• Sonuç bulunamadı

MUTLAK DEĞER DERS NOTU İNDİR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "MUTLAK DEĞER DERS NOTU İNDİR"

Copied!
7
15
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

1

Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3 Örnek 4 Örnek 5

(2)

2

Örnek 6 Örnek 7 Örnek 8 Örnek 9 Örnek 10 Örnek 11

(3)

3

Örnek 12 Örnek 13 Örnek 14 C Örnek 15

(4)

4

Örnek 16 Örnek 17 Örnek 18 Örnek 19 Örnek 20 Örnek 21: Örnek 22:

(5)

5

Örnek 23 Örnek 24 Örnek 25 Örnek 26 Örnek 27 Örnek 28 Örnek 29

(6)

6

Örnek 30 Örnek 31 Örnek 32 Örnek 33 Örnek 34 Örnek 35 Örnek 36

(7)

7

Örnek 37 Örnek 38 Örnek 39 Örnek 40 Örnek 41 Örnek 42

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

İbrahim öğretmen sınıfta mutlak değer konusunu işledikten sonra yapmış olduğu ve başlangıç noktasında (sıfır noktasında) hareketli bir sürgüye sahip sayı doğrusu ile

Sayı doğrusu üzerinde, 3 noktasına eşit uzaklıkta bulunan iki farklı sayının çarpımı 11 4 olduğuna göre, bu iki sayının farkının mutlak değeri

ÖSYM Üçgen Eşitsizliği: Bir üçgenin herhangi bir kenarı, diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden büyük, toplamından küçüktür. a,b ve c bir üçgenin

The moderate Variation of spatial distribution of total weed infestations for AOÇ and a high variation of spatial distribution of total weed infestations for Sarayköy field that

sistem içerisindeki farklı sınıflara göre değişik içerikte yapılandığı görülmektedir. Örneğin, işçi olacak bir öğrenciye aktarılacak değer ve beceriler, üretim

Nallıhan Meslek Yüksekokulu.

a) FreBFA kronik boyun ağrılı bireylerde kabul edilebilir iç tutarlılığa ve kabul edilebilir düzeyde test-tekrar test güvenilirliğine sahiptir. boyutu azalmış propriosepsiyon

Gerçekleştirilen analizler sonucunda sınıf düzeyi dışsal değişkeninin, üstün yetenekli öğrencilerin statik ve dinamik uzamsal akıl yürütme becerileri, temel

Orta seviye kontrol grubunun öntest ile sontest ortalamaları arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.. Bu fark sontest

Bu tür hatalar, rakamları hatalı kaybetme veya matematiksel sabitlerin (  sayısı gibi) tam olarak temsil edilememesi yüzünden bu tür hatalar ortaya çıkar.

ya da eksi ile çarpılmış hali bu sayıların arasında

[r]

Keywords: anisotropic elastic system, elastic layered medium, initial value problem, initial boundary value problem, modeling, simulation, wave

 Sınıf içi etkinliklerin anahtar özelliği olan öğrenilen bilgilerin öğrenci için anlamlı olmasını sağlamak üzere aktif öğrenmeyi destekleme yeteneğine

learners, findings of the study showed that good language learners from public schools preferred a combination of perceptual learning styles and favored

Önemli not: Bu durumda hiçbir sayının mutlak değerinin sonucu

[r]

[r]

Mutlak değerli ifadeleri dışarıya çıkarmaya çalışarak

[r]

www.matematikkolay.net Bir gerçek sayının sıfıra uzaklığına bu sayının. mutlak

uzaktan bakınca dağlar, unutunca tüm bildiklerin durup durup aynı yere yürümenin anlamı nedir avuçlarında ne var, göklerin bu telaşı niye ellerimi hangi yana bıraksam.