• Sonuç bulunamadı

Haldun Taner'le birlikte kaybettiğimiz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Haldun Taner'le birlikte kaybettiğimiz"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Gürol Sözen

• , ▼ ' M >'woı, ivonui uuyuıu ıçınae 001000-Jin olumlu ya da olumsuz göstergesidir. Kimi yazılar ! ise eskimeyen ustalığını sergiler.

f^ a d ığ ım yazılardan biri de, 23 Nisan 1986'da Mil­ liyet te yayınlanan Haldun Taner'e ait. “ Tarihi Bir Ko- marvr.H82*'1 ^ lnı taş-yor. 1900 y î lı^ m ^

V? u,en Yap,lm oldu’cu, ortama gaidigf-tTu“ ^ n d f " 8*#t#r9Ml “ •*" ml?” d e rTÎrS r

8 Mayıs Perşembe bünü, başlığını bile kovamadıöı

eon yazımı okudum fcfllllyet'te^ltürûn y a ° n S m heykel, öykü, roman, müzik, tiyatro olmadığını anım- I satan bir yazı. Beyoğlu nda, zorla kopanlıp alınan, sa- hip çîkması gereken Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da ^ e ^ n i n sahiplenmediği Markiz Pastahanes/nden ,Bir Alman gazeteci grupla gezdiği J Ç,nd& ^ î ? V,l°an te ri kendi yazgısını yaşayan Markiz ye benzerleri için, “ Bir kente ruhunu

test

£

d > " y^2181™*8 da d°Öa ve İstanbul sevgisi, sıcaklığı var. Haldun Taner, dünyanın her yerinde yıkıma karsı •I «TrdüfKenl{PnUriİlr«ry2PKelrdl- ? ö*nk& V°k *fo»n birküî- u Lurdür- Kentin daracık bir sokağında ya da su kıvısın-

u da unuttuğumuz bir kültür y n

3 “dS ' . T ^ ' Î S 8^ P01.“™ « 11 H«Wun Taner. Tıpta Yaşamftühüriî‘h l p ^ d i y ö ^ ' '

' ^ b l t t d ? Şe S P K S î f Pfl,<jÎeye kan?,y0rUZ

J S " " ' 1® birlik,e sanatçı kişiliğinin yanısıra usta bir : S ü X d e n.UCU8U dB 9itt'- OY88 ne çok ihtiyacımız var

. <.

Referanslar

Benzer Belgeler

(N e yazık ki neyin yasak olduğunu Türkiye’de hiç kimse bilmemektedir. P T T Ge­ nel Müdürlüğü yasak yayınlar­ la ilgili büyük bir kitap yayın­

Rus filosunu arayınız ve nerede bulursanız, savaş ilan etmeksizin hücum ediniz.&#34; Cemal Paşa’nın verdiği emir ise şöyledir: &#34;Donanmamızın Birinci

The factors that determine whether rate control or rhythm con- trol strategies would be preferred are as follows: If the patient has a permanent AF, less symptoms, hypertension,

‘Zobu'nun ölümü büyük kayıp’ ► KÜLTÜR Bakanı Fikri Sağlar, Vasfi Rıza Zobu'nun ölümü nedeniyle yayınladığı mesajda, &#34;Tiyatromuza olduğu

Eğiklik 45 derece olsaydı 66°33’ olan kutup daireleri Ekvator’a yaklaşık 21,5 derece daha yaklaşırdı.. Güneş ışınlarının dik geleceği aralık da geniş- leyeceği

gün Şişli Camii’nde kılı­ nacak öğle'' namazmdan sonra yapılacak resmi törenle Zincirlikuyu Me­ zarlığında toprağa veri­ lecek.. M acar asıllı olan

Dışarıdan, düş­ m anların idare ettikleri oyun ince ve şeytani idi: Bu oyuna, i- çeride paralan üzerine titre­ yenler, iktidar mevkiine susa­ yanlar, hasetler,

Bu, sa­ dece, geçmişe intikal eden itibarî bir zaman bölümünün hatırasına karşı değil, onunla beraber bizden uzaklaşan bir ömür devre­ sine, daha doğru