• Sonuç bulunamadı

MATERYAL DEĞERLENDİRME FORMU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "MATERYAL DEĞERLENDİRME FORMU"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

MATERYAL DEĞERLENDİRME FORMU (öğretim elemanı için)

Materyali hazırlayanlar:

Hazırlanan Materyal:

Konu /Kazanım alanı:

Öğrenme düzeyi:

Materyalin Etkililiği:

Etkililikle İlgili bazı özellikler

Çok İyi

Eksikleri var, ama kabul edilebilir

Geliştirilmesi gerekir

Açıklama

1. Öğrenme kazanımlarına uygunluk 2. Öğrencilere

uygulama imkanı sunması

3. Tasarım ilkelerine (şekil, denge, renk.

Biçimlendirme vb.) uygunluk

4. Doğruluğu ve güncelliği

5. Öğrenci düzeyine uygunluk

6. Güdüleyici ve merak uyandırıcılığı 7. Mesajları açık ve

etkili biçimde iletme veya açıklayıcı özelliği 8. Teknik Kullanım

Kolaylığı veya kullanım klavuzu 9. Güncellenebilir ve

Geliştirilebilir özelliği

Materyalin güçlü olduğu noktalar

Materyalin zayıf olduğu noktalar

Materyali geliştirmeye yönelik öneriler

(2)

Referanslar

Benzer Belgeler

Hollandalı ekibin başarısı, bağla- ma ve sinyal iletme amacıyla kullanı- lacak katı hal anahtarlar için daha kap- samlı araştırmalar için kapıyı aralamış

Bu hafta, Medya Okuryazarlığı Eğitimi dersini alan öğretmen adaylarının, atandıkları zaman bu dersi yürütebilmeleri için bu ders için materyal hazırlamaları ve

Kayıt : Musculus flexor digitorum superficialis’ten antebrahium’un ortası düzeyinde konsantrik iğne elektrotla.. Parametre : Motor sinir aksiyon potansiyelinin

Karadeniz’den başlayıp, Marmara bölgesinden geçip, Ege bölgesinde özellikle Kütahya, Tavşanlı civarında ve Güney Anadolu bölgesinde

(2000), The Principal’s Guide to Raising Math Achievement [Matematik Başarısını Yükseltmek İçin Yönetici El Kitabı] (2000), Raising Reading Achievement in Middle and

Finansal tablolar, güvenilir ölçümü mümkün olması durumunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen alım-satım amaçlı finansal varlıklar, satılmaya hazır

Bu implantlar alt ve üst çenede kısmi yada tüm dișsiz vakalarda tek yada birden fazla ünit restorasyonların desteklenmesi yada fixse köprülerle ara dayanak amacıyla

Belirli bir yaşta oyun insan hayatından çıkıyor. Aşağıdaki ifadelerin hangi tür anlatım biçiminde bulunacağını bularak eşleştiriniz. a) Herkes seslerin olduğu