4. Bölüm Bulgular

4.1 Göçmen Öğrencilerin Karşılanmasında Hazırlık

4.1.1. Göçmen çocuğun karşılanmasında okul

kazanabilecekleri bilgi ve beceriler konusunda açık ve ortak bir anlayış kazandıracağı ifade edilmişir. Ulusal müfredat, okul müfredatıyla birlikte öğrencilerin erken yaşlarda öğrenmeleri gereken temel okuryazarlık ve aritmetik becerilerini geliştirip öğrencilerin ihtiyaçları

konusunda başarılı olabilmelerine katkı sağlar. Okul müfredatı temel olarak iki amaca sahiptir. Bunlardan ilki; okul müfredatı, tüm öğrencilerin öğrenmelerine imkân sağlamalıdır.

Ayrıca çocukların kültürel, sosyal, dini kısaca her türlü gelişimlerini sağlayarak onlar için gerekli olan imkânları ve yaşam tecrübelerini hazırlayabilmelidir (Department for Education and Employment, [DFEE], 1999).

2000 yılında yayınlanan The Race Relations (Amendment) Act yani Irk İlişkileri Değişiklik Yasasıyla tüm okulların çeşitliliğe değer verme, fırsat eşitliğini teşvik etme, ırkçılıkla mücadele eden bir ırk eşitliği politikasına sahip olması gerektiği belirtilmiştir. Bu yasa tüm çocuklara eşit olarak davranmayı sağlamak için bazı standartlar ortaya koymuştur.

Ayrımcılığı kaldırarak, eşitliği ve toplumdaki çeşitli gruplar arasında iyi ilişkileri sağlamak için okullara ve kamu kurumlarına önemli görevler yüklemiştir (DfES, 2006; DfES, 2007;

Home Office Community Cohesion Unit, 2004).

2003 yılında yayınlanan ‘Every Child Matters’ (Her Çocuk Önemlidir) ve 2004’teki

‘Children Act’ Çocuk Yasası’nda okullar, bütün çocuk ve gençlerin öğrenmelerine yönelik potansiyel engelleri aşmada onları destekleyecek yaklaşımlar geliştirmeye teşvik etmesi gerektiği belirtilmiştir (DfES, 2007).

Every Child Matters’da tüm çocukların sahip oldukları potansiyelleri

kullanabilmelerini sağlayacak fırsatlara sahip olmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Okullar;

çocukların, etnik azınlık gruplarından olan, başarısız olmuş gruplar da dahil olmak üzere onların eğitimsel olarak başarılarının artırılmasında büyük bir role sahiptir (The Stationery Office, 2003).

2004’te yayınlanan Community Cohesion Education Standards for Schools-Okullar İçin Topluma Uyum Standartları‘nda insanların sahip oldukları farklılıklar olumlu olarak değerlendirilmiştir. Bu belgede, ayrımcılıkla mücadele edilerek okulların topluluk uyumunu nasıl bir şekilde teşvik edeceği, ayrımcılıkla mücadele ederken karşılaşılan engelleri ortadan nasıl kaldırılacağı, eğitim seviyelerini yükseltmeye odaklanılması konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Belgeye göre müfredat içeriği, kültürel içeriğin onaylanmasına katkıda bulunarak önyargıya karşı meydan okur. Kaynaştırma müfredatı, öğrencilere toplulukların yaşamı hakkında bilgi edinme fırsatı sunmaktadır. Okulun tüm personelinin ve

yöneticilerinin, karşılıklı saygıya ve çeşitliliğin kabulüne dayalı olarak vatandaşlığın ortak değerlerini geliştirmek için bilgi ve anlayışa sahip olduğunu; okulun, çalışanlarını ve yöneticilerini ilgili olan mevzuattaki sorumluluklar konusunda eğitmek için çalıştığı

belirtilmiştir. Belgede, tüm öğrencilerin müfredata erişim hakkı olduğunu ve hiçbir grubun bu haktan yoksun bırakılamayacağı da ifade edilmiştir (Home Office Community Cohesion Unit, 2004).

2004 yılında DfES tarafından yayınlanan rapor, öğrencilerin yeni bir okula

yerleşmelerine yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Raporda, öğrencilerin okullarda

karşılanmasında dikkat edilmesi gerekenlere de yer verilmiştir. Okulların, aileleri ücretsiz okul yemekleri, okul sütü, okul gezileri, üniforma bursları hakkında bilgilendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Rapora göre, okulda tercümanın bulundurulması, çocuğun okula başlamasında ona yardım sağlayacaktır. Çocukların okula kabullerinde tüm okul personeli için eğitim ve bilgilendirme sağlanmalıdır. Her çocuğun geçmiş eğitim deneyimleri ve gelecekteki

ihtiyaçlarını değerlendirmek için görüşme yapılmalıdır. Elde edilen bilgiler doğru bir şekilde kaydedilerek tüm öğretim ve destek personeline iletilmelidir. Öğrencilere; alanın haritası, okulun planı, sınıf öğretmenlerinin adı, yeni gelen öğrencinin ilk haftalarında ona eşlik ederek okula alışmasına yardımcı olabilecek arkadaş hakkında bilgileri içeren karşılama materyali verilmelidir. Yeni gelen çocuklar için İngilizce öğretiminde, EAL öğretmenlerinin veya iki dil bilen sınıf yardımcılarının ek yardım sağlayacağı belirtilmiştir (DfES, 2004).

2005’te yayınlanan Education Act-Eğitim Yasası okulların denetimi, çocuk bakımı, günlük bakım, okul öncesi eğitim, kariyer hizmetleri, okul eğitimiyle ilgili diğer konularda;

okullarda çalışan kişilere, okul dışındaki eğitim hizmetlerine katılım ve amaçlar hakkında öneriler vermiştir (The Stationery Office, 2005).

DfES tarafından 2005 yılında yayınlananan raporda İngilizce’yi ek dil olarak öğrenen çocuklarla çalışılabilecek okulları desteklemek amaçlanmıştır. Yeni gelen çocuklar için konuksever bir ortam oluşturmak için okulların, öncelikle ailelere İngiliz okul sistemi, okulun çocuklardan beklentileri, okul günü, ödev sistemi, gerekli üniforma veya elbise ihtiyaçları, ücretsiz okul yemekleri ve kıyafet bursları konuları hakkında bilgi sağlaması gerektiği

belirtilmiştir. Ebeveynlerle veya çocuğa bakan kişilerle, öğrencinin öğrenmesini desteklemek için ortaklık içinde nasıl çalışılabildiğinin tartışılması gerekmektedir (DfES, 2005).

2006’da yayınlanan ‘Guidance on the Duty To Promote Community Cohesion-Toplum Uyumunu Teşvik Etme Görevine Yönelik Rehberlik’te okulun yasadışı ırk

ayrımcılığını ortadan kaldırmak, farklı gruplar arasındaki fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik

görevi olduğu belirtilmiştir. Her okulun çocuğun kültürü, inancı, dini, toplumsal kökeni farklı da olsa onları eğitme sorumluluğuna sahip olduğu ifade edilmiştir. Okullar; bir öğrencinin başarısını sağlamanın yanında toplumun kaynaşmasında da önemli katkılarda bulunmaktadır.

Bütün okulların ayrımcılık, önyargı, şiddet olaylarıyla baş edebilmek için etkili yaklaşımlara sahip olması gerektiği de belirtilmiştir (Department for Children, Schools and Families [DCSF], 2006).

En etkili okullar, yaşanacak zorlukların bilincinde olup, onların üstesinden gelmek için göçmen öğrencileri nasıl destekleyebileceğini bilen okullardır. Bu okullar, yeni gelenlerin her türlü sosyal, dilsel, akademik ihtiyaçlarını dikkate alan, onlara olumlu yönde katkıda

bulunabilen okullardır. Öğrencilerin okulda kaldıkları süre kısa bile olsa, onların kendilerini değerli ve okulun bir parçası olduğunu hissetmeye hakları vardır. Etkili karşılama ve destek düzenlemelerine sahip olmak; kurum personeli, oyun gözetmenleri, sınıf öğretmenleri, üst düzey yönetim de dâhil olmak üzere tüm personelin eğitim almasını sağlamak, tüm yeni gelen öğrenciler için sıcak bir karşılama ortamı sağlayacaktır (DfES, 2007)

4.1.2. Göçmen çocukların karşılanmasında okul müdürleri. 2000 yılında

Belgede T.C. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ BİLİM DALI (sayfa 64-67)