• Sonuç bulunamadı

tıklayınız.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "tıklayınız."

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

EGİTİM SEN

Eğilim ve Bilim Emekçileri SendikasıEdueaıion and Seienee Workers' Union ~ KESK

""IILIIP"

Sayı:2019/800/~O{

Konu: 2018-2019öğretim yılıdestekleme ve yetiştirme kursları 2.Dönem öğretmen başvuruları hk.

29.01.2019

MiLLi EGiTiM BAKANllGI

ÖGRETMEN YETişTiRME VE GELiŞTiRME GENEL MÜDÜRLÜGÜ'NE

ANKARA

Genel Müdürlüğünüzce yayımlanan 2018-2019 öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimine göre söz konusu kurslara 2.dönem öğretmen başvuruları için son gün 10 Şubat 2019'dür. Aralarında üyelerimizin de olduğu bazı öğretmenler 19 Ocak-8 Şubat 2019 tarihleri arasında bedelli askerlik için kışlada olacaklarından en erken

ıı

Şubat 2019 tarihinde göreve başlayacaklar, dolayısıyla

ı

O Şubat 2019 tarihine kadar bu kurslara başvuru

olanağı bulamayacaklardır. Bu durum, söz konusu öğretmenlerin

kendilerinden kaynaklanmayan bir nedenden dolayı mağdur olmalarına ve maddi kayba uğramalarına yol açacaktır. Bu nedenle Genel Müdürlüğünüzce bu durum dikkate alarak söz konusu öğretmenler için başvuru tarihinin uzatılmasınıtalep ediyoruz.

iii);!ER

Velat Kaya

Cinnah Cad. Willy Brand! Sk. No:13 Çankaya iANKARA 06680.1_1:(0.312) 439 01 14 (pbx). Fax: (0.312) 439 01 18

Referanslar

Benzer Belgeler

Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder..

Dersin son aşamasında ise, iktisat makro düzeyde ele alınmakta ve toplam gelir, istihdam, enflasyon, büyüme ve kalkınma, ekonomi politikası araçları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Temel Kavramları (BDE, BDÖ, BDEY, BDE`de Kullanılan Kuramlar) Bilgisayar Destekli Eğitimin Avantajları ve Sınırlılıkları

Öğretmenlerin kurslara yönelik olumlu görüş ve deneyimleri; öğrencilerin farklı öğretmenlerden farklı öğrenme deneyimleri edinmeleri, uygulamanın kamu kurumunda

 Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.  Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve

 İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya

 Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.  Dikdörtgenler prizmasının hacmini

 Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.. 