7.SINIF TÜRKÇE GENEL DENEME 1 ÇÖZÜMLERİ

Tam metin

(1)

7.SINIF

TÜRKÇE GENEL DENEME 1 ÇÖZÜMLERİ

1.SORU:

- Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim : sağduyu - Bütün insanlığı ilgilendiren : evrensel

- Yaşam : hayat Cevap: D

2.SORU:

Metindeki altı çizili sözcüklerde

Nal toplamak :herhangi bir alanda geride kalmak anlamına

Henüz uyanamamışsın :gerçekle ilgisi yok anlamında kullanılmıştır.

Cevap: A 3.SORU:

Kişisel görüş içeren anlatıma öznel anlatım; kişisel görüş içermeyen, yargıların kanıtlanabildiği anlatıma ise nesnel anlatım denir.

Yukarıdaki tanım ifadesine baktığımızda öznel ifadede kişisel görüş vardır. Seçeneğinde “Şinasi Bademcioğlu'nun "Bir Günde Yazar Oldum" kitabı geçen hafta raflardaki yerini aldı. Şinasi Bademcioğlu iyi bir gözlemci olarak roman kahramanlarının bütün özelliklerini romanına yansıtmış. Herkes roman karakterleri arasında kendisine benzeyen birilerini bulabilir.” Cümlesinde İyi bir gözlemci,kendine benzeyen birilerini bulabilir ifadeleri özneldir.

Cevap: C

4.SORU:

Görsel incelendiğinde sadece I ve II numaralı cümlelere ulaşılabileceği görülmektedir.

Cevap: C

5.SORU:

- Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır. : D

- Kitap ve dergi künyelerinin sonunda kullanılır. : C

- Rakamla yazılmış sıra bildiren sayılardan sonra kullanılır. : A CEVAP: B

(2)

6.SORU:

Görseli incelediğimizde kale E 4 beyaz sütunda bulunmaktadır. Bu durumda kaleyi vezirin alması için çaprak ve beyaz sütunda olması gerekir. Bu da yön ve kare sayısına baktığımız zaman H7’dir.

Cevap: A

7.SORU:

Fıkra güncel konularda kişisel görüşleri anlatan yazılara denir. Bu doğrultuda batkımızda B seçeneği hem güncel ve kişisel görüşleri içermektedir.

Cevap: B

8.SORU

Verilen değerler incelendiğinde buğdayda 2017 eşit, 2018 -2019 kar ve 2020’de zarar etmiştir. Bu doğrultuda buğdayda sadece iki yıl kar etmiştir.

Cevap: C 9.SORU:

Cümleler verilen anlamları bakımından incelendiğinde I ve IV. cümleler anlamca birbirine en yakın cümlelerdir.

Cevap: B

10.SORU:

- çözebilmiştim : kurallı birleşik eylem yeterlilik - bakakaldım: kurallı birleşik sürerlilik - oynayadur : kurallı birleşik sürerlilik kayıt + etmiş : kaydetmiş yardımcı eylem

Cevap: B 11.SORU:

B ,C ve D seçeneklerinde sıfatın zarfıyken A seçeneğinde eylemi etkilemiştir.

Cevap: A

(3)

12.SORU:

Cümlelerde kullanılan sözcüklerin anlam olarak hayatın akış mantığına uygun olması gerekir. Kullanılan zamanlar, kelimenin kapsadığı anlamlar bu mantığa uygun olmalıdır. Yapılacak işlerin sıralanması da hayatın mantığına ters olmamalıdır. Aksi kullanımlar sıralama ve mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar.

Seçenekleri incelediğimizde “Önce iyi bir insan ol, sonra mesleğinde iyi olmaya bakarsın. “ sıralama yanlışı yapılmamıştır.

Cevap: D

13.SORU:

Kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin veya birkaç harfinin büyük yazılmasıyla oluşur. :

“Elveda Meb, merhaba öğrencilik, diyerek binaya ilk adımı attı.” Cümlesindeki MEB şeklinde yazılması gerekir.

Cevap: A

14.SORU

Metin okuduğunda “Çinliler mutfaklarına bağnazca bağlılar.” İfadesi yeme alışkanlıklarına bağlı olduğunu;gezilerde yanlılarında bir şey götürmeleri tedbirli olduğunu göstermektedir.

Cevap: B 15.SORU:

Metinde neleri yedikleri,yemedikleri ve sayılarına değinilmiştir. Termosta su içtikleri söylenmiştir,sıcak sudsn bahsedilmemiştir.

Cevap: C

16.SORU

Ekmek ve süt ürünleri metabolizmalarına dokunduğu için tercih etmemektedirler.

Cevap: B 17.SORU:

- İki yıl önce aldığım çamaşır makinesini 1 Ocak 2020'de mağazaya götürdüm, yerine yüzde elli indirimle yenisini aldım cümlesi yeni ürünlerde % 10 uygulanır ile

- Altı yıl önce aldığım bulaşık makinesini 20 Aralık 2019'da mağazaya götürdüm, yerine yüzde elli indirimle yenisini aldım cümlesi som 5 yılda alınmış olması gerekir kuralıyla

- 5 Ocak 2019'da satın aldığım televizyonu mağazaya götürdüm, yerine yüzde altmış indirimle yenisini aldım cümlesi ise yeni ürünlerin %10 ile indirim kuralıyla elenmektedir.

Cevap: D

(4)

18.SORU:

Bu bayrak dünya yüzünde iki yüzü farklı olan tek bayraktır. Üç yatay şeritten oluşan bu bayrağın yüzlerindeki fark amblem kısmındadır. Bayrağın her iki yüzünde farklı amblemler kullanılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamaya bakıldığında C seçeneğinin özellikleri bakımından Paraguay bayrağı olduğu görülmektedir.

Cevap: C 19.SORU:

Görsel incelendiğinde Almanya ile kurucu üye olduğuna,nükleer enerji elektriğin %77’sini ürettiğine,nüfusunun ,%54’nün Hristiyan olduğuna ulaşılır. İlk elçiyi Osmanlı Devleti göndermişir.

Cevap: D 20.SORU:

Yönetim şeklinin yarı başkanlık olduğuna, en çok turist çeken ülkesi olduğuna,altıncı büyük ekonomisi olduğuna ulaşılmakta ve bu soruların yanıtı bulunmaktadır.

Cevap: B

7.SINIF TÜRKÇE GENEL DENEME 1 CEVAPLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D A C C B A B C B B A D A B C B D C D B

(5)

7.SINIF

TÜRKÇE GENEL DENEME 2 ÇÖZÜMLERİ

1.SORU:

Tahtaya yazılan sözcüklerin anlamları sırasıyla:

I. Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos : evren II. Yararsız, lüzumsuz : gereksiz

III. Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu

sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri : diken sözcüklerini bulmacaya ok yönünde yerleştirdiğimizde cevabımızın A olduğu ortaya çıkmaktadır.

Cevap: A 2.SORU:

Verilen cümleler incelendiğinde I ve III numaralı cümlelerin anlamca en yakın cümleler olduğu görülmektedir.

Cevap: A 3.SORU:

Metinde geçen havanda su dövmek deyimi boşuna uğraşmak ; sinek avlamak ise müşterisi olmadığından boş durmak anlamına gelmektedir.

Cevap: D 4.SORU:

Mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlama denir. III numaralı cümlede

“kesmek” sözcüğü bitirmek ,sona erdirmek” anlamında kullanılmıştır. Gerçek anlamından uzaklaşmıştır.

Cevap: C 5.SORU:

Bu yönden dış dünya ile üzerinde yaşadığımız gerçek deneyim dünyamızla benzeşmez. Cümlesinde dış dünyayla üzerinde yaşadığımız dünyanın benzemesi yeni bir iletişim konumumuza girmemize neden olur ifadesi

karşılamaktadır. CEVAP: C

6.SORU:

Numaralı cümleler okunduğunda girişimcilerin sürekli bir arayış içinde olduğu, fırsat ve imkanları lehine çevirdiklerine, hayalinde canlandırdığını tam olarak gördüğü özelliklerine değinilmiştir.

Cevap: B

(6)

7.SORU:

Verilen cümleleri kurallı ve anlamlı bir şekilde bir araya getirdiğimizde sıralama 2 – 1 – 3 - 4 şeklinde olmaktadır.

Sonda olan 4 numaralı cümledir.

Cevap D

8.SORU

A seçeneğindeki yaya –yürüyerek B seçeneğindeki karşılıklı –mektuplaştık

D seçeneğindeki karşılıksız- bağış ifadelerinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır.

Cevap: C

9.SORU:

Murat Bey; fabrikasını korumak amacıyla başka köpeklerle çok iyi anlaşabilen, eğitilmesi kolay, çocuklarla fena sayılmayacak düzeyde anlaşabilen bir köpek almak istemektedir.

Başka köpeklerle geçinme: Çok İyi Çocuklarla anlaşma: İyi

Eğitebilirlik : Çok İyi Koruma özelliği :Çok İyi

Yukarıdaki şartları D seçeneği taşımaktadır.

