• Sonuç bulunamadı

Divan 35 yaşında:Konaklamanın yanında ağız tadı da

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Divan 35 yaşında:Konaklamanın yanında ağız tadı da"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

DIVAN 35 YAŞINDA

Konaklamanın Yanında Ağız Tadı da

Orhan Başdoğan: Genel Müdür

Tam 35 yıl önce, 16 Ocak’ta hizme­ te girdi Divan Otel. 97 odalıydı, mini­ cikti, küçücüktü... Biraz da bu eksikli­ ğini giderebilmek için yeme-içme ve pasta ürünleri imalatına yöneldi. Ve Divan adı konaklamanın yanında ağız tadı oldu, pasta çörekle anılmaya baş­ landı.

İşte geçmişine bağlı Divan 16 Ocak günü 35. kuruluş yılım kutladı.

Hil-ton'dan bir yıl sonra açılan otel, 1969 yılına kadar yabancı yöneticilerin ida- resindeydi. Bu tarihten sonra ise artık hem otel, hem de pastane işlerini iyi­ ce öğrenmiş "çekirdekten yetişme" Türk yöneticilerinin idaresine geçti.

Divan oturmuşluğun ve deneyimin simgesi gibi. Personel politikası da yıllardır değişim göstermedi. Kendi­ siyle görüştüğümüz otelin 33 yıllık emektarı Genel Müdür Orhan Başdo­ ğan "Kilit personel 25 senenin üze­ rinde hizmet vermiş insanlardan olu­ şuyor" diyor ve ekliyor "Türkiye'de ender görülen bir şeyi de yaşıyoruz,

j Otelimizde çalışanların çocukları da ■ yine Divan'da hizmet veriyor. Kuşak­

tan kuşağa geçen Divan geleneği de | Türk konaklamacısı için adeta bir j j okul işlevi görüyor.

3 restaurantı, 3 barı ve pastanesiyle konuklara hizmet veren Divan, 5 yıl­ dızlı otellerimizden. Divan'ın şu anda

180 odası var. 1978 yılında Ün ver t Otel’in satın alınmasıyla ulaşıldı bu sayıya. Divan aslında kendisini ko­ naklama dışında verdiği pastane ve |

yiyecek hizmetleriyle gösterdi. Ve kuruluşundan bu yana beşi İstan­ bul'da olmak üzere Ankara'daki şube­ siyle birlikte 6 şube açtı. Pastane zin­ ciri, otel zincirinden bir kaç halka da­ ha uzun. Bir de fırını var Divan'ın ve bu fırında her gün 20 bin hamburger ekmeği, 20 bin de normal ekmek ol­ mak üzere tam 40 bin ekmek üretili­ yor.

Otelin Genel Müdürü Orhan Başdo­ ğan önümüzdeki yıl emekli olmayı düşünüyor. 33 yıl önce Divan Ote- li’ndeki ilk maaşı sadece 800 liray­ mış.

Başdoğan şimdi dinlenmeye hazır­ lanıyor. Bugünleri görmekten mutlu. Biz de.

"Oteli", "pastanesi",

"fırın"ı ve "personel"

politikasıyla Divan

geleneği ayrı bir ekol

olmaya devam ediyor.

33

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

İlmi anlayış ve objektiflikten uzak olan bu tür tartışmaların bir sonuca varması mümkün değildi. Tartışmalar eskiyi beğerıip savunanlarla onu tenkit edenler arasında daha

Mensur ve manzum karışık bir dibace/önsöz şairin oğlu tarafından eklenmiştir (Divan, s. Bu önsözde babasının şiirlerini yayınlamak düşüncesinden dönemin

‹slâmiyet, kendi içine giren bütün kavimlere flâ- mil olmak üzere yeni bir nâs, yeni bir iman ve yeni bir bilgi silsilesi getirmifl oluyor, bu suretle yeni bir fikir

Ama flunu da söyleyelim ki Saz fliirimiz okullarda Divan fliirinin yerini tutamaz: çok dard›r; yüzy›llar aras›nda hemen hemen hiç de¤iflmeden sürüp gitmifltir, durgun

Büyük tabaklar içerisinde sunulan ana yemeklerden Joe özel bonfilesi üzerinde sahanda pişmiş yumurta, ya­ nında kızarmış patates, haşlanmış ıspanakla sunuluyor ve

Piyesin bir sahnesinde Sadi’­ nin Saffet Babayı rol icabı düğ­ mesi icabetmektedir. Her zaman yani «Divaneler Hekimi» piyesi­ nin her temislinde bu dayak

Kemal Fikret Arık’m bir münasebetle çekmiş olduğu telgrafa cevap olarak üstadın iletmiş olduğu mesajın, Türkçe tercümesini aşağıya alıyoruz:.. Bu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim araştırma- cılar için bilimsel, eleştirel ve özgür bir platform sunma görevini yerine ge- tirmek için