• Sonuç bulunamadı

TASLAK YÖNETMELİK I. GENEL HÜKÜMLER. Madde 1. Madde 2 II. UYGULAMA ALANI. Madde 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TASLAK YÖNETMELİK I. GENEL HÜKÜMLER. Madde 1. Madde 2 II. UYGULAMA ALANI. Madde 3"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Republika e Kosovës Komuna e Prizrenit Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti Opština Prizren – Prizren Belediyesi

Yerel Özyönetim Yasasının 12. Maddesi, paragraf 12.1 ve 12.2, c) mektubu ve 40.2.

Madde, a) mektubu hükümleri uyarınca ("Kosova Cumhuriyeti Resmi Gazetesi", no. 28/04 Haziran 2008), Yerel Yönetim Maliyesi Yasası'nın ("Kosova Cumhuriyeti Resmi Gazetesi", no. 27/03 Haziran 2008) 15. Maddesi, a) harfi ve Prizren Belediye Tüzüğünün 27. Maddesinin 1. fıkrasının hükümleri 01 / 011-5643, 15 Ekim 2008 tarihli, Prizren Belediye Meclisi xx.xx.2021 tarihli toplantısinda, asagidakileri onaylamistir:

TASLAK – YÖNETMELİK

İLGİLİ OLARAK PARK EDİLEN ARAÇLARIN PARK EDİLMESİ VE KALDIRILMASINA YÖNELİK KAMU MEKANLARININ ORGANİZASYONU VE KULLANIMI HAKKINDA, PRIZREN BELEDİYESİNDE ÖZEL OTOPARK ORGANİZASYONU GİBİ PPP İLE OTOPARKLARIN ORGANİZASYONU

I. GENEL HÜKÜMLER Madde 1

1. Bu Yönetmeliğin amacı, Prizren Belefiyesi park yerlerinin alanlarını, park yerlerinin kullanım koşullarını ve şekillerini, ödeme yöntemlerini, halka açık park alanlarının kullanım ücretlerini, bunların nasıl kullanılacağını ve park araçlarının ve bisikletlerin kontrolünü saglamaktir.

Madde 2

2. Park alanı, kamuya açık yollar boyunca, kaldırımlar boyunca, kamuya açık yol ile kaldırım arasındaki boşluk boyunca, park araçları ve bisikletler için inşa edilmiş tesisler veya düzenlenmiş alanlar ile araçların ve bisikletlerin park edilmesi için ayrılmış bir alandır, otopark olarak düzenlenen ve trafik güvenliği kurallarına uygun olarak trafik işaretleri ile işaretlenen ve park alanı hakkında bilgilendirme.

3. Park alanı, bir veya daha fazla park yerinden oluşur.

II. UYGULAMA ALANI Madde 3

1. Bu yönetmeliğin hükümleri, yetkili kuruluşlar ve trafik katılımcıları için Kosova Cumhuriyeti'nin tüm kurumları için zorunludur.

III. OTOPARK ÇEŞİTLERİ Madde 4

(2)

Bu düzenleme anlamında otopark türleri asagidakiler dikkate alınır:

1. Park için inşa edilen tesisler olan kalıcı park için kamusal alanlar, genel trafik alanları ve park için inşa edilmiş ve işaretlenmiş özel alanlar.

2. İş, spor, kültür, sanat, fuar faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tesislerin çevresinde geçici olarak düzenlenen ve süreleri boyunca araç park yeri için özel olarak işaretlenmiş ve özel olarak işaretlenmiş kamuya açık trafik alanları olan geçici park yerleri, park için belirlenmiş ve işaretlenmiş alanlar.

3. PPP otoparkları, özel bir operatör tarafından yönetilen ve satın alma prosedürleriyle seçilen yer altı veya yer üstü garajlardır.

4.1 PPP'li otoparklar, ödeme için tesisin yerleştirilmesi, inşası veya herhangi bir şekilde araçların giriş- çıkış kontrolü ile donatılmalıdır.

5. Ücretsiz otoparklar, sehirsel planlama ve mekansal planlama için SMP'ler tarafından kullanılan standartları ve standartları karşılayan tüm otoparklar:

5.1 Yatay ve dikey işaretlere sahip;

5.2 Park yeri, kaldırımı geçmemeli, yola doğrudan erişime sahip olmalıdır;

5.3 Asfalt veya beton küplerle asfaltlama;

5.4 Bir kamera sistemine sahip olmali;

5.5 Park yeri, en az 15 araçlık park yerine sahip olmalıdır;

5.6 6 aydan eski olmayan plan ve mülkiyet belgesinin aslı veya alan kullanımı için noter tasdikli sözleşme;

5.7 Trafik mühendisi tarafından tasarlanan park alanı bağlantısı ve işlevleri için proje 5.8 İlgili faaliyetin gerçekleştirilmesi için iş sertifikası;

6. Otoparkların ticari faaliyetini yürütme izni, 4. maddenin 5. fıkrasında öngörülen kriterler yerine getirildikten sonra SPMP tarafından verilir.

7. 4. Maddenin 6. Paragrafında olduğu gibi bir izin alma anında, işletmeciye bir mali yazar kasa verilmesi zorunludur.

8. Mali kupon, park süresinin başında düzenlenmelidir;

9. Verilen kupon, park etmiş aracın ön camında veya arka camında görünen kısımlara yerleştirilmelidir.

10. Umuma açık park yerleri, SPMP'nin önerisi üzerine Belediye Meclisi kararı ile belirlenir.

IV. BÖLGELERE GÖRE OTOPARK KATEGORİZASYONU

(3)

Madde 5 1. Halka açık park yerleri, alanlara göre sınıflandırılır:

1.1. BÖLGE I - (Tarihi Bölge), 1.2. BÖLGE II – (Kentsel Bölge), 1.3. BÖLGE III – (Kentler Arası Bölge).

VI. KAMU PARK ALANLARININ KULLANIMI Neni 6

1. Halka açık park yerleri otopark için kullanılabilir:

1.1 bisiklet, 1.2 moped,

1.3 üç tekerlekli bisiklet, 1.4 dörtlü bisiklet, 1.5 hafif dörtlü bisiklet, 1.6 binek araç,

1.7 kamyon / araç 1.8 otobüs, 1.9 varlık seti, 1.10 römork.

2. Bu maddenin 1. fıkrasına göre halka açık park yerleri, diğer farklı araçların park edilmesi için kullanılabilir.

Madde 7

1. Bu düzenleme anlamında halka açık park yeri kullanıcısı (bundan sonra kullanıcı), sürücü veya aracın kullanımına yetkili kişi anlamına gelir.

2. Kullanıcı aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

2.1 halka açık park yerini, park yerinin işaretlendiği trafiğin sinyalizasyonuna (yatay ve dikey) uygun olarak kullanmak;

2.2 Bu yönetmeliğe göre belirlenen park alanlarının kullanım süresi sınırlamasına uygun hareket etmek;

(4)

2.3 Park yerlerinin kullanım süresine göre, öngörülen şekilde ve başlangıç zamanından sonra geçerli fiyatlar listesine göre ödeme yapacaktır;

2.4 Ücretli park süresi bitene kadar ve bu yönetmeliğe göre aracı otoparktan çıkarın.

3. Küçük bir suç için, Euro olarak ödenmeyen miktarın iki katı tutarında cezalandırılacaktır: 2.2, 2.3 ve 2.4 paragraflarının hükümlerine aykırı hareket eden kişiler;

Madde 8

1. Engelliler için halka açık park yerleri, araç veya bisiklet sürmek için ekstremiteleri bozulmuş kişiler, distrofi, parapleji ve serebral palsi hastaları, hareket için tekerlekli sandalye kullanan kişiler, görme engelli kişiler en az %90, askeri tarafından kullanılabilir. ve 1. gruptan 4. grup engelliliğe kadar iç savaş sakatlığı ve diyalizdeki kişiler.

1.1 Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nün kararına istinaden, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen şahısların şartlarının yerine getirilmesi için, park otoritesi engelli kişinin, sırasıyla aile ferdinin aracının kaydını alır.

1.2 Sosyal Refah Müdürlüğü, tıbbi belgelere ve diğer belgelere dayalı olarak bu maddenin 1. satır 1.

paragrafından bir karar alır.

Madde 9

1. Sadece bir tip araca yönelik umuma açık park yerleri, sadece o araç tipi için kullanılabilir.

Madde 10

1. Ulaşım araçları ve otobüsler için halka açık otoparklarda sıhhi tesisler inşa edilmelidir.

Madde 11

1. Özel durumlarda SPMP, devlet organlarının, kamu hizmetlerinin, diplomatik birliklerin ve diğer yabancı temsilcilerin ihtiyaçları için halka açık park yeri ayırmasına izin verebilir.

VII. BÖLGELERE GÖRE KAMU OTOPARKININ GEÇİCİ KULLANIMI İÇİN ÖDEME Madde 12

1. Halka açık park alanlarındaki zaman sınırları ve ödeme miktarı kullanım izni sözleşmesinde tanımlanmıştır.

2. 12 nci maddeye göre halka açık park yerlerinin rezervasyonu sırasında, bu maddenin 1. fıkrası hükümleri uygulanmaz.

3. Belediye, özel bir kararla 12. maddenin 1. fıkrasından yola çıkarak park yeri ayırma koşullarını belirler.

4. Belediye, özel bir kararla 30 dakikaya kadar ödemenin uygulanmadığı durumları belirleyebilir, kamuya açık alanların tüzel kişiler / kişiler tarafından kullanılması durumunda, bu sözleşmede açıklanmalıdır.

5. Toplu konut önündeki iş yeri ile ortak alanlarda, 08:00 - 17:00 arası süre sınırlamasında 30 dakikaya kadar otopark yapılır, bu alanlar rezerve edilemez ve tahsis edilemez.

(5)

6. Otopark faaliyetinin geliştirilmesi için kamusal alan kullanımı tahsis ücreti Belediye Vergileri Yönetmeliğine göre belirlenir.

7. Özel mülkler üzerinde park faaliyetinin geliştirilmesi için izin verme ücreti, Belediye Vergileri Yönetmeliğine göre belirlenir.

VIII. OTOPARK ALANI İLE İLGİLİ BİLGİLER Madde 13

1. Park alanıyla ilgili bilgiler şunları içerir: park alanı, çalışma saatleri, park süresi, park yöntemi, ödeme yöntemi ve fiyatı ile park yerine park edilebilecekleri araçların sınıflandırılması.

2. Bu maddenin 1. fıkrasına göre park alanı ile ilgili bilgiler görünür bir yere yerleştirilmelidir.

IX. KAMU OTOPARKLARININ YÖNETİMİ, DÜZENLENMESİ, KULLANIMI VE BAKIMI Madde 14

1. Kamuya açık park alanlarının düzenlenmesi, kullanımı ve bakımı ile ilgili işlerin yönetimi, bu işle görevli tüzel veya gerçek kişi tarafından Satın Alma Bürosu (bundan böyle Belediye ile sözleşmeli tüzel/gerçek kişi olarak anılacaktır) veya özel bir sözleşme ile yapılabilir. Belediye, SPMP tarafından belirlenen koşullara uygun olarak bir kamu kuruluşuyla sözleşme yapabilir.

Madde 15

1. Otopark yöneticileri, halka açık park alanlarını düzenlemek, korumak, donatmak ve işaretlemekle yükümlüdür.

Madde 16

1. Kamuya açık park alanlarının düzenlenmesi, kullanımı ve bakımı ile ilgili işlerin yönetiminin Belediye veya kamu kuruluşlarının sözleşmeli tüzel/gerçek kişi tarafından yapıldığı halka açık otoparklarda, Belediye veya kamu kuruluşlarının sözleşmeli tüzel/gerçek kişi tarafından yapılmaması gerekir. hırsızlık veya olası hasar durumunda araç sağlamak.

X. OTOPARK İÇİN ÖDEME SEKLİ Madde 17

1. Halka açık park yerinin kullanımı için kullanıcı, park yerinin kullanım süresine ve halka açık park yerinin bulunduğu alana bağlı olarak park ücretini park bileti ile ödemekle yükümlüdür.

2. Park ücretinin ödenmesi, park cezalarının Belediye veya kamu teşebbüsünün sözleşmeli tüzel-gerçek kişi tarafından yetkili Kontrolör (bundan sonra Kontrolör olarak anılacaktır) tarafından satılmasıyla yapılacaktır.

3. Otopark ücretinin ödemesi, park biletlerinin cep telefonlarından otomatik satışı, yetkili kiosklar veya tesisler aracılığıyla alınması gereken ön ödemeli park biletlerinin satışı veya otopark otomatları ile de yapılabilir.

(6)

4. Cep telefonlarından otomatik bilet satışı ve park ücretinin ödenmesi, SMS gönderilerek, özel park alanını gösteren özel bir numaraya sipariş, park kontrolü için ise zaman modemli el dizüstü

bilgisayarları kullanılmaktadır.

5. Yabancı telefon şirketlerini kullanan yabancıların yasal tedbirler nedeniyle ödeme yapmalarına izin verilmemektedir.

6. Otopark ücretinin ödenmesi, otopark otomatları aracılığıyla, bu cihazların bulunduğu alanlarda, halka açık otoparklarda yapılabilir.

6.1 Otopark otomatlarından alınan park bileti, alan, cadde adı, satış makinesi ve bilet numarası, tarih, otoparkın başlama saati ve park bileti geçerli olana kadar geçen zaman gibi temel verileri içermelidir.

6.2 Her bir park otomatında, park etme zamanını ve fiyatını, caddenin adını ve otomatın alan numarasını gösteren, park otomatlarının kullanımına ilişkin talimatlar bulunmalıdır.

6.3 Otopark otomatlarından park bileti satın almak bozuk para, banknot veya kredi kartı ile mümkündür.

Madde 18

1. Kullanıcı, her kullanım saati için park ücretini ödemekle yükümlüdür.

2. Kullanıcı, park ücretini Kosova Cumhuriyetinde faaliyet gösteren her telefon şirketinin cep telefonu aracılığıyla ödeme imkanına sahiptir.

2.1 Bu maddenin 2. paragrafına göre, kullanıcının bu hizmetin hizmetleri için herhangi bir ek kayıt yapması gerekmez.

2.2 Cep telefonu ile park ücretinin ödenmesi sırasında oluşan masraflar, telefon operatörü tarafından ayda bir (faturalı kullanıcılar için) ve hemen (ön ödemeli kullanıcılar için) hesaplanır.

3. Bu yönetmeliğin 17. maddesinin 5. fıkrasına göre yabancı kullanıcılar, halka açık park yerlerinin kullanımı için bu yönetmeliğin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre park ücretini veya önceden basılmış park biletleri ile ödeyebilirler. yetkili kiosklara veya binalara götürülmesi gereken otopark.

4. Kullanıcı, park için izin verilen süreye uymakla yükümlüdür.

5. Küçük bir suç için, Euro olarak ödenmeyen miktarın iki katı tutarında, bu Madde hükümlerine aykırı hareket eden kişiler cezalandırılacaktır;

Madde 19

1. Engelliler için ayrılmış halka açık park yerlerinin özel yerlerde kullanımı, araç üzerinde görünür bir yerde çıkartma, yani engelli kişinin ilgili levhası olan kullanıcılar tarafından ödenmez.

Madde 20

1. İlk yardım araçları, polis, ordu, itfaiye için müdahale eylemleri sırasında park bedeli ödenmez.

Madde 21

1. Konut sakinleri, engelliler, iş yeri kullanıcıları gibi bazı kullanıcılar, DUPH tarafından belirlenen koşullara ve şekle uygun olarak halka açık park alanlarını ayrıcalıklı kullanıcılar olarak kullanabilir.

(7)

2. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen imtiyazlı kullanıcılara, Belediye veya kamu kuruluşunun sözleşme yaptığı tüzel / gerçek kişi, imtiyazlı kartı münhasıran kartın düzenlendiği araç için

kullanılmak kaydıyla düzenler, bu sadece konut sakinlerinin, engellilerin ve işyeri kullanıcıları için bir arabaları için geçerlidir.

3. Aylık fiyat, park yeri kullanımının verilmesi sözleşmesinde belirlenir.

4. İmtiyazlı kullanıcılar tarafından kamusal alanların kullanımına ilişkin yıllık ücret, kamu mülkiyetinin kullanımına ilişkin sözleşmede düzenlenen alanlara göre uygulanır.

Madde 22

1. Ödeme kontrolü ve otopark için kamusal alan kullanımı, Belediye veya kamu işletmesi ile sözleşmeli tüzel / gerçek kişi tarafından yetkilendirilen Kontrolör tarafından yapılır.

2. Park bileti şunları içermelidir: park alanı, yolun adı, bilet numarası, parkın başlama tarihi ve saati ve park edilen aracın plakasını işaretleme yeri.

Madde 23

1. Kontrolörün bir kimlik kartı olmalı ve üniforma giymekle yükümlüdür.

2. Otopark yöneticisi, üniformanın görünümünü bu maddenin 1. paragrafından tespit eder.

Madde 24

1. Bu yönetmeliğin 17. maddesine aykırı olarak halka açık otoparkı kullanan kullanıcı, kamu kullanımına ilişkin sözleşmede belirtilen yönetici tarafından belirlenen fiyat listesine göre özel otopark bedelini ödemekle yükümlüdür. Uzay.

2. Özel fiyatın ödenmesi için emir kontrolör tarafından verilir ve araç sahibine teslim edilir.

3. Kontrolör ödeme emrini veremediğinde, bunu araca yerleştirir.

4. Ödeme emrinin bu Maddenin 2. paragrafında açıklanan şekilde teslim edilmesi normal kabul edilir ve ödeme emrinin sonradan zarar görmesi veya imha edilmesi teslimatın geçerliliğini etkilemez ve son ödeme tarihini geciktirmez.

XI. KAMU PARK YERİ TRAFİK SİNYALİZASYONU Madde 25

1. Park yerleri için kamusal alanlar trafik işaretleri ile işaretlenmelidir (yatay ve dikey).

2. Yatay sinyalizasyonla işaretlenmiş halka açık park alanının görevi, uygun boyutlarda park yeri düzenleme yollarından birinde araçların alana yerleştirilmesidir:

2.1 Bir veya iki yönlü hareket için 90 ° - 250cm x 450cm açıda, geçiş genişliği 550cm'de park yeri;

2.2 60 ° - 250cm x 485cm açıda, geçiş genişliği 470cm, tek yönlü hareket için ve 550cm iki yönlü hareket için park yeri;

(8)

2.3 45 ° - 250cm x 485cm açıda, geçiş genişliği 350cm, tek yönlü hareket için ve 550cm iki yönlü hareket için park yeri;

2.4 30 ° - 250cm x 425cm açıda park alanı, geçiş genişliği 350cm, tek yönlü hareket için ve 550cm iki yönlü hareket için;

2.5 0 ° - 215cm x 640cm açıda, geçiş genişliği 350cm, tek yönlü hareket için ve 550cm iki yönlü hareket için park alanı;

2.6 Çitle çevrili park alanı - 270 cm x 550 cm;

3. Park yerleri 10 cm genişliğinde çizgilerle işaretlenmiştir.

4. Özel park yerleri (engelliler, ayrılmış yerler vb.) Sarı ile işaretlenmiştir.

5. Kamusal alanların ve özel park alanlarının sinyalizasyonu, karayolu trafiğinin lisansüstü bir mühendisi (usta) tarafından tasarlanması gereken trafik projesine göre uygulanmalıdır.

XII. PARK YASAKLARI Madde 26

1. Halka açık park alanlarında şunlar yasaktır:

1.1 Trafik işaretlerini (yatay ve dikey sinyalizasyon) ihlal eden araçların durdurulması ve park edilmesi;

1.2 Bir aracı arızalı, terk edilmiş veya hasarlı bırakmak;

1.4 Engelliler için üzerlerinde pulu yoksa park yerlerinde araçların durdurulması ve park edilmesi, 1.5 Kullanıcı belirtilen kategorilere dahil değilse, ayrılmış park yerlerinde durmak ve park etmek yasaktır;

1.6 Gönüllü olarak ayrılmış park yerinin ayarlanması;

1.7 araç yıkama;

1.8 sokak satıcılarının yerleştirilmesi;

1.9 Belediye veya kamu teşebbüsünün sözleşmeli DUPH veya tüzel / gerçek kişinin izni olmaksızın çit veya benzeri engeller yerleştirerek otoparkların öğrenilmesi;

1. Halka açık otoparklarda kir ve hasara neden olan diğer 10 çalışma XIII. GÖZETİM

Madde 27

1. Bu yönetmeliğin ve bu yönetmeliğe dayanılarak kabul edilen diğer işlemlerin uygulanmasında teftiş gözetimindeki çalışmalar yetkili Müfettişler aracılığıyla Belediye tarafından yapılır.

3. Denetim denetimi sırasında, Müfettiş aşağıdakileri yapmakla yükümlü ve yetkilidir:

(9)

3.1 Kamuya açık otoparklarda trafik sinyalizasyonu, Belediye veya kamu kuruluşunun sözleşme yaptığı tüzel / gerçek kişiye, eksikliklerin belirli bir sürede giderilmesi için talimat verilmesi;

3.2 Kamuya açık park alanlarının teknik düzenliliği, Belediye veya kamu kuruluşunun ihale ettiği tüzel / gerçek kişiye, eksikliklerin belirli bir sürede giderilmesi için talimat verilmesi;

3.3 Eksikliklerin belirli bir süre içinde giderilmesi için Belediye İdaresi, Belediye veya kamu işletmesi ile sözleşmeli tüzel / gerçek kişi kanunlarına uygun olarak halka açık park alanlarının inşası,

düzenlenmesi ve donatılması;

3.4 Trafik güvenliği açısından kamuya açık park yerleri ve ilgili kurumdan alınan delillere dayanarak, trafik rejiminde değişiklik emri vermek, yani park etmek.

XIV. MUFETISLERIN YETKİLERİ VE DAYANIKLI PARK EDİLEN ARAÇLARIN KALDIRILMASI

Madde 28

1. Müfettiş, bu yönetmeliğe aykırı olarak park edilmiş aracın derhal kaldırılması için halka açık park yeri kullanıcısına emir vermeye yetkilidir.

Madde 29

1. Kullanıcı olay yerinde değilse veya aracın kaldırılmasına karşı çıkarsa, müfettiş aracın fotoğrafını çekecek ve belirli bir süre içinde aracın bloke edilmesi veya kaldırılması emrini verecek veya el koymaya izin verme kararı alacak, özel araç (örümcek).

2. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen karar, yerleştirme gün ve saatini işaretleyerek araca yerleştirilir. Kararın usulüne uygun olarak verildiği kabul edilmektedir.

Madde 30

1. Bu yönetmeliğin 28. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen aracın yeniden yerleştirilmesine ilişkin yönetmeliğin uygulanması, Kosova Polisi tarafından yapılır.

Madde 31

1. Belediye, yer değiştiren araçların geçici olarak kalacağı yeri belirler.

Madde 32

1. Aracın özel araç (örümcek) kullanılarak kaldırılması için yapılan işlemlerin yanı sıra çıkarılan aracın geçici olarak kalacağı yerde depolanması ile ilgili masraflar, umuma açık park yeri kullanıcısı tarafından karşılanır. park yeri kullanımının verilmesi sözleşmesinde açıklanan yönetici tarafından belirlenen fiyat listesine. – eklendi

2. Madde 33

1. Araç sahibi tarafından 6 (altı) ay içerisinde yerinden edilen aracın talep edilmemesi halinde, araç açık artırmayla satılacak ve para cezai işlemde olan araçlar haricinde Prizren Belediyesi Bütçesine aktarılacaktır. soruşturma.

(10)

2. 3 (üç) açık artırmadan sonra araç satılamazsa, belediye, Polis ve Kosova Gümrükleri tarafından oluşturulan özel bir komisyon tarafından verilen bir karara göre işleme tabi tutulmalıdır.

Madde34

1. Müfettiş, halka açık otoparkların bu Yönetmelikle belirlenen varış yerine uygun kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmeye ve belirli bir süre içinde eksikliklerin giderilmesini emretmeye yetkilidir.

2. Müfettiş, icra kararına uyulmaması durumunda küçük bir suçu bildirme talebinde bulunma ve ayrıca kamuya açık park alanlarının kullanımına ilişkin diğer uygun önlemleri alma yetkisine sahiptir.

bu yönetmelik ve bu yönetmelik kapsamında çıkarılan kanunlarla.

XV. CEZAI HÜKÜMLER Madde 35

1. 4 üncü maddenin 7 nci fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden sorumlu kişi veya özel park yeri yöneticisi 100 ila 200 Euro para cezası ile cezalandırılır;

2. Küçük bir suç için, 8. Madde hükümlerine aykırı hareket edenlere 35 Euro tutarında para cezası verilir;

3. Küçük bir suç için, 9. madde hükümlerine aykırı davranması halinde, Belediye veya kamu işletmesi ile sözleşmeli tüzel / gerçek kişiye 30 Avro tutarında para cezası verilir;

4. Küçük bir suç için, 15. Maddenin 1. fıkrası hükümlerine aykırı davranması halinde, Belediye veya kamu işletmesi ile sözleşmeli tüzel / gerçek kişiye 300 - 500 Euro tutarında para cezası verilir;

5. Küçük bir suç için, 23. Maddenin 1. Fıkrası hükümlerine aykırı davranması halinde, Otopark Müdürü 50 Euro tutarında para cezasına çarptırılır;

6. Küçük bir suç için, 20 (yirmi) Euro tutarında (trafik kanununa göre ücret), 26. maddenin 1.1. Fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden kişiler cezalandırılacaktır;

7. Küçük bir suç için, 100 (yüz) Euro tutarında (trafik kanununa göre ücret) 26. Maddenin 1.2 ve 1.3 fıkralarında belirtilen hükümlere aykırı hareket eden kişiler cezalandırılır;

8. Küçük bir suç için, 20 (yirmi) Euro tutarında (trafik kanununa göre fiyat) 26. Maddenin 1.4., 1.5. Ve 1.6. Fıkralarında belirtilen hükümlere aykırı hareket eden kişilere cezalandırılır;

9. Küçük bir suç için, 26. Maddenin 1.7. paragrafı hükümlerine aykırı hareket eden kişilere 50 Avro tutarında para cezası verilir;

10. Küçük bir suç için, 26. maddenin 1.9 fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden kişilere 30 Euro tutarında para cezası verilir;

11. Küçük bir suç için, 26. maddenin 1.10 ve 1.11 fıkraları hükümlerine aykırı hareket eden kişilere 100 Euro tutarında para cezası verilir;

12. Otopark yöneticisi aynı ihlalleri yukarıda açıklanan paragraflardan herhangi birine kadar 3 (üç) kez tekrarlarsa, izin iptal edilir.

(11)

13. Küçük bir suç için 1000 (bin) ila 3000 (üç bin) Euro (KKPrishtina'ya göre fiyat) para cezası, tüzel kişi / gerçek kişi veya izinsiz faaliyet göstermesi halinde kamu teşebbüsü ile cezalandırılır.

XVI. NİHAİ HÜKÜMLER Madde 36

1. Bu Yönetmelik, Yerel Yönetimler İdaresi Bakanlığının Protokol Ofisine kayıt olduktan xx.xx.2021 gün sonra ve belediyenin web sitesinde resmi dillerde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Prizren, xx.xx.2021

Referanslar

Benzer Belgeler

bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular

kuvvetlerle uygulanmasını mümkün görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için tahsis edilen diğer kuvvetlerden

Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya

Âkit Taraflardan birinin topraklarında yerleşik olan taşımacıların, diğer Âkit Tarafın yetkili makamları tarafından verilen bir izin belgesini kullanarak iki Âkit

(Değişik: 10/07/2018 tarihli Genel Kurul Kararı) Ayda bir salt çoğunlukla olağan, Genel Başkanın ya da Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte birinin yazılı

MADDE 462- …(3) Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonların sermayeye dönüştürülmesi ile birlikte

(b) Ana, baba veya vasiyetle atanan vasi yerine, küçüğün şahsının ve malının veya onlardan birinin vasisi olarak başka bir kişiyi atayabilir ;.. (c)

(7) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin İBKB düzenlenmeden başka bir hesaba transfer edilmesi veya efektif olarak alınması