3 4. 2. 1. 3.

Download (0)

Tam metin

(1)

A ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz.

3. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.

4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

8. SINIF 2. DÖNEM

ALMANCA DERSİ

MERKEZİ ORTAK SINAVI

30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

8. SINIF ALMANCA 2015

Adı ve Soyadı : ...

Sınıfı : ...

Öğrenci Numarası : ...

SORU SAYISI : 20

SINAV SÜRESİ : 40 Dakika

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE

KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIT.C.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ

A

(2)
(3)

3

1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

ALMANCA

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. MERKEZİ ORTAK SINAVI

A

A

1 - 19. sorularda boş bırakılan yerlere uygun gelen ek, kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

1.

Sie sagt, dass ihre Freundin sehr gut schwimmen - - - - .

A) kannst B) können C) könnt D) kann

2.

Helga : Klara und Hans, wie gefällt - - - - unsere Wohnung?

Klara und Hans : Sie gefällt - - - - super.

A) ihnen / uns B) mir / euch C) euch / uns D) uns / ihnen

3.

Sabine hängt den Pullover - - - - Kleiderschrank.

A) vor den B) in den C) in dem D) auf den

4.

Gülay bekommt Blumen zum Geburtstag.

Sie stellt die Blumen in - - - - Vase. Die Blumen in - - - - Vase sehen sehr schön aus.

A) die / der B) die / die C) der / die D) die / den

(4)

2014-2015 - 2. MERKEZİ ORTAK SINAVI ALMANCA

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5.

Gestern - - - - Max mit Petra - - - - . A) ist / telefoniert B) hat / spielten C) hat / telefoniert D) ist / gespielt

6.

Selda : Wohin fliegst du in den Ferien?

Özlem : - - - - fliege ich nach Ankara und - - - - nach Antalya.

A) Zuerst / dann B) Zum Schluss / dann C) Dann / zum Schluss D) Danach / zuerst

7.

Peter hat am Wochenende Geburtstag. Maria

8.

Die - - - - Lederjacke gefällt mir. Ich möchte diese - - - - Lederjacke kaufen.

A) braunes / braune B) braune / braun C) braune / braune D) braunen / braune

9.

Ayla und Ahmet sind in der 8. Klasse.

Sie - - - - beide später Medizin studieren und Arzt - - - - .

A) möchte / wird B) will / werden C) wird / möchte D) möchten / werden

10.

Monika will Deutsch studieren. Ali - - - -

(5)

2014-2015 - 2. MERKEZİ ORTAK SINAVI ALMANCA

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A

5

11.

Gestern durf– - - - - ich nicht Computer

spielen.

A) ‒te B) ‒test C) ‒tet D) ‒ten

12.

Hans : Guten Tag! Wollten Sie etwas bestellen?

Murat : Guten Tag! Ja, bitte. Ich - - - - eine Tasse Kaffee mit Sahne.

A) hatte gern B) hätte gerne C) habe gerne D) haben gerne

13.

Mert hat eine Katze, aber er - - - - lieber einen Hund.

A) hätte B) hat C) wäre D) war

14.

Die Mutter : Ich möchte einen Kuchen backen. Tim, - - - - bitte Eier kaufen!

A) kommen B) kommt

C) geht D) geh

15.

Der Arzt : - - - - täglich eine Tablette!

Der Patient : Danke schön.

A) Nehmen B) Nimm

C) Nahm D) Genommen

16.

Serkan : - - - - isst du kein Fleisch?

Ahmet : - - - - ich lieber Gemüse esse.

A) Warum / Um B) Wozu / Dazu C) Wie / Zu D) Warum / Weil

17.

Ich habe braune Augen, - - - - meine Mutter hat blaue Augen.

A) weil B) dass C) aber D) ob

18.

Ali : Weißt du, - - - - seine Krankheit ist?

Susi : Ich glaube, er hat Grippe.

A) was B) wen C) wo D) wer

(6)

2014-2015 - 2. MERKEZİ ORTAK SINAVI ALMANCA

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19.

Mehmet : Weißt du, - - - - der beste Fußballspieler war?

Serap : Ja, Pele.

A) wem B) wer

C) wie lange D) wen

20.

gewaschen / Ich / Hände / meine / habe I II III IV V

Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıda- kilerden hangisi olur?

A) II - I - IV - III - V B) II - V - I - IV - III C) II - V - I - III - IV D) II - V - IV - III - I

(7)
(8)

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.

3. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.

4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.

5. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.

6. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız.

7. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.

8. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.

10. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

11. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.

Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

12. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.

13. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

14. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

15. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.

16. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

17. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.

18. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.

19. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

8. SINIF ALMANCA 2015

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARI

● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.

(9)

30 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF II. DÖNEM

ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI

“A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

ALMANCA

1.

D

2.

C

3.

B

4.

A

5.

C

6.

A

7.

B

8.

C

9.

D

10.

C

11.

A

12.

B

13.

A

14.

D

15.

B

16.

D

17.

C

18.

A

19.

B

20.

D

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :