• Sonuç bulunamadı

İnci Bacacı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İnci Bacacı"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

'^1

W

~

•1 9 6 8 K ütahya « 1 9 8 5 - 8 7 i.Ü .E d e b iy a t Fakültesi Türkoloji Bölümü (On lisans) • 1988- 9 0 Y ıld ız Tekniz Üniversitesi Jeodezi ve Fot. Mühendisliği »1990-92 Yıldız Teknik Üniversitesi Sergirafi Bölümü «1992-94 Digital Fotoğraf

ve Foto-retouching sistem leri Eğitim ve

uygulama «1994-98 Ekrem Kahraman ile resim çalışm aları KİŞİSEL SERGİLER « 1 9 9 9 Artium Sanat G alerisi Ankara • 2 0 0 0 Asmalımescit Sanat Galerisi İstanbul KARMA SERGİLERDEN SEÇMELER « 1 9 9 4 Ekrem Kahraman Atölyesi Resim Sergisi Robert Koleji Mezunları Derneği, İstanbul «1997 Kadıköy Belediyesi Kültür Sanat M erk. « 1 9 9 7 C em al Reşit Rey Sa lo n u , İstanbul « 1 9 9 9 Güneşin Yedi Rengi Birde K e d i" Ç e k ird e k S a n a t Topluluğu Resim Sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul • 1 9 9 9 "G e n ç Sanatçılar" Sergisi Bilim Sanat Galerisi Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul • 1999 Çekirdek Sanat Topluluğu "İleti-şim" Sergisi Deniz Müzesi Sanat G alerisi, İstanbul « 1 9 9 9 Başak Sigorta Sanat G alerisi, İzmir (Grup Sergisi) • 2 0 0 0 Tolga-Eti Sanat G alerisi, İstanbul (Grup Sergisi) • 2 0 0 0 Çekirdek Sanat Topluluğu "Kargaşa ve Gelecek" Sergisi Deniz Müzesi Sanat Galerisi, İstanbul • 2001 Çekirdek Sanat Topluluğu "N e O lacak Bu Memleketin Hali" Sergisi Bilim Sanat G alerisi, İstanbul • 2001 Bilim Sanat Galerisi, Karma Resim Segisi İstanbul S a n a y i O d a s ı S a n a t G a le r is i, İstanbul

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

litis, arthritis, serum sickness, acute renal failure, silent myocardial infarction, ocular reactions, and alveolar hemorrhage have been reported (2,3). Our patient

sol akciğer üst lob apiko-posterior segmentte ve sol akci- ğer alt lobda yaygın buzlu cam dansitesi ve retikülonodü- ler değişiklikler, yer yer konsolide alanlar, bronşektazik

Presentation in early infancy and resolution of the corneal opacity with pancreatic enzyme and multivitamin supplementation suggest that not only hypovitaminosis A,

Its most severe form, descending necrotizing mediastinitis (DNM) following deep neck infections, is a rare but potentially fatal comp- lication of dental abscesses.. It can

Bu nedenle bizim olgumuzdaki gibi kitle görünümü olan, yoğun sigara kullanımı ve ailede akciğer kanseri öyküsü olan hastalarda eğer anti-tüberküloz teda- viye klinik

As seen in the current case, an intrathoracic extra-pulmonary hydatid cyst lies in the re- gion of the bone structures, can cause bone destruction, and mimics

Sonuç olarak; asemptomatik hastalarda, akciğerde nek- roz içeren, PET-CT taramada düşük FDG tutulumu göste- ren kitlesel lezyonların ayırıcı tanısında Primer Pulmoner

Swyer-James/Mac Leod Sendromu (SJMS) pulmoner arter hipoplazisine bağlı unilateral hiperlüsent akciğer görünümü ve bronşektazi ile karakterize nadir görü- len bir