Aygıt denetimi

Belgede ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 (sayfa 41-44)

CFG_EPFW_MODE=0/1/2/3

E- posta istemci koruması - POP3 ve IMAP protokolü üzerinden alınan iletişimi izler

3.9.1.5 Aygıt denetimi

ESET Endpoint Antivirus, otomatik aygıt (CD/DVD/USB/...) denetimi sağlar. Bu modül genişletilmiş filtreleri/izinleri taramanıza, engellemenize veya ayarlamanıza ve bir kullanıcının belirli bir aygıta erişip erişemeyeceğini ve bu aygıtla çalışıp çalışamayacağını tanımlamanıza olanak tanır. Bilgisayar yöneticisi, istenmeyen içerik bulunduran aygıtların kullanımını engellemek istiyorsa bu özellik faydalı olabilir.

Desteklenen harici aygıtlar:

Disk depolama (HDD, USB çıkarılabilir disk) CD/DVD

USB yazıcı

FireWire Depolama Bluetooth Aygıtı Akıllı kart okuyucu Görüntüleme Aygıtı Modem

LPT/COM bağlantı noktası Taşınabilir Aygıt

Tüm aygıt türleri

Aygıt denetimi ayarları seçenekleri Gelişmiş ayarlar (F5) > Aygıt denetimi içinde değiştirilebilir.

Sisteme tümleştir öğesinin yanındaki düğmeyi değiştirerek ESET Endpoint Antivirus ürünündeki Aygıt denetimi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu değişikliğin geçerli olması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir. Aygıt denetimi etkinleştirildikten sonra Kurallar seçeneği etkinleşir ve Kural düzenleyicisi penceresini açmanıza olanak tanır.

Mevcut bir kural ile engellenen bir aygıt takılırsa, bir bildirim penceresi görüntülenir ve aygıta erişim verilmez.

42

3.9.1.5.1 Aygıt denetimi kural düzenleyicisi

Aygıt denetimi kural düzenleyicisi penceresi, var olan kuralları görüntüler ve kullanıcıların bilgisayara bağladığı harici aygıtların tam denetimine izin verir.

Bazı aygıtlara kural yapılandırmasında belirlenebilen kullanıcı, kullanıcı grubu veya çeşitli ek parametrelerden herhangi birine göre izin verilebilir veya bu aygıtlar engellenebilir. Kural listesi, bir kuralın çeşitli açıklamalarını içerir: ad, harici aygıt türü, bir harici aygıtın bilgisayarınıza bağlanmasının ardından gerçekleştirilecek eylem ve günlük şiddeti.

Bir kuralı yönetmek için Ekle veya Düzenle seçeneğini tıklatın. Tekrar lazım oluncaya kadar devre dışı kalmasını istediğiniz bir kuralın yanındaki Etkin onay kutusunun seçimini kaldırın. Bir ya da daha fazla kural seçin ve kuralı ya da kuralları kalıcı olarak silmek için Kaldır'ı tıklatın.

Copy - Seçili başka bir kural için kullanılan önceden tanımlı seçeneklere sahip yeni bir kural oluşturur.

Bilgisayarınıza bağlı aygıtlar için çıkarılabilir medya aygıt parametrelerini otomatik olarak doldurmak için Doldur seçeneğini tıklatın.

Kurallar yüksek önceliğe sahip olanlar en yukarıda olacak şekilde, önceliklerine göre sıralanır. Kurallar, Üst/Yukarı/

Alt/Aşağı'yı tıklayarak taşınabilir ve ayrı ayrı ya da gruplar halinde hareket ettirilebilir.

Aygıt denetim günlüğü, Aygıt denetiminin tetiklendiği tüm olayları kaydeder. Günlük girişleri Araçlar > Günlük dosyaları içinde ESET Endpoint Antivirus ana program penceresinden görüntülenebilir.

3.9.1.5.2 Aygıt denetimi kuralları ekleme

Aygıt denetimi kuralı, kural ölçütlerini karşılayan bir aygıt bilgisayara bağlandığında gerçekleştirilecek olan eylemi tanımlar.

Daha iyi tanımlama için Ad alanına kuralın bir açıklamasını girin. Bu kuralı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için Kural etkin seçeneğinin yanındaki düğmeyi tıklatın. Bu, kuralı kalıcı olarak silmek istemediğinizde kullanılabilir.

Aygıt türü

Aşağı açılır menüden harici aygıt türünü seçin (Disk depolama/Taşınabilir aygıt/Bluetooth/FireWire/...). Aygıt türü bilgileri, işletim sisteminden devralınır ve aygıtın bilgisayara bağlı olması şartıyla Sistem aygıt yöneticisinde görülebilir. Depolama aygıtları USB veya FireWire ile bağlanan harici diskleri veya geleneksel bellek kart okuyucularını içerir. Akıllı kart okuyucuları SIM kartlar veya kimlik doğrulama kartları gibi katıştırılmış tümleşik devreye sahip tüm akıllı kart okuyucularını içerir. Görüntüleme aygıtları örnekleri tarayıcılar ve kameralardır. Bu aygıtlar sadece eylemleri hakkında bilgi verdiği ve kullanıcılar hakkında bilgi sağlamadığı için ancak genel olarak engellenebilirler.

Eylem

Depolama özelliği olmayan aygıtlara erişime izin verilebilir veya erişim engellenebilir. Buna karşın, depolama aygıtlarına yönelik kurallar, aşağıdaki haklara ilişkin ayarlardan birini seçebilmenize olanak tanır:

Okuma/Yazma - Aygıta tam erişime izin verilir.

Engelle - Aygıta erişim engellenir.

Salt Okunur - Aygıt için yalnızca okuma erişimine izin verilir.

Uyar - Bir aygıtın her bağlanışında kullanıcı, izin verildiği/engellendiği konusunda bilgilendirilir ve bir günlük girişi yapılır. Aygıtlar hatırlanmaz, aynı aygıtın sonraki bağlanışlarında yine bir bildirim gösterilir.

Tüm Eylemlerin (izinler) tüm aygıt türleri için kullanılabilir olmadığını unutmayın. Depolama türünde bir cihaz için dört Eylemin tümü kullanılabilir. Depolama özelliği olmayan aygıtlar için yalnızca üç eylem bulunur (örneğin, Salt Okunur eylemi Bluetooth için kullanılamaz; bu nedenle, Bluetooth aygıtları için yalnızca izin vermek, engellemek veya uyarmak eylemleri mevcuttur).

44

Kriter türü - Aygıt grubu veya Aygıt'ı seçin.

Aşağıdaki ek parametreler, kurallarla ilgili hassas ayarlama yapmak ve bunları aygıtlara uyarlamak için kullanılabilir.

Tüm parametreler küçük-büyük harf duyarsızdır:

Satıcı - Satıcı adı veya kimliğine göre filtreler.

Model - Aygıtın adı.

Seri numarası - Harici aygıtların genellikle kendi seri numaraları vardır. CD/DVD'lerde bu, CD sürücünün değil, belirli bir medyanın seri numarasıdır.

NOT: Bu parametreler tanımsızsa kural eşleşse dahi bu alanları yoksayar. Tüm metin alanlarındaki filtreleme parametreleri büyük-küçük harf duyarsızdır ve joker karakterler (*, ?) desteklenmez.

İPUCU: Bir aygıt hakkındaki bilgileri görüntülemek üzere aygıtın türü için kural oluşturun, aygıtı bilgisayarınıza bağlayın ve Aygıt denetim günlüğünde aygıt detaylarını kontrol edin.

Şiddet

Her zaman - Tüm olayları günlüğe kaydeder.

Tanılama - Programda hassas ayarlama yapmayı gerektiren bilgileri günlüğe kaydeder.

Bilgi - Başarılı güncelleme iletileri dahil olmak üzere bilgilendirici iletileri ve yukarıdaki tüm kayıtları kaydeder.

Uyarı - Kritik hataları ve uyarı iletilerini kaydeder.

Yok - Günlüğe herhangi bir şey kaydedilmez.

Kurallar, Kullanıcı listesi alanına eklenme yoluyla belirli kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına sınırlandırılabilir:

Ekle - İstenen kullanıcıları seçmenize olanak tanıyan Nesne türleri: Kullanıcılar veya Gruplar iletişim penceresini açar.

Kaldır - Seçili kullanıcıyı filtreden kaldırır.

NOT: Tüm aygıtlar, kullanıcı kuralları tarafından filtrelenebilir (örneğin görüntüleme aygıtları kullanıcılar hakkında değil, yalnızca eylemler hakkında bilgi verir).

Belgede ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 (sayfa 41-44)