• Sonuç bulunamadı

Suyun cisimlere uyguladığı bu kuvvete ne denir? A) Suyun yüzdürme kuvveti B) Suyun sürtünme kuvveti C) Suyun kaldırma kuvveti D) Suyun çekim kuvveti 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Suyun cisimlere uyguladığı bu kuvvete ne denir? A) Suyun yüzdürme kuvveti B) Suyun sürtünme kuvveti C) Suyun kaldırma kuvveti D) Suyun çekim kuvveti 3"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İnteraktif Eğitim

www.testimiz.com 1. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi

sırasında

gemileri karadan yağlanmış kütüklerin üzerine konulup, çekilerek hareket ettirilmiştir. Gemilerin altındaki kütükler neden yağlanmış olabilir?

A) Sürtünmeyi azaltmak için B) Sürtünmeyi artırmak için C) Gemileri saklamak için D) Gemileri korumak için

2. Tıpkı hava gibi sıvılar da sıvı içinde hareket eden cisimlere bir kuvvet uygular. Suyun cisimlere uyguladığı bu kuvvete ne denir?

A) Suyun yüzdürme kuvveti B) Suyun sürtünme kuvveti C) Suyun kaldırma kuvveti D) Suyun çekim kuvveti

3. Su direnci cisimlerin suya temas eden yüzeylerinin büyüklüğüne bağlıdır. Yüzeyin büyüklüğünün artması su direncini nasıl etkiler?

A) azaltır B) etkilemez C) artırır D) hızlandırır

4. Daha büyük ve daha güçlü motorları olan bir yük gemisi küçücük bir jet ski aracından daha yavaş hareket etmesinin nedeni hangisidir?

A) Jet skinin motorunun daha güçlü olması.

B) Jet skinin yüzey alanına temas eden sürtünme kuvvetinin fazla olması.

C) Yük gemisinin yüzey alanına temas eden sürtünme kuvvetinin az olması.

D) Yük gemisinin suya temas eden alanının jet skiden daha fazla olması.

5. Gemi uç kısımlarının sivri yapılmasının sebebi nedir?

A) Suyun sürtünme kuvvetini azaltmak B) Havanın sürtünme kuvvetini azaltmak C) Suyun sürtünme kuvvetini artırmak D) Havanın sürtünme kuvvetini artırmak

6. Suda yaşayan bazı hayvanları

incelediğimizde bu canlıların burunlarının sivri olduğunu fark ederiz. Bunun nedeni hangisi olabilir?

A) Bu canlıların burunları sürtünme kuvvetini artıracak yapıya sahiptir.

B) Bu canlıların burunları suyun sürtünme kuvveti nedeniyle sivrilmiştir.

C) Bu canlıların burunları suyun direncini artıracak yapıya sahiptir.

D) Bu canlıların vücutları sürtünme kuvvetini azaltacak yapıya sahiptir.

7. Farklı büyüklükteki iki taş aynı yükseklikten suya bırakılıyor. Aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez?

A) İkisi de aynı anda dibe çökerler.

B) Küçük olan taş dibe daha önce iner.

C) Küçük olan taş dibe daha geç iner.

D) Küçük olan taş büyük olandan daha hızlı batar.

8. Su direnci, suyun içerisinde hareket eden cisimlerin hareketini asıl etkiler?

A) artırır B) kolaylaştırır C) etkilemez D) zorlaştırır

9. Dalgıçların kullandıkları özel kıyafetler, su direncini azaltacak şekilde yapılmasının nedeni hangisidir?

A) Suyun sürtünme kuvvetini artırmak.

B) Suyun sürtünme kuvvetini azaltmak.

C) Suyun direncini artırmak.

D) Suyun kaldırma kuvvetini artırmak.

10. Aşağıdaki sıvıların hangisinde sürtünme kuvveti yada sıvı direnci daha fazladır?

A) Sıcak su B) Soğuk su C) Sıvı yağ D) Kolonya Su Ortamında Sürtünme Kuvveti Testi

Referanslar

Benzer Belgeler

Diğer Fizik Konu Anlatımları : www.etkinlikpaylas.com

ATPaz enzim aktivitesi değerleri HFCS grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derece yüksekti

Cisimler ile havayı oluşturan tanecikler arasındaki temas sonucu oluşan sürtünme kuvvetine hava direnci denir.. Hava direnci, hava ortamında hareket eden cisimlerin

0.017” x 0.025” ark teli boyutu için braket tipi – ark teli materyali – ligasyon tipi etkileşimi içerisinde ark teli materyalinin sürtünme kuvveti üzerine etkisini

Tasarı yasalaşırsa "Su Kullanma Hakkı Sözleşmesi imzalamış, hidroelektrik santral (HES) için lisans almış şirketlere engel olan havza koruma statüleri

Aralarında Türk Tabipleri Birliği (TTB), Elektrik Mühendisleri Odası, KESK, DİSK, Derelerin Kardeşliği Platformu ve çok sayıda lokal çevre kuruluşunun bulunduğu

Fındıklı Dört yoldan yaktıkları meşalelerle merkez camiinin meydanına kadar yürüyen ve burada bir basın açıklaması yapan Fındıklı halkı, sularına bir kez daha

_avşat'tan Ethem Kara "Bu bir küresel saldırıdır; uzun süreli mücadele için direniş yerel kalmamalı" dedi; daha çok hukuki destek istedi: "Gönüllü

5 Mart'ta Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün Maslak'taki binasının önünde, 10 Mart'ta da AKP'nin Şişli'deki İstanbul il binasının önünde eylem yapacak olan Platform, 15

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu'nun gerçekleştirdiği Mücadeleler Birleşiyor Forumu'nda, Türkiye'deki do ğayı ve insan sağlını tehdit eden girişimlere karşı

Biz, Suyun Ticarile ştirilmesine Hayır Platformu olarak, suyun metalaştırılması saldırısının olduğu her yerde suyun bir meta de ğil doğaya ait olduğunu, yaşam için

hakkında su sayacının mührünü birden fazla açıp kullandığı iddiası ile kamu davası açılmış ise de, suyun insan hayatı için çok önemli bir madde olmas ı, yaşaması

toplantıya çağıran Platform'dan yapılan açıklamada, "gelin hep birlikte suyun özelleştirildiği diğer ülkelerde yaşanan y ıkıcı gelişmeler ile dünyada ve ülkemizde

Başka bir deyişle, dünyanın bugün içinden geçmekte oldu ğu suyun metalaşma süreci ileri bir aşamaya ulaştığında kapitalist üretimin karşısına yeni ve bu sefer çok

Karlarımız daha fazla artsın, kasalarımız daha çok dolsun diye, emeği ile geçinen insanlığın ve diğer canlıların yaşam kaynağı olan suyu metalaştırmak ve su

Yine suyun ısı kapasitesinin çok yüksek olması “alınan ısı hidrojen bağlarını kopar- mak yerine düzenli motiften düzensiz motife ge- çişe harcanıyor”

Tüm doğal veya kullanılmış sularda çok yaygın bir şekilde bulunan iyon türüdür. Sulara yeraltı formasyonlarından çözünme yolu ile ya da tuzlu su – tatlı su

“Tabiat ve Biyolojik çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı”, Mera Kanununda Değişiklik Kanun Tasarısı, Su Kanunu Tasarısı birlikte incelendiğinde, Orman Kanununda,

MeslektaĢlığa Dayalı Öğretmen DavranıĢı boyutunda cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu, kıdem, sınıf mevcudu ve görev yaptığı okulda hizmet süresi değiĢkenlerine

C) Buruşturulmuş kâğıda etki eden sürtünme kuvveti daha fazla olduğu için cisim yavaşlamış ve daha kısa sürede yere düşmüştür.. D) Düz kâğıda etki

Cisimler ile havayı oluşturan tanecikler arasındaki temas sonucu oluşan sürtünme kuvvetine hava direnci denir.. Hava direnci, hava ortamında hareket eden cisimlerin

Örnek olarak pencere camı, telefon ekranı gibi maddeler temas yüzeyleri girinti ve çıkıntısı olmadığından pürüzsüz madde olarak bilinir...

A) Havanın içinde hareket eden bir cisme hareketini engelleyici yönde etki eden sürtünme kuvvetine hava direnci denir. B) Suda hareket eden bir cisme etki eden sürtünme