• Sonuç bulunamadı

Ünlülerin oteli Pera Palas:Pera Palas'taki ürküten hatıra!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ünlülerin oteli Pera Palas:Pera Palas'taki ürküten hatıra!"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ünlülerin oteli

PERAPALAS

ismet İnönü, Celal Bayar, Fahri Korutürk, Adnan Menderes, Refik Saydam, Rıza Pehlevi gibi devlet adamları, Cicero gibi casuslar, Agatha Christie gibi romancıları ağırlayan Pera Palas yıllara meydan okuyor. Haliç’e bakan 273 yatak kapasiteli otel, 1892 yılından günümüze kadar ünlü konuklarına hizmet vermeye devam ediyor. Pera Palas yetkililerinden Leyla Taşkın, Pera Palas’taTürk eğlence hayatını yeniden

yaşatacaklarını söylüyor... Leyla Taşkın

Pera Palas’taki

ürküten hatıra!

Ölümün habercisi

Atatürk’ün Pera Palas’taki odasının duvarında asılı bir seccade var... Bu seccade, Atatürk ölmeden 12 yıl önce ismi belirlenemeyen Hintli bir medyum tarafından kendisine hediye edilmiş... Ve bu seccadeye Hintli medyum tarafından büyük kurtarıcının ne zaman öleceği tam 12 yıl önce işaret edilmiş...

İşaretler

Uzmanlara göre seccadeye işlenmiş 10 şamdan, Atatürk’ün öleceği 10 Kasım’ı vurguluyor... Yine seccadede yer alan 09.07’yi gösteren saat işlemesi de büyük kurtarıcının öleceği saati gösteriyor... Çünkü Atatürk’ün beyin fonksiyonlarının 09.07’de durduğu biliniyor...

Filiz G Ü LER

50 yıldır saklanan elbise

Turistlerin büyük ilgisini çekiyor

Atatürk’ün kaldığı odasında, onun en Büyük kurtarıcının, ölümünü 12 yıl önce haber veren seccade, yerli ya-

sevdiği takım elbisesi yarım asırdır bancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Hintli bir medyum tarafından

özenle saklanıyor.. hediye edilen bu seccadeye Ata’nın öleceği gün saat işlenmiş...

101 numaralı oda

Tepebaşı’ndaki Pera Palas Oteli’nin 101 numa­ ralı odası Atatürk tarafından yıllarca kullanılmış. 1981 yılında müze olarak düzenlelel odada, Atatürk’ün Panama şapkası, manevra gözlüğü, gömlekleri, pijaması, terliği, ayakkabıları, diş fır­ çası, fincanı, banyo kesesi gibi toplam 37 par­ ça kişisel eşyası bulunuyor.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Ayr›ca ilet- kenlerin büyük ço¤unlu¤undaki elektronlar›n davran›fllar›n›n, relativistik olmayan kuantum mekaniksel etkileflimlerle aç›klanabilmesine kar-

Varyans analizi sonuçlarına göre glutensiz makarna örneklerinin protein miktarı üzerinde glutensiz un karışımları açısından istatistiki olarak p<0.01 düzeyinde

H ep aynı şeyleri söyler sa­ nırsınız, oysa H erakleitos’un de­ diği gibi, iki kez dalam azsınız onun düşünce ırm ağının suları­ na, onu h er

Resimde olsun, öteki sanat dallarında olsun, rastlantı olarak bir araya gelmiş toplulukların bir ekol, bir akım olabil­ mesi için derli toplu koşullar,

"İşte bu maksatla Enver Paşa (Erzurum'daki) 9. O r­ du'yu mümkün mertebe çok silah ve teçhizatla takviye­ ye önem vermiştir ve hakikaten Harbin sona erdiği

ta Mithat Paşa, tüm Yeni Osmanlılar, İngiliz Parlamentosu’nun coşkun âşık- landırlar ve Westminister’in kopyası­ nı vatana getirmek isterler?. Bu konu­ da

Sayfa ortasında (aşağıda) görüntüleme için hazırlanmış bir DNA molekülünün etrafına sarmal halde dolanmış altı DNA molekülünden oluşan DNA lifinin yapısını gösteren

Orhan Kemal’in yaşamı boyunca olduğu gibi ölümünde de yanında olan ve cenazesini Sofya’dan İstanbul’a getiren Necati Cumalı, dostu Orhan Kemal üzerine