Delegationsbeslut Regionstyrelsens ordförande 

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

REGIONSTYRELSEN 31 OKTOBER 2017

Sida 1 (1)

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP520-1985487950-38 2.0

Delegationsbeslut

Regionstyrelsens ordförande

 Maria Stenberg (S), ordförande, har lämnat yttrande över remissen Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31), dnr 2874-2017

Regiondirektören

 Anställning och tidsbegränsat chefsförordnande av divisionschef för division Länsteknik

Division Service

 Förteckning över delegationsbeslut 170830-170928 av verksamhets- chefen för upphandling

Regional utveckling/Kultur och utbildning

 Förteckning över kulturchefens delegationsbeslut, bidragsärenden

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :