ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 Performans Programı iki ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde (sayfa 62-65)

Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SH 9.1 Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek

PH 9.1.2.

Projelendirme Altyapısı ve Uygulamalarının

Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak SA 9. Ana

Hizmet Alanlarındaki Projelendirme

ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli

Yönetmek

PG 9.1.2.1. Projelendirme İş

Programına Uyum Oranı %

2012

2014

2016 2013

2015

90

92

93 91

93

Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SH 9.1.

Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek

PH 9.1.2.

Projelendirme Altyapısı ve Uygulamalarının

Etkinlik ve Verimliliğini

Artırmak SA 9.

Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme

ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli

Yönetmek

PG 9.1.2.2. Projelendirme İş Programına Uyum Oranı

PG 9.1.2.3. Proje Karar Destek Sistemi Tamamlanma Oranı

%

%

2012

2012 2014

2014 2016

2016 2013

2013 2015

2015

0

0 100

100 100

100 100

100 100

100

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

YEDİKULE GAZHANESİ RÖLÖVE RESTİTÜSYON RESTORASYON YENİ KULLANIM VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ

İSTANBUL GENELİNDEKİ TARİHİ KÖPRÜLERİN RÖLÖVE RESTİTÜSYON VE

RESTORASYON PROJESİ

TARİHİ SU YAPILARININ RÖLÖVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJESİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI PROJE SAYISALLAŞTIRMA VE BİLGİ SİSTEMİ

OLUŞTURULMASI

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI PROJE ÇALIŞMALARININ YAYIMI VE TANITIM

FİLMLERİNİN HAZIRLANMASI

KAYIP TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ İHYA PROJELERİ

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ RÖLÖVE ÖLÇÜMÜ DONANIM VE HİZMET

ALIMI PERFORMANS HEDEFİ:6.3.2

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

İSTANBUL GENELİNDE TARİHİ ÇEŞMELERİN RÖLÖVE, RESTORASYON VE

RESTİTÜSYON PROJESİ

SADABAD MESİRE ALANI KÜLTÜR VARLIKLARININ RÖLÖVE,RESTİTÜSYON VE

RESTORASYON PROJESİ

BELEDİYE MÜLKÜ VEYA DİĞER KURUMLARDAN DEVİR TAHSİS YOLUYLA GEÇEN ESKİ ESERLERİN YENİDEN İHYASI

TARİHİ SİT ALANLARINDA ENVANTER-KENTSEL TASARIM-RÖLÖVE-RESTİTÜSYON-RESTORASYON PROJELERİ

TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN PROJE HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİK KONTROLLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

TARİHİ TÜRBE, HAZİRE VE MEZARLIK ALANLARININ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON

VE RESTORASYON PROJELERİ

İSTANBUL GENELİ YENİLEME ALANLARINDA RÖLÖVE RESTİTÜSYON

RESTORASYON PROJESİ

KATKI PAYI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ PROJE VE

UYGULAMALAR

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANINDA AVAN PROJE VE RÖLÖVE RESTİTÜSYON RESTORASYON PROJESİ

TARİHİ SUR VE KALELERİN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON

PROJESİ

TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Proje ve Faaliyetleri Yürütmek 19.900.000

500.000

15.650.000 10.550.000 STRATEJİK AMAÇ:6

STRATEJİK HEDEF:6.3

Kentin Kültür Mirasının Korunması,Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak

19.900.000 STRATEJİK AMAÇ:1

STRATEJİK HEDEF:1.4

Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak

6.665.000 PERFORMANS HEDEFİ:1.4.4

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

DANIŞMANLIK MÜŞAVİRLİK VE KONTROLÖRLÜK HİZMETLERİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1

Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamalar Yapmak 6.665.000

215.000

0

0 0

0

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

118.248.000

2014 2015 2016

TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ 2

3

İSTANBUL GENELİ BİNA CEPHE VE ZEMİN REHABİLİTASYONU KENTSEL TASARIM UYGULAMA PROJESİ İSTANBUL GENELİ KENTSEL TASARIM PROJESİ

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM

MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL GENELİ YOL, KAVŞAK VE TÜNEL PROJELERİ

İSTANBUL GENELİ YERALTI-YERÜSTÜ OTOPARK PROJELERİ

İSTANBUL GENELİNDE HİZMET BİNASI PROJELERİ

İSTANBUL GENELİNDE PARK PROJELERİ

İSTANBUL GENELİ 2.GRUP KENTSEL TASARIM BİNA,YOL,ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

İSTANBUL GENELİNDE 3.GRUP KÜLTÜR,SPOR,HİZMET VE OTOPARK YAPILARINA AİT PROJELERİN HAZIRLANMASI.

İSTANBUL GENELİNDE 2.GRUP KÜLTÜR,SPOR,HİZMET VE OTOPARK YAPILARINA AİT PROJELERİN HAZIRLANMASI

11 PERFORMANS HEDEFİ:9.1.2

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

İSTANBUL GENELİNDE PARK, REKREASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME

PROJELERİ

İSTANBUL GENELİ PROJELERİ İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

İSTANBUL GENELİ 1.GRUP KENTSEL TASARIM BİNA,YOL,ÇEVRE DÜZENLEME

PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

İSTANBUL GENELİ HİZMET YAPILARI PROJELERİ İSTANBUL GENELİ DENİZ YAPILARI PROJELERİ

İSTANBUL GENELİ MUHTELİF BİNA PROJELERİ

İSTANBUL GENELİNDE 1.GRUP KÜLTÜR,SPOR,HİZMET VE OTOPARK YAPILARINA AİT PROJELERİN HAZIRLANMASI.

ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARINI SAYISAL VE GÖRSEL

ORTAMDA BİRLEŞTİRİLMESİ İŞİ.

İSTANBUL GENELİNDE 1.GRUP CADDE,YOL VE MEYDAN DÜZENLEMELERİNE

AİT PROJELER

ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLIK-MÜHENDİSLİK PROJELERİ İLE İLGİLİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ALIM İŞİ

İSTANBUL GENELİNDE YAYA ALT VE ÜST GEÇİT PROJELERİ

İSTANBUL GENELİ KÜLTÜR YAPILARI PROJELERİ İSTANBUL GENELİNDE İSKELE PROJELERİ

İSTANBUL GENELİNDE MİMARİ FİKİR PROJELERİ

DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, KONTROLLÜK VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

İSTANBUL GENELİNDE KENTSEL TASARIM FİKİR PROJELERİ İSTANBUL GENELİ RAYLI SİSTEM PROJELERİ

İSTANBUL GENELİNDE SPOR YAPILARI PROJELERİ

İSTANBUL GENELİ MEYDAN-CADDE DÜZENLEME VE YAYALAŞTIRMA

PROJELERİ

ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ

ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ

ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ

ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ

Projelendirme Altyapısı ve Uygulamalarının Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak 76.025.000

6.500.000

51.030.000 39.263.000 STRATEJİK AMAÇ:9

STRATEJİK HEDEF:9.1

Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek

Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek

76.025.000

ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ

ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ

ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ

ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ

ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTYAPI PROJELER

MÜDÜRLÜĞÜ

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 Performans Programı iki ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde (sayfa 62-65)