• Sonuç bulunamadı

Limnoloji Laboratuarı Obje atlası

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Limnoloji Laboratuarı Obje atlası "

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TRAKYA ÜNIVERSITESI

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Limnoloji Laboratuarı Obje atlası(2)

Limno atlas-1 D R . U T K U G Ü N E R

İç Kullanım İçin Limnoloji Lab. Obje Atlası

DERLEME

Trakya Üniversitesi

Trakya Universitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 22030 Edirne

uguner@trakya.edu.tr uguner.trakya.edu.tr

Version 2.9.111

(3)

Ekman Bageri (15x15 cm)

Secchi diski( 20 cm)

(4)

Limno atlas-3

Ph metre

Su alma kabı

Schindler-Patalas Plankton kepçesi

(5)

Çamur kepçesi

Plankton kepçesi

El Plankton kepçesi Polan Grab

(6)

Limno atlas-5

Termometre

(7)

,

(8)

Limno atlas-7

Cyanobacteria

kingdom | Bacteria (bacteria)

phylum | Cyanobacteria (blue-green bacteria)

(9)

Micrasterias sp.

kingdom | Plantae (plants) phylum | Chlorophyta (green algae) class | Zygnematophyceae order | Zygnematales family | Desmidiaceae

Scenedesmus sp.

kingdom | Plantae (plants) phylum | Chlorophyta (green algae) class | Zygnematophyceae order | Zygnematales family | Zygnemataceae

Spirogyra sp.

kingdom | Plantae (plants) phylum | Chlorophyta (green algae) class | Zygnematophyceae order | Zygnematales family | Zygnemataceae

(10)

Limno atlas-9

Ceratium sp.

kingdom | Protozoa (protozoans) phylum | Dinophyta (dinoflagellates) class | Dinophyceae (dinophytes) order | Peridiniales

family | Ceratiaceae

Hdrilla sp.

Elodea sp.

Egeria sp.

(11)

Coleoptera

kingdom | Animalia (animals) phylum | Arthropoda (arthropods)

Trichoptera

kingdom | Animalia (animals) phylum | Arthropoda (arthropods)

(12)

Limno atlas-11

Copepod

kingdom | Animalia (animals) phylum | Arthropoda (arthropods)

Sınıf | Malacostraca (woodlice, shrimps, lobsters, crabs...)

Ostrocod

kingdom | Animalia (animals) phylum | Arthropoda (arthropods) class | Ostracoda (ostracods)

Amfipod

kingdom | Animalia (animals) phylum | Arthropoda (arthropods)

class | Malacostraca (woodlice, shrimps, lobsters, crabs...) order | Amphipoda (amphipods)

İzopod

kingdom | Animalia (animals) Filum | Arthropoda (arthropods)

class | Malacostraca (woodlice, shrimps, lobsters, crabs...) order | Isopoda (sowbugs, pillbugs, woodlice, gribbles, slaters...)

(13)

Zooplaktonlar Bivaldi

kingdom | Animalia (animals) phylum | Arthropoda (arthropods)

Class Gastropoda

kingdom | Animalia (animals) phylum | Arthropoda (arthropods)

Chironomidae

kingdom | Animalia (animals)

Planaridae

(14)

Limno atlas-13

Astacus leptodactylus

Gambusia sp.

C. carpio Hirudinea

(15)

Salmo trutta

Referanslar

Benzer Belgeler

Marx için var olanın, objenin önemi, onun doğal bir varlık olması değil, insan emeğinin ve insan etkinliğinin ona katılmasıyla, var olanın insanlaştırılmış bir obje

Marx için, objenin önemi, onun doğal bir varlık olması değil, insan emeğinin ve insan etkinliğinin ona katılmasıyla, var olanın insanlaştırılmış bir obje olmasıyla

kilometreyi bulan bir buz tabakasının okyanusları kapladığı ve Kartopu Dünya olarak anılan şiddetli bir buzul çağının ardından eriyen sular, aşırı tuzlu

Önemli bir ulaşım zinciri olan Bandırma-Bursa-Bilecik Hızlı Tren Hattı ile Ankara, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi metropollerin arasındaki ulaşımın kolaylaştırılması

Classis: Mammalia Ordo: Insectivora Family: Talpidae. Species:

Sitrat ve brusin arasındaki reaksiyon sonucu sarı renk oluşur. Renk oluşumu nitratın klorimetrik ölçümü için kullanılabilir. Brusin nitrat iyonu arasındaki reaksiyon

2017 yılında Erdoğan Boz ve Sem- ra Günay Aktaş tarafından hazırlanan Eskişehir İli Dil Atlası adlı çalışma ise Türkiye Türkçesinin genel ağız atlası için de

Bunlardan 24’ü Eskişehir’deki bütün etnik unsurların yerleşim yerleri ve alt ağız bölgelerini gösterir haritalar; 81’i asıl yapıyı teşkil eden Manav, Yörük,