• Sonuç bulunamadı

BÖLÜM IV. BULGULAR VE YORUM

4.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

önüne alınarak anne öğrenim durumu yüksek okul olan öğrencilerin velilerine başarı ile ilgili daha fazla bilgilendirme yapıldığı görülmektedir. Anne öğrenim durumu lise olan öğrencilerle anne öğrenim durumu orta okul, ilk okul ve okur yazar olan öğrenciler;

anne öğrenim durumu orta okul olan öğrencilerle ilk okul ve okur yazar olan öğrenciler;

anne öğrenim durumu ilk okul olan öğrencilerle okur yazar olan öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar oluğu dikkati çekmektedir. En düşük bilgilendirilme oranının anne öğrenim durumu okur yazar olan öğrencilerin velilerinin olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Tablo 4. 8. sınıf öğrencilerinin baba öğrenim durumlarına göre rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki fark

Baba Öğrenim Durumu Okur

yazar İlkokul Orta okul Lise Yüksek Toplam Maddeler

N % N % N % N % N % N %

χ2 Anlam

lılık (P)

E 8 88,9 137 93,8 84 96,6 120 93,8 75 97,4 424 94,9

Okulunuzda rehberlik servisi olduğundan bilginiz var mı?

H 1 11,1 9 6,2 3 3,4 8 6,2 2 2,6 23 5,1

- -

E 9 100 139 95,2 87 100 127 99,2 77 100 439 98,2

Okulunuzda rehber öğretmen olduğundan bilginiz var mı ?

H 0 0 7 4,8 0 0 1 0,8 0 0 8 1,8

- -

E 8 88,9 136 93,2 85 97,7 120 93,8 74 96,1 423 94,6

Okulunuzda rehberlik servisinin yerini biliyor musunuz?

H 1 11,1 10 6,8 2 2,3 8 6,3 3 3,9 24 5,4

- -

E 4 44,4 114 78,1 68 78,2 115 89,8 71 92,2 372 83,2

Rehber öğretmeniniz ile tanıştınız

mı? H 5 55,6 32 21,9 19 21,8 13 10,2 6 7,8 75 16,8

22,522a 0,0000 1

E 5 55,6 90 61,6 67 77,0 100 78,1 65 84,4 327 73,2

Okul rehberlik servisinin amaç ve işlevleri size tanıtıldı mı?

H 4 44,4 56 38,4 20 23,0 28 21,9 12 15,6 120 26,8

18,511a 0,001

***

**

E 5 55,6 74 50,7 47 54,0 58 45,3 35 45,5 219 49,0

Okulunuzdaki rehberlik servisinden yararlandınız mı?

H 4 44,4 72 49,3 40 46,0 70 54,7 42 54,5 228 51,0

2,283a 0,684

E 6 66,7 94 64,4 59 67,8 87 68,0 48 62,3 294 65,8

Sorunlarınızı rehber öğretmeniniz ile paylaşabilir misiniz?

H 3 33,3 52 35,6 28 32,2 41 32,0 29 37,7 153 34,2

0,967a 0,915

E 5 55,6 59 40,4 34 39,1 47 36,7 27 35,1 172 38,5

Sorunlarınızın çözümünde rehber öğretmeniniz den destek aldınız mı?

H 4 44,4 87 59,6 53 60,9 81 63,3 50 64,9 275 61,5

1,899a 0,754

E 8 88,9 106 72,6 76 87,4 102 79,7 65 84,4 357 79,9

Rehber öğretmeniniz sorunlarınıza ilgi duyuyor mu?

H 1 11,1 40 27,4 11 12,6 26 20,3 12 15,6 90 20,1

9,275a 0,055

E 7 77,8 113 77,4 71 81,6 99 77,3 67 87,0 357 79,9

Rehberlik Servisi İle İlişkiler

Rehber öğretmeniniz sorunlarınıza çözüm üretebiliyor mu?

H 2 22,2 33 22,6 16 18,4 29 22,7 10 13,0 90 20,1

3,694a 0,449

E 3 33,3 86 58,9 63 72,4 97 89,6 64 83,1 313 70,0

Rehber öğretmeniniz size öğretim programı hakkında bilgi verdi mi?

H 6 66,7 60 41,1 24 27,6 31 38,4 13 16,9 134 30,0

22,918a 0,0000 1

E 1 11,1 74 50,7 56 64,4 98 76,6 68 88,3 297 66,4

Rehber öğretmeniniz size not sistemi konusunda bilgi verdi mi?

H 8 88,9 72 49,3 31 35,6 30 23,4 9 11,7 150 33,6

51,181a 0,0000 1

***

***

*: p < 0,05 **: p < 0,01 ***: p < 0,001

Tablo 4. Devamı

Baba Öğrenim Durumu Okur

yazar İlkokul Orta okul Lise Yüksek Toplam Maddeler

N % N % N % N % N % N %

χ2

Anlam lılık

(P)

E 2 22,2 61 41,8 42 48,3 69 53,9 52 67,5 226 50,6

Rehber öğretmeniniz sizi ortak ve seçmeli dersler konusunda bilgilendirdi mi?

H 7 77,8 85 58,2 45 51,7 59 46,1 25 32,5 221 49,4

17,021a 0,002

E 1 11,1 70 47,9 56 64,4 104 81,3 71 92,2 302 67,6

Rehber öğretmeniniz size sınav yönetmeliği konusunda bilgi verdi mi?

H 8 88,9 76 52,1 31 35,6 24 18,7 6 7,8 145 32,4

71,411a 0,0000 1

E 4 44,4 97 66,4 67 77,0 102 79,7 72 93,5 342 76,5

Rehber öğretmeniniz size disiplin yönetmeliği konusunda bilgi verdi mi?

H 5 55,6 49 33,6 20 23,0 26 20,3 5 6,5 105 23,5

26,498a 0,0000 1

E 3

33,3 80 54,8 50 57,5 94 73,4 66 50,5 293 65,5

Rehber öğretmeniniz size sınava hazırlanma ve sınav kaygısı konusunda bilgi verdi mi?

H 6 66,7 66 45,2 37 42,5 34 26,6 11 26,5 154 34,5

31,520a 0,0000 1

E 3 33,3 100 68,5 63 72,4 96 75,0 62 80,5 324 72,5

Rehber öğretmeniniz size verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgi verdi mi?

H 6 66,7 46 31,5 24 27,6 32 25,0 15 19,5 123 27,5

10,982a 0,027

**

***

***

***

*

E 5 55,6 95 65,1 56 64,4 90 70,3 50 64,9 296 66,2

Rehber öğretmeniniz size boş zamanların değerlendiril mesi konusunda bilgi verdi mi?

H 4

44,4 51 34,9 31 35,6 38 29,7 27 35,1 151 33,8

1,693a 0,792

E 4 44,4 85 58,2 58 66,7 84 65,6 53 68,8 284 63,5

Rehber öğretmeniniz size arkadaşlık ilişkilerinin önemi konusunda bilgi verdi mi?

H 5 55,6 61 41,8 29 33,3 44 34,4 24 31,2 163 36,5

4,738a 0,315

E 4 44,4 61 41,8 38 43,7 71 55,5 59 76,6 233 52,1

Rehber öğretmeniniz size üst öğrenim kurumlarını tanıtıcı bilgi verdi mi?

H 5 55,6 85 58,2 49 56,3 57 44,5 18 23,4 214 47,9

28,053a 0,0000 1

E 5 55,6 77 52,7 51 58,6 79 61,7 60 77,9 272 60,9

Rehber öğretmeniniz size meslekler konusunda bilgi verdi mi?

H 4 44,4 69 47,3 36 41,4 49 38,3 17 22,1 175 39,1

13,780a 0,008

E 4 44,4 87 59,6 62 71,3 98 76,6 66 85,7 317 709

Rehberlik Servisinin Etkinlikleri

Rehber öğretmeniniz size öğrenci tanıma formu konusunda bilgi verdi mi?

H 5 55,6 59 40,4 25 28,7 30 23,4 11 14,3 130 29,1

22,300a 0,0000 1

***

**

***

*: p < 0,05 **: p < 0,01 ***: p < 0,001

Tablo 4. Devamı

Baba Öğrenim Durumu Okur

yazar İlkokul Orta okul Lise Yüksek Toplam Maddeler

N % N % N % N % N % N %

χ2

Anlam lılık

(P)

E 6 66,7 108 74,0 70 80,5 108 84,4 65 84,4 357 79,9

Öğrenci tanıma formu doldurdunuz

mu? H 3 33,3 38 26,0 16 18,4 20 15,6 12 15,6 89 19,9

- -

E 3 33,3 52 35,6 26 29,9 50 39,1 38 49,4 169 37,8

Rehber öğretmeniniz size otobiyografi konusunda bilgi verdi mi?

H 6 66,7 94 64,4 61 70,1 78 60,9 39 50,6 278 62,2

7,146a 0,128

E 5 55,6 58 39,7 21 24,1 41 32,0 33 42,9 158 35,3

Otobiyografi doldurdunuz

mu? H 4 44,4 88 60,3 66 75,9 87 68,0 44 57,1 289 64,7 10,133a 0,038

*

E 1 11,1 23 15,8 14 16,1 19 14,8 14 18,2 71 15,9

Rehber öğretmeniniz size sosyometri konusunda bilgi verdi mi?

H 8 88,9 122 83,6 73 83,9 109 85,2 63 81,8 375 83,9

- -

E 1 11,1 24 16,4 12 13,8 22 17,2 13 16,9 72 16,1

Sınıfınızda sosyometri uygulaması

yaptınız mı? H 8 88,9 122 83,6 75 86,2 106 82,8 64 83,1 375 83,9

0,668a 0,955

E 3 33,3 35 24,0 24 27,6 47 36,7 36 46,8 145 32,4

Rehber öğretmeniniz size problem tarama envanteri konusunda bilgi verdi mi?

H 6 66,7 111 76,0 62 71,3 81 63,3 41 53,2 301 67,3

- -

E 3 33,3 39 26,7 22 25,3 46 35,9 38 49,4 148 33,1

Problem tarama envanteri doldurdunuz mu?

H 6 66,7 107 73,3 65 74,7 82 64,1 39 50,6 299 66,9

14,735a 0,005

**

E 1 11,1 36 24,7 21 24,1 33 25,8 27 35,1 118 26,4

Problem tarama envanterinizin sonuçları konusunda rehber öğretmeniniz sizinle görüştü mü?

H 8 88,9 110 75,3 66 75,9 95 74,2 50 64,9 329 73,6

4,541a 0,338

E 4 44,4 48 32,9 24 27,6 44 34,4 18 23,4 138 30,9

Size başarısızlık nedenleri anketi uygulandı mı?

H 5

55,6 98 67,1 63 72,4 84 65,6 59 76,6 309 69,1

4,255a 0,373

E 2 22,2 36 24,7 20 23,0 32 25,0 20 26,0 110 24,6

Başarısızlık nedenleri anketinin sonuçları hakkında rehber öğretmeniniz sizinle görüştü mü?

H 7 77,8 110 75,3 67 77,0 96 75,0 57 74,0 337 75,4

0,239a 0,993

E 4 44,4 36 24,7 32 36,8 57 44,5 52 67,5 181 40,5

Rehberlik Servisinin Etkinlikleri

Rehber öğretmeniniz sizin için üst öğretim kurumlarına geziler düzenledi mi?

H 5 55,6 110 75,3 55 63,2 71 55,5 25 32,5 266 59,5

39,980a 0,0000 1

***

*: p < 0,05 **: p < 0,01 ***: p < 0,001

Tablo 4. Devamı

Baba Öğrenim Durumu Okur

yazar İlkokul Orta okul Lise Yüksek Toplam Maddeler

N % N % N % N % N % N %

χ2

Anlam lılık

(P)

E 2 22,2 24 16,4 14 16,1 22 17,2 9 11,7 71 15,9

Rehber öğretmeniniz meslekleri tanıtmak için kaynak kişileri (doktor, mühendis, avukat vb.)okulunuza getirip sizlerle tanıştırdı mı?

H 7 77,8 122 83,6 73 83,9 106 82,8 68 88,3 376 84,1

1,484a 0,829

E 5 55,6 78 53,4 40 46,0 38 29,7 18 23,4 179 40,0

Sınıfınızda görme problemi olan öğrencilerle ilgili görme taraması çalışması yapıldı mı?

H 4 44,4 68 46,6 47 54,0 90 70,3 59 76,6 268 60,0

27,693a 0,0000 1

***

E 3 33,3 28 19,2 11 12,6 14 10,9 12 15,6 68 15,2

Sınıfınızda işitme engelli öğrencilerle ilgili işitme taraması çalışması yapıldı mı?

H 6 66,7 117 80,1 76 87,4 114 89,1 65 84,4 378 84,6

- -

E 3 33,3 44 30,1 31 35,6 41 32,0 26 33,8 145 32,4

Kaynaştırma öğrencileri sınıfınızda ön sırada mı oturuyor?

H 6 66,7 102 69,9 56 64,4 87 68,0 51 66,2 302 67,6

0,833a 0,934

E 5 55,6 73 50,0 45 51,7 77 60,2 57 74,0 257 57,5

Rehber öğretmeninizi n okuldan kaynaklanan sorunlarınızın çözümünde ilgililerle işbirliği yaptığı (müdür, müdür yardımcısı,öğ retmenlerle) kanısında mısınız?

H 4 44,4 73 50,0 42 48,3 51 39,8 20 26,0 190 42,5

13,537a 0,009

**

E 2 22,2 14 9,6 7 8,0 6 4,7 8 10,4 37 8,3

Rehber öğretmeniniz evinizi ziyaret etti mi?

H 7 77,8 132 90,4 80 92,0 122 95,3 69 89,6 410 91,7

5,267a 0,261

E 1 11,1 30 20,5 18 20,7 35 27,3 16 20,8 100 22,4

Rehber öğretmeniniz veliniz ile sık sık görüşür mü?

H 8 88,9 116 79,5 69 79,3 93 72,7 61 79,2 347 77,6

3,013a 0,556

E 2 22,2 61 41,8 33 37,9 67 52,3 40 51,9 203 45,4

Rehber öğretmeniniz başarı ile ilgi konusunda velilerinize bilgi verdi mi?

H 7 77,8 85 58,2 54 62,1 61 47,7 37 48,1 244 54,6

8,501a 0,075

E 1 11,1 53 36,3 37 42,5 60 46,9 35 45,5 186 41,6

Rehberlik Servisinin Etkinlikleri

Rehber öğretmeniniz velilerinizi etkili anne baba olma konusunda bilinçlendirdi mi?

H 8 88,9 93 63,7 50 57,5 68 53,1 42 54,5 261 58,4

7,098a 0,131

*: p < 0,05 **: p < 0,01 ***: p < 0,001

Tablo 4’ te görüldüğü gibi 8. sınıf öğrencilerinin baba öğrenim durumlarına göre rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki farka bakıldığında “Rehber öğretmeniniz ile tanıştınız mı?” , “Okul rehberlik servisinin amaç ve işlevleri size tanıtıldı mı?” , “Rehber öğretmeniniz size öğretim programı hakkında bilgi verdi mi?” ,

“Rehber öğretmeniniz size not sistemi konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber öğretmeniniz sizi ortak ve seçmeli dersler konusunda bilgilendir mi?” , “Rehber öğretmeniniz size sınav yönetmeliği konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber öğretmeniniz size disiplin yönetmeliği konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber öğretmeniniz size sınava hazırlanma ve sınav kaygısı konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber öğretmeniniz size verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber öğretmeniniz size üst öğretim kurumlarını tanıtıcı bilgi verdi mi?” , “Rehber öğretmeniniz size meslekler konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber öğretmeniniz size öğrenci tanıma formu konusunda bilgi verdi mi?” , “Otobiyografi doldurdunuz mu?” , “Problem tarama envanteri doldurdunuz mu?” , “Rehber öğretmeniniz sizin için üst öğretim kurumlarına geziler düzenledi mi?” , “Sınıfınızda görme problemi olan öğrencilerle ilgili görme taraması çalışması yapıldı mı?” , “Rehber öğretmeninizin okuldan kaynaklanan sorunlarınızın çözümünde ilgililerle iş birliği yaptığı (müdür, müdür yardımcısı, öğretmenlerle) kanısında mısınız?” sorularında baba öğrenim durumları bakımından farklılıklar bulunmuştur.

“Rehber öğretmeniniz ile tanıştınız mı?” sorusuna verilen yanıtlar 8. sınıf öğrencilerinin baba öğrenim durumlarına göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Baba öğrenim durumu yüksek okul (92,2) olan öğrencilerin, baba öğrenim durumu lise (89,8) olan öğrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı verdikleri görülmektedir. Baba öğrenim durumu yüksek okul (92,2) olan öğrenciler orta okul (78,2) olan öğrencilere göre rehber öğretmenleri ile daha fazla oranda tanışmaktadırlar. Baba öğrenim durumu yüksek okul olan öğrenciler ilk okul (78,1) ve okur yazar (44,4) olan öğrencilere göre daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir.

Baba öğrenim durumu lise (89,8) olan öğrenciler orta okul (78,2), ilk okul (78,1) ve okur yazar (44,4) olan öğrencilere oranla daha fazla sayıda rehber öğretmenleri ile tanıştığı görülmektedir. Baba öğrenim durumu orta okul (78,2) olan öğrencilerin ise ilk okul (78,1) ve özellikle de okur yazar (44,4) olan öğrencilere göre daha yüksek sayıda, rehber öğretmenleri ile tanıştıkları sonucuna ulaşılmaktadır.

“Okul rehberlik servisinin amaç ve işlevleri size tanıtıldı mı?” sorusu bakımından 8. sınıf öğrencilerinin baba öğrenim durumlarına göre, p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıkları incelendiğinde; baba öğrenim durumu yüksek okul (84,4) olan öğrencilere baba öğrenim durumu lise (78,1) , orta okul (77,0) , ilk okul (61,6) ve okur yazar (55,6) olan öğrencilere göre rehberlik servisinin amaç ve işlevleri daha fazla tanıtıldığı ortaya çıkmaktadır. Baba öğrenim durumu lise (78,1) olan öğrenciler de orta okul (77,0) , ilk okul (61,6) ve okur yazar (55,6) olan öğrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Baba öğrenim durumu orta okul olan öğrencilerle ilk okul ve okur yazar olan öğrenciler; baba öğrenim durumu ilk okul olan öğrencilerle okur yazar olan öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar görülmektedir.

“Rehber öğretmeniniz size öğretim programı hakkında bilgi verdi mi?” sorusu açısından 8. sınıf öğrencilerinin baba öğrenim durumlarına göre, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklarına bakıldığında; baba öğrenim durumu lise (89,6) olan öğrencilerin yüksek okul (83,1) , orta okul (72,4) , ilk okul (58,9) ve okur yazar (33,3) olan öğrencilere göre öğretim programı hakkında daha fazla bilgilendirildiği görülmektedir.

Baba öğrenim durumu yüksek okul (83,1) olan öğrenciler baba öğrenim durumu orta okul (72,4) , ilk okul (58,9) ve okur yazar olan öğrencilere oranla bu soruya verdikleri

‘evet’ daha fazladır. Baba öğrenim durumu orta okul (72,4) olan öğrenciler ilk okul (58,9) ve okur yazar (33,3) olan öğrencilere göre öğretim programı hakkında daha fazla bilgilendirildikleri sonucuna ulaşılmaktadır. Baba öğrenim durumu ilk okul (58,9) olan öğrencilerle okur yazar (33,3) olan öğrenciler arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir.

“Rehber öğretmeniniz size not sistemi konusunda bilgi verdi mi?” sorusuna bakıldığında baba öğrenim durumları açısından, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Baba öğrenim durumu yüksek okul (88,3) olan öğrenciler, baba öğrenim durumu lise (76,6) , orta okul (64,4) , ilk okul (50,7) ve okur yazar (11,1) olan öğrencilere göre not sistemi konusunda daha fazla bilgilendirildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Baba öğrenim durumu lise (76,6 ) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu orta okul (64,4) , ilk okul (50,7) ve okur yazar (11,1) olan öğrencilere göre bu soruya daha fazla sayıda ‘evet’ yanıtı verdikleri görülmektedir. Baba öğrenim durumu orta okul (64,4) olan öğrenciler ile ilk okul (50,7) , okur yazar (11,1) olan öğrenciler ve

baba öğrenim durumu ilk okul (50,7) olan öğrencilerle okur yazar olan öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

“Rehber öğretmeniniz sizi ortak ve seçmeli dersler konusunda bilgilendirdi mi?” konusu bakımından baba öğrenim durumlarına göre verilen yanıtlar arasında, p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Baba öğrenim durumu yüksek okul (67,5) olan öğrenciler baba öğrenim durumu lise (53,9) , orta okul (48,3) , ilk okul (41,8) ve okur yazar (22,2) olan öğrencilere göre ortak ve seçmeli dersler konusunda daha çok bilgilendirildikleri sonucuna ulaşılmaktadır. Baba öğrenim durumu lise (53,9) olan öğrenciler ile baba öğrenim durumu orta okul (48,3) , ilk okul (41,8) ve okur yazar (22,2) olan öğrenciler; baba öğrenim durumu orta okul (48,3) olan öğrenciler ile ilk okul (41,8) ve okur yazar (22,2) olan öğrenciler; baba öğrenim durumu ilk okul (41,8) olan öğrenciler ile okur yazar (22,2) olan öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar olduğu dolayısıyla da ortak ve seçmeli dersler konusunda baba öğrenim durumu okur yazar olan öğrencilerin bilgilendiği sonucu görülmektedir.

“Rehber öğretmeniniz size sınav yönetmeliği konusunda bilgi verdi mi?”

sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında baba öğrenim durumları açısından, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Baba öğrenim durumu yüksek okul (92,2) olan öğrencilerin lise (81,3) , orta okul (64,4) , ilk okul (47,9) ve okur yazar (11,1) olan öğrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı verdikleri görülmektedir. Baba öğrenim durumu lise (81,3) olan öğrencilerin orta okul (64,4) , ilk okul (47,9) ve okur yazar (11,1) olan öğrencilere; baba öğrenim durumu orta okul (64,4) olan öğrencilerin ilk okul (47,9) ve okur yazar (11,1) olan öğrencilere; baba öğrenim durumu ilk okul (47,9) olan öğrencilerin okur yazar (11,1) olan öğrencilere göre sınav yönetmeliği konusunda bilgilendirilme oranının daha yüksek olduğu sonucu görülmektedir.

“Rehber öğretmeniniz size disiplin yönetmeliği konusunda bilgi verdi mi?”

sorusuna verilen yanıtlar 8. sınıf öğrencilerinin baba öğrenim durumlarına göre incelendiğinde, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Baba öğrenim durumu yüksek okul (93,5) olan öğrencilerin lise (79,7) , orta okul (77,0) , ilk okul (66,4) ve okur yazar (44,4) olan öğrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı verdikleri; baba öğrenim durumu yüksek okul olan öğrencilerin diğer öğrencilere göre disiplin yönetmeliği konusunda rehberlik programından daha fazla yararlandıkları görülmektedir. Baba öğrenim durumu lise (79,7) olan öğrencilerin orta okul (77,0) , ilk

okul (66,4) ve okur yazar (44,4) olan öğrencilere; baba öğrenim durumu orta okul (77,0) olan öğrencilerin ilk okul (66,4) ve okur yazar (44,4) olan öğrencilere; baba öğrenim durumu ilk okul (66,4) olan öğrencilerin okur yazar (44,4) olan öğrencilere oranla daha fazla sayıda ‘evet’ yanıtı verdikleri; baba öğürenim durumu okur yazar olan öğrencilerin diğer öğrencilere göre disiplin yönetmeliği konusunda rehberlik programından daha az yararlandıklar sonucuna ulaşılmaktadır.

“Rehber öğretmeniniz size sınava hazırlanma ve sınav kaygısı konusunda bilgi verdi mi?” sorusuna bakıldığında baba öğrenim durumları açısından, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Baba öğrenim durumu lise (73,4) olan öğrenciler ile orta okul (57,5) , ilk okul (54,8) , yüksek okul (50,5) ve okur yazar (33,3) olan öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmaktadır. Baba öğrenim durumu orta okul (57,5) olan öğrenciler ile ilk okul (54,8) , yüksek okul (50,5) ve okur yazar (33,3) olan öğrenciler; baba öğrenim durumu ilk okul (54,8) olan öğrenciler ile yüksek okul (50,5) ve okur yazar (33,3) olan öğrenciler; baba öğrenim durumu yüksek okul (50,5) olan öğrenciler ile okur yazar (33,3) olan öğrenciler arasında da anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Baba öğrenim durumu lise (73,4) olan öğrencilerin diğer öğrencilere göre sınava hazırlanma ve sınav kaygısı konusunda daha fazla bilgilendirildikleri görülmektedir. Baba öğrenim durumu orta okul (57,5) olan öğrencilerin ilk okul, yüksek okul ve okur yazar olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu ilk okul (54,8) olan öğrencilerin yüksek okul ve okur yazar olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu yüksek okul (50,5) olan öğrencilerin okur yazar olan öğrencilere göre hazırlanma ve sınav kaygısı konusunda daha fazla bilgilendirildikleri sonucu ortaya çıkmaktadır.

“Rehber öğretmeniniz size verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgi verdi mi?” konusu bakımından baba öğrenim durumlarına göre verilen yanıtlar arasında, p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Baba öğrenim durumu yüksek okul (80,5) olan öğrenciler baba öğrenim durumu lise (75,0) , orta okul (72,4) , ilk okul (68,5) ve okur yazar (33,3) olan öğrencilere göre verimli ders çalışma yöntemleri konusunda rehberlik programından daha fazla yararlandıkları görülmektedir. Baba öğrenim durumu lise (75,0) olan öğrenciler baba öğrenim durumu orta okul (72,4) , ilk okul (68,5) ve okur yazar (33,3) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu orta okul (72,4) olan öğrenciler baba öğrenim durumu ilk okul (68,5) ve okur yazar (33,3) olan

öğrencilere göre; baba öğrenim durumu ilk okul (68,5) olan öğrenciler baba öğrenim durumu okur yazar (33,3) olan öğrencilere göre verimli ders çalışma yöntemleri konusunda daha fazla bilgilendirildikleri sonucuna ulaşılmaktadır. Bu konu hakkında rehberlik programından en fazla yararlananın baba öğrenim durumu yüksek okul olan öğrenciler olduğu; en az yararlananın ise baba öğrenim durumu okur yazar olan öğrenciler olduğu ortaya çıkmaktadır.

“Rehber öğretmeniniz size üst öğretim kurumlarını tanıtıcı bilgi verdi mi?”

sorusu açısından verilen yanıtlarda 8. sınıf öğrencilerinin baba öğrenim durumlarına göre, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Baba öğrenim durumu yüksek okul (76,6) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu lise (55,5), okur yazar (44,4), orta okul (43,7) ve ilk okul (41,8) olan öğrencilere göre üst öğretim kurumlarının tanıtımı hakkında rehberlik programından daha fazla yararlandıkları görülmektedir.

Baba öğrenim durumu lise (55,5) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu okur yazar (44,4), orta okul (43,7) ve ilk okul (41,8) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu okur yazar (44,4) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu orta okul (43,7) ve ilk okul (41,8) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu orta okul (43,7) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu ilk okul (41,8) olan öğrencilere göre üst öğretim kurumları hakkında daha fazla bilgilendirildikleri sonucuna ulaşılmaktadır. Üst öğretim kurumları hakkında, baba öğrenim durumu lise (55,5) olan öğrencilerin rehberlik programından en fazla yararlandığı; baba öğrenim durumu ilk okul (41,8) olan öğrencilerin rehberlik programından en az yararlandığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

“Rehber öğretmeniniz size meslekler konusunda bilgi verdi mi?” anket sorusuna bakıldığında 8, sınıf öğrencileri tarafından verilen yanıtlar doğrultusunda baba öğrenim durumları bakımından, p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar oluştuğu görülmektedir.

Baba öğrenim durumu yüksek okul (77,9) olan öğrenciler baba öğrenim durumu lise (61,7) , orta okul (58,6) , okur yazar (55,6) ve ilk okul (52,7) olan öğrencilere göre meslekler konusunda daha fazla bilgilendirildikleri ortaya çıkmaktadır. Baba öğrenim durumu lise (61,7) olan öğrenciler baba öğrenim durumu orta okul (58,6) , okur yazar (55,6) ve ilk okul (52,7) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu orta okul (58,6) olan öğrenciler baba öğrenim durumu okur yazar (55,6) ve ilk okul (52,7) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu okur yazar (55,6) olan öğrenciler baba öğrenim durumu ilk okul (52,7) olan öğrencilere göre meslekler konusunda rehberlik

programından daha fazla yararlandıkları görülmektedir. Meslekler konusunda, baba öğrenim durumu yüksek okul (77,9) olan öğrencilerin rehberlik programından en fazla yararlandığı; baba öğrenim durumu ilk okul (52,7) olan öğrencilerin rehberlik programından en az yararlandığı sonucuna ulaşılmaktadır.

“Rehber öğretmeniniz size öğrenci tanıma formu konusunda bilgi verdi mi?”

anket sorusuna verilen ‘evet’ yanıtlarına göre incelendiğinde, verilen yanıtlara göre 8.

sınıf öğrencilerin baba öğrenim durumlarına göre, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar göze çarpmaktadır. Baba öğrenim durumu yüksek okul (85,7) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu lise (76,6) , orta okul (71,3) , ilk okul (59,6) ve okur yazar (44,4) olan öğrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı verdikleri gözlenmektedir. Baba öğrenim durumu lise (76,6) olan öğrenciler baba öğrenim durumu orta okul (71,3), ilk okul (59,6) ve okur yazar (44,4) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu orta okul (71,3) olan öğrenciler baba öğrenim durumu ilk okul (59,6) ve okur yazar (44,4) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu ilk okul (59,6) olan öğrenciler baba öğrenim durumu okur yazar (44,4) olan öğrencilere göre öğrenci tanıma formu konusunda rehberlik programından daha fazla yararlandıkları görülmektedir. Öğrenci tanıma formu konusunda baba öğrenim durumu yüksek okul (85,7) olan öğrencilerin rehberlik programından en fazla yararlandığı; baba öğrenim durumu okur yazar (44,4) olan öğrencilerin rehberlik programından en az yararlandığı ortaya çıkmaktadır.

“Otobiyografi doldurdunuz mu?” anket sorusuna verilen ‘evet’ yanıtlarına bakıldığında 8. sınıf öğrencilerin baba öğrenim durumlarına göre, p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar gözlemlenmektedir. Baba öğrenim durumu okur yazar (55,6) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu yüksek okul (42,9), ilk okul (39,7), lise (32,0) ve orta okul (24,1) olan öğrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı verdiği görülmektedir. Baba öğrenim durumu yüksek okul (42,9) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu ilk okul (39,7), lise (32,0) ve orta okul (24,1) olan öğrencilere göre;

baba öğrenim durumu ilk okul (39,7) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu lise (32,0) ve orta okul (24,1) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu lise (32,0) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu orta okul (24,1) olan öğrencilere göre yine bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı verdikleri gözlenmiştir. Otobiyografi dolduran öğrencilerden en yüksek oranı baba öğrenim durumu okur yazar (55,6) olan

öğrencilerin; en düşük oranı ise baba öğrenim durumu orta okul (24,1) olan öğrencilerin oluşturduğu ortaya çıkmaktadır.

“Problem tarama envanteri doldurdunuz mu?” anket sorusu bakımından verilen

‘evet’ yanıtları doğrultusunda incelendiğinde 8. sınıf öğrencilerinin bu konuda rehberlik programından yararlanma düzeylerinde baba öğrenim durumları açısından, p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Baba öğrenim durumu yüksek okul (49,4) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu lise (35,9), okur yazar (33,3), ilk okul (26,7) ve orta okul (25,3) olan öğrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı verdiği görülmektedir. Baba öğrenim durumu lise (35,9) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu okur yazar (33,3), ilk okul (26,7) ve orta okul (25,3) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu okur yazar (33,3) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu ilk okul (26,7) ve orta okul (25,3) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu ilk okul (26,7) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu orta okul (25,3) olan öğrencilere göre verdiği

‘evet’ yanıtının daha fazla olduğu saptanmıştır. Problem tarama envanteri dolduran 8.

sınıf öğrencilerinden en yüksek oranı baba öğrenim durumu yüksek okul (49,4) olan öğrencilerin; en düşük oranı ise baba öğrenim durumu orta okul (25,3) olan öğrencilerin oluşturduğu ortaya çıkmaktadır.

“Rehber öğretmeniniz sizin için üst öğretim kurumlarına geziler düzenledi mi?”

sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında 8. sınıf öğrencilerinin bu konudaki, programdan yararlanma düzeylerinde baba öğrenim durumları bakımından, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıkların oluştuğu dikkati çekmektedir. Baba öğrenim durumu yüksek okul (67,5) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu lise (44,5), okur yazar (44,4), orta okul (36,8) ve ilk okul (24,7) olan öğrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı verdikleri saptanmıştır. Baba öğrenim durumu lise (44,5) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu okur yazar (44,4), orta okul (36,8) ve ilk okul (24,7) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu okur yazar (44,4) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu orta okul (36,8) ve ilk okul (24,7) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu orta okul (36,8) olan öğrencilerin ilk okul (24,7) olan öğrencilere göre de verdikleri ‘evet’

yanıtının daha yüksek oranda olduğu görülmektedir. Üst öğretim kurumlarına geziler düzenlenen 8. sınıf öğrencilerinden baba öğrenim durumu yüksek okul (67,5) olan öğrencilerin daha fazla sayıda olduğu bunun yanı sıra baba öğrenim durumu ilk okul (24,7) olan öğrencilerde ise bu sayının en aza düştüğü saptanmıştır.

“Sınıfınızda görme problemi olan öğrencilerle ilgili görme taraması çalışması yapıldı mı?” sorusu bakımından alınan yanıtlar incelendiğinde 8. sınıf öğrencilerinin bu konuda rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasında, p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Baba öğrenim durumu okur yazar (55,6) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu ilk okul (53,4), orta okul (46,0), lise (29,7) ve yüksek okul (23,4) olan öğrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı verdikleri saptanmıştır. Baba öğrenim durumu ilk okul (53,4) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu orta okul (46,0), lise (29,7) ve yüksek okul (23,4) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu orta okul (46,0) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu lise (29,7) ve yüksek okul (23,4) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu lise (29,7) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu yüksek okul (23,4) olan öğrencilere göre bu soruyu

‘evet’ yanıtı vererek cevapladıkları görülmektedir. Bu soruya en fazla ‘evet’ yanıtını baba öğrenim durumu okur yazar olan öğrencilerin verdikleri; en az ‘evet’ yanıtını ise baba öğrenim durumu yüksek okul olan öğrencilerin verdikleri dolayısıyla da görme problemi olan öğrencilerle ilgili görme taraması çalışmasının daha çok baba öğrenim durumu okur yazar olan öğrencilerin sınıflarında yapıldığı ve de baba öğrenim durumu yüksek okul olan öğrencilerin sınıflarında ise bu oranın en aza düştüğü sonucuna ulaşılmaktadır.

“Rehber öğretmeninizin okuldan kaynaklanan sorunlarınızın çözümünde ilgililerle iş birliği yaptığı (müdür, müdür yardımcısı, öğretmenlerle) kanısında mısınız?” anket sorusuna 8. sınıf öğrencilerinin verdikleri yanıtlar doğrultusunda bakıldığında, verilen yanıtlarda baba öğrenim durumları dolayısıyla, p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar oluşmaktadır. Baba öğrenim durumu yüksek okul (74,0) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu lise (60,2), okur yazar (55,6), orta okul (51,7) ve ilk okul (50,0) olan öğrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanıtı verdikleri saptanmıştır. Baba öğrenim durumu lise (60,2) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu okur yazar (55,6), orta okul (51,7) ve ilk okul (50,0) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu okur yazar (55,6) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu orta okul (51,7) ve ilk okul (50,0) olan öğrencilere göre; baba öğrenim durumu orta okul (51,7) olan öğrencilerin baba öğrenim durumu ilk okul (50,0) olan öğrencilere göre de verdikleri ‘evet’ yanıtının daha yüksek oranda olduğu görülmektedir. Soruya verilen

‘evet’ yanıtlarının en fazla baba öğrenim durumu yüksek okul (74,0) olan öğrenciler; en