Cevap: D

10.SORU:

Metin incelendiğinde “Van Gölü sahilleri boyunca ve birçok adasında Ermeni Kilisesi ve manastır kalıntıları bulunmaktadır. “ ifadesi I numaralı cümledeki yargıya ; “Eski Yunan coğrafyacıları tarafından Arsissa Lacus olarak anılan Van Gölü’nün modern zamanlardaki ismi, sınırlarına dâhil olduğu Van ilinden gelmektedir .” III numaralı yargıya ulaşılır.

Cevap: B

11.SORU:

Metin okuduğunda Van ilinin sınırları içinde yer aldığından bu isimle anılmıştır.

Cevap: A

(7)

12.SORU:

Kutsal Haç Kilisesi, Ermeniler için kutsal sayıldığı için her yıl buraya gelmetedirler.

Cevap: B

13.SORU:

II numaralı cümlede ön sırada oturmasının nedeni kulağının ağır işitmesi

IV numaralı cümlede ise okula yalnız gidip gelmesinin nedeni kimsenin kendini anlamayacağını düşünmesidir.

Cevap: B

14.SORU

B seçeneğinde verilen örnekte noktalı virgül kullanılmalıdır. Birden fazla eş görevli sözcük olduğunda özneyi ayırmak için kullanılır.

Cevap: B

15.SORU:

Denemede yazar; herhangi bir konuda kesin sonuçlara varmadan kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatımla kişisel görüş ve düşüncelerini dile getiren yazılara denir. B seçeneğinde yazar herhangi bir kanıtlama amacı taşımadan kendisiyle konuşuyormuş gibi samimi ve içten bir anlatım kullanmıştır.

Cevap: B

16.SORU

“Köyün girişine vardığımızda Mustafa ile soluklanmak için parkta oturduk.” Cümlesindeki parkta sözcüğü bulunma anlamı ifade ettiği için hak eki görevindedir ve bitişik yazılmalıdır.

Cevap: C 17.SORU:

Görsel incelendiğinde 12 günlük süre Türkiye – Çin arasındaki mesafe olarak değil trenin son durak olan Prag’a ulaşacağı gündür.

Cevap: A

18.SORU:

Seçeneklerde geçen çürü -, uza- ve küçül- eylemleri öznenin iradesi dışında ve kendiliğinden olan eylemlerdir. Bu eylemler oluş fiilidir. A seçeneğindeki otur - eylemi ise durum eylemidir.

Cevap: A

(8)

19.SORU:

Görsel incelendiğinde I ve III numaralı cümlelere görselden ulaşılabileceği görülmektedir. Görsel elde edilen kazançları, dönemler ifade etmektedir. Satış miktarına (adet olarak) ulaşılamaz.

Cevap: B 20.SORU:

B seçeneğindeki “nasıl “ sözcüğü soru zarfı C seçeneğindeki “epey “ sözcüğü miktar zarfı D seçeneğindeki “yukarı “ sözcüğü yer yön zarfıdır.

Cevap: A

7.SINIF TÜRKÇE GENEL DENEME 2 CEVAPLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A A D C C B D C D B A B B B B C A A B A

(9)

7.SINIF

TÜRKÇE GENEL DENEME 3 ÇÖZÜMLERİ

1.SORU:

- Gerçekteki tutum ve davranış. : gerçekçilik

- İnsanın ya da çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebi tür. : roman

- Köyde yaşayan veya köyde doğmuş olan : köylü

- Bir nesnenin, olayın veya gerçeğin niteliklerinin bilinmesi amacıyla dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi : gözlem

Verilen numaralı bölgelere yerleştirdiğimizde cevabımız “ inek “ olarak çıkmaktadır.

Cevap: B 2.SORU:

A, B, C seçeneklerinde bir yetersizliği veya eksikliği başka yolla gidermek ,telafi etmek varken D seçeneğinde ise böyle bir durum yoktur.

Cevap: D 3.SORU:

Metin okuduğunda ekolojik turizm ile tatil yapanların daha sonra doğaya daha çok sahip çıktığı denilmektedir.

Böylece ekolojik turizm tabiatı korumada katkıda bulunur ana düşüncesi ortaya çıkıyor.

Cevap: A

4.SORU:

“Ekolojik turizme katılıp tabiata dokunanlar, tatilden döndükten sonra çevreye daha fazla sahip çıkıyor.”

cümlesinde karşılaştırma kullanılmıştır.

Cevap: B

5.SORU:

Görseli incelediğimizde 2018 nisan ve haziran ortalamasına,seyahate çıkma nedenlerine ve 2019 yılı nisan ve haziranda seyahate çıkan kişi sayılarına ulaşılırken 2018 yılının nisan ve haziran harcama tutarına ulaşılamaz .

CEVAP: D

(10)

6.SORU:

Metne baktığımızda “ABD Ulusal Bilimler Akademisine seçilen ilk Türk olarak tanınır.” İfadesiyle B seçeneği, 33 kitap yayımlamıştır ancak yazar olmayı hedeflememiştir, fizik ve kimya alanında çalışmaları vardır.

Cevap: A

7.SORU:

Metindeki altı çizili bölümde Aziz Sancar’ın kalıcılığı ifade etmektedir.

Cevap C

8.SORU

- Özel isimden sonra gelen yön adları küçük yazılır. II numaralı cümledeki Asya’nın Doğusu ifadesindeki doğu sözcüğü küçük yazılmalıdır.

Cevap: B

9.SORU:

Görsel incelendiğinde , A seçeneği : hijyen eksikliği

B seçeneği :turizm ,göçler,yolculuklar

D seçeneği : Tarım ve hayvancılık sektöründe gereksiz antibiyotik kullanımı

Cevap: C

10.SORU:

A seçeneğinde özgün sözcüğünün anlamı yalnızca kendine ait özellik taşıyan orijinaldir. Bu cümlede kastedilen ise Birine veya bir şeye ait olan anlamında olan yani özgü sözcüğüdür.

Cevap: A

11.SORU:

Metindeki boşluklara anlamına göre bakıldığında “ içsel olarak – üstün gelir ” ifadelerinin gelmesi gerekir.

Cevap: C

(11)

12.SORU:

I ve III. cümlelere baktığımızda yeni bir şey yapmak için mutlaka değişim yapmak gerektiğini yoksa önceki günlerin aynısı olacağını ifade ettiğinden anlamca birbirine yakındır.

Cevap: A

13.SORU:

Metinde geçen “Uzun lafın kısası farkınız olacak, yeni bir ses, yeni bir renk olacaksınız. “ ifadesine baktığımızda kalıcı olmanın özgün olmaktan geçtiğini belirtmektedir.

Cevap: B 14.SORU

1. Sıcak-lık, bak-ış, yat-ak : D

2. sat-, yak-; besle-, dağıt-, çizdir- : C

3. Babamın verdiği saati -şemasını çok beğendiğim o aleti- dikkatle inceledim. :B Cevap: A

15.SORU:

I , II, III. metinlerde okuduğumuzda gülmenin çeşitleri olduğu ve insanı mutlu ettiği ve gerçekten çok iyi olduğu üzeride durulmuştur.

Cevap: A

16.SORU

Şiirimizi okuduğumuzda bayrak sevgisi , bağımsızlık ve vatan sevgisi temalarına ulaşılır.

Cevap: D 17.SORU:

B seçeneğindeki gelecek ay C seçeneğindeki haftada iki gün

D seçeneğindeki her bayram ifadesi zaman zarfıdır.

A seçeneğindeki içeri sözcüğü ise yer yön zarfıdır.

Cevap: A

(12)

18.SORU:

Yapım eki sözcüğün anlamını ya da türünü değiştiren eklerdir. Bir ya da birden fazla yapım eki almış fiillere

türemiş fiil denir. Örneğin ‘’güzelleş’’ sözcüğündeki ‘’-leş’’ eki sözcüğün anlamını değiştirmektedir ve yapım ekidir.

Dolayısıyla ‘’güzelleş’’ sözcüğü türemiş bir fiildir.

A seçeneğindeki su (isim kökü) - la (isimden fiil yapan yapım eki ) – dı ( bilinen geçmiş zaman)

Cevap: A 19.SORU:

Toplumu, bilimsel, siyasal, sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı, haber vermeyi amaçlayan yazı türlerine düşünce yazıları denir. Düşünce yazılarının çoğu duygusal boyutlu değildir, gözlem ya da deneyime dayalı yazılardır. Yazarın sanatlı anlatım kaygısı yoktur. Genellikle gazetelerden tanıdığımız yazı türleridir. Haber, makale, fıkra, eleştiri, deneme, söyleşi, röportaj, gezi, günlük, anı, inceleme, biyografi, otobiyografi, türündeki yazılar düşünce yazıları arasında yer alır

C seçeneğini incelediğimizde bir olaya dayandığı yer, zaman ,olay ve kahraman gibi unsurlardan oluştuğu görülmektedir. Bu olay yazısıdır.

Cevap: C 20.SORU:

Görseli incelediğimizde I numaralı resmin Siyam kedisi , II numaralı resmin Maine coon , III numaralı resmin Norveç kedisi , IV numaralı resmin de Bengal kedisi olduğu görülmektedir.

Cevap: A

7.SINIF TÜRKÇE GENEL DENEME 3 CEVAPLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B D A B D A C B C A C A B A A D A A C A

(13)

7.SINIF

TÜRKÇE GENEL DENEME 4 ÇÖZÜMLERİ

1.SORU:

Metinde daire içine alınan sözcükler anlamlı hale getirildiğinde özgün kelimesi çıkmaktadır. Seçeneklerde ise özgün sözcüğünün anlamı orijinaldir.

Cevap: A 2.SORU:

Bu metinde “masal şiire yakındır en çok.” ifadesi masal ile şiirinin birbirine benzediği ; “ eşine rastlanmayan “ ifadesi ise benzerinin olmadığı anlamına gelmektedir.

Cevap: C 3.SORU:

“ Kısacası insan, her türlü işini zamanında yapmalıdır. İşler günü gününe yapılırsa insanın günlük yaşamı düzenli, başarılı olur. “Bugünün işini yarına bırakmamak” için sorumluluk taşımak, çalışkan olmak gerekir.

Zaten, çevremize bir göz atarsak başarılı kişilerin sorumlu ve çalışkan kişiler olduklarını görürüz. “

Yukarıdaki açıklamaya baktığımızda işin yamanında yapılması,başarı kişilerin sorumluluk sahibi olduklarını görürüz.

Zamanında yapılmayan işler ise birikir.

D seçeneğinde zamanında yapılmayan işlerin telafisi sonradan yapılır çıkarılamaz örneğin nişan,yılbaşı kartı gibi.

Cevap: D

4.SORU:

Metne baktığımızda,

A seçeneği “göz atmak, altında kalkmak” gibi birden fazla deyim B seçeneğinde öznel ifadelerin

C seçeneğinde ise “ Bugünün işini yarına bırakma” atasözü olduğunu görüyoruz.

Cevap: D

5.SORU:

Metinde boş bırakılan yere baktığımızda insanların meslekleri dışında başka işlerle de uğraşması gerektiğine değiniyor. Kendisinden sonra gelen cümle ise bunun örneğini oluşturmaktadır.

CEVAP: C

(14)

6.SORU:

Nemrut Dağı ile ilgili verilen bilgilere bakıldığında I ve III numaralı yargılar II ve IV numaralı sütunlarda geçmektedir.

Cevap: B 7.SORU:

Metindeki günaşırı sözcüğünün sözlükteki anlamı bir gün ara ile, iki günde birdir.

Cevap D

8.SORU

“ 1992'de aynı yıl içerisinde gerçekleştirildi ve 1994'te düzenlenen kış olimpiyatları ile birlikte iki etkinlik arasında ikişer yıllık fark oluştu “

Yukarıdaki cümleden hareketle 1992’den sonra yaz ve kış olimpiyatlarının ayrı ayrı ve iki yılda bir düzenlendiği anlamı kesin olarak çıkarılır.

Cevap: B

9.SORU:

Üleştirme sayı sıfatları rakamla değil yazıyla yazılır. Metinde geçen 2’şer sözcüğü ikişer şeklinde yazılarak yazım yanlışı giderilir.

Cevap: B

10.SORU:

Anlamca en yakın cümlelere baktığımızda I ve IV numaralı cümlelerin kişinin motivasyonu ve inanma duygusu vurguladığı üzerinde durulmuştur.

Cevap: D

(15)

11.SORU:

A seçeneğine baktığımızda” mutlaka ve yardımcı olabilir.” ifadeleri bir arada kullanılmıştır. Bu ifadeler kesinlik ve ihtimal anlamı taşımaktadır.

Cevap: A

12.SORU:

“Hiç başarısız olmadım, sadece işe yaramayan on bin fikrim oldu.”cümlesine baktığımızda başarısızlığa farklı bir şekilde bakmaktadır. Olumsuzluk olarak düşünmemektedir.

Cevap: C

13.SORU:

“Hava ha karardı ha kararacaktı. Okulun bahçesinde çıkış zilinin çalmasını bekliyordum. Okulun çıkışı çok kalabalıktı.

Çocukların küçük olmasından ve okul çıkışında havanın karanlık olmasından dolayı aileler öğrencilerini almaya gelmişti. Kardeşim 2. sınıfa giden başarılı bir öğrenciydi. Zil her zamanki gibi vaktinde çaldı, öğrenciler koşarak dışarı çıkıyorlardı. Kardeşim sarışın ve arkadaşlarından biraz daha uzun olduğu için kalabalık arasında onu seçmem kolay oluyordu. O kalabalığın arasından kardeşimi aldım ve akşam yemeğini yemek için eve doğru yola koyulduk. “

Yukarıdaki metne baktığımızda Yer: okul bahçesi

Zaman: akşamüstü Kahramanlar: iki kardeş

Anlatım : “bekliyordum, aldım, koyulduk “gibi ifadelerden de anlaşıldığı gibi I .ağız anlatım Olay: Bir kişinin kardeşini okuldan alıp eve götürmesidir.

Cevap: A 14.SORU

“Balkondan kuşları seyreden genç, öğretmene seslendi.” cümlesine baktığımızda virgül anlam karışıklığını önlemek amacıyla kullanılmıştır. Benzer kullanım “Ödevlerini yaptıktan sonra çocuk, odasına gitti. “cümlesinde görülmektedir.

Cevap: D 15.SORU:

“ Tatlıların tadına bakma fırsatı misafirlerin gelişiyle mümkün olur.” cümlesinin gerekçesi (nedeni) çünkü misafirle geldiğinde ikram edilmesidir.

Cevap: C

(16)

16.SORU

Metinde verilen özelliklere baktığımızda tekerlemeler ,olağanüstü olaylar ve varlıklar, mutlu sonla bitmesi gibi özellikler masal türünün özelliğidir. Serüven ile ifade ettiği tür masaldır.

Cevap: A 17.SORU:

Metinde verilen tanımda yer yön zarflarının çekim eki almadıkları söylenmiştir. Zarflar çekim eki almaz.

B seçeneğine baktığımızda yer yön bildiren “dışarıya” sözcüğü ismin hal ekini almıştır.

Cevap: B

18.SORU:

Otur - Git -

Uzan - eylemleri durum bildirmektedir.

Sor - eylemi ise başına “ onu” sözcüğünü getirdiğimizde soruya cevap vermektedir.

Cevap: A

19.SORU:

I numaralı cümledeki “Havada ıssız bir soğuk, gökte yalnız yıldızlar vardı.”

II numaralı cümledeki “ dev binalar ,boynunu bükmüş çınar “

IIII numaralı cümledeki “ “ kırmızı çiçekler,siyah yüzler “ ifadelerinde betimleme yapılmıştır. ’’’””””

Cevap: D 20.SORU:

Görsel incelendiğinde 2018 yılının Şubat ayında yabancıların en çok konut aldığı il, 604 konut ile İstanbul’dur.

Cevap: D

7.SINIF TÜRKÇE GENEL DENEME 4 CEVAPLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A C D D C B D B B D A C A D C A B A D D

(17)

7.SINIF

TÜRKÇE GENEL DENEME 5 ÇÖZÜMLERİ

1.SORU:

Üçgen : tecrübe Kare: yetki Daire : köşe Yıldız: öğüt

Metinde anlamları verilen sözcükleri numaralı yerlere doğru şekilde yerleştirdiğimizde cevabımız “etek” olarak çıkmaktadır.

Cevap: A 2.SORU:

Metinle ilgili verilen bilgilerde metnimizin sohbet tarzında yazılan bir eser olduğu görülmektedir. Metinde öznel ifadeler, soru sorma, örnekleme ve koşul cümlesi kullanılmıştır.Nesnel ifadeler çoğunlukta değildir.

Cevap: D 3.SORU:

Metinde geçen” içi dışı bir” deyimi çok açık ve net bir şekilde olduğunu ifade etmektedir.

Cevap: A

4.SORU:

“Kendinize duyduğunuz güven üzerinden başkaları da size güven duyuyorsa “içiniz dışınız bir insansınız demektir “ ifadesine baktığımızda güven duygusu önce insanın kendisinden başlamalı anlamı ortaya çıkmaktır. O yüzden güvenirliği test etmenin yolu insanın kendi vicdanıdır.

Cevap: B

5.SORU:

Cahit Sıtkı ile ilgili verilen bilgilere bakıldığında Fransız mektebinde okuması, tercümanlık yapması gibi ifadelerinden en az bir yabancı dil bildiği anlamı kesin olarak çıkarılabilir.

CEVAP: C

(18)

6.SORU:

“Eğitim ortamlarının niteliklerinin fazlalaştırılması, eğitim etkinliklerinin verimliliğini artırır. “ cümlesine baktığımızda metindeki anlatım bozukluğunun yanlış anlamda kullanılan sözcük olduğu görülmedir. Bu metinde “ fazlalaştırılması

“ yerine “yükseltilmesi “ sözcüğü kullanılarak anlatım bozukluğu düzeltilir.

Cevap: C 7.SORU:

Metne baktığımızda,

A seçeneğinde her yolda değil, yolda her kalana B seçeneğinde çok canım değil, canım çok

C seçeneğinde yeni eve değil eve yeni gelmiş olacak.

Cevap D

8.SORU

Metinde geçen hikâye yazarlarının yolunu tutmaması, başkalarına benzememek, özgün olmak anlamında; ağır basan ifadesi ise daha baskın, daha çok ön plana çıkarmak anlamında kullanılmıştır.

Cevap: B

9.SORU:

Verilen uçak açıklamasına baktığımızda sırayla verilen özellikleri yönleriyle beraber katlamaları takip ettiğimizde B seçeneği cevap olarak çıkmaktadır.

Cevap: B

10.SORU:

Tarçın, badem ve pırasanın verilen özelliklerine baktığımızda üç besininde kan şekerini dengeleyici özelliğe sahip olduğu görülmektedir.

Cevap: B

(19)

11.SORU:

Yasa: ye ya da yesinler idi. Yasanın açık bir şekilde formülünü çıkarmıyor, terimler uydurmuyor, üzerinde kafa yormuyordu. “ ifadelerine baktığımızda yalnızca II numaralı cümlenin metnin akışına geldiği görülmektedir.

Cevap: A

12.SORU:

D seçeneğinde düşüncesini açıklamasına yetki sahibi olduğu koşulunun gerçekleşmesiyle izin verebileceği ifade edilmektedir.

Cevap: D

13.SORU:

Görsel incelendiğinde en ufak eforda nefes alamama ve solunum yetmezliği çok ağır koah grubuna girmektedir.

Cevap: D

14.SORU

Her gün aynı besinleri tüketmek koah hastalığından korunmak için bir fayda sağlamaz. Dengeli ve düzenli beslenmek hastalıktan koruyacaktır.

Cevap: C

15.SORU:

- Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır.

Yukarıdaki kural doğrultusunda “terketti ” eyleminin arzı yazılması gerekir.

Cevap: D 16.SORU

A seçeneğindeki “ ne kadar “ ifadesi miktar zarfı değil soru zarfıdır.

Cevap: A

(20)

17.SORU:

B seçeneğindeki gül- C seçeneğindeki uyu –

D seçeneğindeki kork- eylemleri durum bildirmektedir.

A seçeneğindeki sil – eylemi “onu “ sözcüğüne cevap vermektedir.

Cevap: A

18.SORU:

B seçeneği : I numaralı özellikle A seçeneği : II numaralı özellikle

D seçeneği : V numaralı özellikle eşleşmektedir.

Cevap: C 19.SORU:

“Bir sanat ya da düşünce eserini tanıtırken, zayıf ve güçlü yönlerini belirtme, bir yazarın gerçek değerini yansıtma amacıyla yazılan yazılara eleştiri (tenkit) denir.”

Yukarıdaki tanım doğrultusunda baktığımızda A,C ve D seçeneklerinde eser değerlendirmesi yapılmıştır.

Cevap: B 20.SORU:

Verilen bilgilerle görselde karşılaştırma yapıldığında büyüme süresinin en çok olduğu erik türünün Havran olmadığı görülmektedir

Cevap: D

7.SINIF TÜRKÇE GENEL DENEME 5 CEVAPLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A D A B C C D B B B A D D C D A A C B D

(21)

7.SINIF

TÜRKÇE SARMAL DENEME 1 ÇÖZÜMLERİ

1.SORU:

1. cümlede “Üniversite bitirmek, adam olmak demek değildir.” ifadesindeki “demek” sözcüğü c seçeneğindeki anlamında kullanılmıştır.

2. cümledeki “Vay! Ben adam değilim demek, pekâlâ!” cümlesindeki “demek” sözcüğü “öyle mi ?” anlamında kullanılmıştır.

3. cümledeki “Demek sözlerimi yanlış anlamaya devam edeceksin.” cümlesindeki ” demek “ sözcüğü “yani anlaşılan”

Anlamında kullanılmıştır.

Cevap: D

2.SORU:

Metinde altı çizili sözcükle kastedilen anlam filmin görsel ve konusu yönüyle izleyiciler tarafından çok beğenildiğidir.

Cevap: B 3.SORU:

Yukarıdaki metinde Edison’un binlerce deneme ve başarısızlıktan sonra bataryayı geliştirdiği ifadesi geçmektedir.

Buradan hareketle II ve III numaralı cümlelerde geçen ifadeler metinde boş bırakılan yerler için en uygun ifadelerdir çünkü metnin temelinde deneme ve yanılma yoluyla başarıya ulaşmak üzerinde durulmaktadır.

.

Cevap: C

4.SORU:

Metinde geçen “her ortama uyum sağlayabilen, ortamın özelliklerini kendi lehine kullanabilme becerisine sahip “ ifadelerini okuduğumuzda “oportunist” kelimesinin anlamının “fırsatçı” olduğu anlaşılmaktadır.

Cevap: B

5.SORU:

Metindeki bilgileri incelediğimizde,

• Gündüz sıcaklığının 29 Kasım Cuma gününe göre daha sıcak olması

• Gece gündüz sıcaklık farkının 29 Kasım Cuma gününe daha fazla olacağı

• Gece hissedilen sıcaklığın ölçülen sıcaklıktan daha fazla olacağı

• Havanın parçalı bulutlu olduğu ve yağış beklenmediği açıklanmaktadır.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle

B seçeneği, gece gündüz farkının gece ve gündüz farkının 29 Kasım’a göre az olmasından C seçeneği, gece hissedilen sıcaklığın ölçülen sıcaklıktan az olmasından

D seçeneği, gece yağış beklenmemesi maddesinden dolayı eleneceğinden dolayı.

CEVAP: A

(22)

6.SORU:

Açıklamada sohbet türünün senli benli biçimde ,konuşma havası içinde yazıldığı ve yazarın herhangi bir şekilde yazıldığı ifade edilmektedir. Sohbet türünde yazar karşısında herhangi biri varmış gibi yazar.Bu metinlerde soru cümleleri dikkat çeker.

Bu özelliklere baktığımızda,

B seçeneğinin tarihi bir konuyu anlattığını ve sohbet özelliği taşımadığı, c ve d seçeneklerinin yaşam öyküsü tarzında yazıldığı görülmektedir.

Cevap: A 7.SORU:

Açıklamalarda ikilemelerin farklı şekilde oluştuğuna dair bilgiler verilmektedir. Seçenekler incelendiğinde, A seçeneği : hısım akraba eş anlamlı

B seçeneği : er geç zıt anlamlı C seçeneği: güç kuvvet eş anlamlı

D seçeneği : bitmek tükenmek eş anlamlı Cevap: B

8.SORU

Metinlerde ayraç içinde verilen cümleleri incelediğimizde

I numaralı cümlede şampiyon olması için bir puanın alınması gerektiği koşulu II numaralı cümlede sebep sonuç yazarken gereklilik olduğunu

III numaralı cümlede amaç yazarken cümlenin koşul olduğunu

IV numaralı cümlede zayıf kalmasının nedeninin yemek yememesi olduğu ifade edilmektedir.

Anlamlar eşleştirdiğinde I ve IV numaralı cümleler ayraç içindeki anlamlarına uygun kullanılmıştır.

Cevap: B 9.SORU:

Cümlelerdeki eylemler incelendiğinde A seçeneğindeki “ayaklan-” eylemi : durum B seçeneğindeki “çekin-“ eylemi durum C seçeneğindeki “koy-“ eylemi iş kılış D seçeneğindeki “ karar-“ eylemi oluş fiilidir.

Cevap: C 10.SORU:

A seçeneğinde görselde yedi göl olduğu ve adını buradan aldığını B seçeneğinde görsel de piknik ve kamp çadır alanları

C seçeneğinde Bolu tarafından girildiğinde Geyik üretme İstasyonu görülmektedir.

D seçeneğinde ise Deringöl’ün, Büyükgöl’ün doğusunda olduğu görülmektedir.

Cevap: D

(23)

11.SORU:

Oluş eylemi öznenin iradesi dışında, eylemin kendiliğinden gerçekleştiği eyleme denir.

A cümlesindeki takip et- eylemi iş kılış B cümlesindeki kahvaltı yap- eylemi durum C seçeneğinde atla- eylemi durum

D seçeneğindeki bozul- eylemi öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen bir eylemdir. Yani oluş eylemidir.

Cevap: D

12.SORU:

I numaralı açıklamanın C seçeneğindeki kısaltmalarla ilgili olduğu II numaralı açıklamanın B seçeneğindeki sıra sayılarıyla ilgili olduğu

III numaralı açıklamanın D seçeneğindeki arka arkaya sıralandıkları için virgül veya çizgiyle ayrılan rakamlardan sonra geldiği görülmektedir.

A seçeneği ise biten cümlenin sonunda kullanılmıştır.

Cevap: A

13.SORU:

Metindeki görselde su tüketimi ve suyun tasarruflu kullanımı üzerinde durulmaktadır. A,B ve C seçenekleri görselde belirtilen durumlar ile ilgili çözüm önerisi olurken D seçeneği görselde belirtilen durumla ilgili bir çözüm önerisi değildir.

Cevap: D

14.SORU

Yakınma, bir durumdan duyulan rahatsızlığı ifade eden cümledir. Metinde geçen nesiller arası kopuş,iki neslin yabancılaşması ,eskiyen anne ve baba gibi ifadeler kuşak çatışmasından bahsetmektedir.

Cevap: A 15.SORU:

Metinde bağlaç veya hal eki olan de’nin yazımıyla ilgili bilgi verilmiştir. B,C,D seçeneklerinde cümleye bulunma anlamı katmıştır ve bitişik yazılması gerekirken A seçeneğinde ise cümleye “dahi,bile” anlamı katmıştır. Bu bağlaç olandır ve ayrı yazılması gerekir.

Cevap: A

(24)

16.SORU

“Bütün eserleriyle bir "İstanbul Yazarı" olan Tanpınar, 1901 yılında İstanbul Şehzadebaşı’nda hayata açar gözlerini.”

Yukarıda verilen metnin tam ve doğru şekilde birleştirilmiş hali ,

“• Bütün eserleriyle bir “İstanbul Yazarı” olur Tanpınar.

• 1901 yılında İstanbul Şehzadebaşı’nda hayata açar gözlerini.” şeklindedir.

Cevap: C 17.SORU:

Öznel ifadeler ,kişisel görüş ve beğeniler içerir ve kanıtlanamaz. Seçenekleri incelediğimizde A, C ve d seçenekleri nesnel ifadelerken B seçeneğinde beğeni ve kişisel görüş bildirilmektedir.

Cevap: B

18.SORU:

Kişileştirme, insan dışı varlıklara insan özelliklerinin yüklenmesiyle oluşan söz sanatına denir. Şiirimize baktığımızda “ Eliyor dört yana bir günü” ifadesiyle “çınar”a insanı özellik yüklenmiştir. “

Cevap: D

19.SORU:

Metinde geçen,

-“Öfke; engellenme, istenmeyen sonuçlar ya da beklentilerin karşılanmaması durumlarında ortaya çıkan doğal bir duygudur.” ifadesi tanımlama

- “Yetişkinlerde bile baş edilmesi zor bir duygu iken çocuklarda öfke, zaman zaman çok yoğun yaşanabilmektedir.”

ifadesi karşılaştırma

- “ Beklemeye tahammül etme becerisi henüz yeterince gelişmediğinden yaşamın ilk aylarında bebekler ihtiyaçlarının hemen karşılanmasını isterler” neden sonuç ifadeleri taşımaktadır.

Cevap: D 20.SORU:

Şiirdeki şekillere baktığımızda ,

Birinci dizenin son sözcüğü,ikinci ve üçüncü dizenin ilk sözcükleri ve dördüncü dizenin üçüncü sözcüğüyle;birinci dizenin üçüncü,ikinci ve üçüncü dizenin ikinci sözcükleri benzerlik göstermektedir. Bu dizelerdeki sözcüklerin aynı olduğu ifade etmektedir. Bu benzerlik de sadece

“Kuşlar akşam gider evlerine Evlerine gider insanlar

Evlerine gider evlerine bulutlar” dizelerinde vardır.

Cevap: A

7.SINIF TÜRKÇE SARMAL DENEME 1 CEVAPLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D B C B A A B B C D D A D A A C B D D A

(25)
(26)

7.SINIF

TÜRKÇE SARMAL DENEME 2 ÇÖZÜMLERİ

1.SORU:

Metindeki altı çizili deyimlerin anlamları sırasıyla:

- Ayağına basmak: Rahatsız etmek

- Kulağını çekmek: Uyarmak için hafif ceza vermek Cevap: C

2.SORU:

Metinde geçen siyah kuğu,var olmayan anlamında kullanılmışken Hollandalılar siyah kuğuya Avustralya’da rastlayınca var olmayanın gerçekleştiğini görüyorlar ve bu durumu imkansızın gerçekleşmesi olarak ifade ediyorlar.

Cevap: C

3.SORU:

Okuduğumuz metinde geçen,

A seçeneği, Kim olduğunu kentle birlikte öğrenmek, kentteki her türden değişimi irdeleyerek kendi serüvenini belirlemek isteyenler için ifadesi hitap ettiği okuyucu kitlesine

B seçeneği, “Toplumsal belleğimizin, çok kültürlü yapımızın aldığı

darbeleri sorguluyor, olumsuz gelişmelerin karşısında gelişen sokak sanatını ele alıyor; geniş bulvarlardan tarihi mahallelere doğru korkmadan ilerliyor; yeni yaşam pratiklerinin, soyut mekân kurgularının,

semtten semte değişen kokuların, seslerin, imgelerin izini sürüyor.” ifadesi kitabın içeriğine

C seçeneği, “Kent Kitabı; “Kentsel Dönüşüm”, “Kentlerin Hatırladıkları”, “Kentlerin Dokusu” ve “Kentlerdeki Alternatif Sesler” olmak üzere dört bölümden oluşuyor” kitabın bölümleri ifade etmektedir.

Cevap: D

(27)

4.SORU:

 Selma Öğretmen, Aydın’la aynı katta nöbetçidir.

 Zeynep Öğretmen’in asıl nöbet yeri 3. kat olmasına rağmen Selma Öğretmen’le yer değiştirmiştir. Bu değişiklik programa yansıtılmıştır

 Ali Öğretmen’le Soner’in nöbet yeri bahçedir.

 Nuri Öğretmen, Ahmet Öğretmen’in bir üst katında nöbetçidir.

 Mustafa, Nuri Öğretmen’in nöbet tuttuğu katın bir altındaki katta nöbetçidir.

 Arda, zemin katta nöbetçidir

Nöbet Tablosu

Nöbet yeri Nöbetçi Öğretmen Nöbetçi Öğrenci

3.KAT Selma Öğretmen Aydın

2.KAT Nuri Öğretmen Berna

1. KAT Ahmet Öğretmen Mustafa

BAHÇE Zeynep Öğretmen Ada

ZEMİN Ali Öğretmen Soner

Cevap: D

5.SORU:

Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş ve düşünceleri içeren cümlelere öneri cümlesi denir.

Yukarıdaki tanım doğrultusunda

A seçeneği koşul, B seçeneği aşamalı durum, C seçeneği karşılaştırma ifade etmektedir.

D seçeneği ise bir öneri cümlesidir.

CEVAP: D 6.SORU:

Metinde geçen “karınca duası gibi” ifadesi çok sık,küçük ve okunaksız anlamındadır.

Cevap: A 7.SORU:

Bir varsayımın doğruluk durumunu ölçmek amacıyla koşulların, durumların ve sonuçların gözlendiği planlanmış denemeye deney diyoruz. Normalde deneyler süreç olarak çok uzun bir zaman dilimini kapsamaz ancak bazı deneyler var ki yıllar sürebilir.

Açıklama ifadesine baktığımızda koşullar ve durumlar ve zaman ön plandadır. Bu özellikler bakımından,

“Mutluluğun formülü nedir?” sorusuna yanıt arayan deney için 1938 yılında 268 adet fiziksel ve zihinsel olarak gayet sağlıklı Harvard Üniversitesi lisans öğrencisi erkek denek seçilir. 1940-1945 yılları arası bu deneye 456 denek daha dâhil edilir. Bu denekler genellikle gelir seviyesi düşük mahallelerinden seçilmiş erkeklerden oluşmaktadır. Denekler, psikolojik ve fiziksel olarak düzenli bir şekilde gözlem altında tutulurlar. 2012 yılında tamamlanan deneyin sonucu şudur: Mutluluk, insanlarla iyi ilişkiler kurmakla elde edilir.

seçeneği açıklamaya uygun şartları taşımaktadır.

Cevap: C

(28)

8.SORU

Görsel incelendiğinde ,

A seçeneği Irak 397 MILYON 322 BIN B seçeneği sanayi 1 MILYAR 295 MILYON

D seçeneği ise bölgedeki 17 ilden 11 ayda yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,44 arttı.

ifadelerine ulaşabilir.

Cevap: C 9.SORU:

Seçenekler incelendiğinde “Bu kışın ne zaman geleceği bilinmez” ifadesindeki “ maz” eki geniş zamanın olumsuzudur.

Cevap: B 10.SORU:

Serhat Bey’in cep telefonunda ekran kilidi olarak oluşturduğu desenler, mutlaka aile üyelerine ait isimlerden herhangi birinin (eşi Serap, kızı Mina ve annesi Elif) baş harfidir. Bu desenleri oluştururken soldan başlar, çizdiği bir çizginin üzerinden bir daha geçmez ve deseni elini kaldırmadan oluşturur.

A seçeneği sağdan başladığı için C seçeneği soldan başlamadığı için

D seçeneği ise üzerinden geçtiği için elenmektedir.

Cevap: B 11.SORU:

Metinde geçen “ cumhurbaşkanı” ifadesi “ Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar.” kuralından dolayı büyük yazılmalıdır.Bu kurala uyulmamasından dolayı yazım yanlışı yapılmıştır.

Cevap: D

12.SORU:

• Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur . ifadesi ise B seçeneği

• Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. ifadesi ise D seçeneği

• Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. ifadesi ise A seçeneği ile örtüşmektedir.

Cevap: C

(29)

13.SORU:

“Görüş ve düşüncelerini estetik yönü ağır basan bir söyleyişle okuyucuya sunar. Onun asla ders vermek, nasihat etmek gibi bir niyeti yoktur. Tek derdi söyleyiş güzelliğidir.”

Yukarıdaki açıklamaya baktığımızda “Güz, bu kente çok yakışır da ne zaman geleceği pek belli olmaz. Kimi, uzun ve hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bir yaz mevsimini bölüverir en ince yerinden. Kimi, kara kışlar ortasında saatleri geri çevirir birden. Sokakları yağmur kokan kentin bir aralığında, akşamlar aniden bastırmaya başlar. “ cümlesinde yazar ders vermek niyetinde değildir ve söyleyiş güzelliği taşımaktadır.

Cevap: B 14.SORU

Verilen açıklamaya baktığımızda dilek kiplerinin zaman ifade etmediği ,zaman ve anlam ifade eden kipler olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda B, C, D seçeneklerinin zaman bildiren kipler olduğu görülmektedir. A seçeneğindeki

“yiyelim” eylemi istek bildirmektedir.

Cevap: A 15.SORU:

• Tezat, karşıt kavramları veya durumları bir arada kullanma sanatıdır. D seçeneğindeki soru – cevap

• Kişileştirme, insana ait özelliklerin insan dışındaki

varlıklara yüklenmesidir. C seçeneğindeki toprağın sevinmesi

• Benzetme, aralarında ilgi bulunan iki unsurdan benzetme yönü bakımından güçsüz olanı güçlü

olana benzetmektir. B seçeneğindeki kumdan bir deniz gibi ifadeleriyle eşleşmektedir.

Cevap: A

16.SORU

B seçeneğindeki “ tanımıyorum.” eylemi şimdiki zamanının olumsuzu C seçeneğindeki “atmamalıyız.” eylemi gereklilik kipinin olumsuzu D seçeneğindeki “ ayrılma .“ eylemi emir kipinin olumsuzudur.

A seçeneğindeki “ vermez “ eylemi geniz zaman 3.tekil olumsuzdur.

Cevap: A

(30)

17.SORU:

“ İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.

Sen kendini bilmez isen, bu nice okumaktır.” ifadesinde bilimin kendini bilmek olduğu,okumanın insanlara birtakım değerler katmasının önemi anlatılmaktadır. Bu dizeleri en iyi ifade eden seçenek ise bir bölüm başkanının aldığı onca eğitime rağmen bardağını çöp yerine yeşilliklerin içine atmasıdır.

Cevap: B 18.SORU:

B seçeneğinde küçük jetonun şehir içi ,büyük jetonun şehir dışı aramalarda C seçeneğinde sarı,madeni 1 liradan biraz daha kalın ve ortasında yazı yazdığına D seçeneğinde ise iki dakikalık konuşma ifadeleriyle eşleşmektedir.

Metinde küçük ve büyük jetonun fiyatına değinilmemiştir.

Cevap: A 19.SORU:

İki metinin ortak özelliği karşılaştırıldığında öznel ifadelerin olduğu görülmektedir.

Cevap: D 20.SORU:

Grafik dikkatli bir şekilde incelendiğinde 2019 Ağustos ayına kadar olan bir değerlendirme yapılmıştır.

A,C,D seçeneklerine ulaşabilirken 2018 yılı satış oranının bir sonraki yılının oranına ulaşamayız.

Cevap: B

7.SINIF TÜRKÇE SARMAL DENEME 2 CEVAPLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C C D D D A C C B B D C B A A A B A D B

(31)

7.SINIF

TÜRKÇE SARMAL DENEME 3 ÇÖZÜMLERİ

1.SORU:

Bulmacayı incelediğimizde Üçgen işareti: Kapak

Kare işareti: Kendini alamamak Yıldız işreti: Eser

Daire işareti: Fonksiyon

Anlamlarına karşılık gelmektedir. Sözcükleri numaralı bölgelere yerleştirdiğimizde cevabımız Fark olmaktadır.

Cevap: C

2.SORU:

Ali ve kardeşi, hafta sonu matematik ve Türkçe kurslarına gitmektedir. Gittikleri kursların saatleriyle ilgili bilinenler şunlardır:

 Ali, 9.00-11.00 arası matematik kursunda; 12.00-13.00 arası Türkçe kursundadır.

 Ali’nin kardeşi 12.00-14.00 arası Türkçe kursunda; 9.00-10.00 arası matematik kursundadır.

Verilen şartlar incelendiğinde görüşebilecekleri en uygun zaman 11.00 -12.00 arasındadır. Belirtilen diğer saatler çakışmaktadır.

Cevap: B 3.SORU:

Metinde geçen altı çizili deyimin anlamı bir şeyler öğrenmek için birilerine birtakım sorular sorarak bilgi almaktır.

Bu doğrultuda cevaplara baktığımızda A seçeneğindeki “ Ona bazı sorular sorarak iftirayı kimin attığını öğrendim.”

İfadesi bu doğrultudadır.

Cevap: A

4.SORU:

 Laura Dekker, henüz on dört yaşındayken 11 metrelik bir yelkenliyle tek başına dünya turuna çıktı.

 Babası Hollandalı, annesi Alman olan maceracının bu turu 2 sene sürdü.

Yukarıdaki cümlelerin anlamca tam ve doğru şekilde birleştirilmiş hali “Babası Hollandalı annesi Alman olan maceracı Laura Dekker’in, henüz on dört yaşındayken 11 metrelik bir yelkenliyle tek başına çıktığı dünya turu 2 sene sürdü. “ ifadesidir.

Cevap: B

(32)

5.SORU:

Metin incelendiğinde metinde geçen,

- “Okumak üzere eline aldığın kitap, daha ilk birkaç sayfada kalbini titretmeli.” ifadesi etkileyicilik - “…daha önce okuduğun konusu ilk sayfadan belli olan kitaplardan olmamalı” ifadesi özgünlük

- “Elinden düşmemeli en önemlisi. Her sayfada seni heyecanlandırmalı, sonraki sayfada ne olacağını merak etmelisin.” ifadesi ise sürükleyicilik ifadesiyle örtüşmektedir.

- CEVAP: B 6.SORU:

Grafikte aylara göre beslenme şekilleri ve besin türlerinin özellikleri verilmiştir. Bu doğrultuda baktığımızda +6 ay grubundaki bir bebeğe bütün bir yumurtanın yedirilmesi yanlış bir davranış olarak görülmektedir.Çünkü A grubundaki besinler sindirilmesi zor besinlerdir.

Cevap: B 7.SORU:

Metin incelendiğinde eleştiriyi ustaca,sanatın içinde kalarak ve tarafsız bir şekilde yaptığı görülmektedir.

Bu şartlar doğrultusunda seçenekler incelendiğinde “Sanatın içinde kalmak adına kendisini rahatsız eden konuları eleştirmek için eleştiren yönetmen, filmdeki karakterlerin kimini ön plana çıkarmıştır. Bu durum, filmin sanatsal yönüne olumsuz yönden tesir etmiştir” seçeneği bu film ve yönetmeni için söylenemez.

Cevap: C

8.SORU

Bir eylemin kendi zaman ve anlam özelliği dışında kullanılmasına kip kayması denir. D seçeneği incelendiğinde kullanılan kip geniş zaman iken kastedilen kip ise gelecek zamandır. Bu seçenekte anlam kayması olmuştur.

Cevap: D 9.SORU:

Verilen açıklamalar doğrultusunda” var olmak “ eyleminin ayrı yazılması gerekmektedir.

Cevap: B

(33)

10.SORU:

Metin incelendiğinde diğer buz çözücülerinin içerdiği kimyasal maddeler,doğaya ve asfalta zarar verdiği görülmektedir. Bu nedenler ve çözmeyi daha hızlı yapmasından dolayı nedenlerdendir. Ancak fiyatıyla ilgili bir konuya değinilmemiştir.

Cevap: B 11.SORU:

Metin incelendiğinde üzüm kabuğuyla yapılan buz çözücünün özellikleri belirtilmiştir. Metnin başlığı “Üzüm Kabuğuyla Yolları ve Çevreyi Korumak “ olmalıdır.

Cevap: B

12.SORU:

Görsel dikkatli bir şekilde incelendiğinde C seçeneğinde verilen bilginin yanlış olduğu görülmektedir.Çünkü 2017 Haziran ayında ziyaretçi sayısı 3 milyonun altına düşmüştüri

Cevap: C

13.SORU:

Verilen cümleleri kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirdiğimizde II – IV - VI – III –V - I şeklinde olur.

İnsanlar, gündüzleri gökyüzünün neden mavi olduğunu 100 yıl önce buldular ama ondan daha kolay bir soruymuş gibi görünen geceleri neden karanlıktır sorusunun cevabını 1950’li yıllara kadar buladı.

Cevap: D 14.SORU

Verilen görsel incelendiğinde

I numaralı cümlenin şeker hastaları ve diyet gıdalarının en önemli dönemin sadece yarı olgun dönem ,az olgun dönemde de olduğu

II numaralı cümle fazla olgun muzun şeker oranı fazla olduğu için faydası özellikle şeker hastaları için tehlikeli olduğunu ve şekerin vücudumuza hiçbir katkısı olmadığına

III numaralı cümlede az olgun değil de olgun olduğu dönemde antioksidan özelliği daha fazladır.

Sorunun cevabı II olmalıdır.

Cevap: C

(34)

15.SORU:

Görsel incelendiğinde soğanın özellikleri, hangi yemeklerde kullanıldığı,soğanın türlerine değinilmiştir.

Soğanın faydalarına değinilmemiştir.

Cevap: A

16.SORU

Yazmak eylemimin gelecek zaman üçüncü tekil şahı çekimi:

Yaz- acak şeklinde olmalıdır.

Cevap: D

17.SORU:

Soru kökünde geniş zamanda çekimlenen bir eylem duyulan geçmiş zamanda çekimlenecektir.

“Bunun üzerine Sultan Mehmet, fetih hazırlıklarına başlar.” cümlesinde başla – eylemi geniş zamanda çekimlenmişken kastedilen anlam duyulan geçmiş zamandır.

Cevap: A 18.SORU:

Metne baktığımızda ,

II numaralı cümlede nokta ,tamamlanmış cümle sonuna III numaralı cümle nokta , küçük harfle yapılan kısaltmaya

IV numaralı cümlede ise yüklemden uzak düşmüş özneyi göstermek için kullanılmıştır.

I numaralı bölüme virgül konmasına gerek yoktur.

Cevap: A 19.SORU:

İki metinin ortak özelliği karşılaştırıldığında okaliptüs bitkisiyle baobap bitkisinin ortak özelliğinin sağlık alanında kullanıldığı görülmektedir.

Cevap: C

(35)

20.SORU:

"Anadolu’daki kadınların duygularını ifade etmek amacıyla yazma oyalarına çiçek figürleri işlediğini” ifadesine baktığımızda yazma oyalarına Anadolu kadınlarının duygularını çiçek figürleriyle anlattığı görülmektedir.

C seçeneğindeki “ mor sümbül aşkı anlatmış; karanfil güzelliği, papatya saflığı, nergis gönül acısını…” ifadeleri bu doğrultuda yazılmıştır.

Cevap: C

7.SINIF TÜRKÇE SARMAL DENEME 3 CEVAPLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B A B B B C D B B B C D C A D A A C C

(36)

7.SINIF

TÜRKÇE SARMAL DENEME 4 ÇÖZÜMLERİ

1.SORU:

Bulmacayı incelediğimizde Üçgen işareti: Meblağ Kare işareti: Tebelleş Yıldız işreti: Meta Daire işareti: Heves

Anlamlarına karşılık gelmektedir. Sözcükleri seçenekteki şekillere doğru şekilde yerleştirdiğimizde A,B ve C seçeneği bulunmaktadır.

Cevap: D

2.SORU:

Şişmek sözcüğünün verildiği anlamlar incelendiğinde,

- İçi hava veya gazlarla dolarak gerilmek ifadesi B seçeneğiyle - Bir şey emerek hacmi büyümek, genişlemek ifadesi D seçeneği

- Çok yemek yiyerek rahatsız olacak kadar doymak ifadesi A seçeneği ile eşleşmektedir.

Cevap: C

3.SORU:

Metin incelendiğinde ilgili kişinin yeme ve içmede aşırıya gitmesi ve bunun sonucunda şeker hastalığına yakalanması sonucu tatlı yiyememesinden bahsediyor.

Yukarıdaki ifade doğrultusunda her şeyde bir oran olmalı aşırıya kaçılmamalıdır görüşü ortaya çıkmaktadır.

Cevap: C 4.SORU:

Metin incelendiğinde yazarın askerlikten sonra daha çok yazar ve öğretmenlik yaptığı görülmektedir.Metinden kesin çıkarılacak yargı da budur.

Cevap: D

(37)

5.SORU:

Şikâyet; bir durumdan duyulan hoşnutsuzluğu, rahatsızlığı ifade etmektir. Seçenekler incelendiğinde şair ,

“Ben değil onlardı;

Masmavi gökyüzü, yemyeşil orman Kesen, yakan, kirleten…

Onlardı çıkarları için dünyayı tüketen.” dizelerinde dünyayı kirleten ,yakan ve kesen insanları şikayet etmektedir.

CEVAP: D 6.SORU:

Şekil incelendiğinde ,

A seçeneğindeki 22 yaşındaki Hakan Bey’in A2 ehliyeti olduğu için başvurabileceğini

B seçeneğindeki teori eğiminde başarılı olmaması durumunda sınavı tekrar etmesi gerektiğini C seçeneğindeki Yasin Bey teori sınavını geçtiği için uygumla eğitimine basvurabileceğini görüyoruz.

D seçeneğindeki Serdar Bey ise ,uygulamada başarısız olduğu için tekrar uygulama sınavına girer. Teorik sınava girmez.

Cevap: D 7.SORU:

Tartışmacı anlatım bir görüşü savunmak veya çürütmek için yazılan anlatım biçimidir. Seçenekler incelendiğinde, A,B,C seçenekleri açıklayıcı bir anlatıma sahipken D seçeneği ise moda olsun diye kitap alma görüşünü çürütmeye yönelik ifadeler kullanılmıştır.

Cevap: D

8.SORU

Metinde geçen “çünkü” ifadesi olayın nedenini açıklarken “ demem o ki” ifadesi ise olayın sonucunu ve özetini yapmaktadır.

Cevap: C

9.SORU:

Görsel incelendiği zaman A,B,C seçeneklerinin doğru şekilde depolandığı görülürken D seçeneğinde ise çevreye zararlı olanlar ve tahriş edicilerinin bir arada olmaması gerekmektedir.

Cevap: D

(38)

10.SORU:

Seçenekler incelendiğinde,

B seçeneğindeki sar – eylemine -dı bilinen geçmiş zaman eki C seçeneğindeki san – eylemine - dı bilinen geçmiş zaman eki

D seçeneğindeki sarar eylemine –dı bilinen geçmiş zaman eki gelmiştir.

A seçeneğinde ise var ismine – dı ek fiili gelmiştir.

Cevap: A 11.SORU:

“ Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz. ” kuralı doğrultusunda D seçeneğindeki 6’ncı şeklinde yazılması gerekirken 6’ıncı şeklinde yazılmıştır.

Cevap: D

12.SORU:

Kişi : Hasan Yer: Oda

Olay: Hasan’ın yetiştirmesi gereken ödev çalışması.

Metinde zaman kavramı yoktur.

Cevap: D

13.SORU:

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır ifadesine baktığımızda A,B ve D seçenekleri bu görevde kullanılmışken D seçeneğindeyse birden fazla eş görevli sözcük olduğunda özneyi ayırmak için görevinde kullanılmıştır.

Cevap: C 14.SORU

A seçeneğinde akıllı ve akılsız oğlan C seçeneğinde altın ve insan

D seçeneğinde ise aşk ile dert arasında karşılaştırma yapılmıştır.

B seçeneğinde ise cümleye zaman anlamı katmaktadır.

Cevap: B

(39)

15.SORU:

- Meslek; kişilerin belli bir eğitimle edindikleri ve hayatlarını kazanmak için sürdürdükleri düzenli ve kurallı faaliyetlerin bütünü olarak ifade edilir. cümlesi tanımlama

- İşte bu yüzden gençlerin meslek seçimi, hayatlarında yapacakları en önemli işlerden biridir ve tüm hayatlarını etkiler . cümlesi karşılaştırma

- Meslekler, gerektirdikleri nitelikler ve sağladıkları olanaklar bakımından gökte yıldız misali çeşitlilik gösterir. cümlesi benzetme örneğidir.

Cevap: D 16.SORU

Görsel incelendiğinde plastik kullanımı, kentsel katı atıklar ve tarımsal zirai ilaçlar ele alınan sorunlardandır.

D seçeneğindeki ağaçlandırma çalışması sorun değil bir çözüm önerisidir.

Cevap: D

17.SORU:

Metin incelendiğinde anne yapılan davranışın yanlışlığını ifade etmektedir. Bu durumda çocuğun söylenenden farklı anlam çıkarması ifadesi “Bak yavrum, koltuğa bastığında Fatma teyzen kızıyor. Fatma teyze yanımızdayken koltuğa basma, odadan çıktığında veya onun görmeyeceği yerlerde koltuğa basabilirsin” seçeneğinde ortaya çıkıyor.

Cevap: A

18.SORU:

Verilen açıklamaya bakıldığında ,

A seçeneğinde 25 metreydi ek fiilinin bilinen geçmiş zamanı B seçeneğinde yan- eylemine –di bilinen geçmiş zaman

D seçeneğindeyse bas – eylemini emir kipiyle çekimlendiğini görürüz.

C seçeneğinde ise güzel sözcüğündeki ek fiil düşmüştür.

Cevap: C 19.SORU:

Cümleler incelendiğinde,

A, B ve D seçeneklerinde isim ve isim soylu sözcüklere olumsuzluk anlamı katmışken C seçeneğinde ise eyleme gelerek cümleye olumlu bir anlam katmıştır.

Cevap: C

(40)

20.SORU:

- Duruş bozukluğu, omurganın duruş şeklinin normalden sapması olarak ifade edilebilir. Duruş bozukluğunun ne olduğunu

- Çocuklarda sırttaki kamburluluğun artması, boyun ve bel çukurunun artması duruş bozukluğuna yol açmaktadır.

Çocuklarda duruş bozukluğuna yol açan nedenlerine

- Duruş bozukluklarının altında yatan nedenler arasında beslenme problemleri, özellikle de kalsiyum ve D vitamin yönünden fakir beslenme vardır. Duruş bozukluğunun nedenlerine değinmiştir.

Cevap: C

7.SINIF TÜRKÇE SARMAL DENEME 4 CEVAPLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D C C D D D D C D A D D C B D D A C C C

(41)

7.SINIF

TÜRKÇE SARMAL DENEME 5 ÇÖZÜMLERİ

1.SORU:

Metinde geçen altı çizili ifadedeki “timsah gözyaşları dökmek” deyiminin anlamı gerçekten değil de yalandan üzülmüş anlamındadır. Seçenekleri okuduğumuzda B seçeneğindeki “Davranışlarını samimi bulmuyorum çünkü onu çok iyi tanıyorum” ifadesi bu anlamla örtüşmektedir.

Cevap: B

2.SORU:

Metindeki altı çizili sözcük cümlelere çabucak, hemen gibi anlamlar katar. İvedi olarak çözülmesi ifadesi ise bir an önce anlamına gelmektedir.

Cevap: C

3.SORU:

"Ne güzel, bir romanda sayfalarca anlatılanı iki dizeyle vermiş.” ifadesiyle az sözle çok şey anlatıldığı dile getirilmiştir.

Bu anlatım özlülük kavramını karşılar.

Cevap: C

4.SORU:

Görseller incelendiğinde C seçeneğinin Eyüp Sultan Cami, D seçeneğinin Fatih Cami, B seçeneğinin de Mihrimah Sultan Cami olduğu özellikleriyle görülmektedir.

Cevap: A

(42)

5.SORU:

Görseller dikkatli şekilde incelendiğinde 4. haftada 7 puanı olan 3 takımının 6.hafta maçlarına baktığımızda

Valencia ve Chelsea 11, Ajax 10 , Lille 1 puanda olduğu görülmektedir. 5. hafta sonuçlarına puan durumu aşağıdaki şekildedir:

O P

CEVAP: D

6.SORU:

Metni okuduğumuzda yazarın yaşadığı bir olayı anlattığı görülmektedir. Bu bir anı örneğidir.

Cevap: C 7.SORU:

Yazarın kanı beynine sıçratan ürünler şeker ve yağ oranı fazla olan ürünlerdir. Bu gıdalardan kaçınmanın önemini anlatırken protein değeri yüksek besinlere yönelmelidir. Grafikler incelendiğinde şeker ve yağ oranını az olduğu protein oranının yüksek olduğu seçenek yazarın istediği tarza bir besindir.

Cevap: D

8.SORU

Metin incelendiğinde IV numaralı cümlede geçen “çocukların bu yemeği beğenmesi durumunda” ifadesi koşul bildirmektedir.

Cevap: D

9.SORU:

A seçeneğini incelediğimizde gelecek zamanda yapılacak eylem şimdiki zamanda kullanılmıştır.Bir eylem kendi zaman ve anlamının dışındadır. Biçim şimdiki zaman , anlam gelecek zamandır.

Cevap: A

Ajax 4 10 Chelsea 4 8 Valencia 4 8 Lille 4 1

(43)

10.SORU:

I numaralı altı çizili sözcükte geçen “gecemdir” ifadesi ek fiilin geniş zamanı 3.tekil kişi ekini almıştır.

Cevap: A 11.SORU:

A seçeneğinde ol-ur-muş eyleminde geniş zamanın rivayeti C seçeneğinde sula-yor-muş şimdiki zamanın rivayeti

D seçeneğinde kaç-acak-mış gelecek zamanın rivayeti görevinde kullanılmış.

B seçeneğinde ise çık – ar (yapım eki) –mış öğrenilen geçmiş zaman eki olarak kullanıldığından birleşik zaman yapmamıştır.

Cevap: B

12.SORU:

Türkeli lisesi : Kurum,kurul,kuruluş adı yazımı Hikmet bey: Unvan ve saygı sözlerinin yazımı Okul da : Bulunma ekinin yazımı

Cevap: B

13.SORU:

- Soru eki veya sözü içeren ve soru anlamı taşıyan cümle veya sözlerin sonuna getirilir. B seçeneği - Soru bildiren fakat soru eki veya sözü içermeyen cümle ve sözlerin sonuna getirilir. C seçeneği

- Bilinmeyen, şüpheyle karşılanan veya kesin olmayan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır. A seçeneği Cevap: D

14.SORU

Metinler incelendiğinde her metindeki ortak özelliğin sayısal verilerden yaralanma olduğu görülmektedir.

Cevap: A

(44)

15.SORU:

“Bizimle boy ölçecek çıksın, dokunmayın varsın

Yeni baştan dünyayı Türk'ün alevi sarsın.” Cesaret

Boyun eğmiş değiliz daha hiçbir millete

Tahammülümüz yoktur bizim asla zillete” kahramanlık

Yenilmez bir azimle kucakladık vatanı

Şahlandık sınırlarda bekliyoruz düşmanı “ vatan sevgisi

Cevap: B 16.SORU

Zehra Hanım’ın çiçek taşması okunduğunda Öğleden önce I. balkon

Öğleden sonra II. balkon

Sabah güneşi tekrar vuracağı için Zehra Hanım çiçekleri tekrar I. balkona taşımaktadır.

Cevap: B

17.SORU:

Bir kelime bulma oyununun kuralları şu şekildedir:

 Verilen sözcüğün son harfi bulunacak sözcüğün ilk harfi olmalıdır.

 Alfabede verilen sözcüğün ilk harfinden sonra gelen harf bulunacak sözcükte olmamalıdır.

 Bulunacak sözcükte verilen sözcükten en fazla iki harf kullanılmalıdır.

Kurallara bakıldığında marul ,masal,makale sözcükleri hem üçüncü hem de ikinci madde kurallarına uymamaktadır.

Kalem sözcüğü verilerek metin sözcüğü bulunur.

Cevap: D

18.SORU:

Şekiller incelendiğinde ağartıcı kullanmayın ifadesi bulunurken B seçeneğinde yıkama gözüne az miktarda ağartıcı konmuştur geçmektedir.

Cevap: B

(45)

19.SORU:

Haluk Dursun’la ilgi bilgilere bakıldığında Marmara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yaptığı ifadesiyle Türk Yazarlar Birliği “ Gezi Yazıları Ödülü” ifadelerinden II ve IV. yargılara ulaşılabilir.

Cevap: D

20.SORU:

Haluk Dursun’la ilgili görselde verilen bilgilere bakıldığında Türk tarihi ve kültürü hakkında eserler verildiği görülmektedir.

Cevap: C

7.SINIF TÜRKÇE SARMAL DENEME 5 CEVAPLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B C C A D C D D A A B B D A B B D B D C

(46)

7.SINIF

TÜRKÇE SARMAL DENEME 6 ÇÖZÜMLERİ

1.SORU:

Metinde geçen turnusol kağıdı ifadesi, davranışlarımızın doğru mu ,yanlış mı olduğunun fark etmemizi karakterler yardımıyla ortaya çıkarmaktır.

Cevap: D

2.SORU:

“ Bu son kitapta da değişen bir şey olmamış.” İfadesi önceki eserleriyle benzer olduğudur.Bu ifade yazarın herhangi bir değişiklik göstermediğini ifade ediyor.

Cevap: B

3.SORU:

- Alacaklarımdan geçtim, bari iftira atmasa : bırakmak ,vazgeçmek - Herkesin içinde hapşırdı, mikrop hepimize geçti : hastalık bulaşmak

- İğnenin düğmenin deliğinden geçmesinin nesi zor, anlamadım : bir yandan girip diğer yandan çıkmak Cevap: A

4.SORU:

Cümlemizi kurduğumuzda sıralamanın III - I - IV - II – V şeklinde olduğu görülmektedir.

Cevap: D

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :