• Sonuç bulunamadı

Başlık: Dr. B.T. SIMMS'İ KAYBETTİKYazar(lar):ERK, NihalCilt: 10 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Vetfak_0000001963 Yayın Tarihi: 1963 PDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Başlık: Dr. B.T. SIMMS'İ KAYBETTİKYazar(lar):ERK, NihalCilt: 10 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Vetfak_0000001963 Yayın Tarihi: 1963 PDF"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

:Ankara

'Universiusi

"rlliNIR

JAKülTEli

.

DrRGi/t

A. Ü. Veteriner Fakültesi tarafından üç ayda bir neşrediIir

Çııı

x

1963

Dr. B.T. SIMMS'İ KAYBETTİK

No.:

1

i

Bu yaz Ağustos 14-21 de Hannover'de toplanan XVII. Dlinya "Yeteri.

nerler Kongresinde Dr. Simms ile tekrar görüşmekten ailece çok mem-nun olmuştuk. Kendisi biraz zayıflamış olmakla beraber gayet neşeli ve hayatından memnun görünüyordu. Kongre süresince kendisini ilgilendiren bütün seksionları büyük bir ilgi ile izlemesi dikkatimizi çekmiş, ona olan hayranlığımızı artırmıştl.

Böylesine hayat dolu bir insanın çok kısa bir zaman sonra 26 Eylülde Amerikada öldüğünü duymak bize hem acı hem inanılmaz geldi.

Dr. Simms Emelle, Alabama'da çocukluğunu geçirdikten sonra 1911de

Auburn Üniversitesinden DVM (Doctor of Veterinary Medicine) olarak me-1

(2)

zun olmuştur. i9i i - i9i3 yıllarında North Carolina State College'de instructor olarak çalışmak suretiyle akademik hayata girmiş, 1913-1914 te Aregon State College'de asistan profesör olarak çalışmış, 1914 yılından 1938 e kadar 24 yıl süre ile AregonState College'de profesör ve tecriibe istasyonu şefi olarak va7.ife görmüştür. 1938 de Auburn'a dönerek Hayv~n Hastalıkları Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü yapmıştır. Yedi yıl bu görevde kaldıktan sonra 1945 te Veteriner Umum Müdürü olarak çalışmasına devam etmiştir. Bu görevi esnasında Amerika-Meksika işbirliği ile açılan ve 1947-195 i yıllarında Meksi-kada önemli zararlar yapan şap mücadelesini idare etmiştir. Bu mücadele o zamana kadar dünyada yapılmış en geniş salgın hastalık (insan ve hayvanlarda) savaşı olarak kabul edilmektedir. 1953 yılına kadar Umum Müdürlük göre-'vinde kalan Dr. Simms 1954-1955 te A.B.D. Tarım Bakanlığı Paraziter Hay-van Hastalıkları Araştırma Seksi'yon Şelliği, 1955-i957 de ayni bakanlığın Çiftlik Hayv~nları Araştırma Servisi Müdürlüğünü yapmış ve 1957 de bu gö-revden emekliye ayrılmıştır. Ayni yıl Nebraska anlaşması gereğince Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde hoca ve ı.C.A.'nın araştırma müşaviri olarak görevlendirilmiş ve dört yıl memleketimizde çalışmıştır. Bu süre içinde kendisini yakından tanımak imkanını bulmuş olanların saygı ve sevgisini ka-7.anmış ve kimseden yardımlarını esirgememiş olan Dr. Simms memleketimiz-de bir dost kalabalığı bırakarak 1961 de Amerikay~ dönmüştür.

Yukarıdaki resmi-görevlerinden başka Dr. Simms1946-ı947 'yıllarında Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği Başkanlığı,

Washington İlimler A"kademisi, Am~rika İlmi Geliştirme Birliği ve New Y ürk İlimler Akademisi -Üyesi,

Büyük Britanya Veteriner Hekimleri Kraliyet Koleji'nin fahri üyesi, Amerika Milli Araştırma Şurası Ziraat Heyeti eski üyesi gibi ünvan ve şeref payelerine sahip olmuştur.

Ayrıca 1955 te XII. Milletler arası Veteriner Kongresinde ';Uzun Yıl-lar Veteriner İlmine Liyakat ve Fcragatla Hizmet" mükafatını, 1957 de Omega Tau Sigma IS.ardeşlik Derneğinin "değerli hizmetlerine karşılık" "Zeta Müka-fatı" nı" kazanmıştır.

Elli yılı aşan meslek hayatında Dr. B. T. Simms aralıksız olarak çeşitli konularda araştırmalarına devam etmiştir. İneklerde enfekSiyona bağlı abortus-lar, sığır, koyun ve keçilerde kelebek hastalığı, danaların beyaz ishali, para: tuberculose, cestodlar, salmon balığı zehirlenmesi, anthelmentik olarak phe-nothiazin ve toksiklojisi ve diğer konularda otuzdan fazla yayını vardır!

Memleketimizde bulunduğu dört yıl içinde Fakültemiz iç hastalıkları kürsüsünde ruminantların hastalıkları dersini vermiştir. Ayni zamanda Fasciola hepatica ve F. gigantica'nın biyoloji ve ekolojisi üzerindeki çalışmalarına de-vam ederek bu konu ile ilgili yayınlar yapmıştir.

(3)

İlmı çalışmalarından başka Dr. B.T. Simms Fakültemiz Kürsülerine çeşitli cihaz ve malzemenin Nebraska'dan getirtilmesini ve bazı kürsülerde yapılacak araştırmalar için A.B.D. Tarım Bakanlığından para yardımı sağla-mıştır.

Türklere olan sevgisini her vesile ile gösteren Dr. Simms 1960 ta çıkan at vebası salgınında yabancı mütehassıs elemanların getirtilmesinde, aşı imali için gerekli cihaz ve malzemenin temininde çok yardımcı olmuştur.

Yukarıda özetlenmeye çalışıldığı gibi hayatı boyunca hep çalışmış, çeşitli mükafatlar, bir çok cemiyetlerin şeref üyeliklerini kazanmış olan D~. Simms iyi bir hoca, sabırlı bir araştırıcı ve son derece mütevazi ve kibar bir insandı. Yardım etmeyi çok sever, İnsanları mesut görmekten hoşlanırdı.

Arkasından eşi, dört çocuğu ve altı torunu kalan Dr. Simms'in ölümü ile iyi bir meslekdaş, değerli bir Türk dostunu kaybettik. Biz onun Türk dost-ları olarak ailesinin ve kendisini sevenlerin acıdost-larını paylaşır, baş sağlığı dileriz.

NihaI Erk

,

ol 3

Referanslar

Benzer Belgeler

kullanılarak uygulanması sonucu elde edilen ortalama ROC sonuçları..39 Çizelge 4.6 Farklı benzerlik metriklerinin kesişim gen listesi kullanılarak LAST_DE parmak

Gezginin salkım içerisindeki müşterilerden sadece bir tanesine uğradığı problem Seçici Genelleştirilmiş Gezgin Satıcı Problemi (SGGSP), salkım içerisindeki

Birden fazla üyesi olan bir takımın, zaman ve maliyet kısıtları altında, en çok noktaya uğramasını hedefleyen problemdeki noktaların salkımlar halinde gruplanması

Atakut, On the approximation of functions together with derivatives by certain linear positive operators, Commun.. Gupta, An estimate on the convergence of Baskakov–Bézier

FISH’ den farklı olarak sağlıklı bireylerin metafaz kromozomları üzerine normal ve hasta bireyin hücrelerinden hazırlanan DNA probları kullanılarak

Aynı zamanda AKT yolağı kanser hücrelerinde BCR-ABL’dan bağımsız olarak ve sürekli şekilde etkinleştirilir (57). Sonuçlarımız bu çalışmalar ile uyumlu olup her iki

Agalar 29 1) Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, GATA Haydarpasa Training Hospital, Istanbul, Turkey, 2) Department of Infectious Diseases and

Tamada and Baba 2 first identified Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) as the cause of rhizomania when they isolated the virus from infected plants of sugar beet fields in