• Sonuç bulunamadı

Emek Sineması kaderini bekliyor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Emek Sineması kaderini bekliyor"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ö zel

Hh

■■■M IH H İ

Hurrıye

JPAZAR

11 HAZİRAN 1995 PAZAR

Emek Sineması kaderini bekliyor

E

mek Sineması da dahil olduğu nın tarihi Serkldoryan Bloğu üzerinde son bir yıldır kara bulutlar dolaşıyor. Yapının m ülkiyeti, Emekli

Sandığı'nda. Sandık, Aralık 1993'de bu tarihi yapının yıkılıp yerine 8 kat otopark, 200 mağaza, 5 sinema salonu, lokanta, kafeterya yapılması için Kamer İnşaat ile bir "Yap-İşlet-Devret"

• sözleşmesi yaptı. Ardından,

Î

EmekSineması'nın

boşaltılması için geçen yıl tahliye davası açtı. Ancak, bu girişim , Mimarlar Odası ve sinemaseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

Sinemanın yıkılmasını engellemek için imzalar toplandı. Zaten açtığı tahliye davasını da kaybetti.

Sinema Salonları Sahipleri Derneği Başkanı Saim Yavuz, yıkım olmayacağını, sadece pasajın boşaltılıp olduğu gibi restore edileceğini

duyduklarını söyledi. Blok içinde değişikliklerin olacağını belirten Yavuz, "Büyük bir ihtimalle de Emek Sineması na dokunulmayacak. Restorasyona da yılbaşında başlanacak. Bu süre zarfında sinema kapak kalacak. Restorasyon bir yd mı sürer, iki yıl rm sürer,

^ ) k u l , iş çıkışında koşarak girmişizdir kapısmdan. Kimi zaman gözyaşlanmızı gizleyerek,

kimi zaman sorular yumağıyla "karışık" uzaklaşmışızdır arka kapısmdan. İyi, kötü ne çok

anımız vardır oraya dair. Geniş salonunda süzülerek bir koltuğa gömüldüğümüzde, az sonra

devasa bordo perdesi açılacak ve önümüze yeni dünyalar açılacaktır, biliriz. Sinemalar arasmda belki de en çok onu severiz. Emek Sineması’dır o.

Eski Yeşilçam Sokağı'nda.

HÜRRİYET UYMAZ

mümkün mü acaba?" diye yanıt veriyor. Yetkililer,

"Yıkılacak diye

spekülasyonlar çıkanlıyor. Yıkılm ayacak, restore edilecek" diyor. Ancak,

restorasyon işinin Kamer İnşaat'a verilm iş olduğunu açıklam aları kuşkuları yeniden alevlendiriyor. 1993 Aralık ayında yapılan sözleşmeye göre Kamer

İnşaat'ı yetkilendirdiklerini söylemeleri ise ortalığı daha da karıştırıyor. Çünkü Aralık 1993'de Emekli Sandığı ile Kamer inşaat arasında yapılan sözleşme, restorasyon için değil, Serkldoryan Bloğu'nun tamamen yıkılıp yerine dev bir iş merkezi kurulması için yapıldı. Üstelik, şirket projeyi zamanında teslim etmediği için bu sözleşmenin geçerliliği çoktan bitti. Bu

hatırlatmalarımıza aldığım ız yanıtlar ise "Yeni sözleşme yok" şeklinde oluyor.

Bu son gelişmeler karşısında uzmanlar,

"Restorasyon bahanesiyle kiracıları oradan tahliye etmeye çalışacaklar" uyarısı yapıyorlar. Mimarlar odası İstanbul Şubesi ise konuyla ilgili raporunu çoktan hazırlam ış durumda. Odaya danışmanlık hizmeti veren yüksek mimar Engin Om acan, "Tarihi yapıyı bedava veriyorlar Kamer İnşaat'a. O sözleşme mutlaka iptal edilm eli, onunla yapıların korunması sağlanamaz. Çünkü bir koruma sözleşmesi değil, rant sözleşm esi" diyor.

FLASH GYM

BİRİNCİ SINIF TARİHİ ESER

başlayan o günkü adıyla Melek, şimdiki Emek Sinem ası, birinci sınıf tarihi eser kabul edilen siyfe

Duygusal yanından öte, bir de tarihi yanı var. İlk kez ileı

hesiyle İstiklal Caddesi'nin en görkemli yapılarından biri olan Serkldoryan Bloğu, ünlü mimar

Mimarisi'’nin simgelerinden sayılan blok, 19. Yüzyıl'ın ikinci yansından itibaren değişik tarih luary yapılmış. “Beyoğlu . . . . . . . , . , --- — CTT... tarihlerde yapılmış değişik yapılardan oluşmuş. Bugün, Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu'nun karanyla, İstiklal Caddesi’ne bakan yanı birinci sınıf, Yeşilçam Sokağı’na bakan cephesi de ikinci sınıf tarihi eser. Yani, yıkılamaz, yok edilemez, ancak aslına uygun olması şartıyla restore edilebilir! (Fotoğraf: Muammer YANMAZ)

belli olmaz artık" dedi.

endi;«siz

20 yıldır Emek Sineması'nı işleten Akün Film cilik sahibi İsmet Kurtuluş'u ise endişesiz bulduk. Kurtuluş, yılbaşında yüzde 115 kira artışına imza atıp kontratını yenilemiş. 100 milyon lira harcayıp sinemanın yan duvarlannı boyatmış. Bunlan belli ki, sinemanın yıkılm ayacağı, restorasyon nedeniyle de yerlerinden olmayacaklan inancıyla yapmış. Sinemanın en iyi durumunda olduğunu, dolayısıyla restorasyona

girmesini gerektirecek bir durum olmadığını düşünen

Kurtuluş, söylentilere kulak asmıyor. Kurtuluş için, tarihi yapının tamamen yıkılıp yerine yeni bir inşaat yapılması en azından şim dilik kapanmış bir konu:

"Emekli Sandığı, Arakk

1993'de, bu firma ile

anlaşma im zaladı. Ancak

son aldığımız haberlere

göre, firma projelerini

Sandığa zamanında teslim

etmemiş. O raya 8-10 katlı

bir gökdelen dikilecekti. Bu işlemin yapılabilmesi için

Kamer İnşaatTn projeyi teslim etmesi gerekiyordu, ama sözleşmenin süresi bitti. Geçen sene Emekli Sandığı, aleyhim ize tahliye için dava açtı, ama davayı kaybetti. Yeni bir dava da açmadı. Bu yılbaşında da, dava açma hakkı saklı kalmak şartıyla benimle sözleşmeyi yeniledi. Emekli Sandığı, bir dava daha açtığı taktirde, davayı

kazanabilmesi için, şirket tarafından hazırlanm ış, tasdik edilmiş projeyi mahkemeye sunması gerekir. Ondan sonra mahkeme konuyu bilirkişiye

havale eder, verilen göriişe

göre tahliyem ize karar verir

ya da verm ez. Sinemadan

çıkm am ız gibi bir şey yok.

Şu anda Idracısıyız. Kiracıbk

vecibelerini eksiksiz yerine getiriyoruz".

sahip çıktı

Sinemanın yıkım ı konusunda ise Kurtuluş,

"Biz tarafsızlığimizt sürdürüyoruz. Ama buna

toplum sahip çıktı. Aynı

binada Rüya Sineması da

var. H iç kimse bu ydam olayı karşısında Rüya

Sineması'nı ağzına almak

istemedi. Biz de onun gibi

pomo ve seks filmleri

izleten bir sinema ofeayddç

sinemaseverler Emek

Sineması'na ne kadar sahip

çıkardı?" diye soruyor. Beyoğlu'nda böyle büyük mekanlara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kurtuluş, "Bu

olmazsa İstanbul'da sinema

festivali olm az. İstanbul'da

düz, geniş salonu olan id

sinema var. Biri Emek,

diğeri de Kadıköy'deki

Darüşşafaka'ya ait

Süreyya'dır" diyor.

Emekli Sandığı yetkilileri,

söylentilere "Emek Sineması

birinci sınıf tarihi eser. Bu tarihi eserin yıkılması

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Barış Övgün Can Umut Çiner Engin Sezgin Hülya Yeşilgöz Ozan Zengin Serhat Salihoğlu Selçuk Ertan Şenay Gökbayrak Tayfun Çınar.. GENEL-İŞ Emek Araştırma Dergisi

“Haftalık çalışma süresinin haftalık çalışma günlerine farklı şekilde dağıtılması durumunda, o işyerinde haftada 6 gün çalışılıyorsa bir işçi haftada en çok

Özellikle, gelişmekte olan ülkeler- deki işlerin, gelişmiş ülkelerdekine oranla daha az beceri gerektireceği varsayı- lırsa ve bu ülkelerde üretim yapısının yeterince

MacGregor ve diğerlerinin yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre (2008:612), finansal sorunlar, evlilikle ilgili sorunlar ve aile içinde yaşanan ölüm gibi özel

Fakat bunu yazarken, o pasajlara böyle bir şey koyarsam ilginç olur dedim ve şunu fark ettim: B ir m a­ dam Ester’i, Ayhan’ı, Sevim Ha- nım ’ı yazarken ne

Bununla birlikte, inokulant uygulanmış silajlarda genel olarak pH seviyesindeki düşüşün Kontrol uygulamasına göre daha hızlı olduğu, olgunlaşmış silajlarda da 3.74

For each application, 20 plants were used as root stock both in replications and in July, August and September.. Budding success rate (%) and grafted plant number were

Mekanın Prof.Kazım İsmail Gürkan Caddesi’ne cephesi olan güneybatı duvarı üzerinde genişlikleri 93 cm , yükseklikleri 310 cm olan iki adet sivri kemerli (P201) pencere