İsteğe bağlı tarayıcı antivirüs çözümünüzün önemli bir parçasıdır. Bilgisayarınızdaki dosyalarda ve klasörlerde tarama işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. Güvenlik açısından, güvenlik taramalarının yalnızca enfeksiyondan

şüphelenildiğinde değil, rutin güvenlik önlemlerinin parçası olarak düzenli şekilde yapılması önemlidir. Diske yazıldıklarında Gerçek zamanlı dosya sistemi koruması tarafından yakalanmayan virüsleri algılamak için sisteminizde düzenli olarak kapsamlı tarama gerçekleştirmenizi öneririz. Gerçek zamanlı dosya sistemi koruması o anda devre dışıysa, virüs veritabanı eskiyse veya dosya diske kaydedildiğinde virüs olarak algılanmadıysa bu gerçekleşebilir.

İki tür Bilgisayar taraması mevcuttur. Bilgisayarınızı tarayın seçeneği, tarama parametreleri belirtmeye gerek olmadan sistemi hızlıca taramak için kullanılır. Özel tarama belirli konumları hedeflemenizi sağlamak üzere tasarlanmış önceden tanımlanmış tarama profilleri arasından seçim yapmanıza ve ayrıca belirli tarama hedefleri belirlemenize izin verir.

denetler ve algılanan sızıntıları otomatik olarak temizler veya siler. Temizleme düzeyi otomatik olarak varsayılan değere ayarlanır. Temizleme türleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Temizleme.

Ayrıca bir dosya veya klasörü taramak için Sürükle-Bırak taramasını da kullanabilirsiniz. Bunun için söz konusu dosya veya klasörü tıklayın, fare düğmesini basılı tutarken imleci işaretli alana taşıyıp bırakın.

Gelişmiş taramalar altında şu tarama seçenekleri yer alır:

Özel tarama

Özel tarama, tarama hedefi ve tarama yöntemi gibi tarama parametreleri belirtmenize izin verir. Özel taramanın avantajı, parametreleri ayrıntılı biçimde yapılandırabilme özelliğidir. Yapılandırmalar, kullanıcı tanımlı tarama

profillerine kaydedilebilir; bu da taramanın aynı parametrelerle yinelenerek gerçekleştirildiği durumlarda kullanışlı olabilir.

Çıkarılabilir medya taraması

Bilgisayarınızı tarayın seçeneğine benzer. Bilgisayara bağlı olan çıkarılabilir medyanın (CD/DVD/USB gibi) hızlı

taramasını başlatır. Bu, bir bilgisayara USB flash sürücü bağladığınızda ve bu medyanın içeriklerini kötü amaçlı yazılım ve diğer olası tehditlere karşı taramak istediğinizde faydalıdır.

Bu tür tarama Özel tarama öğesini tıklatıp Tarama hedefleri açılır menüsünden Çıkarılabilir medya ve Tara seçeneklerini tıklatarak da başlatılabilir.

Son taramayı tekrarla

Bu seçenek, en son gerçekleştirilen tarama işlemini aynı ayarları koruyarak hızlıca başlatmanıza olanak sağlar.

Tarama işlemi hakkında daha fazla bilgi için Tarama ilerleme durumu bölümüne bakın.

NOT

Ayda en az bir defa bilgisayar taraması çalıştırmanızı öneririz. Tarama, Araçlar > Zamanlayıcı öğesinden zamanlanan görev olarak yapılandırılabilir. Haftalık bilgisayar taramasını nasıl zamanlayabilirim?

4.1.1.2.1 Özel tarama başlatıcı

Bir diskin tamamı yerine belirli bölümlerini taramak için Özel Tarama özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için, Bilgisayar taraması > Özel tarama'yı seçin ve Tarama hedefleri açılır menüsünden bir seçenek belirleyin veya belirli hedefleri klasör (ağaç) yapısından seçin.

Tarama hedefleri açılır menüsü, önceden tanımlı tarama hedefleri seçmenizi sağlar.

· Profil ayarlarına göre – Seçili tarama profili tarafından belirtilen hedefleri seçer.

· Çıkarılabilir sürücü – Disketi, USB depolama aygıtını, CD/DVD'yi seçer.

· Yerel sürücüler – Sistem sabit sürücülerinin tümünü seçer.

· Ağ sürücüleri – Tüm eşlenen sürücüleri seçer.

· Seçim yok - Tüm seçimleri iptal eder.

Hızlı şekilde bir tarama hedefine gitmek veya klasör veya dosyaları eklemek için, klasör listesinin altındaki boş alana söz konusu hedefi girin. Bu yalnızca ağaç yapısında hedef seçilmemesi ve Tarama hedefleri menüsünün Seçim yok olarak ayarlanması durumunda mümkündür.

Gelişmiş ayarlar > Antivirus > İsteğe bağlı bilgisayar taraması > ThreatSense parametreleri > Temizleme altında tarama için temizleme parametrelerini yapılandırabilirsiniz. Temizleme eylemi olmadan taramayı çalıştırmak için, Temizleme olmadan tara'yı seçin. Tarama geçmişi tarama günlüğüne kaydedilir.

Özel durumları yoksay seçildiğinde, daha önce tarama dışında bırakılan uzantılara sahip dosyalar özel durum olmadan taranır.

Seçilen hedefler taranırken kullanılmak üzere Tarama profili açılır menüsünden bir profil seçebilirsiniz. Varsayılan profil Smart tarama profilidir. Kapsamlı tarama ve İçerik menüsü tarama adında iki tane daha önceden tanımlanmış tarama profili bulunmaktadır. Bu tarama profilleri farklı ThreatSense parametreleri kullanır. Özelleştirilmiş bir tarama profili oluşturmak için Ayarlar... seçeneğini tıklatın. Tarama profili seçenekler ThreatSense parametreleri içinde Diğer bölümünde açıklanır.

Taramayı ayarladığınız özel parametreleri kullanarak yürütmek için Tara seçeneğini tıklatın.

Yönetici olarak tara seçeneği, taramayı Yönetici hesabı altında yürütmenize izin verir. Geçerli kullanıcının taramak istediğiniz dosyalara erişme izinleri yoksa bunu kullanın. Bu düğme, geçerli kullanıcı Yönetici olarak UAC işlemlerini çağıramıyorsa kullanılamaz.

NOT

Günlüğü göster'i tıklatarak bir tarama tamamlandığında bilgisayar tarama günlüğünü görüntüleyebilirsiniz.

4.1.1.2.2 Tarama ilerleme durumu

Tarama ilerleme durumu penceresi taramanın geçerli durumunu ve kötü amaçlı kod içerdiği belirlenen dosya sayısı hakkında bilgileri gösterir.

NOT

Parolayla korunan dosyalar ve özel olarak sistem tarafından kullanılan dosyalar (tipik olarak pagef ile.sys ve belirli günlük dosyaları) gibi bazı dosyaların taranamaması normaldir.

Tarama ilerlemesi – İlerleme çubuğu taranmış olan nesnelerin taranmayı bekleyen nesnelere kıyasla durumunu gösterir. Tarama ilerleme durumu, taramaya dahil edilen toplam nesne sayısından elde edilir.

Hedef – Taranmakta olan nesnenin ve konumunun adı.

Bulunan tehditler – Taranan dosyaların, bulunan tehditlerin ve tarama sırasında temizlenen tehditlerin toplam sayısını gösterir.

Duraklat – Taramayı duraklatır.

Sürdür – Tarama ilerlemesi duraklatıldığında bu seçenek görünür. Taramaya devam etmek için Devam et öğesini tıklatın.

Durdur – Taramayı sonlandırır.

Tarama günlüğünü kaydır - Etkinse, en yeni girişlerin görünür olması için yeni girişler eklendikçe tarama günlüğü otomatik olarak aşağı doğru kaydırılır.

NOT

O anda çalışmakta olan taramayla ilgili ayrıntıları görüntülemek için büyüteci veya oku tıklatın. Bilgisayarınızı tarayın veya Özel tarama öğesini tıklatarak başka paralel bir tarama çalıştırabilirsiniz.

Tarama sonrası eylem – Bilgisayar taraması sona erdiğinde zamanlanan bir kapatma, yeniden başlatma veya uyku eylemini tetikler. Tarama tamamlandığında 60 saniyelik bir geri sayım içeren bilgisayar kapatma onay iletişim penceresi açılır.

4.1.1.2.3 Tarama profilleri

Tercih edilen tarama parametreleriniz daha sonraki taramalar için kaydedilebilir. Düzenli olarak kullanılan her tarama için farklı bir profil (çeşitli tarama hedefleriyle, tarama yöntemleriyle ve diğer parametrelerle) oluşturmanızı öneririz.

Yeni bir profil oluşturmak için Gelişmiş ayarlar penceresini (F5) açın ve Antivirus > İsteğe bağlı bilgisayar taraması >

Temel > Profil listesi'ni tıklatın. Profil yöneticisi penceresi, mevcut tarama profillerini listeleyen bir Seçilen profil açılır menüsü ve yeni bir profil oluşturma seçeneği içerir. İhtiyaçlarınıza uygun bir tarama profili oluşturmanıza yardımcı olması için, tarama ayarlarının her bir parametresine yönelik bir açıklama içeren ThreatSense altyapısı parametre ayarları bölümüne bakın.

NOT

Kendi tarama profilinizi oluşturmak istediğinizi ve Bilgisayarınızı tarayın tarama yapılandırmasının kısmi olarak uygun olduğunu, ancak tarama çalışma zamanı paketleyicileri veya tehlikeli olabilecek uygulamaları istemezken, Katı kurallı temizleme uygulamak istediğinizi varsayalım. Profil yöneticisi penceresinde yeni bir profil adı girin ve Ekle seçeneğini tıklatın. Seçilen profil açılır menüsünden yeni profilinizi seçin ve kalan parametreleri

gereksinimlerinize göre ayarladıktan sonra yeni profilinizi kaydetmek için Tamam seçeneğini tıklatın.

4.1.1.2.4 Bilgisayar tarama günlüğü

Bilgisayar tarama günlüğü tarama hakkında aşağıdaki gibi bilgiler sunar:

· Tamamlanma saati

· Toplam tarama süresi

· Bulunan tehdit sayısı

· Taranan nesne sayısı

· Taranan diskler, klasörler ve dosyalar

· Tarama tarihi ve saati

· Algılama altyapısının sürümü:

Belgede Kullanıcı Kılavuzu. (11.0 ve üstü ürün sürümlerine yöneliktir) Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 (sayfa 24-28)