• Sonuç bulunamadı

Kümeler Konu Anlatımı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kümeler Konu Anlatımı"

Copied!
6
0
0

Tam metin

(1)

Bir topluluğun küme oluşturması için, varlıkların belirli olması, anlamlı olması ve herkes tarafından aynı şekilde bilinmesi ve yorumlanması gerekir.

"Ankara'nın bazı ilçeleri" bir küme oluşturmaz. "Bazı" kelimesine belirsizlik vardır. Bu ilçelerin hangi ilçeler oldukları kesin olarak bilinmemektedir.

"Sınıfımızdaki çalışkan öğrenciler" bir küme oluşturmaz. Hangi öğrencilerin çalışkan olduğu herken için aynı değildir. Dolayısıyla bu ifade küme oluşturmaz.

Boş küme

Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine kümenin elemanı denir.

Kümeler genellikle A, B, C... gibi büyük harflerle gösterilir.

Hiç bir elemanı olmayan kümelere boş küme denir ve boş küme Ø veya {} sembolleriyle gösterilir.

(2)

Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir? A) Okulumuzun en yakışıklı erkeği B) Çift sayılar

C) 5'in katı olan sayılar D) Yılın 15. ayı

Çözüm:

A şıkkındaki ifade küme belirtmez. Bu yüzden boş küme de olamaz.

B şıkkındaki ifade bir küme belirtir. Ancak elemanı olan bir küme olduğu için boş küme değildir.

C şıkkındaki ifade yine elemanı olan bir küme olduğu için boş küme değildir.

D şıkkındaki ifadede böyle bir ay yoktur. Elemanı olmadığı için boş kümedir.

Kümenin Elemanı ve

Eleman Sayısı

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 elemanlarından oluşan küme A olsun. Bu durumda;

4 ∈ A (4 A kümesinin elemanıdır.) 12 ∉ A (12 A kümesinin elemanı değildir.

A kümesinin 10 tane elemanı olduğundan eleman sayısı 10 dur.

(3)

Çözüm:

5 ∈ A yanlıştır. Doğrusu; {5} ∈ A olmalıdır. e ∈ A doğrudur.

{a} ∈ A yanlıştır. Doğrusu; a ∈ A olmalıdır. 15 ∉ A doğrudur. Çünkü {15} ∈ A dır.

Bu durumda cevap B seçeneği olur.

Çözüm:

Verilen kümeleri liste yöntemiyle yazalım ve eleman sayılarını belirleyelim.

K={0,1,2,3,4,5,6,7} olup s(K) = 8 dir. L={0,2,4,6,8} olup s(L) = 5 dir.

M={R,E, Y, H, A, N} olup s(M) = 6 dir. N={a, e, ı, i, o, ö, u, ü} olup s(N) = 8 dir. Bu durumda doğru cevap D seçeneği olur.

Kümelerin Kesişimi

ve Birleşimi

Birden fazla kümenin tüm elemanlarının bir araya getirilerek her bir elemanın birer kez yazılması ile oluşturulan kümeye birleşim kümesi denir.

"

" sembolü ile gösterilir.

A ve B gibi herhangi iki kümenin birleşimi A∪B ile gösterilir ve "A birleşim B" şeklinde okunur.

A∪B kümesinin venn şemasıyla gösterimi yukarıdaki

gibidir.

Yukarıda verilen A ve B kümeleri için;

A={a, d, f, b, g} ve B={b, g, c, e, h} olduğundan; A∪B={a, d, f, b, g, c, e, h} olur.

(4)

Birden fazla kümenin ortak elemanlarının bulunduğu kümeye kesişim kümesi denir.

"

" sembolü ile gösterilir.

A ve B gibi herhangi iki kümenin kesişimi A∩B ile gösterilir ve "A kesişim B" şeklinde okunur. A∩B kümesi, hem A da hem de B de ulunan ortak elemanları içerir.

