• Sonuç bulunamadı

Dino ve Dünyası...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dino ve Dünyası..."

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

GÖZLEM___________

UĞUR MUMCU

__________ 14 M ayıs 1986

Dino ve Dünyası...

Güncel siyasetin kısır dedikodularla koşullanmış dün­ yası insanı bıktırıyor. Ama ne yapalım? Biz gazetecilerin görevi de siyaset dünyasında olup bitenleri yazma ve sîzlere duyurmak.

Yaz bakalım:

- Müteahhidin desteklediği grup mu kazanacak, yoksa

fındık tüccarının desteklediği kanat mı?

İstanbul'da "Şan Sineması" hıncahınç dolmuş. Beş ki­ şi, sosyalist parti kurulmalı mı kurulmamalı mı? Kurulur­ sa nasıl bir parti olmalı? Bunları tartışıyoruz.

(2)

SAYFA

________________15

GÖZLEM___________

UĞUR MUMCU_________________

Baştarafı 1. Sayfada

Konuşmacılardan biri de bu tartışmalara karşı çıkıyor.

"Ne gereği var sosyalist partinin’’ demeye getiriyor.

Oysa, 1960’larda TİP’e girmiş, 12 Eylül’den önce de TİP’ten de solda olduğu izlenimi verilen başka "siyaset-

le r” in sözcülüğünü yapmış, şimdi "olm az" diyor. Olmaz.

Çünkü şansını SHP’de deneyecek.

Bir sosyalist aydn için ne büyük yılgınlık, geri dönüş ve ne büyük bir dram!

Bugün canım sıkıldı. Ne 84’üncü madde, ne sosyal de­ mokrasiye sığınmış sosyalist aydınlar. Hiçbirini, hiçbirini yazmak istemedim.

Ustaların ustası Abidin Dino’nun Ankara’da "Galeri A/ev"deki "Bu Dünya" adını verdiği küçük tablolarından oluşan sergisine gittim.

Nazım Hikmet bir şiirinde:

- Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?.. diye sormuş.

Dino, yıllardır, öfkenin, sevincin, mutluluğun ve hüznün resmini yapıyor.

- Suda balıkları nasıl görüp suda balıkları nasıl avlaya­

bilirsem, öyle görüp öyle avlayabilirim kıvıl kıvıl akan tu­ valinde Abidin’in..." diye yazıyor Nazım.

Abidin Dino, yıllardır Fransa’da yaşıyor. Fransa’da otu­ ran bir "kültür elçim iz" olarak Avrupa’nın hemen hemen bütün başkentlerinde, Amerika’da ve Cezayir’de resim­ lerini sergiliyor.

- Sen el resimleri yaparsın Abidin, bizim ırgatların de­

mirci ellerini...

Dino, 1930’lardan bu yana çiziyor ve yazıyor.

inançları resimleri gibi kalıcı, resimleri inançları gibi canlı...

Tepeleme Mavi’nin, Deniz Kenarı’nın, Varılabilir Olan’ın, Buzlar’ının, Bataklı’nın, Denizde Duyulan Ürper- ti’nin, Deniz Kenarları’nın, Dağ Başları’nın, Telaş’ın, De- lidolu’luğun, Özlemler’in, Belalı Dünyalar’ın, Tanın­ mayan Biri’lerinin ve Kaygılı Düşünceler’in resimleridir bunlar.

Adını da koymuş: - Bu Dünya...

"Galeri Nev” Dino’nun resimlerini "Abidin " adlı bir al­

bümde toplamış, Ferit Edgü de "resmin anları” nı yaz­ mış:

- Resmin boyutları büyüdükçe, kendine çekmek istedi­

ği kişilerin sayısı kendiliğinden artar., diyor Edgü. Res­ min boyutları küçüldükçe kendine bir kişiyi çekmeye çalışır, sonunda o kişinin resmi olur.

Dino’nun küçük resimleri işte böyle. Küçük resimler, bir küçücük değil, bir kocaman dünya.

Ve Dino’nun mutluluğun resmini çizen fırçasından sü­ zülmüş bir renk cümbüşü içinde.

- Bu dünya bir gelindir, kızıl yeşile boyanmış, kişi yeni

geline bakar gibi doyamaz, demiş Yunus Emre.

Abidin Dino, yarın Paris’te bir sergi açıyor. Büyük bo­ yuttaki resimleri de orada "Espace Pont-Neuf’te sergile­ necek.

Paris’teki büyükelçimiz bu sergiye gider mi? Ya da bir çiçek olsun gönde rird i?

Bilemem...

Dino’nun Ankara’daki sergisine bir tek hükümet üyesi gelmedi. Ne Başbakan, ne Kültür Bakanı. Hiçbiri, hiçbi­ ri...

- Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin/ Hürri­

yet sözcüğünün resmini, ama yalansızını..

Dino yıllardır “ uzun ince bir yolda" yürüyor. Fırçası, tu- vali, renkleri ve kalemi ile dimdik...

Referanslar

Benzer Belgeler

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşle HES ve barajlar protesto edilirken, DTK Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komisyonu üyesi Şehbal

Göllerin, istek üzerine süresi uzatılacak şekilde, 15 yıllığına özel şirketlere kiralanacağı belirtiliyor.Burada "göl geliştirme" adı verilen faaliyet,

l~yların sakinleşmesine ramen yine de evden pek fazla çıkmak 1emiyorduk. 1974'de Rumlar tarafından esir alındık. Bütün köyde aşayanları camiye topladılar. Daha sonra

,ldy"ryon ordı, ırnığ rd.n ölcüm cihazlan uy.nş ü.rinc. saİıtrd fıatiycılcri

Bir tarafta siyasal iktidar gücünü ve meşruiyetini tüm kolluk kuvvetleriyle simgelerken, diğer taraftan toplumun daha çok özgürleşme talebiyle kamusal alanda var olma

Erzincan'ın İliç ilçesinin çöpler köyünde altın çıkarmaya hazırlanan çokuluslu şirketin, dönemin AKP'li milletvekillerini, yerel yöneticileri ve köylüleri gruplar

Öte yandan, hemen her konuda "bize benzeyeceksiniz" diyen AB'nin, kendi kentlerinde yüz vermedikleri imar yolsuzluklar ını bizle müzakere bile etmemesi; hemen tüm

do ğalgazlı, çift katlı ve özürlüler için otobüslerin kendi döneminde hizmet vermeye başladığını anlatan Sözen, Erdo ğan'ın "İstanbul'da CHP iktidardayken