Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı

Download (0)

Full text

(1)

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı

Adı: Mustafa Kemal Soyadı: Atatürk

Annesi: Zübeyde Hanım Babası: Ali Rıza Bey

Kız Kardeşi: Makbule Hanım Doğduğu Yer: Selanik

Doğum Yılı : Bin Sekiz Yüz Seksen Bir (1881)

Ölüm Tarihi: On Kasım Bin Dokuz Yüz Otuz Sekiz (1938) Öldüğü Yer: Dolmabahçe Sarayı

Anıt Mezarı: Anıtkabir

Atatürk’ün Okuduğu Okullar 1.Mahalle mektebi

2.Şemsi Efendi Okulu

3.Selanik Mülkiye Rüştiyesi 4.Selanik Askeri Rüştiyesi 5.Manastır Askeri İdadisi 6.Harp Akademisi

BENİ KOMUTAN SEÇERLERDİ

Yeni evimiz küçüktü ama bahçesi büyüktü. Bu bahçede komşu çocuklarıyla askercilik oynardık. Askercilik oynarken, beni komutan seçerlerdi. Ben de karşımda hazır ola geçmiş arkadaşlara çeşitli görevler verirdim. Onlar da, emredersin komutanım deyip koşarak uzaklaşırlardı. Üç beş dakika sonra geri gelerek görevi

tamamladıklarını söylerlerdi. Daha sonra onları sıraya sokar, uygun adım yürütürdüm.

Bir gün bize tahtadan tüfekler hazırlayan marangoz Celal Amca oyunumuzu seyretmiş ve anneme:

" Zübeyde Hanım, Mustafa'yı askeri okula göndermelisiniz. Kendisi iyi bir komutan adayıdır. " demiş.

Fatih KUL

(2)

Aşağıda verilen fotoğrafları kes defterine yapıştır.

Altlarına kim ve neresi olduklarını yaz.

Fatih KUL

Figure

Updating...

References

Related subjects :