A∩B kümesinin venn şemasıyla gösterimi yukarıdaki gibidir.

Yukarıda verilen A ve B kümeleri için; A={1, 2, 3} ve B={3, 4} olduğundan; A∩B={3} olur.

K={12 den küçük çift doğal sayılar} M={6 dan büyük rakamlar}

Yukarıda K ve M kümeleri ortak özellik yöntemiyle verilmiştir.

Buna göre K∩M kümesini bulalım.

Öncelikle verilen kümeleri liste yöntemiyle yazalım. K={0, 2, 4, 6, 8, 10}

M={7, 8, 9} olduğundan her iki kümede bulunan ortak elemanlar;

K∩M={8} olur.

Yukarıda verilen A, B, C ve E kümeleri için; a) A kümesini, b) B kümesini, c) C kümesini, d) E kümesini, e) A∩B kümesini f) B∩C kümesini, g) A∩C kümesini, h) A∩B∩C kümesini, ı) A∪B kümesini,

(5)

i) B∪C kümesini, j) A∪C kümesini, k) A∪B∪C kümesini bulunuz.

Çözüm:

a) A={1, 2, 3, 5, 6} olur. b) B={3, 4, 5, 8} olur. c) C={4, 5, 6, 7} olur. d) E={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} e) A∩B={3, 5} f) B∩C={4, 5} g) A∩C={5, 6} h) A∩B∩C={5} ı) A∪B={1, 2, 3, 4, 5, 6, 8} i) B∪C={3, 4, 5, 6, 7, 8} j) A∪C={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} k) A∪B∪C={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} olur.

Çözüm:

A={A, Y, H, N} B={A, Y, D, N} olduğundan A∪B={A, Y, H, N, D} olup,

s(A∪B)=5 olur. Doğru cevap B seçeneğidir.

Kümelerin Farklı Gösterimleri

A={Salı, Cuma, Pazar}

(6)

Çözüm:

Doğru cevap B seçeneğidir. Çünkü bir kümede bir eleman birden fazla yazılamaz.

=>

Bir kümede bir eleman bir kere yazılır. Elemanların yazılış sırası önemli değildir.

2. Kümenin Ortak Özellik Yöntemiyle

Gösterimi

Bir kümeyi oluşturan elemanların hepsinin ortak özelliği varsa, küme parantezi içinde, elemanlarının ortak özelliği yazılarak gösterilir.

Kümeyi, elemanlarının özelliklerini belirterek yazmaya kümenin ortak özellik yöntemiyle gösterimi denir.

A={1,2,3,4} kümesinin ortak özellik yöntemiyle gösterimi,

A={5 ten küçük sayma sayıları} dır.

Ortak özellik yöntemiyle gösterimi,

B={ANKARA kelimesindeki harfler} olan kümeyi liste yöntemiyle yazınız.

Çözüm:

B={a,n,k,r} olur.

3. Kümenin Şemayla (Venn) Gösterimi

Bir kümenin elemanlarını elemanlarının yanına nokta koyarak bir eğri içerisinde göstermeye kümenin şema ile veya Venn gösterimi denir.

Çözüm:

A kümesinin elemanlarını içeren ve liste yöntemiyle gösterilen küme C seçeneğinde verilmiştir. Bu yüzden doğru cevap C dir.

Referanslar

Benzer Belgeler

örnek olarak incelediğimiz isim ve fiillerin son hecelerindeki ünlüler, kaynak olarak başvurduğumuz sözlüklerdeki şekilleriyle uzun ünlülerden oluşmadığı.

hız kısa ünlünün hcl' birinin uzun şekli de bulunmaktaDır. Uzun ünlüler, kapalı ve açık e ünlUleri hariç, Türkmenlerin Latin alfabesinde ünlüler çift

İki ayrı dönemde inşa edilen Galata Ticaret Han, hem Ceneviz Kolonisi sınırları içindeki oluşumu hem de 19. yüzyılın ikinci yarısında Galata‟daki mimari

Fotoğrafik süperimpozisyon tekniği, hem araştırmalarda elde edilen kafatası veya tanımlanamayacak derecede zarar görmüş olan kafanın tanımlanması için, hem de

Nitekim günümüzde gözde olan öğrenme kuramlarına göre, bir bilişsel ya da öğrenme stratejisi öğrencilerin dikkat, zamanlama, anımsama ve düşünme yollarının

[r]

Pek çok kuramcıya göre atar- caların hem böylesine büyük kütleye sahip olmaları, hem de böylesine ufak olmaları, ancak nötron yıldızı ol- malarıyla mümkün..

Bunu bir örnekle açıklayalım: Kaçırılan, araba kazası geçiren ya· da cinsel saldırıya uğrayan bir çocuk, çeşitli korkular ve bunalımlar geliştirir.

Saddam gaddar bir diktatördü, ama Irak halk ının yüzde 90'ı, Saddam'ın infazından bir gün önce yayımlanan bir Irak Stratejik Araştırmalar Merkezi araştırmasına göre,

Rusya ve Güney Kore ile imzalanacak ikili anla şmalarla Mersin ve Sinop'ta nükleer santral kurma giri şimlerine karşı mücadele kararlılığını ortaya koyan NKP ilk

"Gökçek istifa" yazılı tişörtlerle Kızılay Metrosu'ndaki turnikelere kendilerini zincirleyen öğrenciler, "Gökçek istifa et" diye slogan attı..

İnsanın vejetaryen olduğuna dair görüş ve kanıt bildirilirken en büyük yanılma biyolojik sınıflandırma bilimi (taxonomy) ile beslenme tipine göre yapılan

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşle HES ve barajlar protesto edilirken, DTK Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komisyonu üyesi Şehbal

Göllerin, istek üzerine süresi uzatılacak şekilde, 15 yıllığına özel şirketlere kiralanacağı belirtiliyor.Burada "göl geliştirme" adı verilen faaliyet,

l~yların sakinleşmesine ramen yine de evden pek fazla çıkmak 1emiyorduk. 1974'de Rumlar tarafından esir alındık. Bütün köyde aşayanları camiye topladılar. Daha sonra

,ldy"ryon ordı, ırnığ rd.n ölcüm cihazlan uy.nş ü.rinc. saİıtrd fıatiycılcri

Yazara göre 12 Mart sonrasında AP, kişi hak ve özgürlükleri karşısında devlet otoritesini güçlendirmeyi amaçlayan ara rejimin sivil destekçiliğine soyunmuş, sola

Bir tarafta siyasal iktidar gücünü ve meşruiyetini tüm kolluk kuvvetleriyle simgelerken, diğer taraftan toplumun daha çok özgürleşme talebiyle kamusal alanda var olma

Erzincan'ın İliç ilçesinin çöpler köyünde altın çıkarmaya hazırlanan çokuluslu şirketin, dönemin AKP'li milletvekillerini, yerel yöneticileri ve köylüleri gruplar

Öte yandan, hemen her konuda "bize benzeyeceksiniz" diyen AB'nin, kendi kentlerinde yüz vermedikleri imar yolsuzluklar ını bizle müzakere bile etmemesi; hemen tüm

do ğalgazlı, çift katlı ve özürlüler için otobüslerin kendi döneminde hizmet vermeye başladığını anlatan Sözen, Erdo ğan'ın "İstanbul'da CHP iktidardayken

İstanbul'un ulaşım sorununu çözmek adına Kadir Topbaş'ın büyük proje olarak sunduğu metrobüs, şubat ayı sonunda Anadolu yakas ına erişecek.. Bir "tercihli

ıuıları oldıığunu vuıgulayı, rık şuntan !öylcdi: "ömcğin nizga, güç ranlrAlıar|nln ıiçeri duzcydc tullanımda olduğu vc çcvıcyi İ irlctmcnin ıoP,