ALARM CĠHAZLARI TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Tam metin

(1)

ALARM CĠHAZLARI

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

MODELLER

 FF ES150-VTG-SB SERĠSĠ = ALARM SĠRENĠ TÜM MODELLER ĠÇĠN

 FF ES150-VTG-DB SERĠSĠ = ALARM SĠRENĠ TÜM MODELLER ĠÇĠN

 FF ESF150-VTB-SB SERĠSĠ = FLAġÖR ALARM SĠRENĠ TÜM MODELLER ĠÇĠN

 FF ESF150-VTB-DB SERĠSĠ = FLAġÖR ALARM SĠRENĠ TÜM MODELLER ĠÇĠN

 FF EF150-VXB-SB SERĠSĠ = FLAġÖR TÜM MODELLER ĠÇĠN

 FF EF150-VXB-DB SERĠSĠ = FLAġÖR TÜM MODELLER ĠÇĠN

Kullanım Ömrü 10 Yıldır.

(2)

FF ES150-VTG ELEKTRONİK SİREN

ÜRÜN TANITIMI

Finder Elektronik siren/flasörler EN 54, LPCB ve VDS standartlarına sahiptir.

3 seviye ses siddeti ve 32 farklı ton seçenegine sahiptir.

Farklı soket kullanılarak IP 65 koruma sağlanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu FF ES150-VTG Çalısma Voltajı 12-24VDC Akım Tüketimi 36mA

Ses Seviyesi (1m) Maks. 111dBa

Ton Sayısı 32

Çalısma Sıcaklıgı -20ºC+70ºC Koruma Sınıfı -SB IP 43

-DB IP 65 Uygulama Standardı EN 54-3

Sertifika LPCB, VdS

PERİYODİK BAKIM KULLANIMA / KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER Siren; çevresel bozulmalara karĢı dirençli yüksek kalitede elektronik bileĢenler ve plastik materyallerden oluĢmaktadır. Siren; çevresel bozulmalara karĢı dirençli yüksek kalitede elektronik bileĢenler ve plastik materyallerden oluĢmaktadır.

Ġçerisinde Elektronik devreler bulunduğundan cihazın zarar görmemesi için nemli ortamlarda kullanılmamalıdır. TaĢıma sırasında sert darbelere maruz kalmamalıdır.

Bağlantı Ģekillerine ve çalıĢma gerilimine dikkat ediniz. ÇalıĢma sıcaklıgına ve ortamın kullanım Ģartlarınba dikkat ediniz. Temizleme anında su,nem ve tozdan kaçınınız, periyodik bakım ve gerekli durumlarda firmamıza ulaĢınız.

(3)

FF ESF150-VTB Elektronik Siren/Flaşör

ÜRÜN TANITIMI

Finder Elektronik siren/flasörler EN 54, LPCB ve VDS standartlarına sahiptir.

3 seviye ses siddeti ve 32 farklı ton seçenegine sahiptir.

Farklı soket kullanılarak IP 65 koruma sağlanabilir.

32 ton ve yüksek ısık üstünlügü ile rakipsiz verimlilik ve esnekligi bir arada sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu FF ESF150-VTB Çalısma Voltajı 12-24VDC Akım Tüketimi 37mA

Ses Seviyesi (1m) Maks. 109dBa

Ton Sayısı 32

Çalısma Sıcaklıgı -20ºC+70ºC Koruma Sınıfı -SB IP 43

-DB IP 65 Uygulama Standardı EN 54

Sertifika CE

PERİYODİK BAKIM KULLANIMA / KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER Siren; çevresel bozulmalara karĢı dirençli yüksek kalitede elektronik bileĢenler ve plastik materyallerden oluĢmaktadır. Siren; çevresel bozulmalara karĢı dirençli yüksek kalitede elektronik bileĢenler ve plastik materyallerden oluĢmaktadır.

Ġçerisinde Elektronik devreler bulunduğundan cihazın zarar görmemesi için nemli ortamlarda kullanılmamalıdır. TaĢıma sırasında sert darbelere maruz kalmamalıdır.

Bağlantı Ģekillerine ve çalıĢma gerilimine dikkat ediniz. ÇalıĢma sıcaklıgına ve ortamın kullanım Ģartlarınba dikkat ediniz. Temizleme anında su,nem ve tozdan kaçınınız, periyodik bakım ve gerekli durumlarda firmamıza ulaĢınız.

(4)

FF EF150-VXB

ÜRÜN TANITIMI

Finder Elektronik siren/flasörler EN 54, LPCB ve VDS standartlarına sahiptir.

3 seviye ses Ģiddeti ve 32 farklı ton seçenegine sahiptir.

Farklı soket kullanılarak IP 65 koruma sağlanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu FF EF150-VXB Çalısma Voltajı 20-35VDC Akım Tüketimi 5mA

Ses Seviyesi (1m) Maks. 109dBa

Ton Sayısı 32

Çalısma Sıcaklıgı -20ºC+70ºC Koruma Sınıfı -SB IP 43

-DB IP 65 Uygulama Standardı EN 54

Sertifika CE

PERİYODİK BAKIM KULLANIMA / KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER Siren; çevresel bozulmalara karĢı dirençli yüksek kalitede elektronik bileĢenler ve plastik materyallerden oluĢmaktadır. Siren; çevresel bozulmalara karĢı dirençli yüksek kalitede elektronik bileĢenler ve plastik materyallerden oluĢmaktadır.

Ġçerisinde Elektronik devreler bulunduğundan cihazın zarar görmemesi için nemli ortamlarda kullanılmamalıdır. TaĢıma sırasında sert darbelere maruz kalmamalıdır.

Bağlantı Ģekillerine ve çalıĢma gerilimine dikkat ediniz. ÇalıĢma sıcaklıgına ve ortamın kullanım Ģartlarınba dikkat ediniz. Temizleme anında su,nem ve tozdan kaçınınız, periyodik bakım ve gerekli durumlarda firmamıza ulaĢınız.

(5)

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 Ürünü kendi baĢınıza tamir etmeye kalkmayınız.

 Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya yetkili servisinizle irtibat kurunuz.

 Teknik müdahale mutlaka kalifiye yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Her türlü çarpma sarsılmaya karĢı dikkatli olunuz.

 TaĢıma ve nakliye sırasında ürünü mutlaka kutusu ile birlikte taĢıyınız.

 Ürünün kutusu ürünü fiziksel hasarlara karĢı koruyacaktır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

CRANFORD CONTROLS LTD

UnJt 2, Waterbrûok Estate Waterbrook Road, Alton Hamshlre Gu34 2ud UNITED KINGDOM

Tel: 44 0 1420 592 444 Faks: 44 0 1420 592 445 İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

SAĞLAM YANGIN GÜVENLĠK VE ELEKTRONĠK SĠSTEMLER SAN. VE TĠC. A.ġ.

Cumhuriyet Mah. 675. Sok. No: 1 MuratpaĢa / ANTALYA TEL: 0242 3464737 FAKS: 0242 3468543

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

SAĞLAM YANGIN GÜVENLĠK VE ELEKTRONĠK SĠSTEMLER SAN. VE TĠC. A.ġ.

Cumhuriyet Mah. 675. Sok. No: 1 MuratpaĢa / ANTALYA TEL: 0242 3464737 FAKS: 0242 3468543

E-POSTA: info@saglam.com

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :