Resimde İstanbul Sergisi

Download (0)

Full text

(1)

İstanbul Büyük Şehir

Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’ın

himayelerinde

RESİM DE

İSTANBUL

S E R G İ S İ

28 Şubat -2 7 Mart 1985

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

Pamukbank,

Mimar Sinan Üniversitesi ve

İstanbul Resimve Heykel Müzesi’nin

(2)

RESİM D E

İS1ANBUL

S E R G İ S İ

28 Şubat - 27 Mart 1985

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

Y

üzlerce yıldan beri toplumsal - ekonomik yaşamın en önemli merkezlerinden olan İstanbul, aynı zamanda sanat için de başkent yerini tutmuş; bütün sanatçılarla birlikte bu arada ressamlar için de yoğun bir ilgi odağı olmuştur.

Dinsel nedenlerle, figürlü resmin yapılmadığı OsmanlI döneminde bile İstanbul'un doğa güzellikleri stilize edilerek minyatür sanatımıza yansımış, İstanbul yerli sanatçılarımızla birlikte -Ayvazovski, Zonaro, Dubois, Yazmacıyan gibi- pek çok yabancı ressam tarafından işlenmiştir.

İstanbul, Türk resim sanatı için ikili bir öneme sahiptir. Kent, hem Türk resmindeki

yönelişlerin oluşup güçlendiği bir mekân olmuş, hem de bir yaşam alanı, çağdaş bir metropol olarak eserlerde yer bulmuştur.

(3)

I stanbul'dan esinlenen ressamlar arasında daha çok saray, köşk, kasır, cami, çeşme gibi I yapıtlar üzerinde yoğunlaşan Kasımpaşalı Hilmi, Fahri Kaptan, Ahmet Şekür, Eyüplü Cemal, Maçkalı Tevfik; özellikle Boğaziçi ve Haliç üzerinde duran Halil Paşa, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza Bahriyeli İsmail Hakkı; genel bir İstanbul anlayışıyla yola çıkan Hikmet Onat, H.Vecih Bereketoğlu, İbrahim Çallı, Şevket Dağ, Namık İsmail, Şeref Akdık gibi sanatçılarımız öne çıkmaktadır.

Bütün bu oluşum içinde İstanbul, doğası, tarihi, insanı, mimarisi ve çevre dokusuyla Türk resminde yer bulmuştur. Bu nedenle, görkemli İstanbul'u bu eserlerde rahatça izlemek mümkündür.

(4)

yılında Pamukbank, İstanbul’un yeniden yaratılması, görkemli geçmişinin yaşatılması, daha çağdaş bir kent bilincinin oluşturulması yönünde bir dizi faaliyeti başlatırken "Resimde İstanbul” sergisini de gündeme getirmiştir.

“Resimde İstanbul" sergisi,

Pamukbank, Mimar Sinan Üniversitesi ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin işbirliği ile İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Bedrettin Dalan'ın himayelerinde

gerçekleştirilmiştir.

Pamukbank, estetik değerlerini korumuş, çağdaş ve görkemli bir İstanbul’un hâlâ mümkün olduğu inancıyla bu sergiyi sanatseverlere ve istanbulseverlere sunar.

(5)
(6)

Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği Taha Toros Arşivi

a n a b a s ım s a n a y i v e ti c a re t a ş

Figure

Updating...

References

Related subjects :