• Sonuç bulunamadı

ÜLKEMİZİN GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÜLKEMİZİN GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ"

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

GES MEVZUATLARI

(2)

ÜLKEMİZİN GÜNEŞ

ENERJİSİ POTANSİYELİ

• Ülkemiz bulunduğu enlem ve boylam açısından güneş enerjisi potansiyeli açısından çok şanslıdır.

• Güneş dünyamıza saniyede yaklaşık 170 Milyon MW enerji

göndermektedir. Bu değer yaklaşık olarak ülkemizin yıllık tüketiminin 2000 katına eşdeğerdir.

• Ancak Türkiye’de üretilen enerjinin sadece %2,59’u güneş enerjisinden üretilmektedir.

(3)
(4)

NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANMALIYIZ?

• Yakıt masrafı yoktur.

• İşletme maliyetleri düşüktür.

• Enerji kaynağı tükenmez.

• Çevreyi kirletmez.

• Enerjide dışa bağımlılığı azaltır.

• Kullanılmayan çatı alanlarını kazanca dönüştürür.

(5)

GES MEVZUATLARI

• Hükümet 2016 yılında lisanssız saha uygulamalarını durdurma kararı aldı.

• Güncel mevzuatta öz tüketim projeleri olan mesken ve endüstriyel çatı uygulamalarını destekliyor.

• Mevcut durumda 10kW altı projelerde üretilen fazla elektrik günlük mahsuplaşma şeklinde, satın aldığı kwh bedeli – sistem kullanım bedeli karşılığında şebekeye satılabiliyor.

(6)

BAŞVURU SÜRECİ

(7)

5.1-C KAPSAMINDA OLAN LİSANSSIZ PROJELER

• Bağlantı Sözleşme gücü 5 Mw’e kadar olan projelerdir.

• Şebekeye verlien elektrikten dağıtım bedeli alınmaz.

• Tüketim değeri, üretim değerlerini geçmeyene kadar dağıtım bedeli üzerinden %50 indirim yapılır.

(8)

5.1-C AYLIK MAHSUPLAŞMA ÖRNEĞİ

Üretilen (kWh)

Tüketilen (kWh)

Sistem Kullanım Bedeli (TL / kWh)

Dağıtım Bedeli Tüketim (TL/kWh)

500 400 - 400*DBT*0,5

* Şebekeye Verilen Tüketim Fazlası Enerji;

100 kWh x Abone kWh bedeli = olarak yatırımcıya ödenir.

* Üretilen enerji önce yüklerde tüketilir. Tüketim fazlası ise anlık olarak şebekeye verilir. Ay sonunda çift yönlü sayaçta okunan veriş ve çekiş değerlerinden yukarıdaki dağıtım bedelleri talep edilir.

(9)

5.1-Ç KAPSAMINDA OLAN LİSANSSIZ PROJELER (ÖZTÜKETİM PROJERİ)

• Elektrik tüketiminin çok fazla olduğu firmalar,

• 5MWe üst sınır yoktur. Üst sınır sözleşme gücü kadar.

• Şebekeye enerji basmama otomasyonu yapılması önerilir,

• Hem veriş hem çekiş yönünde dağıtım bedeli alınır.

• Üretim ve tüketimin aynı noktada olması kaydıyla araziye kurulum yapılabilir (OSB bölgesi hariç)

(10)

5.1-Ç AYLIK MAHSUPLAŞMA ÖRNEĞİ

Üretim (kWh)

Tüketim (kWh)

Dağıtım Bedeli Üretim (TL /kWh)

Dağıtım Bedeli Tüketim (TL/kWh)

500 400 500*DBV 400*DBÇ

Üretilen enerji önce yüklerde tüketilir. Tüketim fazlası ise anlık olarak şebekeye verilir. Ay sonunda çift yönlü sayaçta okunan veriş ve çekiş değerlerinden yukarıdaki dağıtım bedelleri talep edilir. Yukarıdaki şekilde anlık enerji üretim ve tüketimi değil, ay sonunda ki mahsuplaşma modellenmiştir.

(11)

ÇATI GES ÇAĞRI MEKTUBU SONUÇLANMA SÜRECİ

Başvuru Evrak

Değerlendirme Kapasite Değerlendirme

Sonuç İlanı ve Teknik Değerlendirme

TEİAŞ Tarafından arıza akım limitlerinin aşıldığı bildirilirse başvuru

reddedilir.

İlandan 1 ay içerisinde yazılı başvuruda bulunarak

çağrı mektubu alınır.

(12)

Çağrı Mektubu

*Süreç yaklaşık 3 ay

sürmektedir.

Proje Onayları

* Elektrik Proje

* Statik Proje

* Belediye Uygunluk Yazısı

Bağlantı Anlaşması

*Projeler

onaylandıktan sonra dağıtım firması ile yapılan anlaşmadır.

Montaj ve Devreye

Alma

Geçici Kabul İşlemi

*Bağlantı anlaşmasının ardından en geç 1 yıl içinde kabul işleminin

tamamlanması gerekmektedir

Sistem Kullanım Anlaşması

(13)

EN UCUZ ENERJİ

HİÇ ÜRETİLMEMİŞ ENERJİDİR…

VET ENERJİ

ENERJİ BAKANLIĞI YETKİ BELGELİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETİDİR.

www.vetenerji.com

TEŞEKKÜRLER

Referanslar

Benzer Belgeler

Periodontitis ile diyabet arasındaki muhtemel bağlantılar şu şekilde özetlenebilir: İkisinin de inflamatuar birer hastalık olması, periodontal hastalığın neden

sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay kavramları hakkındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgular

4.Hafta Tutulma koşulları ve türleri, “Tutulma Yılı” kavramı 5.Hafta Ay tutulması ve detayları, Güneş Tutulması ve detayları 6.Hafta Tutulma hattı kavramı ve

Mark Littmann, Ken Willcox, Fred Espenak Oxford University Press, 2 Edition (1999) Fakülte kütüphanesinde mevcut.. Historical Eclipses and

Şekil 1’de görüldüğü gibi, büyük yarıçaplı küresel bir ışık kaynağı ile bu kaynaktan belirli uzaklıkta bulunan bir perde arasına, yarıçapı ışık kaynağından

Güneş ve Dünya'yi meydana getiren tabakalara verilen isim..

Yukarıdaki tüm kelimeleri bulduktan sonra boşta kalan harfleri sırayla aşağıdaki

Ancak değil sade vatandaş, bu dalda çalışan uzmanlar dahi - güneş panelleri ileride kullanım sürelerini doldurduğunda (ki bugün bile ülkemizde hurdaya çıkan çok sayıda