Nazım Hikmet özel sayısı

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nâzım Hikmet özel sayısı

Kültür Servisi - 1990 yılı Eylül ayında yayına başlayan, iki aylık şiir dergisi Sombahar, 6. yılına adımını attı. Dergi bu yıldönümü nedeniyle yeni sayısını, Nâzım Hikmet’e ayırdı. Derginin özel sayısı, Nâzım Hikmet şiirleri arasından seçilen on şiirle başlıyor. Bunun ardından Haydar Ergülen’in “O Nâzım Değil, Nâzım Hikmet’tir” , Metin Celal’ın “ Nâzım Hikmet, Putlar, Gelenek ve Gelecek” , Oktay Taftalı’nın “Çağın Ruhu ve Nâzım Hikmet”, Metin Cengiz’in “Nâzım Hikmet ve 1980 Sonrası Şiirimiz”, Mehmet Yalçm’nın “Nâzım Hikmet Olayı ve Nâzım Hikmet Şiiri”, Gülseli İnal’ın “ Süpemova’ya Doğru Yolculuk”, Hakkı Engin’in “Nâzım Hikmet Şiiri Hakkında” , Tuğrul Tanyol’un “Nâzım Üzerine On Not”, Cihan Oğuz’un “ Nâzım’da Göremediğimiz” , Küçük İskender’in “Nâzım’a Kenardan Requiem” , Sezai Sanoğlu’nun “ Fevkalade Nâzım Eleştiri, Yaşasın Nâzım!..Ateş !” ve Evren Erem’in “ Nâzım Hikmet Şiirinde Tayyare” isimli yazılan yer alıyor.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Figure

Updating...

References

Related subjects :