Web denetimi

Belgede ESET ENDPOINT SECURITY 6 (sayfa 96-99)

3.9.3.2.4.3 İletileri istenmeyen posta veya istenmeyen posta değil olarak işaretleme

3.9.4 Web denetimi

Web denetimi bölümü, şirketinizi hukuki sorumluluk riskinden koruyan ayarları yapılandırmanıza olanak tanır. Web denetimi fikri mülkiyet haklarını ihlal eden web sitelerine erişimi düzenleyebilir. Hedef; çalışanların uygunsuz veya zararlı içeriklere sahip sayfalara veya üretkenliği olumsuz etkileyebilecek sayfalara erişimlerinin engellenmesidir.

Web denetimi olası saldırgan materyaller içeren web sayfalarını engellemenizi sağlar. Ek olarak, çalışanlar veya sistem yöneticileri 27'den fazla önceden tanımlanmış web sitesi kategorisi ve 140'ın üstünde alt kategori için erişimi yasaklayabilir.

Varsayılan olarak, Web denetimi devre dışıdır. Web denetimini etkinleştirmek için Gelişmiş ayarlar öğesine girmek için F5 tuşuna basın ve ardından Web ve e-posta > Web denetimi öğesini genişletin. ESET Endpoint Security

ürününde Web denetimini etkinleştirmek için Sisteme tümleştir seçeneğini belirleyin. Web denetimi kuralları düzenleyicisi penceresine erişmek için Kurallar'ın yanındaki Düzenle seçeneğini tıklatın.

Engellenmiş web sayfası iletisi ve Web sayfası grafiğini engelle alanları, bir web sitesi engellendiğinde gösterilen iletiyi kolayca özelleştirmenize olanak tanır.

İPUCU

Engellenen web sayfası iletisi örneğin şu şekilde olabilir: Web sayf ası, uygunsuz veya zararlı içeriğe sahip olarak değerlendirildiği için engellendi. Ayrıntılar için lütf en yöneticinizle iletişim kurun Ayrıca bir web adresi veya özel resimli bir ağ yolu da girebilirsiniz, örneğin: http://test.com/test.j pg. Özel resim boyutu otomatik olarak 90 x 30 şeklinde ayarlanmıştır; resimler halihazırda bu boyutta değilse otomatik olarak bu boyutta ölçeklendirilir.

İPUCU

Tüm web sayfalarını engellemek ve yalnızca belirli sayfaları kullanılabilir halde bırakmak isterseniz burayı tıklatın.

3.9.4.1 Kurallar

Kural düzenleyicis penceresi, mevcut URL tabanlı veya Kategori tabanlı kuralları gösterir.

Kural listesi kuralların çeşitli açıklamalarını içerir: Ad, engelleme türü, Web denetimi kuralıyla eşlendiğinde gerçekleştirilecek eylem ve günlük şiddeti.

Bir kuralı yönetmek için Ekle veya Düzenle seçeneğini tıklatın. Seçili başka bir kural için kullanılan önceden tanımlı seçeneklere sahip yeni bir kural oluşturmak için Kopyala seçeneğini tıklatın. Ctrl tuşuna basıp tıklatarak birden fazla

kural seçebilir ve tüm seçilen kuralları silebilirsiniz. Etkin onay kutusuyla bir kuralı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek; gelecekte kullanabileceğiniz bir kuralı kalıcı olarak silmek istemediğiniz zaman yararlı olabilir.

Kurallar yüksek önceliğe sahip olanlar en yukarıda olacak şekilde, önceliklerini belirleyen sıraya göre sıralanır.

Kuralları URL'ye göre değerlendirme, kategoriye göre değerlendirmeden her zaman daha yüksek önceliğe sahiptir.

Örneğin, URL'ye dayanan bir kural, kurallar listesinde kategoriye dayanan bir kuralın altında yer alıyorsa, URL'ye dayanan kural daha yüksek önceliğe sahiptir ve ilk olarak değerlendirilir.

3.9.4.1.1 Web denetimi kuralları ekleme

Web denetimi kuralları penceresi, bir Web denetim filtresi kuralını manuel olarak oluşturmanıza veya mevcut bir kuralı değiştirmeniz olanak tanır.

Daha iyi tanımlama için Ad alanına kuralın bir açıklamasını girin. Bu kuralı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için Etkin seçeneğini tıklatın. Bu, kuralı kalıcı olarak silmek istemediğinizde yararlıdır.

Eylem türü

URL tabanlı eylem – Belirli bir web sitesine erişimi kontrol eden kurallar için URL alanına URL'yi girin.

Kategori tabanlı eylem – Bu seçeneği belirledikten sonra açılır menüyü kullanarak eyleminiz için kategori belirleyin.

* (yıldız işareti) ve ? (soru işareti) özel simgeleri URL adres listesinde kullanılamaz. Birden fazla üst düzey etki alanı (TLD) bulunan bir URL grubu oluştururken her TLD'nin ayrı ayrı eklenmesi gerekir. Gruba etki alanı eklerseniz bu etki alanında ve tüm alt etki alanlarında (örneğin sub.orneksayf a.com) bulunan tüm içerikler URL tabanlı eylem

seçiminize bağlı olarak engellenir veya bunlara izin verilir.

Erişim hakları

İzin ver – URL adresine/kategoriye erişime izin verilir.

Uyar – URL adresi/kategori ile ilgili olarak kullanıcıyı uyarır.

Engelle – URL adresini/kategoriyi engeller.

URL veya URL grubunu kullan - Bu URL'lerden biri algılandığında kullanıcıya izin vermek, onu engellemek veya uyarmak için URL bağlantısını veya bağlantı grubunu kullanır.

Günlüğe kaydetme şiddeti:

Her zaman – Tüm çevrimiçi iletişimleri günlüğe kaydeder.

Tanılama – Programda hassas ayarlama yapmak için gereken bilgileri günlüğe kaydeder.

Bilgiler – Başarılı güncelleme iletileri dahil olmak üzere bilgilendirici iletileri ve yukarıdaki tüm kayıtları kaydeder.

Uyarı – Kritik hataları ve uyarı iletilerini kaydeder.

Yok - Günlük oluşturulmaz.

NOT

Günlük kaydı önem derecesi her liste için ayrı ayrı yapılandırılabilir. Uyarı durumuna sahip günlükler, ESET Remote Administrator tarafından toplanabilir.

Kullanıcı listesi

Ekle – İstediğiniz kullanıcıları seçmenize olanak tanıyan Kullanıcıları veya Grupları Seç iletişim penceresini açar.

Kullanıcı girilmezse kural tüm kullanıcılara uygulanır.

Kaldır - Seçili kullanıcıyı filtreden kaldırır.

3.9.4.2 Kategori grupları

Kategori grupları penceresi iki bölüme ayrılır. Pencerenin sağ tarafında kategoriler ve alt kategoriler listelenir. Alt kategorilerini görüntülemek için Kategori listesinden bir kategori seçin.

Her grup yetişkinlere yönelik ve/veya genellikle uygunsuz alt kategorileri ve genel olarak kabul edilebilir kategorileri içerir. Kategori grupları penceresini açtığınızda ve ilk grubu tıklattığınızda uygun gruplar listesinden kategorileri/alt kategorileri ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz (örneğin Şiddet veya Silahlar). Uygunsuz içeriğe sahip web sayfaları engellenebilir veya önceden tanımlı eylemlere sahip bir kural oluşturulduktan sonra kullanıcılar bilgilendirilebilir.

Belirli bir gruba alt kategori eklemek veya kaldırmak için onay kutusunu seçin.

Aşağıda kullanıcılara bilindik gelmeyebilecek kategorilere bazı örnekler verilmiştir:

Çeşitli – Genellikle intranet, 192.168.0.0/16 vb. özel (yerel) IP adresleri. Bir 403 veya 404 hata kodu aldığınızda bu web sitesi de bu kategoriyle eşleşir.

Çözümlenmeyenler – Bu kategori Web denetimi veri tabanı altyapısına bağlanırken oluşan bir hata nedeniyle çözülemeyen web sayfalarını içerir.

Kategorize edilemeyenler – Henüz Web denetimi veri tabanında bulunmayan bilinmeyen web sayfaları.

Proxy'ler – IP numarasını gizleyen yazılımlar, yeniden yönlendiriciler veya genel proxy sunucular gibi web sayfaları genellikle Web denetimi filtresi tarafından yasaklanan web sayfalarına erişmek (anonim) için kullanılabilir.

Dosya paylaşımı – Bu web sayfaları fotoğraf, video veya e-kitap gibi büyük miktarlarda veriler içerir. Bu sitelerin

saldırgan materyal veya yetişkinlere yönelik içerik bulundurma riski vardır.

NOT

Bir alt kategori herhangi bir gruba ait olabilir. Önceden tanımlı gruplara dahil olmayan bazı alt kategoriler (örneğin, Oyunlar) vardır. İstediğiniz bir alt kategoriyi Web denetimi filtresi kullanarak eşleştirmek için, kategoriyi istediğiniz gruba ekleyin.

3.9.4.3 URL grupları

URL grubları, kural (belirli web sitelerine izin vermek/izin vermemek için) oluşturmak istediğiniz çeşitli URL bağlantılarını içeren bir grup oluşturmanıza olanak tanır.

Yeni bir URL grubu oluşturmak için Ekle'yi tıklatın. URL grubu seçin ve listeye yeni bir URL adresi eklemek için

pencerenin sağ alt bölümündeki Ekle seçeneğini tıklatın ya da URL adresleri listesini içeren bir dosyayı aktarmak için Aktar seçeneğini tıklatın (değerleri satır sonuyla ayırın, örneğin UTF-8 kodlamasını kullanan *.txt). Belirli bir URL grubu için gerçekleştirilecek bir eylem belirlemek isterseniz Web denetimi kural düzenleyicisi öğesini açın, açılır menüyü kullanarak URL grubunuzu seçin, diğer parametreleri ayarlayıp Tamam'ı tıklatın.

NOT

Belirli bir web sayfasının engellenmesi veya sayfaya izin verilmesi, bir web sayfası kategorisinin tamamen engellenmesi veya kategoriye izin verilmesinden daha doğru sonuç verebilir. Bu ayarları değiştirirken ve listeye bir kategori/web sayfası eklerken dikkatli olun.

Belgede ESET ENDPOINT SECURITY 6 (sayfa 96-99)