır. Bu değerler kurum olarak karakterimizi şekillendirmekte ve John Deere'i özel bir şirket kılmaktadır.

DOĞRULUK gerçeği söylemek, sözümüzü tutmak ve başkalarına adil ve saygılı şekilde davranmaktır. Tüm hissedarlar için dengeli çıkarları dikkate alan dürüst ilişkilerimiz, kararlarımız, etik ve yasal çalışma biçimine sıkı sıkıya bağlılığımız bunu göstermektedir. Doğruluk, en fazla el üstünde tuttuğumuz niteliklerimizden biridir. Bu ilke hiçbir koşulda ve şekilde riske atılamaz.

KALİTE müşterilere, çalışanlara, hissedarlara ve diğerlerine değer vermek anlamına gelir. Kalite kendini pek çok şekilde gösterir;

müşterileri memnun eden ürün ve hizmetler satma ve destekleme, çalışanların kendilerini geliştirebildiği bir çalışma ortamı oluşturma, yatırımcıların beklentilerini karşılayan mali sonuçlar sağlama ve tüm hissedarların yararına sağlam ilişkiler yürütme.

BAĞLILIK hissedarların beklentilerini zaman içinde gelişen bir öngörüyle ve tutarlı bir şekilde karşılamak için elimizden geleni yapmaktır. Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve yatırımcılarımızın ilişki kuracakları şirketi seçme konusunda pek çok seçeneği vardır.

Hizmet etme fırsatımız, verilmiş bir hak olarak değil sadece ayrıcalık olarak görülmelidir.

YENİLİK pazarda ilgi çekecek ve müşterinin John Deere markasını tercih etme olasılığını güçlendirecek başarılı ürünler ve hizmetler icat etme, tasarlama ve geliştirme demektir. Yenilik, dünya

kalitesinde üretim süreçleri oluşturmak ve şirkette en gelişmiş bilgi teknolojisi araçları ile uygulamalarını kullanmak için en yeni teknolojilerden yararlanmaktır.

Temel değerlerimiz Deere topluluğunun üyeleri olarak bizi birleştirmekte ve diğer pek çok şirketten farklı hale getirmektedir.

Üstelik bu değerler, iki yüzyıllık geçmişin büyük bir kısmında nesiller boyu müşteri sadakati sağlamış ve üst düzey yetenekli binlerce çalışan ve iş ortağı için güçlü bir ilham kaynağı olmuştur.

Temel değerlerimizdeki mirası ileriye taşımak şimdi ve gelecekte müşterilere hizmette ve iş hedeflerimize ulaşmada çok önemlidir.

Şirketimiz ana değerlerimizi temel alan standartlara göre işler. Bu değerler eylemlerimize yön veren tutarlı bir çerçeve çizerken şirkete dürüst ve ahlaklı iş yapma şöhretini kazandırır.

Bu, şirket için, sürdürülmesinde tüm çalışanların sorumlu olduğu bir rekabet avantajı sağlar.

Ahlaki standartlar kültürümüzün temel bir parçası iken, ilave tedbirler de tutarlılık ve uyumluluğu sağlar. Sürekli denetim, kendi kendini değerlendirme ve kendi kendini düzeltme süreçleri standartlarımızın tutarlı şekilde uygulanmasına yardımcı olur.

Uyumluluk, dahili değerlendirmelerimizin ve işlemlerimizin de ötesine geçer. Dünyanın her yerinde hükümetler iş dünyasındaki davranış biçimlerini belirleyen çeşitli yasalar çıkarmıştır. Uyumlulukla ilgili bu ilave sorumlulukları, sorumlu kurumsal yönetimin

benimsediği normal iş gereksinimleri olarak kabul ederiz. Yasalara ve düzenlemelere yönelik uyumluluk, tüm çalışanlarımızın paylaştığı çok önemli bir sorumluluktur.

Deere'in İş Etiği Kuralları yönetim ve uyumluluk konularında ana kaynak görevi görür.

Şirket her koşulda kim olduğumuzu tanımlayan değerlere ve iş etiğine sıkı şekilde bağlı kalır. Çalışanlar için bu hedef gurur kaynağı ve amaç teşkil eden bir unsurdur. John Deere'in uzun vadeli başarısıyla ilgilenen herkes için bir güven ve güvence kaynağıdır.

DOĞRULUK

(5)

YENİLLİK

Temel Unsurlarımız

ÇALIŞANLAR

John Deere, her şeyden önce bireye saygıya dayanan, düzgün bir istihdam süreci sağlamaya çalışır.

John Deere çalışanlarının, şirketteki konumları veya bulundukları bölge ne olursa olsun her zaman ve her durumda ahlaki ve yasal kurallara uyması beklenir.

Çalışanlar şirkete ve birbirlerine olan bağlılıklarına değer verirler.

Yaptıkları işten gurur duyarlar ve birbirlerinden bir şeyler

öğrenmeye önem verirler. Şirketi etkileyen konularla derin şekilde ilgilidirler ve yoğun şekilde şirketin başarısına odaklanırlar.

Çalışanlarımızın ortak pek çok değeri vardır. Bununla birlikte, farklı bakış açılarına saygı duyarlar ve farklı eğitim geçmişlerine sahip kişilerle çalışma fırsatına değer verirler.

Deere, çalışanlara uygun ve üstesinden gelinecek zorlu görevler verir. Şirket, çalışanlarına kariyer hedeflerine ulaşmada yardımcı olmak için profesyonel gelişme ve büyüme fırsatları sağlar.

Birlikte; bireysel ve ekip çalışmalarını kabulü teşvik eden destekleyici, dinamik bir çalışma ilişkisi oluştururuz.

Deere’in başarısı özellikle çok nitelikli çalışanları cezbetme, geliştirme ve ödüllendirmeye dayalıdır. Bu; en yüksek, en önemli önceliklerimizden biridir.

MÜŞTERİLER

Müşterilerimiz yatırımlarından; gelişmiş ürün özellikleri, benzersiz kalite ve sağlanan değerde devamlılık gibi biçimlerde en iyi getiriyi elde etmeyi beklerler.

John Deere'in başarısı, her işlemde müşteri beklentilerini karşılama konusundaki temel hedefe dayanır. Bir yandan yeni pazarlardaki yeni müşterilere ulaşırken, aynı çabayla başarıya ulaşmaya da çalışırız.

Müşteriye olan sadakatimiz satış sonrasında olağanüstü hizmetler sağlamaya kadar uzanmaktadır. Bayiiler, müşterilerin John Deere ekipmanlarına ve çözümlerine yaptıkları yatırımlarının değerini maksimuma çıkarmalarına yardımcı olmak için yenilikçi sistemler, eğitim olanakları ve şirket desteğinden yararlanır. Satış sonrası destek her zaman John Deere Tecrübesinin ayırıcı özelliğidir.

Şirketle ilişkili olan tüm kişiler bu standartları karşılamaya

odaklanırlar. Müşteri sadakatinin sadece ürünlerimizi satın alanların yatırımlarını aşan veya rakiplerin sağladığından daha büyük bir değer elde ettikleri sürece olacağını biliriz.

Bu iş modeline bağlı kalmak tüm dünyada müşterilerimizle kârlı, uzun süreli bir ilişki oluşturmada ve işle ilgili hedeflerimize ulaşmada çok önemlidir.

BAYİLER VE TEDARİKÇİLER

John Deere’in başarısının sırrı büyük oranda tedarikçiler, lojistik sağlayıcılar ve bayiler gibi nitelikli, kendini işine adamış iş ortaklarıyla olan ilişkilerinde yatmaktadır.

Onların uzmanlıkları ve profesyonel destekleri, şirketin gelişmiş ekipmanlarını üretmesine, dağıtmasına ve pazarlamasına yardımcı olma konusunda ve müşterilerin güvenilir hizmet ve satış sonrası destekten yararlanmalarını sağlamada çok önemlidir. Deere’in iş ortakları da bizim vizyonumuzu, değerlerimizi ve müşterilerimizin daha verimli ve kazançlı olmalarına yardımcı olma hedefimizi paylaşırlar.

Ürünlerimizdeki parçaların, bileşenlerin ve teknolojinin çoğunu üçüncü taraf tedarikçiler sağlarlar. Kaliteli ürünler sağlama ve onları fabrikalarımıza veya diğer tesislerimize zamanında, güvenilir şekilde teslim etmedeki rolleri başarımız için çok önemlidir.

Bağımsız bayiiler John Deere ürünlerini satmaktan ve perakende müşterilerimize karşı markamızı temsil etmekten sorumludur.

Şirket, ürünle ilgili kapsamlı bilgilere sahip tecrübeli bayiileri ve satış sonrası desteğiyle ünlüdür.

İş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü ilişkiler, Deere için dünyaya hızlı şekilde yayılan önemli bir rekabet avantajı yaratmamıza yardımcı olur ve küresel pazardaki konumumuzu genişletmek için elzemdir.

HİSSEDARLAR

Uzun bir zamandır sürdürülen olağanüstü mali performans, hissedarlar için değer sağlar ve onları yatırımlarına devam etmeye teşvik eder.

Güçlü performans Deere'in sermaye güvenilirliğini verimli ve etkili şekilde arttırmasına olanak verir. Sonuç olarak bu sermaye, işlemlerimizi iyileştirmemizi ve müşterilerin beklediği yeni ürünleri, hizmetleri ve çözümleri geliştirmemizi sağlar. Olağanüstü mali performans ayrıca devamlı başarılı olmamız için katkıları çok

(6)

6

Deere'in en büyük sorumluluğu, kaliteli ürünler veren, anlamlı bir çalışan tecrübesi ve yatırımcılar için önemli kazançlar sağlayan başarılı bir işletmeyi yürütmektir.

İş dünyasında başarı, toplumun verimli bir üyesi olmanın ve kurum olarak daha ileri düzey hedeflerimize ulaşmanın yollarını sağlar. Söz konusu amaç, tüm dünyada toprakla bağlantılı insanlar için verdiğimiz sözlerle daha yüksek yaşam standartlarını desteklemektir.

Toplum ve profesyonel liderlik şirket tarafından teşvik edilir. Tüm dünyadaki çalışanlar toplumlarının durumunu iyileştirmek için zamanlarını ve becerilerini çeşitli ve önemli biçimlerde kullanırlar.

Küresel gönüllülük politikamız çalışanların bu şekilde paylaşımını teşvik eder.

Şirket ayrıca daha geniş bir toplumsal katkıda bulunmaya da çalışmaktadır. Tüm dünyada insanlara yararlı olan stratejik teşebbüsleri ve hizmetleri desteklemek üzere mali kaynaklar sağlarız. Ayrıca, toplumun daha iyi olması hedefimizi paylaşan genel ve özel organizasyonlarla ortaklıklar kurarız. Diğer

durumlarda, toplumsal büyüme ve geliştirme teşebbüslerine etkin liderlik sağlarız.

Kamuya ilişkin sorumluluğumuza verdiğimiz önem günlük işlerimizde de kendisini göstermektedir. Ürün tasarımı, fabrika işlemleri ve yeni iş fırsatları gibi konularla ilgili kararlar çevreye karşı sorumluluk bilinci taşıyan, yerel topluluklara olumlu etki yapan güvenli işlemler konusundaki uzun geçmişimiz dikkate alınarak verilir.

Sorumlu kurumsal vatandaşlık, John Deere’in başarısında köşe taşıdır. Müşterilerle ve diğer unsurlarla dürüst iş yapma geçmişimiz sayesinde, sonuç olarak şirket için pek çok büyük avantaj ortaya çıkmaktadır.

Deere çok farklı arka planlardan, inançlardan ve tecrübelerden gelen insanlara uygun bir çalışma yeri oluşturmayı ve bunu sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu tür farklılıklar rekabet gücümüze güç katmakta ve kurumsal kişiliğimiz meydana getirmektedir.

Deere'in farklılığa odaklanması şirket olarak doğruluk ve karşılıklı saygıyı temel alan değerlerimizle de tutarlıdır. Ayrıca, Deere dünyada yayıldıkça ve yeni pazarlar için yeni ürünler ürettikçe, sadık çalışanları, müşterileri ve kaliteli iş ortaklarını kendine çekebilmesi için farklılığın ne kadar değerli olduğu daha da ortaya çıkmaktadır.

Deere’e göre farklılık, demografik sınırların çok daha ötesine geçmekte, bireyi benzersiz yapan tüm nitelikleri kapsamaktadır.

Dolaysıla ırk, cinsiyet, eğitim ve yaş kavramları, çalışanlarımızı ve diğer hissedarları tanımlayan özelliklerden sadece bazılarıdır. Farklı bakış açılarına, bilgi ve tecrübe düzeylerine ve tarzlara sahip çalışanları bir araya getirmek de çok önemlidir. Deere farklılığı en geniş anlamda teşvik eden uygulama ve politikalara odaklanmıştır.

Stratejik hedeflerimize ulaşma sürecinde, her tür arka plandan insanlar arasında karşılıklı saygı, tolerans, işbirliği ve verimliliği teşvik eden kurumsal bir ortam oluşturup desteklememiz çok önemlidir. Bu, Deere'in olağanüstü yetenekler geliştirme ve büyüyen küresel müşteri tabanıyla ilgili daha kapsamlı, zengin bir anlayışa ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Toplumsal Sorumluluk Farklılık ve Kapsayıcılık

(7)

Gezegenimizin ve insanlarının iyiliğine odaklanan politikaları ve uygulamaları sebebiyle şirketimize büyük saygı duyulmaktadır.

Tesislerimizdeki çalışma süreçleri çevrenin korunması konusundaki bilinci yansıtmaktadır. Enerjiyi verimli şekilde kullanan sistemler hava ve suyun kalitesini korurken, tesislerimizin ürettiği atıkları ortadan kaldırmakta veya azaltmaktadır. Yeni ürünlere, yaklaşımlara veya teknolojilere yatırım yaparken, çevreye en çok olumlu etki yapanları tercih etmekteyiz.

Doğal kaynakların akıllıca kullanımını teşvik ederken, istenmeyen etkileri tamamen önleyemesek de azaltmaktayız. Deere, müşteri ihtiyaçlarını etkili ve verimli şekilde karşılayacak ürünlerin

tasarımına önemli miktarda kaynak ayırırken, çevreye olan olumsuz etkiyi en aza indirmekte ve doğal kaynakların korunmasını

sağlamaktadır.

Verimli ürünlerin tasarlanması tüketicinin güvenliğini arttırdığından, John Deere ürünleri yaralanma, hastalanma ve yorgunluk risklerini azaltacak özelliklerle donatılmıştır. Benzer şekilde, ürün bilgisi de güvenlik için önemli unsurlardan bir diğeri olduğundan,

müşterilerimizin ürünlerimizi çalıştırma konusunda en verimli ve güvenli yolları öğrenmeleri için onlara yardımcı olmaya odaklanırız.

Ayrıca kullanıcılarımızı koruyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye yardımcı olması için politika oluşturanlarla birlikte çalışırız.

Çalışanlarımızın iyiliği için tasarlanan sürekli iyileştirme programları yaralanmaların ortadan kalktığı, sağlıklı çalışma yerleri oluşturmayı amaçlar.

Şirketimizin kuruluşundan bugüne kadar işlerini nesiller boyu dikkat ve tutkuyla yapan çalışanlar John Deere markasını evrensel değerde bir marka haline getirmiştir.

John Deere markası, geniş saygı uyandırmasının yanı sıra şirket için hayati önem arz etmektedir. Markamız bizim için söz anlamına gelir;

yani müşterilerimize ve büyüyen bir dünyaya hizmet etme, müşteri ihtiyaçlarını anlama ve gelişmiş ürünler ile hizmetler tasarlayıp sunarak bu ihtiyaçları karşılama sözümüzdür. Tüm bunlar müşterilerimize toprağı daha akıllıca kullanmalarında yardımcı olmak anlamına gelmektedir.

Verdiğimiz söz, bizi rakiplerimizden ayırmakta ve iş yaptığımız pazarlarda önemli bir konum kazanmamıza yardımcı olmaktadır.

Vizyonumuzu dünyaya anlaşılır ve tutarlı bir biçimde iletmemizle ilgilidir.

Gerek çalışanlar, gerekse bayiler veya tedarikçiler olarak markanın bayraktarları olan bizler, John Deere’in hizmet sunduğu pazarlar ve çevrelerde amaçladığı olumlu şöhreti sürdürme konusunda sorumluluk taşımaktayız.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik John Deere Markası

(8)

DKE309411 Litho ABD’de. (12-10)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :