• Sonuç bulunamadı

İÇİNDEKİLER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İÇİNDEKİLER"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

HEMAR-G

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ

JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN NURSING

CİLT / VOLUME: 19 SAYI / NUMBER: 02

Ağustos / August 2017

EDİTÖRDEN

Ayten DEMİR

Original Research

The Validity and Reliability Study of Self-Efficacy Scale on the People with Chronic Dieases Yasemin Şadiye Ceyhan, Ayla Ünsal……….

1

Özgün Araştırma

Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı ve Umutsuzluk İlişkisi: Kilis Örneği

Sibel Sevinç, Serap Özdemir………...

14

Original Research

Impact of Toilet Hygiene Training Program on School-Age Children

Çağri Çövener-Özçelik, Eda Aktaş, Halime Sefer, Ayşe Ferda Ocakçı……….

25

Özgün Araştırma

Böbrek Nakli Sürecindeki Bireylere Peplau’nun Danışmanlık Yaklaşımıyla Verilen Destekleyici Sağlık Hizmetinin Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Gül Ergün

…….………

41

Özgün Araştırma

Türkiye’de kronik hastalık yönetiminde hemşirelik modellerinin kullanımı: sistematik derleme

Şenay Zuhur, Nurhan Özpancar

………..

57

Referanslar

Benzer Belgeler

Categorize words as physical appearance or personality ( 8X2=16 P)!. PERSONALITY

Üniversite öğrencilerinin 2015-2016 bahar yarıyılı Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersinde bireysel olarak hazırladıkları 81 makale, üniversite öğrencilerinin

yüksekliğini, tablonun dışında verilen sayılar ise o yönden bakıldığında daha yüksek apartmanların arkasında kalmayıp görülebilen apartman sayısını

MATEMATİK AB C İlkokul derslerim kanalıma abone olmayı unutmayın.

manya’nın Solingen kentinde, ressam Gül Derman’ın serigrafi (ipek baskı) ve litografi (taş bas­ kısı) tekniğiyle çoğalttığı özgün baskıları

lışm am ızda DEHB tanısı konulan olguların çoğu erkekti (erk ek /k ız oranı 3.6/1) ve kızlarda DEHB-dikkatsizliğin önde geldiği tip daha sık olarak

Araştırma Başkent Üniversitesi Hastanesi Jinekoloji Onkoloji Kemoterapi Ünitesi’nde jinekolojik kanser tedavisi gören bireylerin uğraş seçimlerinin günlük yaşam aktiviteleri,

ayda 24 saatlik idrarda magnezyum ekskresyonu değerleri, alıcının ek hastalıkları [hipertansiyon (HT), DM, koroner arter hastalığı], RRT aldığı süre, alıcıda HIV,