TÜRKÇE SARMAL DENEME 1 ÇÖZÜMLERİ

Belgede 7.SINIF TÜRKÇE GENEL DENEME 1 ÇÖZÜMLERİ (sayfa 21-26)

1.SORU:

1. cümlede “Üniversite bitirmek, adam olmak demek değildir.” ifadesindeki “demek” sözcüğü c seçeneğindeki anlamında kullanılmıştır.

2. cümledeki “Vay! Ben adam değilim demek, pekâlâ!” cümlesindeki “demek” sözcüğü “öyle mi ?” anlamında kullanılmıştır.

3. cümledeki “Demek sözlerimi yanlış anlamaya devam edeceksin.” cümlesindeki ” demek “ sözcüğü “yani anlaşılan”

Anlamında kullanılmıştır.

Cevap: D

2.SORU:

Metinde altı çizili sözcükle kastedilen anlam filmin görsel ve konusu yönüyle izleyiciler tarafından çok beğenildiğidir.

Cevap: B 3.SORU:

Yukarıdaki metinde Edison’un binlerce deneme ve başarısızlıktan sonra bataryayı geliştirdiği ifadesi geçmektedir.

Buradan hareketle II ve III numaralı cümlelerde geçen ifadeler metinde boş bırakılan yerler için en uygun ifadelerdir çünkü metnin temelinde deneme ve yanılma yoluyla başarıya ulaşmak üzerinde durulmaktadır.

.

Cevap: C

4.SORU:

Metinde geçen “her ortama uyum sağlayabilen, ortamın özelliklerini kendi lehine kullanabilme becerisine sahip “ ifadelerini okuduğumuzda “oportunist” kelimesinin anlamının “fırsatçı” olduğu anlaşılmaktadır.

Cevap: B

5.SORU:

Metindeki bilgileri incelediğimizde,

• Gündüz sıcaklığının 29 Kasım Cuma gününe göre daha sıcak olması

• Gece gündüz sıcaklık farkının 29 Kasım Cuma gününe daha fazla olacağı

• Gece hissedilen sıcaklığın ölçülen sıcaklıktan daha fazla olacağı

• Havanın parçalı bulutlu olduğu ve yağış beklenmediği açıklanmaktadır.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle

B seçeneği, gece gündüz farkının gece ve gündüz farkının 29 Kasım’a göre az olmasından C seçeneği, gece hissedilen sıcaklığın ölçülen sıcaklıktan az olmasından

D seçeneği, gece yağış beklenmemesi maddesinden dolayı eleneceğinden dolayı.

CEVAP: A

6.SORU:

Açıklamada sohbet türünün senli benli biçimde ,konuşma havası içinde yazıldığı ve yazarın herhangi bir şekilde yazıldığı ifade edilmektedir. Sohbet türünde yazar karşısında herhangi biri varmış gibi yazar.Bu metinlerde soru cümleleri dikkat çeker.

Bu özelliklere baktığımızda,

B seçeneğinin tarihi bir konuyu anlattığını ve sohbet özelliği taşımadığı, c ve d seçeneklerinin yaşam öyküsü tarzında yazıldığı görülmektedir.

Cevap: A 7.SORU:

Açıklamalarda ikilemelerin farklı şekilde oluştuğuna dair bilgiler verilmektedir. Seçenekler incelendiğinde, A seçeneği : hısım akraba eş anlamlı

B seçeneği : er geç zıt anlamlı C seçeneği: güç kuvvet eş anlamlı

D seçeneği : bitmek tükenmek eş anlamlı Cevap: B

8.SORU

Metinlerde ayraç içinde verilen cümleleri incelediğimizde

I numaralı cümlede şampiyon olması için bir puanın alınması gerektiği koşulu II numaralı cümlede sebep sonuç yazarken gereklilik olduğunu

III numaralı cümlede amaç yazarken cümlenin koşul olduğunu

IV numaralı cümlede zayıf kalmasının nedeninin yemek yememesi olduğu ifade edilmektedir.

Anlamlar eşleştirdiğinde I ve IV numaralı cümleler ayraç içindeki anlamlarına uygun kullanılmıştır.

Cevap: B 9.SORU:

Cümlelerdeki eylemler incelendiğinde A seçeneğindeki “ayaklan-” eylemi : durum B seçeneğindeki “çekin-“ eylemi durum C seçeneğindeki “koy-“ eylemi iş kılış D seçeneğindeki “ karar-“ eylemi oluş fiilidir.

Cevap: C 10.SORU:

A seçeneğinde görselde yedi göl olduğu ve adını buradan aldığını B seçeneğinde görsel de piknik ve kamp çadır alanları

C seçeneğinde Bolu tarafından girildiğinde Geyik üretme İstasyonu görülmektedir.

D seçeneğinde ise Deringöl’ün, Büyükgöl’ün doğusunda olduğu görülmektedir.

Cevap: D

11.SORU:

Oluş eylemi öznenin iradesi dışında, eylemin kendiliğinden gerçekleştiği eyleme denir.

A cümlesindeki takip et- eylemi iş kılış B cümlesindeki kahvaltı yap- eylemi durum C seçeneğinde atla- eylemi durum

D seçeneğindeki bozul- eylemi öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen bir eylemdir. Yani oluş eylemidir.

Cevap: D

12.SORU:

I numaralı açıklamanın C seçeneğindeki kısaltmalarla ilgili olduğu II numaralı açıklamanın B seçeneğindeki sıra sayılarıyla ilgili olduğu

III numaralı açıklamanın D seçeneğindeki arka arkaya sıralandıkları için virgül veya çizgiyle ayrılan rakamlardan sonra geldiği görülmektedir.

A seçeneği ise biten cümlenin sonunda kullanılmıştır.

Cevap: A

13.SORU:

Metindeki görselde su tüketimi ve suyun tasarruflu kullanımı üzerinde durulmaktadır. A,B ve C seçenekleri görselde belirtilen durumlar ile ilgili çözüm önerisi olurken D seçeneği görselde belirtilen durumla ilgili bir çözüm önerisi değildir.

Cevap: D

14.SORU

Yakınma, bir durumdan duyulan rahatsızlığı ifade eden cümledir. Metinde geçen nesiller arası kopuş,iki neslin yabancılaşması ,eskiyen anne ve baba gibi ifadeler kuşak çatışmasından bahsetmektedir.

Cevap: A 15.SORU:

Metinde bağlaç veya hal eki olan de’nin yazımıyla ilgili bilgi verilmiştir. B,C,D seçeneklerinde cümleye bulunma anlamı katmıştır ve bitişik yazılması gerekirken A seçeneğinde ise cümleye “dahi,bile” anlamı katmıştır. Bu bağlaç olandır ve ayrı yazılması gerekir.

Cevap: A

16.SORU

“Bütün eserleriyle bir "İstanbul Yazarı" olan Tanpınar, 1901 yılında İstanbul Şehzadebaşı’nda hayata açar gözlerini.”

Yukarıda verilen metnin tam ve doğru şekilde birleştirilmiş hali ,

“• Bütün eserleriyle bir “İstanbul Yazarı” olur Tanpınar.

• 1901 yılında İstanbul Şehzadebaşı’nda hayata açar gözlerini.” şeklindedir.

Cevap: C 17.SORU:

Öznel ifadeler ,kişisel görüş ve beğeniler içerir ve kanıtlanamaz. Seçenekleri incelediğimizde A, C ve d seçenekleri nesnel ifadelerken B seçeneğinde beğeni ve kişisel görüş bildirilmektedir.

Cevap: B

18.SORU:

Kişileştirme, insan dışı varlıklara insan özelliklerinin yüklenmesiyle oluşan söz sanatına denir. Şiirimize baktığımızda “ Eliyor dört yana bir günü” ifadesiyle “çınar”a insanı özellik yüklenmiştir. “

Cevap: D

19.SORU:

Metinde geçen,

-“Öfke; engellenme, istenmeyen sonuçlar ya da beklentilerin karşılanmaması durumlarında ortaya çıkan doğal bir duygudur.” ifadesi tanımlama

- “Yetişkinlerde bile baş edilmesi zor bir duygu iken çocuklarda öfke, zaman zaman çok yoğun yaşanabilmektedir.”

ifadesi karşılaştırma

- “ Beklemeye tahammül etme becerisi henüz yeterince gelişmediğinden yaşamın ilk aylarında bebekler ihtiyaçlarının hemen karşılanmasını isterler” neden sonuç ifadeleri taşımaktadır.

Cevap: D 20.SORU:

Şiirdeki şekillere baktığımızda ,

Birinci dizenin son sözcüğü,ikinci ve üçüncü dizenin ilk sözcükleri ve dördüncü dizenin üçüncü sözcüğüyle;birinci dizenin üçüncü,ikinci ve üçüncü dizenin ikinci sözcükleri benzerlik göstermektedir. Bu dizelerdeki sözcüklerin aynı olduğu ifade etmektedir. Bu benzerlik de sadece

“Kuşlar akşam gider evlerine Evlerine gider insanlar

Evlerine gider evlerine bulutlar” dizelerinde vardır.

Cevap: A

7.SINIF TÜRKÇE SARMAL DENEME 1 CEVAPLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D B C B A A B B C D D A D A A C B D D A

7.SINIF

Belgede 7.SINIF TÜRKÇE GENEL DENEME 1 ÇÖZÜMLERİ (sayfa 21-26)