• Sonuç bulunamadı

Ayak ve Ayak bileği kinezyolojisi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ayak ve Ayak bileği kinezyolojisi"

Copied!
18
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ayak ve Ayak bileği kinezyolojisi

Ayak ve ayak bileği

esneklik ve stabilitenin bir arada bulunduğu dinamik bir yapıdır.

Topuk vuruşu esnasında şok absorbe eden bir

yapı olarak hareket ederken, yerle temas

sırasında zeminin şekline

uyum sağlar.

(2)

Ayağın yerden kalkışı esnasında ise sert bir yapıya dönüşür.

Ayak vücut ağırlığını taşıdığı ve

çevreyle temas sağladığı için

zedelenme olasılığı yüksektir .

(3)

Ayak 7 tarsal, 5 metatars ve 14 falanks olmak üzere 26 kemik ve bu eklemin oluşturduğu 33 eklem ile komleks bir yapıya

sahiptir.

Ayak elastik bir kavis oluşturan yapıdır.Bu kavsin tepesini talus

oluşturur ve kalkaneusun tepesine oturur.

Talus ayağın bacakla olan

bağlantısını sağlar.Vücut

ağırlığını alıp ileten güç

ve sağlamlığa sahip bir

kemiktir.

(4)

Ayak kemiklerinden en büyüğü kalkaneustur.Vücut ağırlığının çoğunu talustan alıp yere iletir.

Küboid kemikler ayağın lateral yüzünde palpe edilir.

(5)

Navikular kemik ayağın medialinde çıkıntı olarak palpe edilir.

Ayağa arkadan bakıldığında kalkaneus gözlenmelidir.Kalkaneus

nötral pozisyonda yada hafif valgus pozisyonundadır.

(6)

Distal tibia ve fibulanın talus ile yaptığı bir eklemdir.Bu eklem yük verme esnasında kuvvetin ayağa iletimini sağlar.Bu kuvvet vücut ağırlığının on katına kadar ulaşabilir.

Dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon hareketleri bu eklemde gerçekleşir.

Malleollerin uçlarını birleştiren çizgi ayak bileği aksını oluşturur.

Talokrural (tibiotalar) eklem

(7)

Talus ve kalkaneusun arasındaki eklemdir.

Yük verme sırasında yaklaşık ağırlığın %50 si metatarslara,

%50 si topuklara biner.

Baş parmağın yük taşıması diğer parmaklara göre 2 kat daha fazladır

Subtalar Eklem

(8)

Ayak bileği bütün eksenlerde hareket yapabilir ancak en temel hareketi

horizonto-frontal düzlemdedir

Ayak eklemi yaklaşık 65 derece fleksiyon ve ekstansiyon yapar.

Normal yürüme sırasında yaklaşık 30ºlik hareket (10º dorsifleksiyon, 20º plantar fleksiyon) yeterlidir.

Ayak yaklaşık 35 derece inversiyon 20

derece eversiyon hareketine sahiptir.

(9)

Tarsometatarsal eklemlerde hareket minimaldir ancak hep birlikte ayağa bir miktar esneklik sağlar.

1. metatarsal eklem diğerlerine göre daha fazla açıda hareket yapar.

Metatorsofalengial eklemlerin abd ve add hareketleri

vardır.

(10)

Arka grup kaslar

M. Triseps sura (M. Gastroknemius, m. Plantaris ve m. Soleus), m.

Tibialis posterior, m. Fleksör digitorum longus ve m. Fleksör hallusis longus kaslarıdır.

M. Triseps sura kasları plantar fleksiyon yaptırırlar.

Soleus kası postür kası olarak rol alır.

AYAK BİLEĞİ VE AYAĞIN KASLARI

(11)

Tek bacak üzerinde durma sırasında soleusta vücut ağırlığının yarısı kadar kuvvet oluşmaktadır.

Parmak ucuna kalkma sırasında hem gastroknemius hem de soleus kasları kasılır.

Koşma, sıçrama sırasında gastroknemius kası ön

plandadır.

(12)

M. Tibialis posterior subtalar eklemin invertörü olmanın yanısıra ayak arkına dinamik destek sağlar.

Bu kasın paralizisinde ayak arkı çöker ve pes planus deformitesi gelişir.

M. Fleksör digitorum longus ve m. Fleksör hallusis longus kasları ayağın longitudinal arkını desteklerler ve yürümenin itme

fazında zemine kuvvet uygulamak için

kasılırlar.

(13)

Lateral grup kaslar

Peroneal kaslardır.

Ayağın evertörleridir.

Paralizisinde ayak bileği stabilitesi bozulur ve inversiyon

zedelenmeleri oluşur.

(14)

Ön grup kaslar

M. Tibialis anterior, m. Ekstensör hallusis longus, m. Ekstansör digitorum longus, m.

Peroneus tertius kaslarıdır.

Bu kasların paralizisinde düşük ayak gelişir.

(15)

Ayak arkları

1.Medial longitudinal ark 2.Lateral longitudinal ark 3.Transvers ark

Arkları, sitatik ligaman fasia desteği ve dinamik kas kontraksiyonu ile sağlanır.

Vücut ağırlığı arklar sayesinde ayağa dağıtılır.

(16)

Medial longitudinal ark

Kalkaneus, talus, naviküler, medial kuneiform ve ilk metatarsal kemiklerden oluşan bu ark, en uzun ve en yüksek arktır.

Lateral longitudinal ark

Kalkaneus, kuboid ve 5. metatarstan oluşur. Daha düşüktür.

Transvers ark

Orta tarsal ve tarsometatarsal alanlarda medialden laterale

doğru iç bükeydir.

(17)

Arklar ayağın gücüne stabilitesine, hareketliliğine ve esnekliğine katkıda bulunurlar.

Yük taşıma sırasında bu arklar şok absorbe eder ve yükün uygun dağılımını sağlarlar.

Arkların derinliğinin kaybolması pes planus

derinliğin fazla olması ise Pes Kavus olarak değerlendirilir.

Ayak iz değerlendirme çalışmaları ile belirlenebilir.

(18)

Ayakta durma sırasında ağırlık kalkaneus ve metatarsal başlara yarı yarıya dağıtılır.

Birinci metatars başına diğer dört metatars başından 2 kat daha fazla yük alır.

Ayağa binen yükler

Referanslar

Benzer Belgeler

Çözümü zor osteoporotik kırıklar da dahil Weber B tipi ayak bileği kırıklarının kilitli anatomik plak ile posterolateralden fiksasyonu etkili bir yöntemdir..

Materyal ve Metod: Acil servise başvuran ayak bileği travma- sı olan 124 hasta Ottowa ayak bileği değerlendirme kriterleri- ne göre ve radyolojik olarak incelendi.. Hastalara

[r]

Ayak bileği artrozu olmayan ve vertebra tümör cerra- hisi sonrası düşük ayak gelişen hastalarda ayak bileği- ne retrograd intramedüller çivi ile tibiotalokalkaneal

Nasır basınç ve sürtünmenin olduğu her yerde; yani parmak üstlerinde, parmak aralarında, tırnak kenarlarında, tırnak yatağında, ayağın üst ve altında oluşur.. Tedavisi

omuzlarınızdan biraz daha geniş açın. Kollarınızı yanlara doğru uzatın. Sağ ayağınız dışa bakacak şekilde duruşunuzu ayarlayın. Sağ elinizi sağ kalçanıza koyun ve

 Sandalyeye oturup kalkmak için yaklaşık 80-100 derece, merdiven inmek için 30 derece, çıkmak için 60 derecelik açılara ihtiyaç duyar....  Yürüyüş için 35-40

• Dequervain sendromu ;ekstansör pollicis brevis ve abd pollicis longus tenosinoviti.. • N.medianus lezyonu; maymun eli