• Sonuç bulunamadı

İndir

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İndir"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Aşağıdaki kelimelerin kaç harften oluştuğunu yanlarına yazalım.

Aşağıdaki örnekteki gibi kelimelerin son harfi ile başlayan kelime-ler yazalım.

Aşağıdaki ünsüz harflerin arasına ünlü harfler yazarak kelimele-ri tamamlayalım.

sonerhoca.net

Harf Bilgisi - 10 TÜRKÇE

araba balık kitap masal ayı yakamoz sehpa sinek demlik gözlük televizyon çanta kalem sardalya naylon gizemli dert saat dere k - l - k d - n - z f r -y - pr - k s - n - k p r -- sl -- n g m

Referanslar

Benzer Belgeler

litis, arthritis, serum sickness, acute renal failure, silent myocardial infarction, ocular reactions, and alveolar hemorrhage have been reported (2,3). Our patient

sol akciğer üst lob apiko-posterior segmentte ve sol akci- ğer alt lobda yaygın buzlu cam dansitesi ve retikülonodü- ler değişiklikler, yer yer konsolide alanlar, bronşektazik

Presentation in early infancy and resolution of the corneal opacity with pancreatic enzyme and multivitamin supplementation suggest that not only hypovitaminosis A,

Its most severe form, descending necrotizing mediastinitis (DNM) following deep neck infections, is a rare but potentially fatal comp- lication of dental abscesses.. It can

Bu nedenle bizim olgumuzdaki gibi kitle görünümü olan, yoğun sigara kullanımı ve ailede akciğer kanseri öyküsü olan hastalarda eğer anti-tüberküloz teda- viye klinik

As seen in the current case, an intrathoracic extra-pulmonary hydatid cyst lies in the re- gion of the bone structures, can cause bone destruction, and mimics

Sonuç olarak; asemptomatik hastalarda, akciğerde nek- roz içeren, PET-CT taramada düşük FDG tutulumu göste- ren kitlesel lezyonların ayırıcı tanısında Primer Pulmoner

Swyer-James/Mac Leod Sendromu (SJMS) pulmoner arter hipoplazisine bağlı unilateral hiperlüsent akciğer görünümü ve bronşektazi ile karakterize nadir görü- len bir