• Sonuç bulunamadı

Bölüm 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bölüm 2"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Bölüm 2

DÜZGÜN İVMELİ HAREKET

Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

(2)

Düzgün İvmeli Hareket

• Yerdeğiştirme ve Ortalama Hız

• Anlık Hız

• İvme

• Sabit İvmeli Doğrusal Hareket

• Sabit İvmeli Hareket için Türetilen İki denklem

(3)

Yerdeğiştirme ve Ortalama Hız

İki nokta arasındaki yerdeğiştirme, bir noktadan diğerine yönelen bir vektördür, ve bu vektörün büyüklüğü, bu iki nokta arasındaki doğrusal uzaklıktır.

Birimi metre (m) (SI) dir. Ortalama hız ise,

Birimi m/s (SI birim sisteminde) olarak verilir.

x = x

s

- x

i

xi

xs

d

(4)

Anlık Hız

Keyfi bir noktadaki hız Anlık hız olarak adlandırılır ve genel denklem şu şekildedir:

Anlık hız pozitif, negatif veya sıfır olabilir.

 

0

lim

x t

x

dx

v

t

dt

• Anlık sürat, ani hızın büyüklüğüdür. • Anlık süratin kendisiyle ilişkili bir yönü

(5)

İvme

i s i s

t

t

v

v

a

dt

x

d

dt

dv

a

2

Bir cismin ortalama ve ani ivmesi,

(6)

Sabit İvmeli Doğrusal Hareket

Hareketlinin hızı eşit zaman aralıklarında düzgün artıyorsa düzgün hızlanan, düzgün azalıyorsa düzgün yavaşlayan doğrusal hareket olarak belirlenir.

Bir cisim A noktasını v0 hızı ile, B noktasını da daha sonraki bir t anında vs hızı ile

geçiyor. A’dan B’ye yerdeğiştirme x’dir. A’dan B’ye gidiş için aşağıdaki sonuçları ifade edebiliriz.

(7)

Sabit İvmeli Doğrusal Hareket

1- Bu yolculuk için ortalama hız,

2- İvme sabit olduğundan ortalama ve ani ivmeler aynıdır

(8)

Sabit İvmeli Hareket için Türetilen İki Denklem

8

v0 ilk hızı ile hareket eden sabit ivmeli hareketin t zaman sonundaki hızı, madde(2) ve bu hareket süresince ortalama hız ise madde (3) ile ifade edilir. Bu denklemleri madde(1)’de yerine yazarsak düzgün hızlanan hareketlinin yol denklemini türetmiş oluruz:

Benzer şekilde madde (2)’deki denklemi, yukarıdaki denklemde yerine koyarsak düzgün hızlanan hareketlinin zaman içermeyen hız ifadesini elde ederiz:

(9)

9

Düzgün hızlanan hareketlinin grafikleri ise aşağıdaki gibi olur.

Konum Hız İvme

v0 a

x0

zaman zaman zaman

Düzgün yavaşlayan hareketin grafikleri ise

Konum Hız İvme

v0

zaman

x0 a

zaman zaman

şeklinde olur. Sonuç olarak, düzgün hızlanan hareket için ivme pozitif olur. Eğer düzgün yavaşlayan harekette ise , ivme negatif olur.

(10)

Serbest Düşme

10 Bu kinematik denklemleri, serbest düşme hareketi için de geçerlidir. x yerine y, a yerine g ( yerçekim ivmesinin değeri 9,8 m/s2 ) ve v

0=0 konulursa kinematik denklemler

serbest düşme için elde edilmiş olur. Serbest düşme hareketine ait denklemler aşağıdaki gibi elde edilir:

Referanslar

Benzer Belgeler

a) İhracat bedelinin faktoring şirketi tarafından yurt dışı kaynaklı dövizlerle hesaba transferi veya getirilmesi halinde faktoring şirketinin aracı bankaya

evdekiokulum kullanıcılarının evdekiokulum sisteminin imkanlarından, özelliklerinden ve servislerinden yararlanabilmeleri için veri erişimi açık bilgisayar veya akıllı

K’den M’ye doğru hareket eden bir araç, belli bir hızla 4 saat gidip, saatteki hızını 10 km artırıyor ve kalan yolu 3 saatte tamamlıyor.. Buna göre aracın ilk hızı

(b) Ana, baba veya vasiyetle atanan vasi yerine, küçüğün şahsının ve malının veya onlardan birinin vasisi olarak başka bir kişiyi atayabilir ;.. (c)

(7) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin İBKB düzenlenmeden başka bir hesaba transfer edilmesi veya efektif olarak alınması

a) Pil ürünleri Türk Standartlarında belirtilen şekilde, akümülatör ürünleri ise bu Yönetmelikte belirtilen şekilde etiketlenir ve işaretlenir. b) Uzun ömürlü ve

Şirket, başta güneş olmak üzere her nevi kaynağa dayalı enerji ve yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek amacıyla kendisi ve/veya

ren Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı Durumunda Uygulanacak Usul ve Esaslar İletim Ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Elektrik