• Sonuç bulunamadı

• O noktası dikdörtgenin ....................................................... dir. • Köşegen uzunlukları ............. |AC| = ............. = ............. |AO| = ............. = ............. = ............. • Köşegenler birbirini ....................

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "• O noktası dikdörtgenin ....................................................... dir. • Köşegen uzunlukları ............. |AC| = ............. = ............. |AO| = ............. = ............. = ............. • Köşegenler birbirini ...................."

Copied!
94
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi DİKDÖRTGEN A D B C O

Tüm iç açıları ... olan ... ... dikdörtgen denir. |AB| = ... = a |AD| = ... = b olsun. • Çevre(ABCD) = ... • Alan(ABCD) = ... • Köşegenler birbirini ... |AO| = ... = ... = ... • Köşegen uzunlukları ... |AC| = ... = ...

(2)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi Örnek 1

ABCD dikdörtgen, |AE|= |BD|, m(CéEA)=15o ve m(DéGF)= a

(3)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi Örnek 2

ABCD dikdörtgen, EFB eşkenar üçgen, m(AéCD)=20o ve m(AéFE)=a

(4)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi F A E  B C D Örnek 3

ABCD dikdörtgen, [AC] ∩ [BD] = {E}, |DE| = |FB| m(DéCA)=m(AéEF)

(5)

DİKDÖRTGEN

Dikdörtgen

Simedy

an A

kademi

ABCD dikdörtgen, |AE|= (3x+1) cm,

|EB|= (2x+4) cm ve |CB|= 16 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? Örnek 4

(6)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi A D E 6 cm C 4ñ3 cm B 30° Örnek 5

ABCD dikdörtgen, m(DéAE)= 30o |BC| = 4ñ3 cm, |EC| = 6 cm

(7)

DİKDÖRTGEN

Dikdörtgen

Simedy

an A

kademi

ABCD dikdörtgen, [CE] açıortay, [DA] ^ [EF] |DF|=|AF|, |FE|= 6 cm, |BC|= 8 cm, |AB|= x cm olduğuna göre, x kaç cm dir?

Örnek 6

. 6

(8)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi E F 8 B C D 2 2 A

.

ABCD dikdörtgen, [DF] ^ [EC], E, F, C doğrusal

m(AéDE)= m(EéDF), |AE| = |EF| = 2 cm, |EB| = 8 cm olduğuna göre, |DE| kaç cm dir?

(9)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi Örnek 8 G C B E F A D

ABCD dikdörtgen, [AC] ve [BD] köşegenler, |DG| = |GC| olduğuna göre, |DB||EF| oranı kaçtır?

(10)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi D A B 5 5 12 G x 12 E F C

ABCD dikdörtgen, [AF] ∩ [EC] = {G} |AE|= |EB| = 12 cm, |CF| = |FB| = 5 cm olduğuna göre, |DG| = x kaç cm dir?

(11)

DİKDÖRTGEN

Dikdörtgen

Simedy

an A

kademi

ABCD dikdörtgen, |AF| = 4 cm, |FB| =2 cm, |BC| = 2ñ3 cm,

olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? Örnek 10

4 2

(12)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-9 Simedy an A kademi 1. A B C D E G F x 25o

ABCD dikdörtgen, |AC| = |BF|, m(BéFE) = 25°, m(AéGE) = x olduğuna göre, x kaç derecedir ?

(13)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-9 Simedy an A kademi 2. A B C D E F 25o x

ABCD dikdörtgen, FED eşkenar üçgen, m(EéBA) = 25° ve m(EéFC) = x olduğuna göre, x kaç derecedir ?

(14)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-9 Simedy an A kademi 3. A B C D O 2b-3 c+11 25 3a+1

ABCD dikdörtgen, [AC] Ò [BD] = {O}, |AO| = (3a+1) cm |OC| = (c+11) cm, |OD| = (2b-3) cm, |OB| = 25 cm

(15)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-9 Simedy an A kademi 4. A B C D E ıı ıı F . à .

ABCD dikdörtgen, [AC] Ò [BD] = {E}, |AE| = |FC|

(16)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-9 Simedy an A kademi 5. A B C D E 23 6ñ3 60o

ABCD dikdörtgen, m(DéAE) = 60°, |BC| = 6ñ3 br |AB| = 23 br olduğuna göre, |EC| kaç birimdir ?

(17)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-9 Simedy an A kademi 6. A B C D F E 10 6 x ıı ıı ..

ABCD dikdörtgen, [AE] açıortay, [EF] ^ [BC], |CF| = |FB|, |EF| = 10 br, |AD| = 6 br, |DC| = x br olduğuna göre, x kaç birimdir ?

(18)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-9 Simedy an A kademi 7. A B C D E F .. 4 6

ABCD dikdörtgen, E, F ve C doğrusal, [DF] ^ [EC] m(AéDE) = m(EéDF), |AE| = 4 br, |EB| = 6 br

olduğuna göre, |DE| kaç birimdir ? .

(19)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-9 Simedy an A kademi 8. B A C D E F G ıı

ABCD dikdörtgen, [AC] ve [BD] köşegenler

|DG| = |GC| olduğuna göre, |DE| oranı kaçtır ?|CF| ıı

(20)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-9 Simedy an A kademi 9. A B C D E F G x 7 7 24 24

ABCD dikdörtgen, [DE] Ò [BF] = {G}, |AF| = |FD| = 7 br

(21)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-9 Simedy an A kademi 10. . A B C D E F 9 15

ABCD dikdörtgen, |DF] ^ [AC], |BC| = 15 br, |AF| = 9 br olduğuna göre, |DE| kaç birimdir ?

(22)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi KURAL H L

ABCD dikdörtgeninde [DH] ^ [AC] ve [BL] ^ [AC] olduğunda, |DH| ... |BL| ve |AH| ... |LC| olur.

(23)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi İSPATLAYALIM a a a b b b H L Bu benzerlik oranı; |AD| |BC| = ... olduğundan,

AÿHD ve ... eş üçgenler olur. Böylece: |AH|= ... ve |DH|= ... olur. m(AÿDH)= a ve m(HÿDC)=b olsun. a+b=... Diğer üçgenlerde, HÿDC ve CÿBL üçgenlerinde de a ve b açıları yazılırsa AÿHD ~ ... olur.

(24)

DİKDÖRTGEN

Dikdörtgen

Simedy

an A

kademi

ABCD dikdörtgen [DH] ^ [AC] ve [AC] ^ [BL] |DH|= 6 cm, |LC|= 2 cm ve |HL|= x cm

olduğuna göre, x kaç cm dir? Örnek 11

(25)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi D 4 E A F B 6 C Örnek 12

ABCD dikdörtgen, [AE] ⊥ [DF] |BC| = 6 cm, |DE| = 4 cm

(26)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi Örnek 13 E F 3 C B D 5 A

ABCD dikdörtgen, [BE] ⊥ [AC], |AD| = 5 cm, |EC| = 3 cm olduğuna göre, |DF| kaç cm dir?

(27)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi KURAL D A x a P y C B b ... + ... = ... + ... yani ... + ... = ... + ...

P noktası dikdörtgenin iç bölgesinde ola-bildiği gibi ... bölgesinde ya da ... de olabilir.

NOT: ABCD dikdörtgeni şeklinde bir

şeklin köşelerine birer çivi çakıp, bu

çivilerin uçlarına birer lastik bağlayalım. Bu lastikleri elimizle sabit bir noktada (P noktası) tutarsak, noktanın hareketli olabileceğini görebiliriz.

(28)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi İSPATLAYALIM

[DC] // [EF] olacak şekilde [EF] çizelim. D a h m E n A x P y k F n B m C b O halde; ... = ... Buradan; ... + ... = ... + ... bulunur. ... Teoremi kullanılırsa DEP üçgeninde; a2 = m2 + h2 AEP üçgeninde; x2 = n2 + h2 ⇒ m2 – n2 = ... CFP üçgeninde; y2 = m2 + k2 BFP üçgeninde; b2 = n2 + k2 ⇒ m2 – n2 = ...

(29)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi İSPATLAYALIM

P noktası dikdörtgenin köşegenlerden birini taşıyan doğruların üzerinde ise;

D A x B b C y P a [AC] köşegen ve A, C, P doğrusal olduğunda ... + ... = ... + ... yani; ... + ... = ... + ...

(30)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi KURAL

P noktası dikdörtgenin üzerinde ise;

D a P y b x A B C ... + ... = ... + ... yani; ... + ... = ... + ...

(31)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi KURAL

P noktası dikdörtgenin dış bölgesinde ise;

P D A C B ... + ... = ... + ...

(32)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi Örnek 14 8 A D C 6 E x B 3

ABCD dikdörtgen, D, B, E doğrusal |DB| = 6 cm, |AE| = 8 cm, |BE| = 3 cm olduğuna göre, |CE| = x kaç cm dir?

(33)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi D K 3 6 7 C B A Örnek 15

ABCD dikdörtgeninin iç bölgesinde bir K noktası alınıyor. |AK| = 3 cm, |KB| = 6 cm, |KC| = 7 cm

(34)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi Örnek 16 D C B 6 3 E A

ABCD dikdörtgen, [AC] köşegen, [BE] ⊥ [AC] |EC| = 3 cm, |EB| = 6 cm

(35)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi Örnek 17 D A B 4 E 6 C

.

ABCD dikdörtgen, 2.|AD| = |DC|, [BE] ⊥ [CE] |BE| = 4 cm, |CE| = 6 cm

(36)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi Örnek 18

ABCD dikdörtgen, |AC|= 10 cm ve |BC|= 6 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?

(37)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi A a B C b D Örnek 19

ABCD dikdörtgen, |AB| = a br, |BC| = b br |AC| + |BD| = 6 br, Alan(ABCD) = 8 br2

(38)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi A D E C B Örnek 20

ABCD dikdörtgen, [AE] açıortay, |AD| = |EC| + 3 Çevre(ABCD) = 24 cm

(39)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi Örnek 21 D 8 E 2 C B A

ABCD dikdörtgen, [AE] ⊥ [EB] |DE| = 8 cm, |EC| = 2 cm

(40)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi Örnek 22 D E 7 C B 4 A

ABCD dikdörtgen, [DE] ⊥ [AE], |DC| = 7 cm |BC| = 4 cm, Çevre(DÿEA) = 10 cm

(41)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi Örnek 23 D F C B 2ñ2 E A ıı

ABCD dikdörtgen, [AE] ⊥ [EB], [EF] ⊥ [AB] |AD| = |FB|, |EB| = 2ñ2cm

(42)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi Örnek 24 S A D F A B C E

ABCD dikdörtgen, [AE] ∩ [DB] = {F}, 3.|EF| = 2.|AF| Yeşil bölgenin alanı S br2

Mavi bölgenin alanı A br2 olduğuna göre, S

(43)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi Örnek 25

Farklı iki kenarı a ve b olan bir dikdörtgende; 1

a

1

b 23

+ = olarak veriliyor.

(44)

DİKDÖRTGEN

Dikdörtgen

Simedy

an A

kademi

ABCD dikdörtgen, [ED] açıortay, m(BéCE)=30o |BC|=6ñ3 br

olduğuna göre, A(ABCD) kaç br2 dir? Örnek 26

(45)

DİKDÖRTGEN Dikdörtgen Simedy an A kademi Örnek 27 D E F C B A 8 10 . ABCD dikdörtgen, |DC|= 8 br, |BC|= 10 br [BC] kenarı [FC] boyunca katlandığında

B noktasının yeni yeri, [AD] kenarı üzerindeki E noktası oluyor.

(46)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-10 Simedy an A kademi 1.

ABCD dikdörtgen, E, A ve C doğrusal, |EA| = 4 br

(47)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-10 Simedy an A kademi 2.

E noktası, ABCD dikdörtgeninin iç bölgesindedir. |AE| = 8 br, |DE| = 6 br, |BE| = 7 br olduğuna göre, |EC| = x kaç br dir ?

(48)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-10 Simedy an A kademi 3.

ABCD dikdörtgen, [BD] köşegen, [AE] ^ [BD], |DE| = 4 br |AE| = 8 br olduğuna göre, |CE| = x kaç br dir ?

(49)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-10 Simedy an A kademi 4.

ABCD dikdörtgen, |AE| = 3 br, |EB| = 6 br, |AD| = ò55 br olduğuna göre, |DF| kaç br dir ?

(50)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-10 Simedy an A kademi 5.

ABCD dikdörtgen, |AD| = 12 br, |EC| = 8 br

(51)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-10 Simedy an A kademi 6.

ABCD dikdörtgen, [BE] ^ [CE], |AB| = 2.|AD|, |CE| = 2 br |EB| = 5 br olduğuna göre, |DE| kaç br dir ?

(52)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-10 Simedy an A kademi 7.

ABCD dikdörtgen, |DE| = 2 br, |BC| = 6ñ3 br

(53)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-10 Simedy an A kademi 8.

ABCD dikdörtgen, [AE] ^ [EB], [EF] ^ [DC], |FC| = 3 br |DF| = 12 br, |EF| = 1 br olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br² dir ?

(54)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-10 Simedy an A kademi 9.

ABCD dikdörtgen, [BE] açıortay,

|BC| - |ED| = 4 br, Çevre(ABCD) = 28 br

(55)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-10 Simedy an A kademi 10.

Farklı iki kenarı a ve b olan bir dikdörtgenin kenar uzunluklarının çarpmaya göre terslerinin toplamı 3

5 tir.

(56)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-10 Simedy an A kademi 11.

ABCD dikdörtgen, m(EéAB) = m(AéDE), |BC| = 5 br |CD| = 8 br, Çevre(A¿ED) = 11 br olduğuna göre, taralı alan kaç br² dir ?

(57)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-10 Simedy an A kademi 12.

ABCD dikdörtgen, [DE] ^ [EC], [EH] ^ [DC] |AD| = |HC|, |EC| = 4ñ3 br

(58)

DİKDÖRTGEN Çalışma Soruları-10 Simedy an A kademi 13.

ABCD dikdörtgen, 4.|EF| = 3.|AE| olduğuna göre, Alan(BCFE)Alan(ABCD) oranı kaçtır ?

(59)

DİKDÖRTGEN Test-1 Simedy an A kademi 1. D C B x F E 26° 37° A ABCD dikdörtgen |DE| = |EF| m(AéDE) = 37° m(AéEF) = 26°

olduğuna göre, m(AéBF) = x kaç derecedir? A) 13° B) 15° C) 19° D) 21° E) 22°

(60)

DİKDÖRTGEN Test-1 Simedy an A kademi 2. D 13 C F 5ñ2 x A B E ABCD dikdörtgen |FE| ⊥ |CB| m(DéAF) = m(FéAB) |CE| = |EB| |DC| = 13 br |AF| = 5ñ2 br

olduğuna göre, |FE| = x kaç br dir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 12

(61)

DİKDÖRTGEN Test-1 Simedy an A kademi 3. D E C F G 18 x A B ABCD dikdörtgen |EC| = 2. |DE| |GC| = 18 br

olduğuna göre, |DF| = x kaç br dir? A) 5

(62)

DİKDÖRTGEN Test-1 Simedy an A kademi 4. D 23 C 17 15 x A E B ABCD dikdörtgen |CE| = 17 br |DC| = 23 br

olduğuna göre, m(CéDE) = x kaç derecedir? A) 30° B) 45° C) 60° D) 70° E) 75°

(63)

DİKDÖRTGEN Test-1 Simedy an A kademi 5. D 16 C 12 E x A F B ABCD dikdörtgen, [EF] ⊥ [FC] |AF|=|FB| |DC| = 16 br |BC| = 12 br

olduğuna göre, |DE| = x kaç br dir? A) 9

(64)

DİKDÖRTGEN Test-1 Simedy an A kademi 6. D E C 5 9 A B F ABCD dikdörtgen, |DE| = |EC| |AD| = 9 br |FC| = 5 br

olduğuna göre, |EB| kaç br dir?

A) 7ñ2 B) 6ñ3 C) 13ñ7

(65)

DİKDÖRTGEN Test-1 Simedy an A kademi 7.

D

E

6

C

7

ñ2

A

B

ABCD dikdörtgen m(DéAE) = m(EéAB) |AE| = 7ñ2 br |EC| = 6 br

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br2dir?

(66)

DİKDÖRTGEN Test-1 Simedy an A kademi 8.

D

12

C

G

F

5

A

E

B

ABCD dikdörtgen, |BF| = |FC| |AE|=|EB| |AD| = 5 br |DC| = 12 br

olduğuna göre, Alan(EBFG) kaç br2 dir? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 18

(67)

DİKDÖRTGEN Test-1 Simedy an A kademi 9. C F E D 3ñ2 A 20 B ABCD dikdörtgen m(AéBE) = m(EéBC) [DE] ⊥ [EB] |EF| = 3ñ2 br |AB| = 20 br

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br2 dir?

(68)

DİKDÖRTGEN Test-1 Simedy an A kademi 10. D G C B F H E A ABCD dikdörtgen |AH| = |BF| |AD| = 6 br |DC| = 15 br

olduğuna göre, Alan(EFGH) kaç br2 dir?

(69)

DİKDÖRTGEN Test-1 Simedy an A kademi 11. D C B 7 E 1 F A ABCD dikdörtgen [EF] ⊥ [FB] |AE| = 1 br |EB|= 7 br

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br2 dir?

A) 28ñ3 B) 32ñ3 C) 34ñ5

(70)

DİKDÖRTGEN Test-1 Simedy an A kademi 12. D A K B H L G F E 7 4 5 C 8 ABCD ve EFGH birer dikdörtgen |AD| = 5 br DC| = 8 br |EF| = 7 br |GF| = 4 br Alan(ABCD) = S1 Alan(EFGH) = S2 S1 ∪ S2 = 65 br2 olduğuna göre, S1 S2 kaç br2 dir?

(71)

DİKDÖRTGEN Test-2 Simedy an A kademi 1. D C x A B E 70° ABCD dikdörtgen, |AE| = |DB| m(CéEB) = 70°

olduğuna göre, m(AéDB) = x kaç derecedir? A) 20° B) 30° C) 35° D) 40° E) 50°

(72)

DİKDÖRTGEN Test-2 Simedy an A kademi 2. D C B E x 10 6 A ABCD dikdörtgen, m(DéEC) = m(CéEB) |AD| = 6 br |DC| = 10 br

olduğuna göre, |EB| = x kaç br dir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

(73)

DİKDÖRTGEN Test-2 Simedy an A kademi 3. D C B 9 E 4 4ñ3 x F A ABCD dikdörtgen, [AE] ⊥ [DB] |DE| = 4 br |AE| = 4ñ3 br |EF| = 9 br

olduğuna göre, |CF| = x kaç br dir?

A) 3ñ6 B) 4ñ3 C) 5ñ3

(74)

DİKDÖRTGEN Test-2 Simedy an A kademi 4. D C 15 A x B F 8 5 E ABCD dikdörtgen, |DE| = |EF| |AE| = 15 br |CF| = 8 br |FB| = 5 br

olduğuna göre, |AB| = x kaç br dir? A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24

(75)

DİKDÖRTGEN Test-2 Simedy an A kademi 5. C x F 18 D E B H G A ABCD dikdörtgen, |ED| = |DG| |AB| = 24 br, |BC| = 18 br

olduğuna göre, |FC| = x kaç br dir?

A) 15 B) 16 C) 16,5

(76)

DİKDÖRTGEN Test-2 Simedy an A kademi 6.

D

C

F

x

A

E

4

16

B

ABCD dikdörtgen [FE] ⊥ [AD] |CF| = |CB| |AE| = 4 br |DE| = 16 br

olduğuna göre, |BF| = x kaç br dir?

A) 2ò10 B) 4ò10 C) 3ò15

(77)

DİKDÖRTGEN Test-2 Simedy an A kademi 7. D H 12 C A K B G 4 5 F E ABCD dikdörtgen [HK] // [BC] [EG] // [AB] |AF| = 5 br |KF| = 4 br |HC| = 12 br

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br2 dir?

A) 180 B) 240 C) 280

(78)

DİKDÖRTGEN Test-2 Simedy an A kademi 8. D E C A B 60° 12 ABCD dikdörtgen m(DéEA) = m(AéEB) m(EéBC) = 60° |AB| = 12 br

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br2 dir?

A) 36 B) 48 C) 72

(79)

DİKDÖRTGEN Test-2 Simedy an A kademi 9. D E C A B F ABCD dikdörtgen |CF| = 3. |BF| |DE| = 5. |EC|

olduğuna göre, Alan(A¿FE)

Alan (ABCD) oranı kaçtır? A) 17

48 B) 1948 C) 2996

D) 13

(80)

DİKDÖRTGEN Test-2 Simedy an A kademi 10.

D

C

B

9

12

E

F

x

A

ABCD dikdörtgen [DE] ⊥ [AC] |AB| = 12 br |BC| = 9 br

olduğuna göre, |DE| = x kaç br dir? A) 36

5 B) 485 C) 323

D) 49

(81)

DİKDÖRTGEN Test-2 Simedy an A kademi 11. C F E D 3 A B 12 ABCD dikdörtgen [CE] ⊥ [EA] |CE| = 3 br |AF| = 12 br |DF| = 4. |FC|

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br2 dir?

A) 104 B) 128 C) 136

(82)

DİKDÖRTGEN Test-2 Simedy an A kademi 12.

D

C

B

A

ABCD dikdörtgeni şekildeki gibi sekiz eş dikdörtgene ayrılmıştır. Alan(ABCD)= 360 br2 olduğuna göre, Çevre (ABCD) kaç br dir?

A) 32ñ3 B) 36ñ3 C) 42ñ3

(83)

DİKDÖRTGEN Test-3 Simedy an A kademi 1.

D

C

A

22°

x

5

F

10

B

E

ABCD dikdörtgen, [FE] ⊥ [AB] |CE| = 5 br |AF| = 10 br m(CéAE) = 22°

olduğuna göre, m(EéCB) = x kaç derecedir? A) 24° B) 26° C) 32° D) 38° E) 44°

(84)

DİKDÖRTGEN Test-3 Simedy an A kademi 2. G F A D O1 O2 C 6 E B 18

ABCD ve BEFG eş dikdörtgenlerinin ağırlık merkezleri sırasıyla O1 ve O2 dir. |AB| = 18 br

|AD| = 6 br

olduğuna göre, |O1O2| kaç br dir?

A) 4ñ5 B) 5ñ5 C) 6ñ5

(85)

DİKDÖRTGEN Test-3 Simedy an A kademi 3.

D

E

8

C

F

2

4

A

x

B

ABCD dikdörtgen, [AE] ⊥ [EF] |EC| = 8 br |CF| = 4 br |BF| = 2 br

olduğuna göre, |AB| = x kaç br dir? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

(86)

DİKDÖRTGEN Test-3 Simedy an A kademi 4. D C A B E F 10 2

ABCD ve AEFC birer dikdörtgen |AC| = 10 br

|BF| = 2 br

olduğuna göre, Çevre(ABCD) kaç br dir?

A) 6ñ5 B) 9ñ5 C) 10ñ5

(87)

DİKDÖRTGEN Test-3 Simedy an A kademi 5. D C B 6ñ3 P 4 6 x A ABCD dikörtgen, [AP] ⊥ [PB] |DP| = 6 br |PC| = 4 br |AB| = 6ñ3 br

olduğuna göre, |AP| = x kaç br dir?

A) ò13 B) ò21 C) ò29

(88)

DİKDÖRTGEN Test-3 Simedy an A kademi 6. D E C A 8 B 5 5 F ABCD dikdörtgen, [AF] ⊥ [EB] |EF| = |FB| = 5 br |AD| = 8 br

olduğuna göre, Çevre(ABCD) kaç br dir? A) 71

3 B) 823 C) 853

D) 91

(89)

DİKDÖRTGEN Test-3 Simedy an A kademi 7. 10 10 D 6 E 60° A B C ABCD dikdörtgen, m(DéEB) = 60° |DE| = |BE| = 10 br |AD| = 6 br

olduğuna göre, Alan(BEDC) kaç br2 dir?

A) 10ñ3 + 20 B) 20ñ3 – 20 C) 25ñ3 – 24 D) 40ñ3 – 48 E) 48ñ3 – 24

(90)

DİKDÖRTGEN Test-3 Simedy an A kademi 8. D E 9 C x F 6 8 A B ABCD dikdörtgen, [BF] ⊥ [AE] |BC| = 8 br |DE| = 6 br |EC| = 9 br

olduğuna göre, |FE| = x kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

(91)

DİKDÖRTGEN Test-3 Simedy an A kademi 9. D E F C B G A 3 10 11 ABCD dikdörtgen, Alan(A¿DE) = 11 br2 Alan(E¿GF) = 3 br2 Alan(B¿CF) = 10 br

olduğuna göre, Alan(A¿BG) kaç br2 dir?

(92)

DİKDÖRTGEN Test-3 Simedy an A kademi 10.

D

C

E

A

F

B

ABCD dikdörtgen, 3.|AE| = 2.|ED| 5.|AF| = 3.|FB| Alan(EFBD) = 34 br2

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br2 dir?

(93)

DİKDÖRTGEN Test-3 Simedy an A kademi 11. D C 6 A B 3 F E ABCD dikörtgen,

|DE| = |EC| = |EF| |DF| = 6 br

|BF| = 3 br

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br2 dir?

A) 21ñ2 B) 27ñ2 C) 25ñ3

(94)

DİKDÖRTGEN Test-3 Simedy an A kademi 12.

D

E

C

G

F

A

B

27

3 ABCD dikdörtgen, |CG| = 4.|GB| Alan(A¿EF) = 27 br2 Alan(B¿GF) = 3 br2

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br2 dir?

Referanslar

Benzer Belgeler

Çevresi 20 birim ve kısa kenarı 3 birim olan dikdörtgenin alanı kaç

[r]

7. Bütün kenarları eşit uzunluktadır. IMNI//IKLI ve IMLI//IMKI Köşegenleri birbirine eşittir. Yandaki dörtgenle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?.

►Çevre uzunluğu = Birer uzun ve kısa kenar uzunluğunun toplamının 2 katıdır?. Yandaki dikdörtgenin çevre uzunluğu

Olaylar için k-li bağımsızlık m-li bağımsızlığı gerektirmez.. Bunu aşağıdaki ilk iki örnek

2) [AC]⊥[BD] olup köşegen uzunlukları eşit değildir. 3) Köşegenlerden sadece biri diğerini ortalar. |AO|=|OC|. 4) Köşegenlerden sadece biri açıortaydır. [BD]

Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.. Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90°

Uzun kenarı 8 birim, kısa kenarı uzun kenarının ’ü olan dikdörtgenin alanı kaç birimkaredir. Kısa kenarı 5 birim, uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan