• Sonuç bulunamadı

İçindekiler / Contents

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İçindekiler / Contents"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Cilt / Volume: Sayı / Issue: Yıl / Year: İÇİNDEKİLER / CONTENTS Sayfa / Page Editörden Editor’s Note 1 MAKALELER / ARTICLES: Seda BAYINDIR ULUSKAN

II. Abdülhamit’in Sanata ve Sanatçıya Bakışı Abdulhamit II’s View Of Art And An Artist

Muhammet SARI, Ayşegül CAN Lozan Antlaşması Gereğince Girit’ten Türkiye’ye Göçün Basına Yansıyan Yönleri The Directions Of Migration From Crete To Turkey

Reflected In The Press According To The Treaty Of Lausanne Ramazan ALABAŞ

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında İlk Mekteplerde İnsani ve Toplumsal Değerler Eğitimi: Resimli, Yeni Musâhabât-ı Ahlâkıye ve Medeniye Ders Kitabı Örneği

Human And Social Values Education In The First Years Of The Republic Of Turkey: “Illustrated, New Musâhabât-ı Ahlakiye ve Medeniye” Course Book Sample

Yasin KAYIŞ

Cumhuriyet Döneminde Cemil Cem ve Cem Mizah Dergisi Cemil Cem and The ‘Cem’ Humour Magazine During The Republican Period Alev GÖZCÜ

Atatürk Döneminde Türkiye’de Tarımın Gelişiminde Alman Etkisi

The German Effect In The Development Of Agriculture In Turkey During Ataturk Period

5 29 55 89 107 XVIII 36 2018

(2)

Fatih DAMLIBAĞ

Sugar Production Investments In Turkey During Post 1929 Economic Crisis Period

1929 Ekonomik Krizi Sonrası Dönemde Türkiye’de Şeker Üretimi Yatırımları Yüksel YILDIRIM

10 Kasım 1938: Büyük Kaybın Urfa İline Yansıması November 10, 1938: The Great Loss Reflection In Urfa County Ümmügülsüm CANDEĞER

TBMM Arşiv Kayıtlarına Göre Atatürk Dönemi

Antalya Milletvekilleri ve TBMM Faaliyetleri (1920–1938) Accordıng To Archive Record Of Grand National Assembly Of Turkey Antalya Deputies And Assembly Activities On Ataturk Perıod (1920-1938) Fatma ÖZTÜRK ŞAHİN

Uluslararası Bir Uçak Skandalı “Ekrem König Olayı”nın Ortaya Çıkarılmasında Washington Büyükelçisi

Mehmet Münir Ertegün’ün Rolü

The Role Of Mehmet Munir Ertegun, Ambassador At Washington In Uncovering The International Airplane Scandal “Ekrem Konig Case” Hakan UZUN

Türkiye’de Bilim, Sanat ve Yaratıcılığın Teşvik ve Ödüllendirilmesi: “İnönü Armağanları Kanunu” Encouragement and Awardıng Of Science, Art, And Creativıty In Turkey: “Inonu Awards Law”

Pınar AKARÇAY, Gökhan AK

1940’ların Türkiye’sinde Amerikan Emperyalizmi ve ‘Hami Arayışı’ Âdeti İlişkisi

The Relation Between American Imperialism And ‘Tutelar Seeking’ Tradition In The 1940s’ Turkey

Gültekin Kâmil BİRLİK

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Trabzon Ziyaretleri Ismet Inonu’s Trabzon Visits During His Office In Presidency Resul BABAOĞLU

Türkiye’nin Kıbrıs Politikasının Evriminde Bir Dönüm Noktası: Londra Konferansı (29 Ağustos-6 Eylül 1955)

A Turning Point In The Evolution Of Turkey’s Cyprus Policy: London Conference (August 29- September 6, 1955)

139 163 193 219 239 265 295 323

(3)

Leyla KIRKPINAR

Demokrat Parti (Dp) ve Din-Siyaset İlişkisi (1946-1960)

The Relationship between the Democratic Party and Religious and Religious Environments

Ulvi KESER

Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde İletişim: 1955-1974

Communication in the Turkish Cypriot’s Struggle History of 1955-1974 Laçin İdil ÖZTIĞ

Türkiye ve Ermenistan İlişkilerinde Nahçıvan Sorunu The Nakhcivan Problem In Turkey-Armenian Relations

KİTAP TANITIMI / Book Review: Leyla KIRKPINAR

Aytaç Demirci, Yusuf Ziya Düvenci; Bir Mücadele Gazetası! Demokrat İzmir, 1. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2018, 501 sayfa.

Leyla KIRKPINAR

Ali Şeriati, İnsanın Dört Zindanı, Fecr Yayınları, 2013, 77 sy.

349

361 413

431

Referanslar

Benzer Belgeler

Nizamname hükümlerine göre Har- biye Naz~r~~ s~fat~yla Meclis'in do~al üyesi olan Enver Pa~a göreve geli~inin üzerinden henüz bir ay geçtikten sonra kay~nbiraderi

Dünya genelinde yüzlerce kentsel açık alanı değerlendiren “Project for Public Spaces” (PPS) grubu baĢarılı mekânların genel olarak çevresiyle bağlantılı ve

• Haydarpaşa ve Kadı­ köy’den vapur sefer­ lerinin kaldınlması trafik kargaşasına yol açtı Uğur: «Hızlandırılmış eğitimle öğretmen olanların hakları

Duloxetine, a selective but balanced serotonergic and nora- drenergic reuptake inhibitor, was evaluated in the acute nociceptive pain models of tail flick and hot plate in mice and

Bugün artık bireysel, ulusal ya da uluslararası güvenlik söz konusu olduğunda kabul edilen ilk sıralardaki tehdit terör olmasına rağmen, halen ortak bir terörizm ve

“İtilaf Devletleri’nin bağımsızlığımıza gölge düşüren saldırılarına karşı Trakya Cemiyeti ve Edirne Vilayeti Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin

Komutu uygulanmadan önce, SAYAÇ yazmacının içeriği ne olursa olsun komut uygulandıktan sonra W yazmacının içeriği SAYAÇ' a yüklenir.. Örnek : NOP

Neglecting continuity of color and texture for adjacent fragments is a waste of valuable information for many cases. The pictorial information on a fragment