• Sonuç bulunamadı

[Rıza Tevfik Bölükbaşı'na gönderilen mektup]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Rıza Tevfik Bölükbaşı'na gönderilen mektup]"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

'T İif f H ıy i

İstanbul , 3/II/939

May

Rİza Tevfik

26 yıl

e w s l Peyam ilâvslerinda Arrupaya doğru mayii taooddat başlığı İla nofrottiğinis bir makalada Hajİ Komiseri merhum JTurl baya

kendi hatıratını yazdıraig olduğunu» ra bu hatıratın da Vurl bayla

▼afatı aşarine oğlu tarafından alsa verildiğini yazmıgsıoıa • Saki

terakkiperverler hakkında calibi marak rlvay atlar la mava«f ah bir daf tar

olduğunu söylediğiniz bu hatırattan tanslaatın Tüzöaeft yılını idrak

vasilaaila istfade »dilabilir şakıyoruz •

Bu defteri nasıl alda edebileceğimizin lütfen bildirilmesini

(2)

'XhvWtty^

Referanslar

Benzer Belgeler

Anlatı düzeyinde eyleyenlerin bir kesitten diğerine hangi eylemleri yaptıkları, anlatı izlencelerini nasıl hazırladıkları gözlemlenir (Uçan, 2002).. Metne

Objective: The aim of this study was to evaluate the reliability of measurements obtained after the superimposition of three-dimensional (3D) digital models by comparing them

BACKGROUND AND PURPOSE: To evaluate clinical variables for diagnosing childhood acute pyelonephritis (APN) when technetium-99m dimercaptosuccinic acid (DMSA) scintigraphy is

Bu nakillerde bir vericiden alınan kök hücreler alıcının kendi kök hücrelerinin yerine konuyor, ancak önce alıcının kendi kök hücrelerinin radyasyonla ya da ilaçla

The group of children without family support were not as good as the others in auditory perception Table VIII Is the auditory performance of children who used hearing aids

Çün­ kü Türkçe, fakat pek acemi ve bo­ zuk bir Türkçe ile söylemmiş bir­ çok değersiz lâflarla dolu müntehi- Uat kitapları okudum ki adları be­

Merhum Albay Hasarı Rıza Bey’in kızı, merhum Yarbay Asım Bey’in eşi, merhume Ahsen Hanım’ın kardeşi, merhum General Necip Zobu, şehit Cevdet Rıza,

O halde bü yük vapurlardaki kumaşlı yerler lüks m u’ Birçok zaman yolcuların haklı isyanlarını mucip olan bu nokta da ehemmiyetle dikkate alınmalıdır.